Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Становлення української політичної думки

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

РЕФЕРАТ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ПланВступ 1. Еволюція політичних ідей з часів Київської Русі до XIX ст. 2. Суспільно-політична думка України XIX- початку XX ст. 3. Проблеми державності в політичній думці України XX ст. Вступ Українська політична думка с невід'ємною частиною загальнолюдських політичних знань. Адже Україна не стояла осторонь розвитку людської цивілізації і її визначні мислителі зробили вагомий внесок у становлення світової політичної думки. Вона і досі не втратила своєї актуальності. Більше того, без вивчення неможливо сьогодні самоусвідомити себе як націю, як народ, визначити перспективи свого подальшого розвитку. 1. Еволюція політичних ідей з часів Київської Русі до XIX століття Літературні джерела ХІ-ХІІІ століть свідчать про те, що політична думка нашої країни виникла давно, а політика і державна влада вже в домонгольський період відігравали провідну роль у розвитку суспільства. Початковому періоду розвитку вітчизняної політичної думки властиві релігійні та буденні уявлення тих часів. Політична думка Київської Русі репрезентована писаними пам'ятками, які припадають на X - XIII ст., такими як &quo ;Слово про закон і благодать&quo ; Іларіона, &quo ;Руська правда&quo ;, &quo ;Повчання дітям&quo ; Володимира Мономаха, &quo ;Повість минулих літ&quo ;, &quo ;Слово о полку Ігоревім&quo ;, Галицько-Волинський літопис. У цих документах порушені проблеми походження держави, виникнення правлячої династії, єдності і суверенності політичної влади, організації найдоцільніших форм правління тощо. Зокрема, київський митрополит Іларіон вбачав у сильній монархічній владі князя запоруку територіальної цілісності держави, вважав що церква повинна служити державі та її володарю. Центральне місце в суспільно-політичній думці цього періоду належить проблемі ідеального правителя та його влади. Князь уже від народження розглядався як необхідний елемент державної структури, потенційний носій державної влади. На думку Володимира Мономаха, ідеальний правитель - це мудрий, справедливий і милосердний володар, що дбає про підданих. Важливе місце в системі політичних інститутів Київської Русі належало таким представницьким установам, як князівська рада, боярська рада, князівські з'їзди, собори. Помітний вплив на функціонування князівської влади в Київській Русі справляло також і віче, нехтувати яким князі не могли. Істотне значення в політичному житті Київської Русі, особливо для її розбудови, мало введення київським князем Володимиром Великим християнства (988). Прийняття монотеїстичної релігії сприяло централізації давньоруської держави, розширенню її міжнародних зв'язків, а, отже, й утвердженню політичної могутності владних структур. Подальший розвиток політичної думки України пов'язаний з іменами видатних українських мислителів, філософів Ю.Дрогобича, Ст.Оріховського, І.Вишенського. У цей час Україна перебувала під впливом Литви і Польщі, а політична думка розвивалася в руслі гуманістичної традиції. Актуальні політичні думки про державу, закон і право, форми і методи управління державою висловив, зокрема, Ст.Оріховський (1513-1566).

У творах &quo ;Про природне право&quo ;, &quo ;Напучення королеві польському Сигізмунду Августу&quo ;, &quo ;Польські діалоги політичні&quo ; порушуються проблеми природного права, розподілу влади, пріоритетності закону над рішеннями монарха. &quo ;Закон вищий за державу і вищий за короля&quo ; - писав Ст.Оріховський. Він став першим в українській політико-філософській думці теоретиком гуманістичної політики та свободи. Із середини XVI ст. більшість українських земель була загарбана польськими, литовськими та угорськими феодалами. За цих умов боротьба за свободу і незалежність українського народу була першочерговим завданням. Як протест проти жорстокого феодального гноблення стало виникнення козацького руху, а відтак і становлення козацько-гетьманської держави. Волелюбні традиції українського народу знайшли своє втілення у національно-визвольній боротьбі під проводом Б.Хмельницького1648-1654 рр., стрижнем політичної доктрини якого була національна державна ідея. Результатом цієї боротьби стало утворення Запорозької Січі, в якій ніколи не було кріпацтва й вперше в Європі склалася прогресивна форма господарства фермерського типу. Державотворчі процеси цього періоду здійснювалися на основ і універсалів та офіційних листів Б.Хмельницького, &quo ;Статей про устрій Війська Запорозького&quo ;, Зборівського договору 1649 р. Характерною ознакою суспільного життя козацтва був демократизм, що не могло не позначитися на формуванні тогочасної української політичної думки. Це знайшло своє яскраве підтвердження у &quo ;Пактах і конституціях прав і вольностей Війська Запорозького&quo ;, які нині іменуються Конституцією П.Орлика (1710 р.). Тут уперше прозвучала в юридичному оформленні українська державна ідея, пронизана демократизмом і волелюбством. Головною ідеєю цього документа є ідея про право українського народу на вільне життя. У сучасних умовах для України надзвичайно важливого значення набувають демократичні ідеали, втілені в &quo ;Пактах.&quo ; щодо організації та функціонування влади у Війську Запорозькому, питання про верховенство Генеральної Ради, чітке послідовне та суворе обмеження повноважень гетьмана, виборність гетьмана Генеральною Радою, обов'язок гетьмана виконувати її рішення, заборону прийняття гетьманом рішень, котрі не передані йому Генеральною Радою. Наведені ідеї &quo ;Пактів.&quo ; мають величезне значення в контексті реформи нині чинної Конституції України. Ця Конституція не була втілена у життя, але суттєво вплинула на настрої українського народу і постійно підтримувала у ньому дух незалежності і бажання самостійно вирішувати власну долю. Плодотворною для майбутнього національного відродження була діяльність українських просвітників XVIII ст. їх ідейні настанови, маючи чітко виражене соціально-економічне підгрунття, критично оцінювали феодальне суспільство, його соціальні і політичні інститути, доводили правомірність знищення феодалізму, сприяли утвердженню в українському суспільстві принципів буржуазної демократії. Просвітителі розробили питання про походження держави, її функції, типи державного правління, шляхи демократизації суспільства, поділу влади.

Відображаючи інтереси народжуваної буржуазії, мислителі вірили в Людину, її високе покликання, боролися за встановлення &quo ;царства розуму&quo ;, основаного на &quo ;природних&quo ; правах і рівності людей. Найважливішими засобами соціального поступу мислителі вважали поширення освіти, пропаганду наукових знань, ідей справедливості і добра. Таким чином, сформульовані в продовж IX- XVIII століть політичні ідеї відіграли важливу роль у розвитку суспільно-політичної думки й формуванні передумов українського національного відродження. 2 Суспільно-політична думка України XIX - початку ХХст. Кінець XVIII - початок XX ст. був часом великих політичних змін і соціальних перетворень в Україні, спричинених новою геополітичною ситуацією в Центральній та Східній Європі. Внаслідок цих змін зникли держави, які помітно впливали на розвиток подій в Україні у пізнє середньовіччя. Кількість держав, до складу яких входили українські землі наприкінці XVIII ст. зменшилася з чотирьох до двох. Україна опинилася у двох досить відмінних, а в дечому - і цілком протилежних суспільно-політичних системах: Російській та Австрійській імперіях. Такий стан без великих змін тривав до 1914 року. Як бачимо, розвиток політичної думки в Україні протягом XIX ст. продовжувався у несприятливих умовах бездержавності на грунті подальшого загострення соціально-політичних суперечностей. Першою пам'яткою української модернової політичної думки був трактат &quo ;Історія русів&quo ;, правдоподібно написаний невідомим автором на початку XIX ст. Книга має виразне антипольське та антиросійське спрямування, а основною її ідеєю є відновлення автономних прав України на момент її входження до складу Російської держави (1654 р.). &quo ;Історія русів&quo ; мала величезний вплив на дальше формування ідеології українського національного руху. Зокрема, цей твір сильно позначився на формування свідомості молодого Т.Шевченка. Водночас слід зауважити, що автор &quo ;Історії русів&quo ;, закликаючи до виправлення історичних кривд, заподіяних Росією українському народу, все ж ні на мить не ставить під сумнів право російського імператора управляти Україною. В цьому виявився песимізм автора щодо майбутнього України. Яскраву сторінку в історії політичної думки України середини XIX ст. вписало Кирило-Мефодіївське товариство (1845 р.), членами якого були М.Костомаров, П.Куліш, М.Гулак, В.Білозерський, Т.Шевченко, Г.Андрузький. Створення товариства було спробою інтелігенції змінити культурно-просвітницьку роботу політичною боротьбою за національні інтереси. У &quo ;Книзі буття українського народу&quo ;, статуті товариства обґрунтовувалися політичні ідеї справедливості, свободи, рівності, братерства. Основними завданнями Кирило-Мефодіївського товариства були: побудова слов'янської спілки християнських народів; знищення кріпацтва та абсолютистської царської влади в Росії; поширення християнського суспільного ладу на весь світ. Вироблена кирило-мефодіївцями ідея слов'янської єдності перебувала у відвертій опозиції до урядового панславізму. Під ідеєю братерства слов'ян українські діячі середини XIX ст.

Напрями української політичної думки // Історичні есе. — Т. 2. — К., 1994. — С. 73–76, 502–503. 209 Див., напр.: Мейс Д., Солдатенко В. Ф. Національне питання в житті й творчості Миколи Скрипника // Український історичний журнал. — 1996. - № 2. — С. 74–86; № 3. — С. 130–142. 210 Шаповал Ю. І. Україна 20-х — 50-х років: сторінки ненаписаної історії. — К., 1993. - 352 с.; Кульчицький С. В. Політичні суперники державної партії // Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). — К., 1996. — С. 242251; Новохатько Л. М. Проблеми соціально-економічного і культурного розвитку України в контексті національної політики (20-30-ті рр. XX ст.). — К., 1998. - 320 с.; Українізація 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. — К., 2003. — С. 207–223; Дорошко М. С. Компартійно-державна номенклатура УРСР у 20-ті — 30-ті роки XX століття: соціоісторичний аналіз. — К., 2004. - 154 с. 211 Нагорний В. І. Більшовизм та український націонал-комунізм в добу революції (1917–1920 рр.) — Дис…канд. іст. наук. — К., 1995. -227 с. (Автореф. — 16 с.); Сергієнко Ю. Г

1. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

2. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

3. Політичні права і свободи громадян України

4. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

5. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

6. Історія України. Соціально-політичні аспекти
7. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України
8. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

9. Суспільно-політичне та культурне життя України

10. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

11. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

12. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

13. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

14. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

15. Этапы становления социологии в России

16. Важнейшие этапы становления теории менеджмента СМИ

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

17. Податкова політика України

18. Основные этапы становления педагогической психологии как самостоятельной отрасли научного знания

19. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

20. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

21. Інформаційна політика України

22. Этапы становления молодежного политического ресурса в современной России
23. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
24. Истоки и этапы становления идеологии белорусского государства

25. Основные этапы становления государства всеобщего благоденствия в США в ХХ веке

26. Сучасна мовна політика України

27. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

28. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

29. Основные этапы становления культурологии. Философия культуры

30. Этапы становления эндокринологии в России

31. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

32. Валютна політика України

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры

33. Этапы становления консерватизма

34. Этапы становления личности профессионала

35. Этапы становления педагогической психологии

36. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

37. Структура системи соціального захисту населення і політики України

38. Митна політика України
39. Сучасна митно-тарифна політика України
40. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

41. Этапы становления и развития платежной системы Республики Казахстан

42. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

43. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

44. Этапы становления экономической мысли

45. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

46. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

47. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

48. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

49. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

50. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

51. Філософські засади європейської моделі розвитку України

52. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

53. Історія розвитку України

54. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
55. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму
56. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

57. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

58. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

59. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

60. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

61. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

62. Історія становлення митної системи на теренах України

63. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

64. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Напрямки розвитку платіжного обороту України

66. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

67. Становлення та розвиток податкової служби України

68. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

69. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

70. Податкова система України: теорія і практика становлення
71. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України
72. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

73. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

74. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

75. Роль політичних партій у розвитку демократії

76. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

77. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

78. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

79. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

80. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Генезис вітчизняної політичної думки

82. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

83. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

84. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

85. Cучасні політичні партії в Україні

86. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
87. Утворення Скіфії та її політична історія
88. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

89. Суспільно-політична діяльність Костомарова

90. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

91. Політична географія як складова частина СЕГ

92. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

93. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

94. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

95. Політична система США

96. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

98. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

99. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

100. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.