Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра фінансів КУРСОВА РОБОТА з курсу «Фінансовий менеджмент» на тему: «Аналіз фінансово-господарського стану підприємства» Виконала: студентка 5 курсу, 4 групи фінансового факультету Иванова И.И. Перевірила: викладач кафедрі фінансів Погосова М.Ю. ХАРКІВ 2008 ЗмістВступ РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ 1.1 Загальна характеристика підприємства 1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції 1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції 1.4 Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції 1.5 Аналіз беззбитковості виробництва РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Прогнозування потоків коштів 2.2 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом 2.3 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Висновки Література Вступ Метою даної курсової роботи є аналіз фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Основними факторами, що визначають фінансовий ста є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного копі лату за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних котів. Сигнальним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. Для пошуку шляхів покращення фінансового стану підприємства необхідним є його аналіз. Тому основними задачами цієї курсової роботи стали такі: визначення собівартості продукції; визначення ціни продукції; аналіз беззбитковості; прогнозування потоків коштів; аналіз фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої комерційної і фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і реалізації продукції робіт і послуг, нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з виробництва і реалізації відбувається підвищення собівартості продукції, робіт, послуг, зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства його платоспроможності. РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ Загальна характеристика підприємства Комерційне підприємство « K-S yle» м. Харків займається виробництвом предметів одягу з натурального та штучного хутра та шкіри. В цьому році пріоритетним напрямом є виробництво головних уборів та шуб з натурального хутра.

Для реалізації даного напряму була відкрита окрема майстерня, куди було придбано нове обладнання, найнятий виробничий персонал, адміністративний персонал та допоміжній. Підприємство не має власної роздрібної мережі продажу, використовує систему посередників та працює вроздріб в місці виробництва за системою ательє. Продукція позиціонується в високо ціновому сегменті «преміум». Для виробництва були придбані скорняжні машини Sha ggo g GP3-102, 4 штуки. Вартість однієї машини становить 3500 грн. Запланований обсяг виробництва на місяць складає 40 шапок и 100 шуб. Стосовно конкурентного середовища и положення на ринку, підприємством було встановлено наступне. Ринок одягу в нашій країні вважається перспективним и привабливим. Не дивлячись на його поступове насищення та зменшення темпів приросту, він зростає достатньо швидко. В той час коли в Європі продаж зростає в середньому на 5% на рік, в країнах СНД за результатами 2007 року продаж зріс на 10%. Також відомо, що вітчизняні виробники забезпечують не більше 5% загального попиту. Ще явище пояснюється тим, що більшість вітчизняних брендів розміщують замовлення на пошив одягу за кордоном через складності з організацією виробництва в Україні. Виготовлення ж одягу на вітчизняних підприємствах досить витратне і пов’язано зі значними труднощами. Таким чином, підприємство « K-s yle» знаходиться у середовищі невисокої конкуренції, оскільки позиціонує свою продукцію в класі «преміум», а більшість виробництв орієнтована на економ-клас. 1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції Розрахуємо бюджет прямих витрат на виробництво двох видів нової продукції. Для цього використовуємо дані по матеріалам та сировині, що буде використовуватися, норми витрат на одиницю продукції, ціни на сировину та матеріали. Знаючи плановий випуск продукції (40 шапок і 100 шуб), ми можемо розрахувати загальну кількість необхідної сировини та матеріалів, а також їх загальну вартість. Дані занесемо в таблицю. Таблиця 1 Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва шапок Сировина та матеріали Од. вим. Норма витрат на од. прод. Ціна (грн./од) Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.) Сума (грн.) Нитки кг 0,1 50 4 200 Шкури хутра шт 1 60 40 2400 Кінцеві значення – 200 грн. знадобиться в місяц для закупки ниток и 2400 грн – для закупки хутра. Аналогічно проводимо розрахунки для матеріальних витрат з виробництва шуб. Дані вносимо в таблицю. Таблиця 2 Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва шуб Сировина та матеріали Од. вим. Норма витрат на од. прод. Ціна (грн./од) Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.) Сума (грн.) Нитки кг 0,3 50 30 1500 Шкури хутра шт 6 60 600 36000 Кінцеві значення: для виробництва планового обсягу шуб необхідно 37 тис. 500 грн. З них 1500 грн на покупку ниток и 36000 на покупку хутра. Розрахуємо наступну статтю витрат – витрати на заробітну платню робітників виробництва. Відомо, що в нову майстерню наймають двох дизайнерів-модельєрів, одного на розробку стилю та дизайну моделей шапок, іншого – шуб. Також на кожній купленій машині буде працювати оператор, тобто 1 людина на виробництві шапок і 3 – на виробництві шуб.

Заробітна платня дизайнера-модельєра дорівнює 2000 грн., оператора скорняжної машини – 2500 грн. Занесемо дані в таблицю. Таблиця 3 Витрати на заробітну платню робочого персоналу Посада Кількість, чол. Оклад, руб. Сума, руб. Шапки Дизайнер-модельєр 1 2000 2000 Оператор скорняжної машини 1 2500 2500 Всього основна зарплатня 4500 Додаткова зарплатня (10%) 450 Всього витрати на зарплатню 4950 Шуби Дизайнер-модельєр 1 2000 2000 Оператор скорняжної машини 3 2500 7500 Всього основна зарплатня 9500 Додаткова зарплатня (10%) 950 Всього витрати на зарплатню 10450 ВСЬОГО 15400 Кінцеве значення – 15 тыс.400 грн. – ця сума необхідна буде для оплати праці виробничих працівників. Тепер розрахуємо сумарні прямі витрати по кожному виду продукції. До прямих витрат відносяться витрати на матеріали та сировину і на оплату праці виробничих працівників. Дані вносимо в таблицю. Таблиця 4 Прямі витрати на виробництво продукції (грн.) Вид продукції Матеріальні витрати Витрати на оплату праці Всього Шапки 2600 4950 7550 Шуби 37500 10450 47950 Як видно з таблиці 4, сумарні прямі витрати на виробництво шапок складають 7550 грн. на місць, а сумарні прямі витрати на виробництво шуб – 47950 грн. на місяць. 1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції Непрямі витрати, на відміну від прямих не відносяться безпосередньо до виробництва продукції. До непрямих витрат на підприємстві, яке ми аналізуємо, відносяться витрати на амортизацію основних засобів (скорняжних машин), оплату праці адміністративних робітників, сервісного та допоміжного персоналу, що безпосередньо не приймає участі у виробництві продукції, а також загальновиробничі та господарські витрати. Розрахуємо всі їх окремо. Дані подамо у вигляді таблиць. Таблиця 5 Амортизація основних засобів № з/п Вид обладнання Кількість (шт) Вартість (грн) Строк експлуатації (рік) Аморт. Відрахування на місяць (грн) 1 Скорняжна машина Sha ggo g GP3-102 4 3500 5 233,34 ВСЬОГО 233,34 Таблиця 6 Витрати на заробітну платню адміністративного персоналу Посада Кількість, чол. Оклад, грн. Сума, грн. Начальник майстерні 1 3000 3000 Всьго основна зарплатня 3000 Додаткова зарплатня (10%) 300 Всього витрати на зарплатню 3300 Таблиця 7 Витрати на заробітну платню сервісного та допоміжного персоналу Посада Кількість, чол. Оклад, грн. Сума, грн. Прибиральниця 1 1800 1800 Майстер з ремонту і обслуговування машин 1 2500 2500 Всього основна зарплатня 4300 Додаткова зарплатня (10%) 430 Всього витрати на зарплатню 4730 Таблиця 8 Витрати на загально виробничі та господарські потреби Статті витрат Загальна сума витрат, грн Мастила 150 Миючі засоби 80 Канцтовари 500 Електроенергія та комунальні платежі 4000 Всього 4730 1.4 Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції Знаючи плановий випуск продукції, всі статті витрат та суми необхідних фінансових ресурсів, можна розрахувати собівартість кожного виду продукції. Таблиця 9 Калькуляція собівартості одиниці продукції Вид витрат Шапки Шуби Сума, грн. Уд. вага (%) Сума, руб. Уд. вага (%) Прямі витрати 7550 81,6 47950 80,9 Непрямі витрати 1706 18,4 11287,34 19,1 Всього на місяць 9256 59237,34 Всього на од.п

Жнки, як мають дтей вком вд трьох до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, можуть залучатись до надурочних робт лише за х згодою (стаття 177). Залучення нвалдв до надурочних робт можливе лише за х згодою  за умови, що це не суперечить медичним рекомендацям (стаття 172). Стаття 64 Необхднсть одержання дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац для проведення надурочних робт Надурочн роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац. Стаття 65 Граничн норми застосування надурочних робт (Дю статт 65 припинено Постановою Верховно Ради УРСР вд 4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) на перод реалзац Програми надзвичайних заходв щодо стаблзац економки Украни та виходу  з кризового стану (1991 рк перше пврччя 1993 року)Надурочн роботи не повинн перевищувати для кожного працвника чотирьох годин протягом двох днв пдряд  120 годин на рк

1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

2. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

3. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

4. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

5. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

6. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
7. Аналіз програмного забезпечення підприємства
8. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

9. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

10. Фінансово-господарський контроль

11. Аналіз активів підприємства

12. Аналіз діяльності підприємства

13. Аналіз фінансового стану підприємства

14. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

15. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

16. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

17. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

18. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

19. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

20. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

21. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

22. Оцінка фінансового стану підприємства
23. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
24. Попередній фінансовий аналіз підприємства

25. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

26. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

27. Оцінка фінансового стану підприємства

28. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

29. Фінансовий стан підприємства

30. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

31. Аналіз фінансового стану підприєсвта

32. Покращення фінансового стану підприємства

Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные

33. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

34. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

35. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

36. Аналіз господарської діяльності підприємства

37. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

38. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
39. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
40. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

41. Управління фінансовою санацією підприємства

42. Фінансова санація та банкрутство підприємства

43. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

44. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

45. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

46. Фінансова санація підприємства

47. Фінансова стратегія підприємства

48. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

49. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

50. Фінанси підприємства

51. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

52. ІС фінансового аналізу

53. Фінансовий аналіз

54. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
55. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
56. Оцінка фінансового стану комерційного банку

57. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

58. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

59. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

60. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

61. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

62. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

63. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

64. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

65. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

66. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

67. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

68. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

69. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

70. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
71. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
72. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

73. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

74. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

75. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

76. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

77. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

78. Державна фінансова підтримка санації підприємств

79. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

80. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Основи фінансового аналізу

82. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

83. Фінанси підприємства

84. Фінансова санація та банкрутство підприємств

85. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

86. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"
87. Фінансовий облік на підприємстві
88. Види та методи фінансового аналізу

89. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

90. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

91. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

92. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

93. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

94. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

95. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

96. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

98. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

99. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.