Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Труд и развитие личности школьника

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

План. 1. Психологія і трудове виховання. 2. Праця і всебічний розвиток особистості 3. Психологічні особливості трудової діяльності школярів. 4. Утягнення школярів в трудове самовиховання. 5. Роль і місце педагога в трудовому вихованні школярів. 6. Список літератури. Психологія і трудове виховання Як і в будь-якій іншій справі, в процесі виховання є ще невикористані резерви. Над їх розтинанням працюють педагогічні колективи, социологi. Особлива роль в цьому відношенні належить психологічній науці. В психологічних знаннях в узагальненому виді відбиті уже пізнання психологичні закономірності навчання і виховання, формування особистості дитини на різноманітних вікових етапах в умовах різноманітних видів діяльності (гра, навчання, праця), істотні зв'язки в сфері педагогічних і психологічних явищ. Психологічна наука накопичила немало цінних фактів, використання яких спромагається збагатити зміст і організацію трудової і виробничої праці школяра, понад повно використати резерв його особистості, забезпечити в трудовому вихованні систему і тим самим підвищити його виховну цінність. Про можливості психології у галузі трудового навчання і виховання багато каже самий перелік проблем ,що вивчаються нею. Назвемо деякі із них. Передусім тут треба виділити проблему головного психологічного "ядра" в трудовій підготовці школярів. Таке "ядро", як показали дослідження Т. В.Кудрявцева, Е. А.Ферапоновой і інших психологів, складають формування загальнотрудових вмінь інтелектуального характеру, уміння виконати завдання не тільки індивідуально, але і в умовах сумісної праці, розвиток позитивної мотивациi праці школярів, їх творчого хисту і інших якостей особистості, важливих для фахового самовизначенні школярів. Оскільки творчість є найбільш чималим проявом людини, психологи шукають оптимальні шляхи і засоби заохочення школярів до творчої праці. Особливо важливим в трудовому навчанні школярів є мотиви, вимагаючі дітей трудіться. Саме з мотивами пов'язане формування відношення до праці, як головної цінності. Багато уваги психологи приділяють вивченню психологічного змісту трудової діяльності профессiоналів і складанню на цій основі профессiограмм. В багатьох випадках психологічні знання використаються з еврiстичними цілями для пояснення механізмів ефективності отих чи інших засобів навчання і виховання для предбачання результатів їх застосування. У вигляді такого механізму спромагаються виступати мотив, потреба, інтерес, самооцінка. Різні психологічні знання використаються в цілях об'єднання психологічно східних трудових цілей і засобів дії, а також засобів навчання і виховання. Педагогу необхідно засвоїти загальні закономірності розвитку особистості. Особистість формує під впливом виховання, социалiзациiї і самовиховання. Особистість - результат взаємодії зовнішніх впливов з внутрішніми умовами індивідуума, до яким відносяться його направленість, спроможності, характер і інші особисті властивості. Познайомимся із отим, як психологи досліджують психологічний зміст трудового виховання, зокрема, формування всебічно розвиненої особистості засобами праці.

По яким показникам судить психолог про зміни, що відбуваються в вигляді особистості під впливом праці? Передусім по діям і поступкам людини, по зміні результативності його праці, по відношенню до праці, до свого колективу, по змінам в його потребах, інтересах, самооцінки і вимогах Психіка працюючої людини, особливо його відношення до праці, дуже помітно проявляються в продуктах його діяльності. Як школяр реагує на невдачі і успіхи в праці, на оцінку якості його роботи, коли його особові інтереси зіткаються із суспільними. Найбільш поширеними засобами дослідження психологічних проблем трудового виховання є спостереження, експеримент, опитування, тести. За допомогою досліджень вивчаються важливі в будь-якому виді праці риси характеру: уважність, самостійність, охайність і ряд інших. Використає воно також для дослідження взаємовідносин в дитячому колективі. Багатим джерелом психологічних знань є експеримент. Проте його використання пов'язане великими труднощами, по-перше, зміни в особистості діються поступово, а дослідник не завжди располагає часом. По-друге, зміни в особистості є функцією не одного, а багатьох чинників, діючих в умовах трудового виховання. Внаслідок проведеного експерименту було встановлене, що суспільна мотивация трудової діяльності підсилює інтерес дітей до праці. Іншим різновидом експерименту є розроблена методика самооцінки через рівняння себе із іншими. Результати цього рівняння людині не байдужі: він ними задоволений або не задоволений, заспокоєний або починає турбуватися. Цю методику застосовували для вивчення відношення досліджуємого до своїх досягнень в трудовій діяльності, а також для вияву змін в цьому відношенні при переході до інших видів діяльності, наприклад, від навчальної до трудової. Для цього iспитуемим пропонує порівнювати свої успіхи з успіхами інших учнів. Таким чином, кожний оцінював не тільки інших, але і самий себе, бо одних учнів він располагав поперед себе. Але ця самооцінка проводиться не прямо, а непрямо. На основі відповідей iспитуемих після цього визначаються рангові місця iспитуемого по самооцінкі. Для вияву основних тенденцій в поводженні, що дослідиться (наприклад, типичних мотивів трудової діяльності чи вибору фаха, престижності різноманітних фахів серед дітей одного і отого ж віку та ін.) широко використає анкетування, успіх якого залежить від компетентності укладача анкети в проблематиці, що вивчає. Наприклад, при вивченні основних мотивів трудової діяльності старшеклассників за допомогою закритої анкети складають перелік найбільш поширених мотивів до праці. Для цього вивчається література по психології дитячої праці. В анкеті передбачається можливість самостійної відповіді по заданому питанню. В ряді випадків в анкету включає шкала полярних балів, що вимагає оцінки привабливості для умови ,що опитує отієї чи іншої праці чи фаха, що пропонує шкала : " дуже подобається " - " 6 ", " подобається " - " 5 ", " більше подобається, що не подобається " - " 4 "; " більше не подобається, що подобається " - " 3 "; " не подобається " - " 2 "; " дуже подобається " " 1 ". При анкетуванні дуже важливо забезпечити відвертість відповідей що опитуються.

Це досягає продуманим інструктажем, в якому називає ціль дослідження і його наукова важливість, а також гарантується конфіденційність. Але хибою анкет є те, що одержані із їх допомогою надані допускають дiфференциiрованного аналізу, що не дозволяє віднести відповіді з реальним поводженням iспитуемих, перевірити вірогідність їх відповідей. Для психологічного вивчення особистості школяра широко застосовує засіб узагальнення незалежних характеристик, запропонований психологом К.К.Платоновим. Він передбачає збирання і узагальнення відомостей про особистості, що одержують різноманітними особами при спостереженні за неї в різноманітних видах діяльності. В різноманітних умовах загальні властивості і якості особистості (моральні якості, риси характеру, темперамент) проявляються по-різному, тому відомості збираються від різноманітних осіб. Оцінки цих людей будуть різні. Це є достоїнством наданого засобу, що дозволять понад повно охарактеризувати особистість, визначити їй зону ближчого розвитку, визначити їй подальші шляхи розвитку. Для вивчення направленості особистості, її мотивів, інтересів, здібностей інколи застосовують проективний засіб (тест на завершення незавершених пропозицій, зображень та ін. ). В основі цих методик лежить несвідома схильність людини до проекциї, тобто до присвоюванню до інших людей рис, прагнень, інтересів хвилюючих його самого. Так iспитуемому пропонується малюнок із зображеними на ній предметами, діючими особами. Ситуація не визначена. Iспитуемому пропонує розказати, що по його погляду, було до цього, діється зараз, що буде надалі. По його висловам можна судити про мотиви. Привілей цих методик укладає в отому, що під час їх застосування знижується смущенiє, настороженность iспитуемого завдячувавши що він максимально утягує в експеримент. Хиба - трудність в тлумаченні результатів. Праця і всебічний розвиток особистості Значення праці в розвитку особистості загальновизнано. В що конкретно складається роль ,що розвиває праці, що її особливості виступають як головні умови розвитку психіки людини? Можливості для цього розвитку міститися уже в самих знаряддях, предметах і результатах праці. В знаряддях праці, крім призначення, втілено пізнання людиною явищ, закони, властивості і умови існування предметів. Умови праці теж повинні бути пізнані людиною. Предмет, знаряддя і умови праці є найбагатішим джерелом знань про істотну частину навколишньої дійсності. ці знання є основною ланкою в світогляді людини. Для успішного здійснення трудової діяльності вимагає участь всієї особистості індивідуума : його психічних процесів, станів і властивостей. За допомогою психічних процесів, наприклад, людина орієнтується в умовах праці, формує ціль, контролює хід діяльності. Високі вимоги до людини пред'являють соціальні умови праці. В різноманітних дитячих трудових об'єднаннях праця носить колективний характер і його здійснення пов'язане з включенням школяра в широку і складну систему виробничих, нравственних і інших відносин. Включення учня в колективна праця сприяє засвоюванню їм названих відносин, перетворенню їх із зовнішніх в внутрішні.

С мотивацией деятельности теснейшим образом связано ее стимулирование. Стимулировать значит побуждать, давать толчок, импульс к мысли, чувству и действию. В целях подкрепления и усиления воздействия на личность школьника тех или иных факторов применяются различные методы стимулирования, среди которых наиболее распространенными являются соревнование, познавательная игра, поощрение, наказание и др. Соревнование. Соревнование в педагогическом процессе строится учителем с учетом того несомненного социально-психологического факта, что детям, подросткам и юношам в высшей степени свойственно стремление к здоровому соперничеству, приоритету, первенству, самоутверждению. Вовлечение учащихся в борьбу за достижение наилучших результатов в учебе, труде и общественной деятельности поднимает отстающих на уровень передовых, стимулирует развитие творческой активности, инициативы, новаторских починов, ответственности и коллективизма. В настоящее время соревнование по конкретным показателям успеваемости учащихся не проводится, и не должно проводиться

1. Период новорожденности: характеристика социальной ситуации развития, специфика психофизиологического развития, новообразования, значение для дальнейшего психического развития

2. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

3. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

4. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

5. Роль игры в развитии личности школьника

6. Развитие русской философии в советский период
7. Тенденции развития журналистики России в послепереходный период
8. Общая характеристика индивидных свойств человека. Органические предпосылки развития личности

9. Развитие института возмещения вреда в период формирования советского государства

10. Состояние и развитие аграрного сектора в различные периоды социалистического строительства в СССР

11. Экономическое развитие стран Западной Европы в период феодализма и капитализма

12. Роль игры в развитии познавательной деятельности младших школьников

13. Исследование факторов развития памяти в разных возрастных периодах

14. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника

15. Роль игры в развитии ребенка

16. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Наименее развитые страны в структуре мировой экономики и перспективы их развития

18. Влияние подвижных игр на развитие быстроты и ловкости у детей 6-7 лет

19. Особенности развития речи детей младшего дошкольного возраста с задержкой речевого развития

20. Развитие творческого воображения дошкольников в процессе театрализованных игр

21. Роль ролевых игр в развитии ребенка

22. Дидактические игры в развитии речи детей-сирот 2 года жизни
23. Система игр по развитию речи детей младшей группы
24. Периоды детского возраста и их характеристика. Новорожденный и уход за ним, переходные состояния новорожденного

25. Третичный период развития жизни на земле

26. Общественно-политическое и экономическое развитие России в период 1995-август 1999гг.

27. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

28. История Казани. Развитие города в период дворянской Империи (XVIII в.)

29. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

30. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

31. Развитие самостоятельности школьников при обучении математики

32. Развитие чувств младших школьников средствами фольклора

Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Состояние развития различных форм мышления у младших школьников

34. Социально-экономическое и политическое развитие России в постсоветский период

35. Роль отца в охране здоровья и развитии ребенка в антенатальный период и период раннего детства

36. Тенденции развития розничного товарооборота в Российской Федерации в период с 1992 по 2000 год

37. Развитие и эффективность коллективных форм организации труда

38. Производительность труда - главнейшее условие развития экономической системы
39. Общая характеристика Кипра (для развития туризма)
40. Развитие промышленности в период «Брежневщины»

41. Киевская Русь и Великое княжество Литовское в период становления и развития государственности

42. Современный период развития России

43. Литературное развитие младшего школьника

44. Эмбриональный период развития человека

45. Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда

46. Второй дошкольный период развития ребенка

47. Советская школа и педагогика в период восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития социалистического общества

48. Уединенный труд души как основная форма развития личности

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

49. Развитие логического мышления младших школьников при обучении построению вспомогательных моделей в процессе решения текстовых задач

50. Развитие эмоций младших школьников

51. Учреждения дополнительного образования как составная часть системы развития познавательной активности младшего школьника

52. Труд и развитие личности

53. Особенности умственного развития младших школьников

54. Клинико-динамическая характеристика депрессивных расстройств в постабстинентном периоде
55. Межпредметная интеграция как условие развития познавательной активности младших школьников
56. Диагностика развития речи у дошкольников и младших школьников (от 3 до 10 лет)

57. Первый дошкольный период развития

58. Политические и правовые учения в России в период возникновения и развития феодализма и образования единого русского государства

59. Труд и его роль в развитии общества

60. Краткая характеристика основных причин и условий, способствующих росту преступности в современный период

61. Характеристика показателей скоростно-силовой подготовленности баскетболистов 12 – 13 лет и школьников, не занимающихся спортом

62. Формирование и тенденции развития мирового рынка труда

63. Динамика развития мировой экономики по периодам

64. Развитие и формирование экономики и социологии труда

Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов

65. Характеристика ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАН

66. Общая характеристика слабо развитого района. Латинская Америка

67. Современный период развития России

68. Развитие познавательного интереса школьников как способа формирования творческой личности

69. Развитие психических познавательных процессов школьников в ходе обучения в школе

70. Становление и развитие древнерусского воспитания и образования и педагогического сознания. Киевский период
71. Азиатский банк развития: характеристика, история создания, цели, задачи, роль, особенности и перспективы развития
72. Объединенные предпосылки и условия международного разделения труда и развития рынка

73. История становления и развития эргономики и ее роль в создании безопасных условий труда

74. Общая характеристика биологии в додарвиновский период

75. Возрастные периоды развития человека

76. Особенности развития и размещения скотоводства России в период формирования рыночных отношений на селе

77. Обоснование перспективных направлений развития сельскохозяйственного предприятия (на примере ОАО "За мир и труд" Павловского района Краснодарского края)

78. Этапы развития жизни на Земле по эрам и периодам. Химический способ распознавания минералов

79. Особенности государственно-политического развития русских княжеств в период федеральной раздробленности

80. Тенденции развития трудового права в условиях перехода к рынку труда

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

81. ПЭВМ: характеристика, история развития, структурная схема

82. Доисторический и исторический периоды развития человека

83. Особенности развития французского государства в период с XI по XVI век

84. Развитие торговли и предпринимательства в Красноярскои крае в период НЭП.

85. Культурное развитие России в период становления и упрочения единого национального государства

86. Развитие английского костюма в период эпохи Возрождения
87. Интелектуальная миграция как фактор развития рынка труда
88. Экономическое развитие в период правления М. Тэтчер (Великобритания)

89. Коллективная форма организации оплаты труда, особенности ее использования и развития на примере ОАО "Ашасвет" машиностроительной отрасли

90. Развитие организационной науки в трудах отечественных теоретиков

91. Влияние СМИ на социальное развитие младшего школьника

92. Игра как средство развития познавательных процессов младших школьников

93. Игровые технологии как средство развития познавательных интересов младших школьников

94. Литературное развитие младших школьников

95. Музыкальный фольклор как средство развития творческих способностей младших школьников

96. Общая характеристика условий развития и деятельности ребенка дошкольного возраста

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

97. Педагогические средства развития культуры речи младших школьников

98. Подростковая субкультура, ее влияние на развитие личности школьника

99. Психолого-педагогическая и экспериментальная проверка педагогических условий по развитию вокально-хоровых навыков у младших школьников на уроках музыки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.