Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Геодезия, геология Геодезия, геология     Геология Геология

Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Волинський національний університет ім. Лесі Українки географічний факультет Реферат на тему: «Оцінка точності при параметричному методі врівноваження» Виконала: Студентка 25 групи ЗІК Витрикуш Анастасія Володимирівна Викладач: Бліндер Ю. С. Луцьк- 2010 План Вступ. Суть завдання врівноваження геодезичних побудов. Основні способи врівноваження геодезичних побудов. Суть і послідовність врівноваження параметричним способом. Оцінка точності при парметричному методі врівноваженні. Висновок Список використаної літератури Вступ Геодезія займається вивченням Землі в геометричному відношенні. Назва геодезія походить від грецьких слів: гео-земля та дазаман-ділю, тобто Землі розділення. Звідси видно, що геодезія дуже близька до геометрії-науці про вимір. Обидві ці науки зародилися в далекій давнині. З розвитком людського суспільства геометрія стала займатися вивченням просторових форм, а практична частина в додатку до питань виміру на землі отримала назву геодезія. Геодезія у свою чергу тісно пов'язана з картографією-наукою про складання карт. Геодезичні матеріали служать основою для складання карт. Завданням геодезії є вивчення деталей земної поверхні. У результаті вивчення отримують плани, карти та числові характеристики, що відносяться до Землі в цілому і окремих дільницях, лініях і точкам на ній. У геодезії вивчаються способи та інструменти, що застосовуються при вимірюванні кутіві довжин ліній. Матеріали геодезичних робіт у вигляді планів, карт і числових величин (координат і висот) точок земної поверхні мають велике застосування в різних галузях народного господарства. Усяке споруда проектують з урахуванням наявних на місцевості контурів споруд, доріг, водних джерел, ґрунту. Тому для проектування необхідний план місцевості з докладним відображенням всіх деталей. Проектування та будівництво сіл, міст, залізних і шосейних доріг не можна виконувати без геодезичних матеріалів. Геодезичні роботи за змістом і характером поділяються на дві стадії: 1. польові вимірювальні роботи із застосуванням сучасної геодезичної техніки. 2. обчислювальна обробка результатів вимірювань, графічне складання та оформлення планів і карт. Винятково велике значення планова-картографічний матеріал має в сільському господарстві. Землевпорядні органи займаються проблемою раціонального використання землі. Перед сільським господарством стоять завдання зрошення, осушення земельних ділянок, поведінка заходів щодо боротьби з ерозією грунтів та ін всі ці питання можна вирішити тільки з використанням геодезії. Для вирішення багатьох питань необхідні плани, карти, що відображають рельєф, межі видів ґрунтів, рослинності, водойм та ін Методи вивчення Землі в цілому, як планети значно відрізняються від методів вивчення окремих ділянок поверхні. Земля є сферичне тіло, отже, досліджуючи її в цілому або великих її ділянок необхідно враховувати сферичність, що і вивчає наука вища геодезія. Суть завдання врівноваження геодезичних побудов Геодезичні побудови створюються для забезпечення єдиної системи координат і висот, для визначення взаємного положення точок, що знаходяться на земній поверхні, під і над нею.

При цьому об'єкти можуть бути нерухомими (рівновага об'єктів) або знаходиться в русі. Геодезичними побудовами є різні геометричні фігури, в яких вимірюються довжини ліній, кути, перевищення. Розрізняють такі геодезичні побудови: ряди і мережі тріангуляції, трилатерації, лінійно-кутові мережі; ходи і мережі полігонометричні, нівелірні, теодолітні, висотно теодолітні; просторові геодезичні і космічні мережі і ін. У цих мережах прямим або непрямим способом вимірюються різні елементи, які дають можливість знайти невідомі параметри (координати і висоти), що характеризують взаємне положення вершин геометричних фігур в просторі. У будь-якому геодезичній побудові вимірюються k невідомих величин, які вистачає для відшукання невідомих нам параметрів. Наприклад, в мережі тріангуляцію досить знати один базис і виміряти по два кути в кожному трикутнику (рис. 1). Рис.1 – Необхідні величини. Крім того, вимірюються r надлишкових (додаткових) величин, необхідних для відбракування грубих вимірів, підвищення точності визначення шуканих параметрів і для оцінки точності вимірів і визначуваних параметрів (рис. 2). Наприклад, в приведеній раніше мережі тріангуляції необхідно виміряти додатково треті кути в трикутниках і вихідний (останній) базис і так далі. Рис. 2 Необхідні і надлишкові величини.Надлишкові величини пов'язані з необхідними математичними співвідношеннями. Наприклад, в даній мережі тріангуляції сума кутів в кожному трикутнику повинна бути рівна 180˚. Або b1 і b2 зв'язані між собою трикутниками, вирішення яких виробляється по теоремі синусів. Всього в кожній побудові виконується = k r вимірів. Слід мати на увазі, що для визначення координат кожної точки необхідно виконати по 2 виміри, а для визначення висот кожної точки – по одному виміру. Всі виміри = k r елементів геодезичної побудови супроводяться похибками (випадковими і систематичними). Тому виміряні значення елементів мережі відрізняються від їх дійсних значень, а з цього виходить, що математичні співвідношення між значеннями елементів в мережі не дотримуються. Нехай для елементів Xi отримані результати вимірів xi. Ці результати є функціями його елементів. Обчислене по виміряних елементах значення параметра y=f(x1, x2 ., x ) відрізняється від його дійсного значення Y=f(X1, X2 ., X ) і має дійсну похибку ∆y=y-Y. Ця похибка ∆y функціонально залежить від похибок виміру елементів ∆i. До того ж кожен параметр може бути знайдений по різних комбінаціях k елементів з виміряних. Значень одного і того ж параметра, що набувають при цьому, будуть різні. Елементи геодезичної побудови зв'язані між собою різними геометричними умовами, які можна записати в наступному вигляді:Ці рівняння називаються умовними рівняннями або рівняннями зв'язку. При підстановці в умовні рівняння виміряних значень елементів отримують нев'язки.Якщо нев'язки wj не перевищують допустимого значення, то виміри вважаються виконаними правильно. У такому разі виміри зрівнюються для усунення нев'язок, визначення зрівняних значень елементів xi і оцінки їх точності. Це основні завдання зрівнювання.

При підстановці зрівняних значень елементів x’i в умовні рівняння отримуємо: Параметр геодезичної побудови, обчислений по зрівняних елементах, набуває лише одне значенняКрім того, зрівняні значення елементів володіють меншою (по абсолютній величині) похибкою, чим виміряні значення елементів, тобто,де Таким чином, врівноваження забезпечує: однозначне визначення параметрів геодезичної побудови; підвищення точності визначення елементів і параметрів побудови. Зрівнювання геодезичних побудов виконується в тих випадках, коли: відомі вихідні дані, яких вистачає для обчислення визначуваних параметів побудови; 2 ) виконано вимірів, причому &g ;k (k – число необхідних вимірів); 3) серед виміряних елементів побудови є k величини, необхідні і достатні для відшукання визначуваних параметрів. Основні способи врівноваження геодезичних побудов Основними є два способи зрівнювання: 1) параметричний спосіб (спосіб необхідних невідомих); 2) коррелатний спосіб (спосіб умов). Окремі способи зрівнюваннями, що мають свої назви, є видозміни або різні комбінації цих способів (зрівнювання вимірів однієї величини, групове зрівнювання, параметричний спосіб з надлишковими невідомими, спосіб умов з додатковими невідомими і ін.) Параметричний спосіб заснований на тому, що кожен елемент геодезичної побудови xi функціонально пов'язаний з системою незалежних між собою параметрів y1, y2, ., yk, достатніх для визначення взаємного положення пунктів геодезичної побудови, тобто де Xi і Yj – дійсні значення елементів і параметрів геодезичної побудови. При зрівнюванні параметричним способом визначають зрівняні значення параметрів y’1, y’2, ., y’k, необхідних для представлення всіх елементів геодезичної побудови в наступному вигляді:де xi і vi – виміряне значення i-того елементу побудови і поправка до нього. З цього рівняння отримують систему початкових рівнянь поправок або параметричні рівняння:Для приведення цих рівнянь до лінійного вигляду знаходимо наближені значення невідомих параметрів y1, y2 ., yk і представляємо їх зрівняні значення у вигляді: де j – невеликі по абсолютній величині поправки до наближених значень параметрів. Розкладемо функцію fi(y’1, y’2, ., y’k) в ряд Тейлора і, обмежуючись лише лінійними членами, отримаємо:Приймемо, щоТодіОтже, Приймемо, щотобто li – це різниця між елементами, обчисленими по наближених параметрах і їх виміряними значеннями. Тоді отримаємо систему параметричних рівнянь поправок в лінійному виглядіЧисло цих рівнянь дорівнює числу виміряних величин, а число невідомих параметрів – k, причому k&l ; . Така система рівнянь є невизначеною. Вона має безліч рішень. Для здобуття однозначного рішення необхідно введення додаткових умов, при яких виробляється зрівнювання. Зрівнювання параметричним способом полягає у відшуканні поправок 1, 2, ., к наближених значень шуканих параметрів у1, у2, ., уk, їх зрівняних значень у’1 у’2 ., у’k і х’1, х’2 ., х’ , а також в оцінці точності результатів врівноваження. Коррелатний спосіб зрівнювання полягає у вирішенні системи r незалежних умовних рівнянь, що виникають при вимірі r надлишкових елементів в геодезичній побудові.

Часть Млечного Пути в созвездиях Орла и Лебедя. Видны тёмные и светлые участки («туманности» и «облака»). Галактика в созвездии Андромеды. Галактика в созвездии Волос Вероники. Межзвёздное магнитное поле Межзвёздное магни'тное по'ле , одна из составляющих межзвёздной среды . Напряжённость и структура М. м. п. может быть оценена из астрономических наблюдений различного типа. Одним из них является исследование радиоизлучения Галактики, образующегося в результате движения в М. м. п. релятивистских электронов (то есть электронов, имеющих скорости, близкие к скорости света). Для получения надёжных результатов необходимо знать количество таких электронов, но оно не известно с достаточной точностью. Другой метод оценки М. м. п. основан на измерении поляризации света звёзд в межзвёздной среде, обусловленной тем, что межзвёздные пылевые частицы вытянутой формы под влиянием М. м. п. ориентируются в пространстве определённым образом и по-разному поглощают свет с различной поляризацией. Поскольку свойства пылевых частиц изучены недостаточно, такие исследования приводят к приближённым результатам, но позволяют определить направления силовых линий в проекции на небесную сферу

1. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

2. Орг вир деталі Кронштейн середній

3. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

4. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

5. Вирішення міжнародних комерційних спорів

6. Бібліографічна продукція
7. Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX
8. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

9. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

10. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

11. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

12. Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення

13. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

14. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві

15. Бібліографічні класифікації

16. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

17. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

18. Бібліографічний опис

19. Останній біблійний пророк у художньому осмисленні Л. Мосендза

20. Бібліографічне інформування

21. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

22. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
23. Тактика вирішення конфліктів і чинники що на це впливають
24. Біблія, як пам`ятник історії і культури

25. Тенденції висотних міст у містобудуванні

26. Вирішення задач по аналітичній хімії

27. Вирішення глобальних енергетичних проблем на прикладі країн Європи

28. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

29. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

30. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

31. Солнечные пятна, динамика и механизм их образования, способы их учета в экологии и астрофизике

32. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

34. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

35. Понятие опровержения и способы опровержения

36. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

37. Способы защиты гражданских прав

38. Ликвидация как способ прекращения юридического лица
39. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)
40. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

41. Европеизация при Петре I

42. Внешняя политика Петра I

43. Александр I

44. Павел I в оценках современников

45. Международно-правовые способы разрешения международных споров

46. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

47. Способы перевода просторечия, использованного в романе А. Силлитоу "Ключ от двери", на русский язык

48. Функционально-направленное обучение грамматике АЯ как эффективный способ формирования коммуникативной компетенции

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

49. How do I like unusual methods of teaching? (DEAD POETS SOCIETY)

50. Бытовая лексика в комедиях И.А. Крылова (Побутова лексика в комедiях I.А. Крилова)

51. Способы образования неологизмов в терминологии в современном французском языке

52. Способы выражения оттенков запаха в романе Патрика Зюскинда "Парфюмер"

53. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

54. Петр I Великий (1672-1725)
55. Александр I
56. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

57. Николай I

58. Петр I

59. Петр I и его сподвижники

60. Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер

61. Россия в 1825-1855 гг. Царствование Николая I

62. Павел I в оценках современников

63. Петр I

64. Личность Петра I и Екатерины II

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

65. Россия в период правления Петра I

66. Административные и экономические реформы Петра I

67. Государственные реформы Петра I

68. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

69. Реформа государственного аппарата при Петре I. Податная реформа

70. Реформы Петра I
71. Реформы Петра I и их последствия
72. Рождение Русского флота в эпоху Петра I

73. Царствование Николая I: внутренняя и внешняя политика

74. Знаменитая личность в период между I и II мировыми войнами. Советский инженер-радиотехник Бонч-Бруевич

75. Петр I - рождение империи

76. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

77. Разработка программы на языке LISP для построения кривых Серпинского i-го порядка

78. Теорема Пифагора и способы ее доказательства

79. Статистика (Способы отбора и виды выборки, обеспечивающие репрезентативность)

80. Изучение статистической зависимости двух случайных величин на примере массы и диаметра луковицы гладиолуса

Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

81. Статистические величины

82. Первичный туберкулезный комплекс левосторонний в стадии инфильтрации I гр. А. (история болезни)

83. Комбинированный ожог обоих глаз I степени, травматический кератит (история болезни)

84. Сахарный диабет I типа средней степени тяжести

85. Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками

86. Преемственность и перспективность в работе по русскому языку между I-III (IV) (на материале внеурочной предметной деятельности) (и V-VI классами (Диплом) MS Word`2000)
87. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО
88. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

89. Способы охлаждения и замораживания рыбы

90. Политическое отчуждение личности и способы его преодоления

91. Способы нанесения тонких пленок

92. Вращающаяся печь 5х185 м для обжига клинкера по мокрому способу

93. Характеристика побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны

94. Нефть: происхождение, состав, методы и способы переработки

95. Способы разрешения конфликта

96. Способы эффективного общения

Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки

97. Характер и способы его воспитания

98. Способ определения живучести связи (вероятности связности)

99. Способы защиты информации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.