Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Творчість Богдана-Ігора Антонича

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТ На тему: ТВОРЧІСТЬ БОГДАНА-ІГОРА АНТОНИЧАучень 11 класу Черненко Юрій БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ (1909-1937) ЛЕМКІВСЬКИЙ МЕТЕОРИТБ.-І. Антонич під час отримання літературної премії Львівського товариства письменників та журналістів 31 січня 1934 р. за свою збірку «Три перстені» (1934) шокував шанувальників поезії несподіваними для них міркуваннями: «Я не мандолініст ніякого гуртка. Не вистукую верблів на барабані дерев'яного пафосу. Знаю добре, що криця й бунтарство, котурни й сурми наших поетів це здебільша векслі без покриття». Не тільки читачі, а й письменники були збентежені таким відвертим зізнанням, яке йшло врозріз із традиційним уявленням про роль і місце національного митця в культурі бездержавної нації, власне України. Так воно історично склалося, що вона впродовж кількох століть не мала жодної сили, крім літературної, спроможної стати на сторожі свого зневаженого народу, формувати його волю до свободи. Коли у минулому столітті письменники мусили виконувати роль політиків, педагогів, проповідників тощо, бо бракувало національно свідомих фахівців, то в період міжвоєнного двадцятиліття ситуація змінилася (починаючи від національної революції 1917 р). Тепер уже такі фахівці, хоч і в обмеженій кількості, з'явилися. Перед митцями відкрилася можливість якомога повніше реалізувати свій талант відповідно до його внутрішньої природи, не розпорошувати його у позахудожніх сферах. Тому Б.-І. Антонич зважився скористатися цією можливістю, вийти за межі куцих гурткових інтересів. На його думку, «де блукають і губляться діячі, політики, публіцисти, філософи тощо, там більше й письменники стають безпорадні, або спрощують себе до ролі групових гітаристів». Найбільше, чого не сприймав Б.-І. Антонич, некомпетентності у будь-якій сфері людської діяльності. Вимога, аби митці бралися за своє діло, були самими собою у творчому пошуку, вже мала свою традицію у нашій літературі. Таку проблему порушували Леся Українка («У пущі»), М. Вороний, котрий обстоював принцип «Цілого чоловіка», «Молодомузівці», «Хатяни» та ін. На жаль, переконання Б.-І. Антонича не могло знайти сподіваної підтримки у громадськості, сформованої переважно на народницьких уявленнях: мовляв, письменник мусить безвідмовно служити суспільству. Тому виникло дещо викривлене сприйняття Б.-І. Антонича як дивака, як людини «апатріотичної», нездатної збагнути соціальної дійсності, перейнятої прагненням «відокремитись» од неї. Майже ніхто не намагався збагнути позицію поета, котрий насправді вважав літературу соціальним явищем і навіть виправдовував агітку, але за умови, якщо вона «талановита і потрібна». Його національне та громадське сумління підтверджується багатьма віршами, що ввійшли до збірок або лишилися поза ними («Листопад», «Просвіті», «Франко», «Угору стяг! » та ін). Високий рівень національної свідомості Б.-І. Антонича засвідчують слова, написані напередодні передчасної смерті (6 липня 1937 р.) й присвячені трагедії Крут: «Крути! Крути! Час розплати близько». Не цурався він і громадської діяльності, зокрема брав участь у роботі львівської «Просвіти» як музика та маляр.

Був він і серед представників літературного об'єднання «Листопад», де гуртувалися поети католицького віровчення. І це не окремі епізоди його творчої та життєвої біографії. Б.-І. Антонич не міг стояти осторонь нагальних проблем тогочасної, немилосердної до нього, дійсності. Йому судилося народитися 5 жовтня 1909 р. в лемківській родині греко-католицького священика і вже змалечку відчути «меншо-вартісність» українця, обстоювати національну та людську гідність чи то в Сяноцькій гімназії ім. королеви Софії, чи згодом - у Львівському університеті, майже сполонізованому, як свого часу І. Франку та В. Стефанику пережити гіркі хвилини національного приниження. Йому, вже магістру філософії, одному із здібних учнів професора Г. Гертнера було відмовлено студіювати славістику у Болгарії тільки тому, що він-українець, а не поляк. Офіційна Польща, дарма що до 1918 р. була уярмлена Росією, через кілька літ після свого вистражданого визволення почала робити все, аби не лишилося нічого українського на привласнених нею землях Волині, Підляшшя, Холмщини, Галичини та рідної поетової Лемківщини. І хоча Б. -І. Антонич не брав участі у рухові опору такій політиці, названій пацифікацією, він прийшов до усвідомлення єдності свого краю з усією Україною, як В. Сосюра - Донеччини або Д. Фальківський - Полісся. І річ не тільки в тім, що Б.-І. Антонич самотужки глибоко засвоїв літературну українську мову, дивуючи своїм знанням сучасників. Він перейнявся переконанням незнищенності свого народу в його етнічних межах-від Сяну по Кубань, бо «не вміє пригинати спини козацький вільний юний син». Поет майже ніколи у віршованих текстах відкрито не висвітлював своїх почуттів, зокрема й патріотичних. Вважав, що не в цьому полягає справжнє покликання його таланту. «Мистецтво не відтворює дійсності, ані її не перетворює, як хочуть другі, а лише створює окрему дійсність», - наголошував він у статті «Національне мистецтво». Безперечно, таке міркування підтверджується художньою практикою. Одначе масовий читач виявився непідготовленим до цього: давалося взнаки поширюване соціологічною критикою уявлення про мистецтво як відображення зовнішнього світу та й годі, як «зображення життя у формах життя». Відтак художній твір проголошувався повновартісним тільки за умови, що він був естетизованим відповідником дійсності або певної ідеї. Митець пов'язувався службовою повинністю. Від нього відбиралося природне право бути самим собою, створювати свій, ні на що не схожий світ за естетичними критеріями. Мистецтво має існувати поряд із довкіллям, але не дублювати його, навіть живлячись його джерелами. Тут унеможливлюється дзеркальне чи близьке до нього відображення дійсності, натомість поглиблюється художнє осягнення її. До речі, і в цьому випадку Б.-І. Антонич міг спиратися на досвід своїх попередників (символісти, неоромантики) та сучасників (представники «празької школи»), які обстоювали принципи самостійності мистецтва, але й ніколи не зрікалися громадських обов'язків. Цей досвід розвинули митці 30-х рр., зокрема АНУМ (Асоціація незалежних українських митців), які поділяли погляди 22-річного автора статті «Національне мистецтво» і прийняли його до своєї організації.

За спогадами очевидців, його думки не мали рівних у Західній Україні в поцінуванні літератури і водночас визначали програму його творчої діяльності. Б.-І. Антонич прагнув знайти свій варіант урівноваження взаємозв'язаних сфер літератури і мистецтва з дійсністю. Він не відкидав «служби сучасному», але намагався узгодити її «з тривкішими, вищими мистецькими вартощами, зберегти в цій службі свою індивідуальність і незалежність, влити в жили мистецтва бурхливу кров наших днів, але так, щоб воно не перестало бути мистецтвом». Таке розв'язання проблеми творчості відповідало українській ситуації, де завжди провідною ланкою лишалося письменство. Трактуючи його як духовну силу, поет наголошував і на його «суспільній силі», на його виховній ролі, яка не мала нічого спільного з повчанням, бо покликалася породжувати «такі переживання, яких не дає нам реальна дійсність». Вони формують духовні вартості. Їх Б. -І. Антонич називав «вищими», виходив із основ художньої та життєвої правди, якої постійно прагне мистецтво. Тому не слід дивуватися, коли він наголошує: «метою мистецтва не є краса». Думка в українському письменстві-не нова. Її обстоював І. Франко у своєму трактаті «Із секретів поетичної творчості». В тому, що Б.-І. Антонич, як і його попередник, не відводить красі чільне місце, що вона розглядається рівновеликим поняттям з іншими поняттями естетики (потворне, трагічне, комічне тощо), не було нічого несподіваного. Поет схилявся, як він сам висловився, до «мистецького плюралізму», тобто множини самостійних, рівнозначних художніх сутностей. Недарма він наголошував, що в поетичному тексті існує «багато змістів, існує множина змістів». Це спостереження також уже розроблялося, зокрема у минулому столітті українським ученим О. Потебнею. Отож, у думках Б. -І. Антонича не було «вигадок». Тип світосприймання Антонича, тобто «мистецький плюралізм», позначився на творчості поета. Така риса проявилася вже у його першій збірці «Привітання життя» (1931), поки що на віршувальному рівні. Тут не надавалося переваги жодним формам - чи то класичним (сонет, наприклад), чи різнометричним, модерним (цикл «Бронзові м'язи», присвячений рідкісній в українській ліриці спортивній тематиці). Поетична трагедія не протиставлялася авангардистським пошукам. То були не учнівські вправи, як вважала критика, а досить серйозна експериментальна поезія. Привертає увагу також будова збірки, що складалася з творів, об'єднаних за тематичною основою (цикл «Зриви і крила», «Бронзові м'язи», «Вітражі й пейзажі»). Цей літературний спосіб у наступних виданнях Б. -І. Антонича стане стрижневим у композиційній структурі, міститиме у собі смислове навантаження, яке випливає з народних уявлень про кругообіг природних явищ. У другій збірці «Три перстені» (1934) таку роль виконували елегії про перстені ночі, пісні та кохання, що символізували безкінечний рух, його ненастанні початки й кінці, поєднували два взаємодоповнювальні ліричні потоки-світлий, легітний і важкий, бриластий. Першому потоку були властиві грайливі, переважно ямбічні, розміри, акварельні замальовки, другому - задовгий багатоскладовий рядок, затемнені багатошарові картини.

Так молитва може вилкувати ( часом вилкову) навть  фзичн хвороби, а душевн та розумов напевно. Самозрозумло, вилку лише дуже щира молитва. Ми, лкар, не вважамо лкування молитвою за чудо»[165]. Творчсть не що нше, як молитва, злет душ до праджерела  сили до  Творця. Наш т. зв. «шевченкознавц», власне, НЕ знали Т. Шевченка. Вони роками дослджували все в житт поета, аж до дрбниць його спроб оженитися, але джерела його пророчо сили не змогли збагнути, бо сам живилися деями матералстичного свтогляду. Глибину Шевченково побожност простацьки пояснювали впливом села, читанням церковних книжок тощо. Щойно Д. Донцов показав нам справжнього Тараса-Пророка, вказавши на саме джерело безсмертно його сили в нашому народ[166]. Той, хто вдкида Бога, викида з сво душ все Божественне, насамперед В¶РУ. А вра крила душ. Без не душа не може полинути в небо, в безмежне царство Духу; жалюгдно борсаться, лише намагаючись творити. А з порожнього не наллш. Порожня, БЕЗБОЖНА ДУША ЯЛОВА

1. Поетична творчість Юрія Клена

2. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

3. Життя і творчість Івана Франка

4. Активність і творчість учнів на уроках історії

5. Життя і творчість Олександра Архипенка

6. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження
7. Творчість Леонардо Да Вінчі
8. Життя і творчість Степана Васильченко

9. Життя та творчість Олеся Гончара

10. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

11. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

12. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

13. Творчість М. Старицького

14. Творчість Пантелеймона Олександровича Куліша

15. Творчість українських поетів

16. Усна народна творчість

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Література сентименталізму. Творчість Стерна

18. Музична творчість Степового

19. Фредерік Шопен - життя та творчість

20. Психологія і творчість

21. Наукова творчість

22. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення
23. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
24. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

25. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

26. Творча діяльність Панаса Мирного

27. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

28. Освоение человеком труднодоступных территорий земли. Горы

29. Языковые особенности дилогии П.И. Мельникова "В лесах" и "На горах"

30. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

31. Образ Чацкого в комедии "Горе от ума"

32. Образы “Горя от ума”

Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

33. Почему несчастен отец Горио? (по Бальзаку "Отец Горио")

34. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

35. Данило Нечай - сподвижник Богдана Хмельницкого

36. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

37. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

38. Інвестиційна діяльність страхових компаній
39. Чужого горя не бывает
40. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

41. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

42. Отец Горио. Бальзак Оноре де

43. Волшебная гора. Манн Томас

44. Творчий шлях П. Сосюри

45. «Повести гор и степей» (по ранним повестям «Джамиля», «Тополек в красной косынке»)

46. Своеобразие конфликта комедии "Горе от ума" Грибоедова

47. Софья и Лиза в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: два характера и две судьбы

48. Софья в комедии Грибоедова "Горе от ума"

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Печаль без горя и забот

50. Сочный, яркий, образный язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

51. Почему горе настигает юного человека. Смысл названия комедии Грибоедова. Горе Чацкого и Софьи

52. Молчалин и Софья. Значение образов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

53. Дух времени в "Горе от ума"

54. Александр Сергеевич Грибоедов "Горе от ума". Трагедия Чацкого
55. Москва в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"
56. Образ Софьи в пьесе А. С. Грибоедова "Горе от ума"

57. Характер основного конфликта в комедии Грибоедова "Горе от ума"

58. Чацкий против фамусовского общества (по комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума")

59. Софья и Лиза в комедии Грибоедова “Горе от ума”

60. "Горе от ума" - политическая комедия

61. Образы героев комедии “Горе от ума”

62. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

63. Роль внесценических персонажей в комедии "Горе от ума"

64. Современна ли комедия А.С.Грибоедова "Горе от ума"

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные

65. Комедия "Горе от ума" А.С.Грибоедова - реалистическое произведение

66. Комедия "Горе от ума"

67. Комедия А. С. Грибоедова Горе от ума

68. Горе от ума

69. Персонажи комедии Горе от ума

70. "Горе от ума" в историко-литературной перспективе
71. Стих «Горя от ума» в сравнении со стихом «Евгения Онегина»
72. Что привело папашу Горио к гибели (По роману О. Бальзака "Отец Горио")

73. "Век нынешний" и "век минувший" в комедии Грибоедова "горе от ума"

74. Грибоедов. "Горе от ума"

75. "Герой времени" в "Горе от ума" Грибоедова

76. Маркетингова сутність реклами

77. Пятнистая лихорадка Скалистых Гор

78. Клиника острого горя

79. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

80. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

81. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

82. Сутність та зміст сучасного менеджменту

83. Воробьевы горы

84. IQ: горе от ума

85. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

86. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін
87. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини
88. Монастыри святой горы Афон

89. Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сююрю-кая

90. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

91. Необережність як форма вини

92. Матераільна відповідальність працівників

93. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

94. Філософська культура особи та її суспільна значущість

95. Сбалансованість бюджета України

96. Заповедник Галичья гора

Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Інтегральна ефективність діяльності

98. Бідність в України

99. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

100. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.