Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім.Августина Волошина Факультет економіки та зовнішньо-економічної діяльності Кафедра економіки та управління бізнесом Габор Кристина Іванівна Контрольна робота Тема: Стратегічні підходи при встановленні ціни на новий товар. Поняття життєвого циклу товару та його графічне зображення. Залежність стратегії маркетингу від стану життєвого циклу товару. З дисципліни: Сучасна політика ціноутворення Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з) Спецальність: облік і аудит Викладач Кушнірчук Анатолій Васильович Ужгород-2001 З М І С Т1. Стратегічні підходи при встановленні ціни на новий товар .3 2. Поняття життєвого циклу товару та його графічне зображення .4 3. Залежність стратегії маркетингу від стану життєвого циклу товару 8 Використана література 12 1. Стратегічні підходи при встановленні ціни на новий товар Стратегічний підхід підприємства до проблеми ціноутворення часткового залежить від етапів життєвого циклу товару. Особливо великі вимоги вимагає етап виведення товару на ринок. Можна провести відмінність між установленням ціни на справжню новинку, захищену патентом, і встановленням ціни на товар, що імітує вже існуючий. 1. Встановлення ціни на справжню новинку. Підприємство, що випускає на ринок захищену патентом новинку, при встановленні ціни на неї може вибрати або стратегію «зняття вершків», або стратегію тривалого впровадження на ринок. Багато підприємств, які створили захищені патентом новинки, на початку встановлюють на них високі ціни, щоб «зняти вершки» з ринку. На подібні товари підприємство установлює самі високі ціни, які тільки можливо запросити. При такій ціні новий товар сприймають лише деякі сегменти ринку. З цього моменту, коли початкова хвиля збуту сповільнюється, підприємство знижує ціну, щоб залучити слідуючий ешелон клієнтів, яких влаштовує нова ціна. Діючи таким чином, підприємство знімає максимально можливі фінансові «вершки» із самих різних сегментів ринку. Використання методу «зняття вершків» з ринку має зміст при слідуючих умовах: . спостерігається високий рівень поточного попиту з боку достатньо великої кількості покупців; . витрати малосерійного виробництва не настільки високі, щоб звести на ні фінансові вигоди підприємства; . висока початкова ціна не буде приваблювати нових конкурентів; . висока ціна підтримує образ високої якості товару. Інші підприємства, навпаки, встановлюють на свою новинку порівняно низьку ціну в надії на залучення великої кількості покупців і завоювання великої частки ринку. При стратегіїї тривалого впровадження на ринок підприємство будує великий завод, встановлює на товар мінімально можливу ціну, завойовує велику долю ринку, скорочує витрати виробництва і по мірі їх зменшення продовжує поступово знижувати ціну. Встановленню низької ціни сприяють слідуючі умови: . ринок дуже чутливий до цін, і низька ціна сприяє його розширенню; . із ростом об’ємів виробництва його витрати, а також витрати по розподілу товару скорочуються; . низька ціна неприваблива для існуючих і потенційних конкурентів. 2. Встановлення ціни на новий товар-імітатор.

Підприємство, яке планує розробити новий товар, стикається з проблемою його позиціювання. Воно повинно прийняти рішення про позиціювання новинки по показникам якості та ціни. На схемі 1 представлено дев’ять варіантів стратегії можливого якісно- цінового позиціювання. Якщо існуючий лідер ринку займає положення № 1, тобто випускає товар з преміальною націнкою і продає йогопо максимально можливій ціні, підприємство-новачок, можливо, надасть перевагу одній з інших стратегій. Воно може створити високоякісний товар і назначити на нього середню ціну (позиція № 2), може створити товар середнього рівня якості і назначати середню ціну (позиція № 5) і т.д. Підприємство-новачок повинно вивчити розміри і темпи росту ринку для кожної з дев’яти позицій діаграми і конкретних конкурентів в рамках кожної з них. ЦІНА Висока Середня Низька Висока 1. Стратегія 2. Стратегія 3. Стратегія преміальних глибокого підвищеної ЯКІСТЬ націнок проникнення на ціннісної ТОВАРУ ринок значущості Середня 4. Стратегія 5. Стратегія 6. Стратегія завищеної ціни середнього доброякісност рівня і Низька 7. Стратегія 8. Стратегія 9. Стратегія грабування показного низької блиску ціннісної значущості Схема 1. Дев’ять варіантів стратегії маркетингу стосовно показників ціни та якості 2. Поняття життєвого циклу товару та його графічне зображення Рівень ціни суттєво впливає на успішне функціонування підприємства і є одним із факторів, від якого залежать сума прибутку та рівень рентабельності. Підприємства, які прийняли маркетингову концепцію господарювання, перш ніж приступати до виробництва продукціїї певного виду, ретельно вивчають ринок: попит на свою продукцію в залежності від етапу його життєвого циклу, вимоги до якості, прогноз об’єму продажу, ціни конкурентів на аналогічну продукцію та ін. І тільки після проведених маркетингових досліджень підприємство приступає до аналізу своїх можливостей у частині необхідних об’ємів продажу, можливих витрат виробництва та ін. Це загальна стратегія діяльності підприємства, частиною якою є цінова політика. Таким чином, цінову політику підприємства можна охарактеризувати як сукупність економічнх й організацінйих заходів, направлених на досягнення за допомогою цін кращих результатів господарської діяльності, забезпечення стійкого збуту, одержання достатнього прибутку. Ціноваполітика передбачає взаємопов’язаний облік необхідності відшкодування затрат і одержання необхідного прибутку, орієнтації на стан попиту і конкуренції; поєднання єдиних і гнучких цін на продукцію. Життя товару на ринку називається “життєвим циклом товару” (ЖЦТ). Різні товари мають різний життєвий цикл: від декількох днів до десятків років. ЖЦТ складається з етапів, кожний з яких вимагає від підприємства відповідної стратегії і тактики ринкової поведінки. Стратегія складається із напрямків і заходів по реалізації цілей товаровиробника по кожному окремому ринку (сегменту ринку) і кожному товару на певний період часу (середньої тривалості, довготривалий і перспективний). Стратегія маркетингу розробляється на основі досліджень риночної кон’юктури, вивчення товарів, покупців, конкурентів та ін.

Приведемо приклади найбільш поширених стратегій ринкової поведінки товаровиробника: вихід на ринок з освоєним товаром; впровадження товару ринкової новизни на вже освоєний ринок; збільшення об’ємів продажу на певному сегменті ринку; розгортання міжнародної кооперації виробництва комплектного обладнання з партнерами з інших країн для забезпечення інтенсивного виходу на ринки цих країн. Маркетингові стратегії можуть бути орієнтованими на максимум ефекту незалежно від ступеню ризику; мінімум ризику без очікування великого ефекту; комбінації двох попередніх напрямків. Тактика ринкової поведінки включає заходи по реалізації цілей товаровиробника на кожному ринку і по кожному товару в конкретний період часу (короткотерміновий) на основі вибраної стратегії і оцінки поточної ринкової ситуації. При цьому завдання підприємства постійно коректуються по мірі зміни кон’юктурних та інших факторів (до яких відносяться індекс цін, загострення конкурентної боротьби, сезонне падіння попиту, зменшення інтересу покупців до товару і т.д.). Приведемо приклади постановки тактичних задач маркетингу: розширити номенклатуру товарів на основі уточнених даних про потреби покупців; провести посилені рекламні міроприємства у зв’язку з деяким падінням попиту; знизити ціни на товар з метою стимулювання збуту; розширити асортимент послуг, що надаються сервісними службами, для приваблення нових покупців; збільшити долю ринку у зв’язку з скороченням об’єму продажу конкурентом; конструктивно покращити товар у відповідності до вимог конкретного ринку; провести міроприємства по стимулюванню персоналу, відповідального за ефективність комерційних угод на підприємстві, та ін. В цілому тактика ринкової поведінки повинна забезпечити стійкий рівень комерційних служб на ринку, швидке реагування на зміну ринкової ситуації, прийняття відповідних заходів на дії конкурентів, коригування науково- технічної і виробничої діяльності у відповідності до змін вимог покупців. Життєвий цикл товару, як правило, включає декілька етапів (стадій): > дослідження і розробку товару; > впровадження; > ріст об’єму продажу; > зрілість; > спад. В залежності від етапу ЖЦТ змінюються затрати підприємства на виробництво товару і об’єм прибутку, стають іншими ступінь конкуренції і ціна товару, поведінка покупців і диференціація випущених товарів. Типова діаграма життєвого цклу товару показана на мал.1. Це – класична крива. Об’єм продажу і прибуток у грошов. - 1 вираженні - 2 Етап Етап Етап Етап Етап розробки виведення росту зрілості спаду товару на ринок об’єму продажу Час Мал.1 Характер збуту (1) і прибутку (2) протягом життєвого циклу товару Перший етап – дослідження і розробка товару. Життя товару починається задовго до його народження як товару – в ідеях, розробках, експериментах. І це як мінімум на 50 % визначає подальший успіх або невдачі товаровиробника на ринку. Для підприємств данний етап створення товару – це тільки затрати і можливі майбутні доходи. Другий етап – впровадження (виведення на ринок). Товар починає поступати в продаж. Процедура виведення товару на ринок вимагає часу, і збут в цей період росте повільно.

Маркетинговые антикризисные программы в большинстве случаев являются частью стратегического и тактического плана предприятия по выходу из кризиса. Приоритетными в антикризисном маркетинге являются стратегии продвижения на новые рынки, укрепления положения на старых рынках. Для предприятий среднего размера приемлема стратегия рыночных ниш (патентная). Она предполагает тщательный выбор сегмента рынка и способа поведения организации в данном сегменте. Для более крупных хозяйствующих субъектов характерна стратегия широкого проникновения на рынки. Использование данной стратегии преимущественно крупными фирмами объясняется обширными затратами на ее реализацию. Также среди крупных предприятий популярна стратегия, называемая «снятие сливок». Это повышение цен на новые товары на первых стадиях жизненного цикла произведенного товара. 34 КЛАССИФИКАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ Классификация маркетинговых стратегий производится по ряду признаков, как то: 1) маркетинговая стратегия: макроэкономические, региональные, производственные, внешнеэкономические и другие сферы деятельности; 2) функциональное назначение – стратегии факторов производства: производственные, инвестиционные, инновационные, финансовые, трудовые, информационные; 3) развитие организации – направлено на выход из антикризисного состояния и ликвидацию последствий; 4) вид и масштаб рынка – рыночная стратегия– расширение рынка, проникновение вглубь рынка, продвижение товара на новые рынки, конкурентные преимущества; 5) предпочтение средств маркетинга

1. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

2. Анализ свойств товаров и его значение для выбора маркетинговой стратегии фирмы

3. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

4. Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения (Контрольная)

5. Международная маркетинговая стратегия ОАО «Комбинат «Крымская Роза»

6. Выбор и реализация маркетинговой стратегии
7. Маркетинговые стратегии малого бизнеса в период перехода к рыночной экономике
8. Разработка маркетинговой стратегии для промышленного предприятия

9. Маркетинговые стратегии фирмы

10. Подходы к формированию эффективной маркетинговой стратегии

11. Маркетинговые стратегии роста

12. Анализ маркетинговой стратегии предприятия

13. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

14. Выбор маркетинговой стратегии и постановка целей в маркетинге

15. Маркетинговая стратегия бутика "Pepper"

16. Маркетинговое исследование рынка потребительских товаров и магазинов торгового дома "Продсервис"

Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны

17. Маркетинговые коммуникации при продвижении товара

18. Маркетинговые стратегии цен

19. Позиционирование товара. Этапы маркетингового исследования

20. Процесс разработки маркетинговой стратегии компании "Нестле" в российских условиях

21. Разработка маркетинговой стратегии предприятия ОАО "ОПОГАТ-9"

22. Розробка маркетингової стратегії концентрації при впровадженні проекту "Дизайн інтер’єру" в торгово-посередницькій фірмі
23. Стратегическое планирование и выбор маркетинговой стратегии на примере ООО "Брянское СРП ВОГ"
24. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

25. Эволюция маркетинговых стратегий

26. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

27. Разработка маркетинговой стратегии предприятия Полипринт"

28. Совершенствование маркетинговой стратегии организации (на примере ОАО "Прогресс")

29. Маркетинговая стратегия в антикризисном управлении. Роль управленческого аппарата в условиях кризиса организации

30. Стратегия повышения качества товара

31. Фальсификация товаров: понятия, объекты, виды, способы. Вкусовые товары

32. Взаимодействие жизненного цикла товара и рекламы

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

33. Жизненный цикл товара

34. Анализ применения различных видов рекламы в зависимости от жизненного цикла товара

35. Концепция жизненного цикла товара

36. Маркетинговый цикл и роль ситуационного анализа

37. Формирование ассортиментной политики предприятия с учетом финансовых целей предприятия на различных этапах жизненного цикла товара

38. Жизненный цикл товара
39. Жизненный цикл товара на примере ОАО "Живая вода"
40. Имитационное моделирование жизненного цикла товара на примере ООО "Стимул"

41. Классификация и жизненные циклы диатомовых

42. Человеческие качества в цикле рассказов Людмилы Улицкой "Бедные родственники"

43. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

44. Особенности трактовки сонатного цикла на примере клавирной сонаты А - dur (KV331)

45. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

46. Расчет состава и термодинамических характеристик рабочего тела. Расчет действительного цикла четырехтактного ДВС

47. Расчёт рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания автотракторного типа с помощью персональной ЭВМ

48. СЕМЕЙНОЕ ЕДИНСТВО И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ

Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону

49. Ядерный топливный цикл

50. Кейнсианские и неокейнсианские теории экономических циклов

51. Роль маркетингового планирования в формировании стратегии развития предприятия

52. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

53. Жизненный цикл организации

54. Стратегия воздействия на сбыт товаров
55. Экономические кризисы и циклы развития
56. Экономические циклы

57. Богатыри киевского и новгородского цикла

58. Стихотворение А. Блока «Ты – как отзвук забытого гимна» (Из цикла «Кармен»)

59. Единство цикла рассказов И. А. Бунина «Темные аллеи»

60. Я люблю Пушкина Цветаевой (цикл М. Цветаевой «Стихи Пушкину»)

61. Незабываемое в цикле рассказов И. А. Бунина "Темные аллеи"

62. Картины родной природы в цикле украинских повестей Н.В. Гоголя

63. Проблема литературного характера в цикле А.П. Чехова «маленькая трилогия»

64. Разработка маркетингового плана выхода на новый рынок с новым товаром

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Расстройства эякуляторной составляющей копулятивного цикла

66. Менструальный цикл и его регуляция

67. Жизненные стадии и циклы организации

68. Бенчмаркинг и маркетинговые исследования в разработке стратегий маркетинга

69. Производственный цикл

70. Стадии жизненного цикла команды
71. Жизненный цикл продукта
72. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

73. Родина, как семья народов: построение тематических циклов занятий для старших дошкольников и младших школьников

74. Наш сон и бессонница, их связь с лунными и солнечными циклами

75. Циклы и стили обучения

76. Особенности организации маркетинговых коммуникаций и рекламы при маркетинге промышленных товаров

77. Копулятивный цикл

78. Ядерный топливный цикл

79. Мировой кёрлинг в новом олимпийском цикле

80. Общая теория цикла

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

81. Теория эволюционного цикла

82. Об устойчивом развитии и экологических циклах

83. Роль геохимических циклов в биосфере

84. Цикл углерода

85. Стратегия рыночной экспансии. Основные особенности услуг, как объекта маркетинговых исследований

86. Денежные поступления и жизненный цикл инвестиционного проекта
87. Управление заказами. Составляющие цикла заказа
88. Аналитические финансовые документы и методы их интерпретации. Цикл движения денежных средств

89. Существование длинного цикла

90. Циклы и равновесие

91. Деловые циклы и инфляция

92. Теории экономического цикла и их эволюция

93. Экономические циклы и кризисы

94. Жизненный цикл рыб

95. Биогеохимические циклы

96. Влияние органических кислот цикла Кребса на образование триоз в листьях ячменя

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

97. Углеродный цикл и изменения климата

98. Алгоритм удаления циклов в графе вертикальных ограничений задачи трассировки многослойного канала

99. Программные средства поддержки жизненного цикла ПО


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.