Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ кафедра економічної теорії Реферат за темою: "Законодавча база правового регулювання економіки в Україні"Виконав: Запоріжжя 1999 ЗМІСТ1. Правова база економіки та захист конкуренції. 2. Законодавча база правового регулювання валютного ринку в Україні. 3. Господарські об’єднання: стан законодавства. 4. Проблеми законодавчого регулювання підприємництва. 5. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні. 1. Правова база економіки та захист конкуренції. Важливу роль в економічній діяльності держави відіграє законодавство. На його основі визначається статус підприємця, права й обов'язки фізичних та юридичних осіб, правила укладання контрактів тощо. Держава розробляє закони, які регулюють відносини між підприємствами, що виступають у ролі постачальників ресурсів та їхніх споживачів. На ґрунті законодавства уряд може виконувати функції арбітра у сфері економічних зв'язків, виявляти випадки нечесної практики економічних агентів і вживати до них відповідні санкції. Важливі послуги, що їх забезпечує уряд, включають застосування силових структур для підтримання громадського порядку, введення стандартів зміни ваги й якості продуктів, створення грошової системи, яка забезпечує обмін товарів та послуг тощо. Все це має виняткове значення для молодої Української держави. Ухвалені закони та інші законодавчі акти про захист прав споживачів визначають загальні правові, економічні й соціальні основи захисту прав громадян — споживачів продукції. Держава визначає правила поведінки, якими мають керуватися виробники у своїх стосунках із споживачами. Держава забороняє продаж фальсифікованих, або з підробленою маркою, харчових продуктів і ліків, вимагає зазначення на упаковці чистої ваги і інґредієнтів продукту, встановлює стандарти якості, які слід вказувати на етикетках консервованих харчових продуктів, і забороняє поміщати неправдиві дані на етикетках патентованих ліків. Усі ці заходи мають на меті упередити протизаконні дії виробників й одночасно зміцнити віру людей у досконалість ринкової системи. Аналогічне законодавство стосується і відносин між самими фірмами. Такого роду діяльність держави сприяє поліпшенню розподілу ресурсів. Забезпечення ринку засобами обігу, гарантування якості продуктів, визначення рівних прав усіх форм власності та видів господарювання, а також відповідальність за дотримання умов контрактів — усі ці заходи створюють сприятливий ґрунт для функціонування ефективної економіки. Вони розширюють ринки і дають змогу здійснювати дедалі глибшу спеціалізацію у використанні як матеріальних, так і людських ресурсів, що сприяє ефективнішому розподілу ресурсів. Особливо актуальним для України є створення правової бази для забезпечення переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Важливу роль тут відіграють закони про власність, приватизацію державних підприємств, приватизацію житла, приватизаційні папери, банки, фінансову та кредитно-грошову систему, національну валюту, податки, про підприємницьку діяльність тощо. У ринковій економіці особливе місце належить конкуренції.

Це той основний регулюючий механізм, який підпорядковує виробників і постачальників ресурсів інтересам покупця, або суверенітету споживача. За конкуренції індивідуальні виробники і постачальники ресурсів можуть лише пристосовуватися до бажання покупців, яке ринкова система реєструє і доводить до відома продавців. Конкуруючих виробників, які підкоряються волі ринкової системи, чекає прибуток і зміцнення позицій. Результатом для тих, хто порушує закони ринку, є збитки і, зрештою, банкрутство. Для України надзвичайно важливим завданням є втілення в життя принципів ринку, згідно з якими покупець — це господар, ринок — його агент, а підприємство — його слуга. Умови ринкової економіки різко змінює монополія. Виникає ситуація, коли число продавців зменшується настільки, що кожен із них уже в змозі вплинути на загальний обсяг пропозиції, а тому і на ціну продукту, що продається. Іншими словами, монопольний стан — це панування підприємця, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Згідно із Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" монопольним визнається становите того підприємця, чия частка на ринку певного товару перевищує 35 %. Монополії здатні регулювати загальний обсяг пропозиції, тобто штучно обмежувати його і тим самим отримувати за продукцію вищі ціни, а дуже часто і стійкий економічний прибуток. Ціни і прибутки, які перевищують конкурентні, суперечать інтересам споживачів. Монополісти не підвладні волі суспільства, на відміну від конкуруючих фірм. Суверенітет виробника настільки підміняє суверенітет споживача, що монополія ліквідує конкуренцію. Як наслідок, ресурси розподіляються в інтересах монопольних продавців, мета яких — високі прибутки, а не задоволення потреб суспільства загалом. Тобто монополія породжує нераціональний розподіл економічних ресурсів. Дослідження монополізму в економіці України показує, що йому притаманні певні особливості, які виявляються передусім у багаторівневому характері монополізації. Можна визначити три шари цього явища: монополізм власності (загальне одержавлення економіки), монополізм управління (наявність вертикальних адміністративних систем) і технологічний монополізм. Крім цього, існує проблема монополізації інформації як джерела влади. Слід враховувати реґіональні бар'єри (монополізація реґіональних ринків), нарешті, елементарну, але масову змову продавців на споживчому ринку і ринку ресурсів. Важливо усвідомлювати, що складний, багаторівневий і загальний характер монополізації можна подолати лише за допомогою багатопланової системи заходів і послідовної роботи, що базується на спеціальній програмі. Реалізувати й можна лише за активного втручання держави й муніципальних структур. Перемога над монополізмом позбавить мафіозні структури поживного ґрунту. У промислове розвинутих країнах використовуються різні способи контролю над монополіями. У багатьох із них з метою захисту і посилення конкуренції як ефективного регулятора підприємницької діяльності приймаються антимонопольні закони.

Що ж стосується монополій тих галузей, де технологічні й економічні умови виключають можливість існування конкурентних ринків, уряд створює державну комісію для регулювання цін і встановлює стандарти для надання послуг. Транспорт, зв'язок, виробництво і постачання електроенергії та інші підприємства громадського користування певною мірою підлягають такому регулюванню. Слід наголосити, що, крім забезпечення правової основи для ринкових інститутів і захисту конкуренції, існує необхідність у виконанні державою низки інших економічних функцій. Ринковій системі як такій властиві певні недоліки, що змушує уряд стимулювати і модифікувати її функціонування. 2. Законодавча база правового регулювання валютного ринку в Україні. Операції з іноземною валютою на території України здійснюються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» та інших документів, які визначають, що учасниками валютного ринку в Україні є: Національний банк України; уповноважені комерційні банки; кредитно-фінансові установи, які отримали ліцензію НБУ на право проведення валютних операцій; юридичні особи, які уклали агентські угоди на відкриття пунктів обміну іноземних валют; кредитно-фінансові установи-нерезиденти, які одержали індивідуальні ліцензії НБУ на право проведення операцій на валютному ринку України. Банківські операції з іноземною валютою в країні здійснюються уповноваженими банками, тобто комерційними банками, які мають ліцензію Національного банку України на проведення операцій з іноземною валютою; До валютних операцій взагалі належать операції, пов'язані: з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобів платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; з увезенням, переказом і пересиланням на територію України та вивезенням, переказом і пересиланням за її межі валютних цінностей. Валюта та валютні цінності. Валютними цінностями на території України вважаються: 1. Валюта України, під якою розуміють грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України . 2. Платіжні документи та інші папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські документи), виражені у валюті Україні. 3. Іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнот казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що не підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти в грошових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України.

Закон регулирует наиболее значимые, типичные, устойчивые отношения в обществе. 4. Закон обладает высшей юридической силой, что проявляется в невозможности его отмены другим органом, кроме принявшего, а также в том, что содержанию закона не должны противоречить все иные юридические документы. 5. Закон является фундаментальным юридическим документом. Он служит базой, основой, ориентиром нормотворческой деятельности иных государственных органов, судов. В государстве, имеющем парламентскую систему, формируется, естественно, и законодательная система, состоящая из нормативных актов парламента (законов, статутов и т.д.). Чем выше степень цивилизованности, развитости и гуманности общества, тем большую потребность оно испытывает в законах. Это предъявляет особые, повышенные требования к содержанию закона. В самом общем плане можно сказать, что содержание закона должно быть правовым, т.е. соответствующим неотъемлемым, неотчуждаемым естественным правам человека. Такие права в основном зафиксированы в авторитетных международно-правовых документах ООН, которые составляют юридическую базу правовой защиты каждого человека в отдельности и человеческой цивилизации в целом и служат юридическим императивом для законодателей любых государств

1. Правове регулювання зайнятості на україні

2. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

3. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

4. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

5. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

6. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
7. Державне регулювання економіки
8. Державне регулювання економіки

9. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

10. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

11. Ринок і державне регулювання економіки

12. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

13. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

14. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

15. Законодавча база України про охорону праці

16. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

17. Правове регулювання вільних економічних зон

18. Правове регулювання орендних відносин в Україні

19. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

20. Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні

21. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

22. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
23. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки
24. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

25. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

26. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

27. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

28. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

29. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

30. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

31. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

32. Механізм правового регулювання

Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Особливості правового регулювання договору ренти

34. Поняття правового регулювання

35. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

36. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

37. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

38. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці
39. Правове регулювання податкової системи
40. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

41. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

42. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

43. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

44. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

45. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

46. Функціональне призначення правового регулювання

47. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

48. Історія економіки Німеччини

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

49. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

50. Економічний потенціал національної економіки

51. Особливості національної економіки Тунісу

52. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

53. Конкурентоспроможність національної економіки

54. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
55. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України
56. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

57. Нормативна база соціальної роботи в Україні

58. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

59. Філософія економіки

60. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

61. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

62. Реформування и в перехідній економіці України

63. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

64. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

66. Вплив валютних курсів на економіку України

67. Економіка України в умовах глобалізації

68. Інноваційний розвиток економіки регіонів

69. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

70. Концесія як механізм розвитку економіки держави
71. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
72. Основи економіки

73. Основи економіки підприємства малого бізнесу

74. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

75. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

76. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

77. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

78. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

79. Моделювання економіки

80. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

82. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

83. Правовое положение российских военных баз на территории стран СНГ

84. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

85. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

86. Економічне районування України
87. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні
88. Законодавче регулювання робочого часу

89. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

90. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

91. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

92. Правовая база местного самоуправления и муниципальное право, как наука

93. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

94. Visual C++. Бази даних Укр.

95. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

96. Організація ресурсної бази банків в Україні

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

97. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

98. Економічні і законодавчі питання охорони праці

99. Правовая база анализа финансового состояния должника и установление размера требований кредиторов в ходе процедур банкротства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.