Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Політико-правове середовище МЕВ в Україні

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ТЕМА: ЗМІСТ Вступ .3 Середовище існування МЕВ .5 Політико-правове середовище МЕВ .9 Політико-правове середовище в Україні 15 Висновки . . .23 Список використаної літератури .25 Вступ Існування, функціонування і розвиток будь-якого явища залежить як від внутрішньої будови, внутрішніх рушійних сил, так і від умов, які впливають на це явище ззовні. Так міжнародні економічні відносини виникають, функціонують та розвиваються на базі певного середовища. Середовище міжнародної економіки може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв’язків. Таке середовище можна поділити на внутрішнє та зовнішнє. Фактори безпосередньої дії характеризуються тим, що міжнародні економічні відносини без них не можуть функціонувати (міжнародні організації, торгові представництва, міжнародні правові норми). Навколишнє середовище міжнародних економічних відносин як система факторів безпосереднього впливу на існування та розвиток світової економіки називається інфраструктурою міжнародних економічних відносин. Завданням інфраструктури є забезпечення безперешкодного функціонування об’єктів і суб’єктів міжнародної економіки та спрямованість на оптимізацію їх взаємодії. Фактори непрямої дії характеризуються тим, що їх зміни безпосередньо й одразу не впливають на розвиток міжнародних економічних відносин (розробка нових родовищ корисних копалин, політичні непорозуміння, наукові відкриття, збільшення чи зменшення народжуваності тощо). За сферами впливу зовнішнє середовище міжнародної економіки поділяється на: – природно-географічне; – політико-правове; – економічне; – соціально-культурне. Політико-правове середовище впливає на МЕВ не так у плані умов і факторів їхнього існування, як у плані їхнього розвитку. Міжнародна політика є своєрідним механізмом задоволення або узгодження інтересів суб’єктів міжнародних відносин. Одним із основних політичних інтересів кожної країни є нормальний прогресивний хід розвитку власної економіки, який залежить від різних внутрішніх і зовнішніх факторів. Якщо ЗЕД буде успішною, то краще буде розвиватись національна економіка, багатшою буде країна, підвищиться життєвий рівень населення. До важливих політичних інтересів відносяться: - володіння найновішою інформацією, - найсучасніші технології, - розвиток соціальної і культурної сфери, - підняття загального престижу. Помітну роль у розвитку міжнародного співробітництва відіграє політична стабільність країни - це невелика імовірність зміни її політичного статусу протягом тривалого часу у вигляді виникнення соціальних конфліктів(страйків) і політичних актів типу тероризму, путчів. Політичний ризик передбачає можливість: політичної змови і політичного перевороту, конфіскації майна, націоналізації об’єктів приватної власності. 1. Середовище існування МЕВ Середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв’язків. Таке середовище можна розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище міжнародної економіки – це внутрішня будова системи міжнародних економічних відносин, що разом з її законами функціонування і розвитку може бути представлене як набір таких елементів:зовнішньоекономічна діяльність країн та їх суб’єктів; управління міжнародними економічними процесами, регулювання міжнародної економічної взаємодії; форми і рівні міжнародних економічних відносин; внутрішні закони розвитку міжнародної економіки, тобто ті явища і процеси, що відбуваються у світовій економіці і мають чітко виражений причинно-наслідковий характер.

Зовнішнє середовище міжнародної економіки – це система зовнішніх умов, у яких розвиваються міжнародні економічні відносини, та система факторів, що формують мікро- та макромотивацію поведінки суб’єктів світогосподарської взаємодії та визначають ефективність їх участі у МПП. Зовнішнє середовище має певну структуру. За характером воно поділяється на: – умови й фактори прямої (безпосередньої) дії; – умови й фактори непрямої (опосередкованої) дії. Фактори безпосередньої дії характеризуються тим, що міжнародні економічні відносини без них не можуть функціонувати (міжнародні організації, торгові представництва, міжнародні правові норми). Навколишнє середовище міжнародних економічних відносин як система факторів безпосереднього впливу на існування та розвиток світової економіки називається інфраструктурою міжнародних економічних відносин. Завданням інфраструктури є забезпечення безперешкодного функціонування об’єктів і суб’єктів міжнародної економіки та спрямованість на оптимізацію їх взаємодії. Фактори непрямої дії характеризуються тим, що їх зміни безпосередньо й одразу не впливають на розвиток міжнародних економічних відносин (розробка нових родовищ корисних копалин, політичні непорозуміння, наукові відкриття, збільшення чи зменшення народжуваності тощо). За сферами впливу зовнішнє середовище міжнародної економіки поділяється на: - природно-географічне; політико-правове; економічне; соціально-культурне. Природно-географічне середовище МЕВ. Найголовніші умови і фактори, що впливають на розвиток МЕВ, пов’язані з нерівномірністю розташування природних ресурсів, з наявністю чи відсутності тих чи інших ресурсів у різних країнах. Наявність ресурсів тісно перекликається з різноманітністю кліматичних умов, яка сприяє розвитку міжнародного поділу праці, а відповідно, грає значну роль у розвитку МЕВ. Наприклад: у країнах з теплим кліматом збирають по два урожаї; морські країни встановлюють між собою економічні зв’язки морським транспортом; країни одного материка використовують автомобільний і залізничний транспорт. Не менш важливу роль грає геополітичне розташування країни-це розташування по відношенню до інших країн на шляху чи на перетині різноманітних інтересів суб’єктів світового господарства. Країни, що знаходяться на перетині таких шляхів, спеціалізуються на наданні посередницьких послуг фінансового, комерційного і транспортного типу. Політико-правове середовище МЕВ. Політико-правове середовище впливає на МЕВ не так у плані умов і факторів їхнього існування, як у плані їхнього розвитку. Міжнародна політика є своєрідним механізмом задоволення або узгодження інтересів суб’єктів міжнародних відносин Міжнародна політика-це сукупність методів і засобів направлених на досягнення цілей і завдань, що випливають з інтересів суб’єктів міжнародних відносин. Одним із основних політичних інтересів кожної країни є нормальний прогресивний хід розвитку власної економіки, який залежить від різних внутрішніх і зовнішніх факторів. Якщо ЗЕД буде успішною, то краще буде розвиватись національна економіка, багатшою буде країна, підвищиться життєвий рівень населення.

До важливих політичних інтересів відносяться: володіння найновішою інформацією, найсучасніші технології, розвиток соціальної і культурної сфери, підняття загального престижу. Помітну роль у розвитку міжнародного співробітництва відіграє політична стабільність країни-це невелика імовірність зміни її політичного статусу протягом тривалого часу у вигляді виникнення соціальних конфліктів(страйків) і політичних актів типу тероризму, путчів. Політичний ризик передбачає можливість: політичної змови і політичного перевороту, конфіскації майна, націоналізації об’єктів приватної власності. Інституціональне забезпечення МЕВ - це сукупність правових інституцій (конференцій, конгресів, нарад, комітетів, комісій) і правових норм, вироблених ними, котрі забезпечують регулювання МЕВ на різних рівнях. Міжнаціональні органи регулювання МЕВ - це такі інституції, які виконують рекомендаційно-координаторські функції, постанови яких бажані для виконання. Наднаціональні органи регулювання МЕВ - це інституції, як здійснюють наказово-координаторські функції і їхні постанови мають виконуватись беззаперечно. Економічне середовище МЕВ. Одним із показників економічного потенціалу країни є факт ефективності і можливості використання природних ресурсів. Наприклад: Україна має порівняно великі поклади нафти, але спроможна видобути 15%, а решту немає ні потужностей ні технологій. Стан наукових досліджень, розвиток засобів виробництва техніки і технологій відіграють велику роль в розвитку МЕВ. Розвинені країни, як правило, експортують продукцію переробної промисловості, а країни ,що розвиваються-експортують частіше сировину, в кращому випадку напівфабрикати. Там, де є високий інтелектуальний потенціал, завжди краще розвивається система комунікацій, транспортні мережі, що прискорює розвиток як національного виробництва так і ЗЕД. Сприяє розвитку МЕВ і розбудована на сучасному рівні фінансово-кредитна система країни. Не менш важливими елементами економічного середовища МЕВ є рівень доходів і рівень споживання у тій чи іншій країні. Загалом до економічного середовища МЕВ можна віднести стан розвитку економічного потенціалу країни, стан інтегрованості країни у світове господарство. Світове господарство-це сукупність національних господарств та економічних взаємозв’язків між ними, або це сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному і на міжнародному рівні. Світове господарство-це сукупність національних господарств, пов’язаних одне з одним системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних стосунків. Світове господарство-це система взаємодіючих господарств різних рівнів з усіх країн світу, цілісний характер і функціонування якої визначається об’єктивними законами розвитку людського суспільства, де господарства пов’язані одне з одним системою економічних та інших міжнародних відносин, що базуються на міжнародному поділі праці. Найрухомішою частиною світового господарства є Світовий ринок-сфера обмінних відносин між країнами та між іншими суб’єктами світового господарства, які пов’язані між собою участю у міжнародному поділі праці.

Нарис української воєнної історіографії // Український історик. - 1970-1975. 242. Шанковський Л. Українська армія у боротьбі за державність. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1958. - 317 с. 243. Шанковський Л. Українська Галицька Армія: Воєнно-історична студія. - Вінніпег: Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк, 1974. - 396 с. 244. Шаповал М. Занепад У.Н.Р. - Прага: Вільна спілка, 1928.-42с. 245. Шелухин С. Варшавський договір між поляками й С.Петлюрою 21 квітня 1920 року. - 2-е вид. - Прага: Нова Україна, 1926. - 40 с. 246. Шлях до катастрофи. Події в Рівнім. Повстання отамана Оскілка. - К.; Відень: Вид-во УПСС, 1920. - 20 с. 247. Шпілінський О. Базар (1921 р. - 1931 р.) // За державність. - Зб.3. 248. Шрамченко С. Український Морський Генеральний Штаб в 1917-1921 // Табор. - 1932. - № 16. 249. Шрамченко С. Українські воєнно-морські агенти в 1918-1920 рр. // Табор. - 1932. - № 17. 250. Шульгин В. Дни. 1920: Записки. - М.: Современник, 1989. - 557 с. 251. Шульгин О. Політика: Держ. будівництво України і міжнародні справи: Статті, документи, промови. - К., 1918. - 111 с. 252. Шухевич С

1. Економіко- і політико-географічне положення України

2. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

3. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

4. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

5. Податкова політика України

6. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
7. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
8. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

9. Принципи розробки та оцінки державної політики України

10. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

11. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

12. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

13. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

14. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

15. Валютна політика України

16. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные

17. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

18. Аналіз стану соціальної політики в Україні

19. Структура системи соціального захисту населення і політики України

20. Митна політика України на сучасному етапі

21. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

22. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація
23. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
24. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

25. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

26. Національна політика СРСР в роки перебудови

27. Шляхи формування правової держави в Україні

28. Центральний банк і монетарна політика

29. Інформаційна політика США

30. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

31. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

32. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

33. Державна політика соціального страхування

34. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

35. Облікова політика як елемент культури бізнесу

36. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

37. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

38. Адміністративно-правовий статус Президента України
39. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
40. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

41. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

42. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

43. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

44. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

45. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

46. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

47. Політика А. Гітлера

48. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

49. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

50. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

51. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

52. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

53. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

54. Маркетингова політика комунікацій
55. Маркетингова цінова політика
56. Товарна політика і комерційна діяльність

57. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

58. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

59. Ціноутворення та цінова політика підприємства

60. Геополітика та геостратегія України

61. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

62. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

63. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

64. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

65. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

66. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

67. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

68. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

69. Етнонаціональні відносини й національна політика

70. Лобізм як явище сучасної політики
71. Міжнародна політика і світовий політичний процес
72. Політологія як наука і політика як суспільне явище

73. Центристські партії в політичній системі сучасної України

74. Політика великих держав на Близькому Сході

75. Політика як суспільне явище

76. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

77. Політична опозиція в Україні

78. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

79. Політика і етика: соціально-філософський аспект

80. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Політика трудової зайнятості інвалідів

82. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

83. Соціальна політика

84. Митна політика

85. Особливості проведення в життя митної політики

86. Бюджетна політика
87. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави
88. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

89. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

90. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

91. Фінансова діяльність та політика держави

92. Фінансова політика та бюджетний процес

93. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

94. Амортизаційна політика на підприємстві

95. Антиінфляційна державна політика

96. Грошово-кредитна політика держави

Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

97. Державна промислова політика

98. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

99. Концепція непослідовності політики у часі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.