Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Співвідношення факторів виробництва

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ Вступ Теорія співвідношення факторів виробництва Висновок 2. Концепція дуалістичної економіки з надлишком робочої сили Висновок Список джерел Вступ Розвиток сучасних продуктивних сил і тенденції інтернаціоналізації виробництва й капіталу посилили інтерес учених до проблем міжнародних економічних відносин, зокрема міжнародної торгівлі, що потребувало розроблення певної теорії. Теорія міжнародної торгівлі ґрунтується на теорії порівняльних переваг англійського економіста Давида Рікардо (1772—1823). Згідно з цією теорією (для спрощення пояснення стосувалося двох країн і двох товарів), якщо навіть одна країна менш ефективна (має абсолютну невигідність) порівняно з іншою у виробництві обох товарів, все одно існує основа для взаємовигідної торгівлі. Перша держава буде спеціалізуватися на виробництві та експортувати товар, на якому її абсолютна невигідність менша (це і є товар, на який вона має порівняльну перевагу) та імпортувати товар, на який її абсолютна невигідність більша (це і є товар порівняльної невигідності). Основи неокласичної теорії міжнародного руху капіталу було закладено представниками шведської економічної школи Е. Хекшером і Б.-Г. Уліном у 20—30-ті роки XX ст. 1. Теорія співвідношення факторів виробництва Улін (Ohli ) Бертіль-Готтхард (1899—1979) — шведський економіст, лауреат Нобелівської премії (1977). Народився в с. Кліппані (Швеція). Навчався у Лондонському університеті (вивчав математику, статистику, економічні науки) і в Стокгольмській школі економічних наук і ділової адміністрації. Ставши магістром з економіки, вступив до аспірантури Стокгольмського університету зі спеціалізації «економіка». У 1924 р. здобув докторський ступінь і був затверджений професором Копенгагенського університету. З 1929 р. повернувся до Стокгольма, працював у Вищій школі економічних наук і ділової адміністрації. У 30-ті роки, будучи одним з активних фундаторів шведської (стокгольмської) школи економіки, сприяв реалізації її розробок. У 1938 р. був обраний до парламенту Швеції, з 1944 по 1945 рік — міністр торгівлі, у 1944— 1967 pp. — голова Народної партії. Був представником Швеції у Європейській раді; одночасно представляв свою країну в Північній раді. У 1969—1975 pp. — голова комітету Нобелівських премій в галузі економіки Шведської академії наук. Автор кількох праць з питань цін, позичкового капіталу і відсотка, міжнародної торгівлі. Сприйняв основні положення теорії Дж.-М. Кейнса, пропонуючи вдосконалити розмежування економічних процесів минулого і майбутнього періодів. У 1930 р. працював у Секретаріаті Ліги Націй у Женеві над укладанням «Світового економічного огляду». Першою великою дослідницькою роботою є доповідь Ліги Націй «Хід і фази світової економічної депресії» (1931). Розвитку системи приватного підприємництва, обґрунтуванню державної економічної політики, спрямованої на створення сприятливих умов для функціонування приватнокапіталістичного сектору, присвячені праці «Міжрегіональна і міжнародна торгівля» та «Вільна і диригована економіка». У його науковій спадщині такі праці: «Теорія торгівлі», «Світова економічна депресія», «Іноземна торгівля і торгівельна політика», «Ринок капіталу і політика відсотків», «Проблема стабілізації зайнятості», «Міжнародний розподіл економічної діяльності» та ін.

Б.-Г. Улін — почесний професор Вищої школи економічних наук і ділової адміністрації в Стокгольмі; нагороджений орденом Королівської Північної зірки уряду Швеції і орденом Даннеброга уряду Данії. Шведський економіст Елі Хекшер (1879—1952) у статті «Вплив міжнародної торгівлі на розподіл доходів» (1919) виклав основні положення майбутньої «сучасної теорії міжнародної торгівлі». Праця була непоміченою впродовж 10 років. На основі досліджень Е. Хекшера про вплив торгівлі на розподіл доходу Б.-Г. Улін створив теорію міжнародної торгівлі, що ґрунтується на маржиналістській концепції цінностей. Суть її полягає в тому, що шлях до досягнення багатства і могутності країни пролягає через переважання експорту над імпортом. Надлишок експорту приводить до припливу дорогоцінних металів, насамперед золота і срібла. Чим більше їх має держава, тим вона багатша і сильніша. Теорія міжнародної торгівлі — теорія, що аналізує основи торгівлі між державами і виграш від неї. Складовою цієї теорії є трактування міжнародного руху факторів виробництва у співвідношенні один до одного і з рухом товарів. Вчений сформулював основні положення неокласичної доктрини міжнародної торгівлі, у тому числі теорії вивозу капіталу, розглянув контрасти зовнішньої торгівлі і точних математичних моделей, які це описують. Праця «Міжрегіональна і міжнародна торгівля» певною мірою орієнтувала на врахування просторових факторів, поглиблене розроблення питань територіального поділу праці. З огляду на мобільність факторів виробництва і тісну інтеграцію ринків, вчений відкрив дорогу теоретичним дослідженням регіонального характеру — аналізу міжрайонної торгівлі, спеціалізації господарства районів. Водночас, допускаючи можливість відхилень від досконалої мобільності факторів виробництва, він дійшов висновку, що «кожний район має перевагу у виробництві тих товарів, які потребують більших витрат факторів, що є в достатку і які відрізняються дешевизною в цьому районі». Недосконала мобільність факторів виробництва та інші реалії функціонування ринку створюють умови для виникнення довготривалих порушень в розміщенні виробничих сил, породжуючи регіональні проблеми. Саме цей висновок із праці Б.-Г. Уліна знайшов застосування в галузі регіональної теорії Заходу. Загалом спираючись на ідеї Е. Хекшера про дію тенденції до міжнародної рівноваги в цінах факторів і товарів, Б.-Г. Улін, однак, не погоджувався з ним щодо ролі руху товарів і факторів та доопрацював теорію порівняльних витрат. Ця спільна наукова ідея дала життя теорії співвідношення факторів виробництва. Ця теорія базується на кількох важливих припущеннях. 1. Все світове господарство складається з двох держав, причому кожна з них виробляє два товари, використовуючи два однорідні в масштабах світового господарства фактори виробництва. Кількість факторів незмінна, а кожна держава по-різному забезпечена ними. 2. Виробництво у кожній державі базується на однаковій технології, тобто виробничі функції обох держав ідентичні. 3. Виробництво обох товарів у кожній державі характеризується незмінним ефектом масштабу. 4. Товари відзначаються різною факторомісткістю, але факторомісткість кожного товару завжди незмінна при всіх співвідношеннях цін на виробничі ресурси.

5. Смаки та уподобання споживачів у обох державах однакові. 6. Економіка обох держав характеризується досконалою конкуренцією. 7. Фактори виробництва повністю мобільні в межах кожної держави, але не можуть переміщуватися у міжнародних масштабах. 8. Транспортні видатки дорівнюють нулю. 9. Відсутні перешкоди для руху товарів між державами, ціни та обсяги виробництва визначаються під впливом суто ринкових сил без будь-якого втручання держави (уряду). Вчені досліджують безпосередньо не пов'язані із зовнішньою торгівлею причини міжнародних відмінностей у цінах: історичні, кліматичні, традиційні. Е. Хекшер і Б.-Г. Улін стверджували, що тільки національні, кліматичні особливості не пояснюють у повному обсязі міжнародних відмінностей у цінах, а джерелом різного рівня порівняльних витрат є співвідношення факторів виробництва. Нерівність в оснащенні факторами виробництва зумовлює необхідність у міжнародній торгівлі. Кожна країна буде вивозити на світовий ринок саме ті товари, виробництво яких базується на використанні найчисельнішого і найдешевшого фактора: трудомісткі (численна і дешева праця), капіталомісткі (численний і дешевий капітал), матеріаломісткі товари (численні і дешеві природні ресурси). Збільшення виробництва товарів, що базується на використанні певного численного фактора, зумовить зростання попиту на нього. Це спричинить і підвищення його ціни. І навпаки, попит на фактори, пов'язані із поглибленням спеціалізації виробництва, що базується на численному факторі, буде скорочуватися. Отже, будуть знижуватися їхні ціни. Підвищення ціни на численний фактор виробництва неминуче збільшить його пропозицію, а зниження цін на інші фактори скоротить її. Внаслідок цього, з одного боку, спостерігатиметься тенденція до вирівнювання цін факторів у країнах-контрагентах, оскільки в кожній з них ціна дешевшого фактора зростає, а дорогого — знижується. З іншого боку, зросте нерівномірність в наділеності факторами, оскільки в кожній країні збільшується пропозиція найчисленнішого фактора. Наслідком стане поглиблення міжнародного поділу виробництва (праці) і збільшення обсягу міжнародної торгівлі. У підсумку міжнародний поділ праці формується доцільно. Зокрема, країни-контрагенти вироблятимуть вигідні товари з мінімальними витратами і відмовлятимуться від виробництва тих, для яких немає сприятливих умов. Товари вироблятимуть з мінімальними витратами. На ринку сформується вигідна для виробників і споживачів структура цін. Цей процес зумовлює нівелювання відмінностей в наділеності факторами та міжнародному поділі виробництва (праці), зменшення обсягу міжнародної торгівлі, оскільки в країнах, де численна і дешева праця, поступово скорочується виробництво трудомістких товарів і збільшується виробництво капіталомістких, а в країнах, де численний і дешевий капітал, відбувається протилежний процес. У такій формі теорія співвідношення факторів виробництва з незначними модифікаціями існувала до кінця 50-х — початку 60-х років XX ст. як базова економічна теорія зовнішньої торгівлі. Однак спостерігалися деякі розбіжності в поглядах західних економістів щодо питань мобільності чи іммобільності окремих факторів, а також умов, за яких відбувається вирівнювання факторних цін, ступеня наділеності певними факторами окремих країн.

Отже силами пригнчених, працюючих кляс провадилася революця. Як ж цл мали ставити соб ц кляси? Закладен в природ цих кляс тенденц, розумться, були соцалстичн, се-б-то, так цл, як давали б цим клясам можнсть вийти з свого пригнченого, поневоленого становища експлуатованих. Це прагнення лежить у сути само рчи, самого факту стнування сих кляс. Не треба няко партйно аAтац й пропаAанди для створення тенденц визволення. Парт тльки усвдомлюють, орAанзують, доцльно направляють ц закладен з природи клясов прагнення. Отже, ясно, що коли б мати на уваз тльки ц чинники, то революцю можна було би без вагання одзначити, як соцалстичну. Але був ще один чинник, який грав не малу ролю в революц: соцально-економичне становище Рос, ступнь розвитку  продукцйних сил  з того випливаюче взамовдношення соцальних сил. Не-большевистська соцалстична течя в Рад Р.  С. Депутатв цьому факторов надавала особливого й навть ршаючого значння. Цй теч трудно було допустити, щоб у Рос, де бльше 80 процентв населення  селянство, де капталзм стояв у початкових формах розвитку, де рвень розвитку селянських  робтничих мас був дуже низько, щоб у такй Рос могла бути соцалстична революця й щоб вона могла мати успх

1. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

2. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

3. Ринок праці та капіталу

4. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

5. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

6. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
7. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
8. Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

9. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

10. Ресурсосбережение и определение оптимального соотношения ресурсов

11. Методы оптимального использования и воспроизводства лесных ресурсов

12. Влияние планировки торгового предприятия на рациональное распределение познавательных ресурсов посетителей на примере ООО СП ТЦ "Омский"

13. Вибір найкращого варіанту оптимального зустрічного плану виробництва

14. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

15. Ринок кредитних ресурсів

16. Метод потенциалов для решения транспортной задачи в матричной форме. Задача оптимального распределения ресурсов

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Биология в 21 веке

18. Продовольственные ресурсы

19. Рекреационные ресурсы Северо-Кавказского района

20. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

21. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

22. БАМ - путь в 21 век
23. Природные ресурсы как экономический фактор
24. Природные ресурсы

25. Рекреационные ресурсы Объединеных Арабских Эмиратов

26. Мировые водные ресурсы

27. Мировые ресурсы и добыча алмазов и драгоценных металлов

28. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

29. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

30. Особенности феодальных отношений в Речи Посполитой XV-XVII вв.

31. Крестьянский бюджет и кредит в России в конце XIX- начале XX вв.

32. Национализм в России в конце 20 – начале 21 веков

Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки

33. История России XVI-XVIII вв.

34. Статистика трудовых ресурсов

35. Энергетические ресурсы

36. British painting in the 17-18th centuries (Британская живопись 17-18 вв.)

37. Еретические движения 14-15 вв.

38. Россия глазами иностранцев в XVI-XVII вв.
39. Обряды и обычаи славян на Руси в XIII-XIX вв.
40. Музыка Нидерландов 15-16 вв. (полифония)

41. Частная жизнь русской женщины в Х - начале ХIX вв.

42. Внешняя политика России в XVII, XVIII и XIX вв.

43. Оружие и доспехи русского войска 9-16 вв.

44. Россия 18-19 вв. глазами иностранцев

45. Киевская Русь 9-11 вв.

46. Культура Руси до монгольского нашествия (IX - начало XIII вв.)

47. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

48. Русь в период феодальной раздробленности (XII - XIII вв.)

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

49. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.

50. Русь в период феодальной раздробленности XII-XIII вв.

51. История Тобольско-Тюменской епархии 17-18 вв.

52. Архитектура Московского Кремля XIV-XVI вв. /с фотографиями/

53. Обзор ресурсов Internet по социологии

54. Образовательные ресурсы интернет
55. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000
56. Загрязнение водных ресурсов и методы очистки

57. Водные ресурсы и водные мелиорации

58. Мировые ресурсы, добыча алмазов и драгоценных металлов

59. Лiсовi ресурси Украiни

60. ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works)

61. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды

62. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

63. Загрязнение водных ресурсов

64. Природные ресурсы России

Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Количественные показатели агроклиматических ресурсов

66. Воспитание и обучение в Древнерусском государстве ХI-XV вв

67. Образовательные ресурсы интернет

68. Новые политические институты России конца XX-начала XXI вв.

69. Развитие металлургии в XIV - XVIII вв.

70. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов
71. Использование морских - возобновляемых ресурсов в производстве электроэнергии
72. Человек на пороге 21-го века

73. Молодежные движения в России конца 20, начало 21 века

74. Теории электрической связи: Расчет приемника, оптимальная фильтрация, эффективное кодирование

75. Христианство на Руси X-XI вв.

76. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район

77. Количественные показатели агроклиматических ресурсов

78. Нильс Бор в физике 19-20 вв.

79. Эпидемии и пандемии Руси XI-XIV вв. по материалам летописей

80. Обеспечить оптимальные условия труда инженера-программиста, расчет освещенности, расчет вентиляции

Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры

81. Русская философия 19 - начала 20 вв.

82. Водные ресурсы

83. Рынок природных ресурсов

84. Расчет средней доходности, прогнозирование затрат на привлеченные и размещенные средства, моделирование оптимального привлечения и размещения средств

85. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

86. Финансовые ресурсы предприятия
87. Кооперативное движение в России XIX-XX вв
88. Оптимальный поиск переносного компьютера (ноутбука) на рынке

89. Управление трудовыми ресурсами

90. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

91. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

92. Эффективность использования трудовых ресурсов в железобетонном цехе

93. Спрос на экономические ресурсы

94. ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ

95. Анализ трудовых ресурсов предприятия

96. Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования создания малого предприятия по производству прецизионных профилей из цветных металлов

Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие

97. Управление финансовыми ресурсами предеприятия ООО "Авто Люкс Сервис"

98. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями

99. Применение экономико-статистических методов для определения региональной потребности в материальных ресурсах на стадии предплановых расчетов

100. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.