Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Структура психологічного дослідження

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

СТРУКТУРА ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Структура психодіагностичного дослідження містить три основних етапи: підготовчий; проведення експериментального дослідження; аналіз і інтерпретація результатів (підготовка психодіагностичного висновку). На першому (підготовчому, передекпериментальному) етапі здійснюється збір відомостей про хворого. Конкретні кроки цього етапу: 1) ознайомлення психолога з медичною документацією; 2) бесіда психолога з лікарем , у ході якої формулюються конкретні завдання психологічного дослідження; 3) бесіда психолога з випробуваним, що має самостійне діагностичне значення й формує у випробуваного правильне відношення до дослідження. Етап закінчується виробленням стратегії наступного інструментального дослідження, що припускає підбор експериментальних методик, внесення коректив у їхній інструкції й стимульний матеріал (у випадку нестандартизованих методик) відповідно до особливостей випробуваного й поставленими психодіагностичними завданнями, а також визначення послідовності пред'явлення методик. Другий етап (проведення експериментального дослідження) включає пред'явлення випробуваному сформованого на першому етапі комплексу методик у заздалегідь установленій послідовності. Виконанню завдань за кожною методикою повинна передувати чітка й лаконічна інструкція. Під час виконання випробуваним експериментальних завдань психолог спостерігає за поводженням хворого й веде точний запис проведеного досвіду. Етап завершується поданням отриманих результатів у вигляді, що задається типом методики. При використанні комплексу тестових методик здійснюється підрахунок великої кількості шкальних оцінок, балів, коефіцієнтів, що займає значну частину робочого часу психолога. Тому очевидної стає роль персонального комп'ютера, що дозволяє використати комп'ютерні психодіагностичні методики. На третьому етапі психологічного дослідження відбувається підготовка висновку по його результатах: узагальнення й інтерпретація всієї сукупності наявних у психолога даних про випробуваний у контексті поставленого завдання дослідження. Отримана на попередньому етапі дослідження за допомогою експериментальних психодіагностичних методів кількісна і якісна інформація співвідноситься з даними анамнезу, бесіди, спостереження. Приводимо загальну схему висновку по даним психодіагностичного дослідження: І. Результати клініко-психологічного дослідження. ІІ. Результати експериментально-психологічного дослідження. ІІІ. Висновки й рекомендації. Докладний опис етапів психодіагностичного дослідження в клініці, основні принципи його проведення, аналізу даних і оформлення психодіагностичного висновку відповідно до вимог замовника (лікаря, педагога, соціального працівника, працівника кадрових служб та ін.) утримуються в зазначеній вище монографії К.Р. Червинської, О.Ю. Щелкової. Для ілюстрації викладених положень приводимо психодіагностичний висновок на конкретному випробувані. Висновки підготовлені у зв'язку із завданнями клінічної діагностики й експертизи, а також з метою визначення ролі психологічних факторів у розвитку захворювання для вибору на цій основі адекватних методів психологічної корекції й соціальної реабілітації.

У психодіагностичному висновку реалізована представлена схема написання й інтерпретації даних психологічного дослідження, а самі дослідження будувалися відповідно до загальних принципів проведення психологічного експерименту, правилами й нормами психодіагностичної роботи психологів. ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ ВИСНОВОК НА ВИПРОБУВАНОГО Випробуваний проходив амбулаторне обстеження з метою уточнення клінічного діагнозу (розглядалася можливість перегляду раніше встановленого діагнозу у зв'язку з обмеженнями, що накладають на професійну діяльність і соціальне функціонування випробуваного). Ціль психологічного дослідження: визначення загального рівня й індивідуальних особливостей інтелектуального розвитку в їхньому зв'язку з рівнем і характером соціальної адаптації випробуваного. Клініко-психологічне дослідження З бесіди з матір'ю. До трьох років був неспокійною дитиною, багато плакав. Надалі проблем з вихованням, поводженням сина не було. До 4 класи вчився добре, в 5 класі успішність знизилася, однак зі шкільною програмою справлявся, класи не дублював. Закінчив 9 класів і сільськогосподарське ПТУ, одержав спеціальність майстра с/г виробництва. По відкликаннях викладачів, у поводженні й успішності не відрізнявся від інших учнів. Має плани на з у будівельно-дорожнє підприємство. У віці 8 років під час літнього відпочинку в селі одержав послідовно дві травми від удару коня й корови. Із цього часу відзначалися множинні нав'язливі рухи. Лікувався в невропатолога з діагнозом &quo ;Невроз нав'язливих рухів&quo ;. До теперішнього часу відзначена симптоматика значно редукувалася; відзначаються лише рідкі епізоди &quo ;нав'язливого потирання носа&quo ;. В особистісному плані характеризується матір'ю як спокійний, урівноважений, слухняний, ласкавий. З родителями й старшому браті контакт гарний. Підлітковий вік пройшов без ускладнень, хоча став трохи менш відвертим. Має друзів серед хлопців без асоціальних похилостей. По оцінці матері, за рівнем інтелекту, емоційним і поведінковим характеристикам від них не відрізняється. Схильності до алкоголізації, інших шкідливих звичок і девіантних форм поводження не відзначається. Виразних захоплень не має. Любить риболовлю; займається з батьком лагодженням транспорту (мотоцикла, трактора), тягнеться до техніки. Читає мало. У зв'язку з тим, що раніше спостерігався в невропатолога в допризовному віці перебував на обстеженні від військкомату в обл. ПБ, де стан розумової сфери обстежуваного був кваліфіковано як &quo ;Олігофренія у формі дебільності в легкому ступені&quo ;. Для уточнення рівня інтелекту спрямований на експериментально-психологічне дослідження в консультативне відділення Психоневрологічного інституту ім. В.М.Бехтерєва. Випробуваний у контакті спокійний, увічливий, трохи соромливий. Відповідає на питання по суті, відверто; випробовує деякі труднощі при формулюванні відповідей. Емоційні реакції живі, адекватні, чутливий до гумору, позитивно реагує на заохочення, дотримує правильної соціальної дистанції у відносинах із психологом. Скарг не пред'являє. Серед характерологичних рис відзначає помірну товариськість, урівноваженість.

У той же час при спрямованих питаннях із про підвищену тривожність у ситуації іспитів, що позначається на екзаменаційних результатах (схильність розумової діяльності дезорганізуючому впливу емоційних факторів), чутливості, вразливості, непевності в собі в ситуаціях соціальної взаємодії. Підвищену стомлюваність заперечує. Експериментально-психологічне дослідження Інструкції розуміє правильно. Рівень умотивованості до виконання завдань і зацікавленість результатами дослідження - середні. За даними самооцінки (модифікована методика Вессмана - Рікса), емоційний стан у момент дослідження характеризується спокійним, урівноваженим тлом настрою, відсутністю тривоги й напруги, підвищеної дратівливості, а також інтересом і співчутливим відношенням до навколишнім. При роботі з методикою звертає увагу вповільнений темп читання (по контрасту зі швидким темпом мови). Рівень розумової працездатності, психомоторні реакції й довільна увага досліджувалися за допомогою набору нестандартизованих методик (&quo ;Рахунок по Крепелину&quo ;, коректурна проба Бурдона (у модифікації Анфімова), таблиці Шульте), а також субтеста методики Векслера &quo ;Кодування&quo ;. У дослідженні виявлені: помірний з тенденцією до прискорення темп психомоторних реакцій (проба Бурдона виконана випробуваним за 4 хвилини, при орієнтовному нормативі - 6 - 8 хвилин); помірна спустошеність психічної діяльності в умовах підвищеного функціонального навантаження, що проявляється як у деякім зниженні швидкості й точності роботи до кінця виконання завдань (коефіцієнт працездатності = 0,9; коефіцієнт помилок = 2,0 - проба Бурдона), так і в лабільному, нерівномірному по темпу й продуктивності модусі рішення інтелектуальних завдань; здатність до концентрації активної уваги й підтримці вольового зусилля незначно знижена в припустимих межах; показник субтеста &quo ;Кодування&quo ; (швидкість утворення навички, переключаємість активної уваги) відповідає нижній границі &quo ;середньої норми&quo ;. Дослідження мнестичної діяльності було спрямовано на виявлення індивідуальних особливостей і порушень як окремих видів і процесів пам'яті, так і здатності до інтегрування &quo ;слідів&quo ; в оперативну інтелектуальну діяльність. Дослідження проводилося за допомогою патопсихологічних і стандартизованих (методика Векслера) методів. Відповідно до результатів дослідження, короткочасне запам'ятовування відповідає умовним середнім нормативам: після 1 пред'явлення випробуваний запам'ятовує 4 слова й 5 цифр. Подальше нарощування обсягу заученого матеріалу відбувається рівномірно (без утруднень і ознак торпидності): &quo ;крива запам'ятовування - 10 слів&quo ; має вигляд - 4, 5, 8, 10, 10 слів. Короткочасна оперативна пам'ять (не тільки втримання, але й активне переструктурування отриманої інформації) незначно ослаблена. Це найбільше чітко проявляється при роботі із числовим матеріалом (наприклад, у субтесті &quo ;Арифметика&quo ;). У той же час сумарний показник короткочасної пам'яті (механічної і оперативної) відповідає середньонормативним значенням (субтест методики Векслера &quo ;Відтворення цифр&quo ;).

Масовсть же нада революцйнй боротьб та кожнй полтичнй д велику розгнну силу та помножу  кльксть. У нашй боротьб маса це важливий фактор, як збрнота одиниць,  приднумо  гуртумо. ¶ навпаки, з допомогою одиниць охоплюмо й опановумо масу. Йдемо цими обома шляхами одночасно, а одна праця пдсилю другу. Насамперед ми повинн докладно пзнати кожне середовище, серед якого думамо вести полтичну роботу. Не вистачить знати загально характер  прикмети елементв, що в ньому гуртуються, чи загальну психологю маси. Треба вивчати кожне конкретне середовище, зокрема треба пзнати його особлив прикмети. Очевидно, все це приходиться робити вже пд час само дяльности, бо на довг вступн спостереження  дослдження перед приступленням до прац ми, в ниншнх обставинах, не можемо соб позволити. Пзнати середовище значить пзнати пересчний його тип, його окрем вияви, вдхилення вд пересчного, рзного роду особливост. Треба пзнати  збагнути людей, спосб хнього думання, сприймання  реагування на т чи нш явища, знати, чим вони живуть, як  що переживають, як ставляться до рзних явищ

1. Методи та етапи статистичного дослідження

2. Організація патопсихологічного дослідження

3. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

4. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

5. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

6. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів
7. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
8. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

9. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

10. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

11. Предмет дослідження соціальної психології

12. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

13. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

14. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

15. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

16. Предмет и задачи психологии как науки

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

18. Дослідження харчування

19. Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Отрасли психологии

20. Предмет и задачи социальной психологии. Место социальной психологии в системе научного знания

21. Предмет психологии и ее основные задачи

22. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
23. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
24. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

25. Предмет и задачи возрастной психологии, развитие личности младших школьников

26. Спектральні наземні дослідження

27. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

28. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

29. Палеоантропологічнi дослідження

30. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

31. Методика гідрогеологічних досліджень

32. Задачи и этапы проведения следственного допроса, формы фиксации результатов проведения допроса

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

33. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

34. Теорія і методологія дослідження управління

35. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

36. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

37. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

38. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
39. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
40. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

41. Дослідження методів інтерполяції

42. Дослідження методів чисельного інтегрування

43. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

44. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

45. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

46. Медичні дослідження Герофіла

47. Дослідження активних фільтрів

48. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

50. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

51. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

52. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

53. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

54. Кабінетні методи маркетингових досліджень
55. Маркетингове дослідження
56. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

57. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

58. Маркетингові дослідження

59. Маркетингові дослідження з використанням анкети

60. Маркетингові дослідження на підприємстві

61. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

62. Організація маркетингових досліджень в туризмі

63. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

64. Характеристика маркетингового дослідження товару

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные

65. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

66. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

67. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

68. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

69. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

70. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток
71. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини
72. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

73. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

74. Методи психофізіологічних досліджень

75. Променеве дослідження молочної залози

76. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

77. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

78. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

79. Дослідження аспектів управління якістю продукції

80. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Дослідження та розробки на підприємстві

82. Предмет, задачи, сущность и основные понятия управленческой психологии

83. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

84. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

85. Основи наукових досліджень

86. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
87. Технології навчання як дослідження
88. Організація і структура наукових досліджень

89. Методи політичних досліджень

90. Дослідження рухів зубообробного вестата

91. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

92. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

93. Основные задачи психологии и педагогики

94. Педагогическая психология: становление и место в системе научного знания, предмет, задачи и структура

95. Предмет и задачи психологии управления

96. Предмет психологии, ее задачи и методы

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Предмет, задачи и структура судебной психологии

98. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

99. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.