Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Суть фінансової політики держави

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ 1. Суть фінансової політики держави Фінансова політика як складова частка економічної політики Принципи та види фінансової політики, характеристика її складових Стратегія і тактика фінансової політики та її реалізація Розділ 2.Державна фінансова політика в сучасних умовах та в Україні Фінансова політика України на різних етапах державотворення Фінансова політика України на сучасному етапі Розділ 3.Шляхи та напрямки удосконалення фінансової політики України Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Громадянське суспільство не може успішно функціонувати та розвиватись без держави. Держава, в свою чергу, як організація публічної влади, неминучою умовою реалізації притаманних їй завдань і функцій передбачає наявність державних фінансів. Державні фінанси – це цілісна система суспільних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання завдань і функцій держави, а також забезпечення умов розширеного відтворення . Тобто фінансова діяльність держави зумовлена об’єктивною необхідністю і є процесом збирання, розподілу, перерозподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів, що забезпечують практичне виконання функцій державою. Отже, фінансова діяльність держави – одна з найважливіших сфер її діяльності, передбачених законодавством України. Вона спричинена необхідністю держави здійснювати та перерозподіл національного доходу . Функціонування фінансової системи спрямоване на вирішення певних завдань, що стоять перед суспільством . Цим завданням підпорядковуються й організація фінансових відносин у суспільстві, і процеси руху і розміщення фінансових ресурсів та ціноутворення на них, і пропорції їх централізацією і децентралізацією, і порядок формування, розподілу та перерозподілу доходів, і спрямованість витрат окремих суб’єктів підприємницької діяльності, громадян та держави, і структурне співвідношення між окремими сферами та ланками фінансової системи держави, і характер взаємовідносин між ними, і пропорції між індивідуальним та суспільним споживанням. При цьому можлива практично безмежна чисельність варіантів організації фінансових відносин і фінансової діяльності, з яких необхідно вибрати саме той, що найбільше підходить даній країні у даний час. Вибір цих варіантів і становить основу фінансової політики, яку здійснює держава. Розділ 1. Суть фінансової політики держави Фінансова політика як складова частина економічної політики Вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток суспільства не можна зрозуміти без вивчення фінансової політики. Політика як узагальнююче поняття охоплює всі напрямки діяльності держави . Залежно від сфери суспільних відносин, яка є об’єктом політичного впливу, виділяють економічну, бюджетну, кредитну, внутрішню і зовнішню політику. Фінансова політика має самостійне значення і водночас є важливим засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері, військовій реформі, в міжнародних відносинах. Західні економісти – Кемпбелл Р.

Макконнелл і Стенлі Л. Брю ототожнюють поняття фінансово-бюджетної і фінансової політики, визнаючи їх як зміни, які вносяться урядом у порядок державних витрат і оподаткування і спрямовані на забезпечення повної зайнятості і неінфляційного національного продукту . Більш структурованим є визначення фінансової політики як сукупності заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і використання, які держава здійснює через фінансову систему. Фінансова політика відображає суб’єктивну сторону функціонування фінансів. Самі по собі фінанси і фінансова система є об’єктивними явищами. Вони існують незалежно від окремих суб’єктів фінансових відносин і загалом відбивають об’єктивні закономірності розвитку. Але механізм функціонування фінансів, організація фінансових відносин і рух грошових потоків, хоча і підпорядковані цим об’єктивним закономірностям, не спрацьовують самі по собі. Їх організовують конкретні суб’єкти, які керуються багатьма чинниками політичного, економічного і гуманітарного характеру, поєднуючи при цьому як загальносуспільні, так і власні інтереси. Тому фінансова політика завжди є переплетінням широкої гами різноманітних інтересів окремих політичних партій і владних структур, центральних і місцевих органів влади та управління, різних верств населення тощо . Незважаючи на це, фінансова політика повинна враховувати потреби суспільного розвитку, реальні економічні і фінансові можливості держави, тому вона залежить від конкретних історичних умов і завдань, які стоять перед суспільством. Вивчаючи вимоги, які теорія і практика господарювання ставлять до фінансової політики, слід усвідомити дуже важливий висновок – фінансова політика має бути адекватною закономірностям суспільного розвитку. Порушення цієї важливої вимоги призводить до значних втрат у народному господарстві . Фінансова політика – спосіб впливу фінансових відносин на економічний і соціальний розвиток суспільства; знаходиться в попередній залежності від характеру виробництва і сутності фінансових відносин; проявляється в системі форм і методів мобілізації фінансових ресурсів та їх розподілу . Фінансова політика – це цілеспрямована діяльність держави з використанням фінансової системи, що направлена на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою свої функцій . Головне завдання фінансової політики – забезпечення відповідними фінансовими ресурсами для реалізації тої чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку, тобто збереження в даній державі системи суспільних відносин. Дія фінансової політики на економіку і соціальний розвиток суспільства потребує, щоб фінансова політика здійснювалась на основі науково-обґрунтованої теорії. Досвід економічного розвитку показав, що відрив фінансової політики від економіки стримує реалізацію тих задач, які необхідно вирішувати для розвитку суспільства. Науковий підхід передбачає : 1. Відповідність фінансової політики об’єктивно закономірному розвитку виробництва, тому важливе значення має наявність достовірної інформації.

Така інформація повинна повідомляти про процеси, що здійснюються в економіці, в соціальній сфері і відображати результати проведених заходів. Інформація складає базу для вироблення ефективної політики. Необхідність також притримуватися принципу зворотного зв’язку – основа правильності фінансової політики. Основний напрямок фінансової політики повинен орієнтуватися на підвищення економічної ефективності і мати своєю метою ріст обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів. Ріст показника фінансовіддачі свідчить про дієвість фінансової політики. При виробці фінансової політики враховуються умови і заходи, які проводились із врахуванням специфіки кожного конкретного етапу розвитку економіки країни. Якщо не враховувати фінансові ресурси, то це приведе до бюджетного дефіциту. При розробці фінансової політики необхідно враховувати досвід і використовувати умови конкретні для даної ситуації, оскільки копіювання чужого досвіду не дає дієвих результатів в кожній конкретній ситуації. 2. Рішення повинні прийматися на основі розрахунку і конкретного та чіткого передбачення наслідків заходів, що будуть проводитися. 3. Важливою умовою є використання комплексного підходу до проведення і вироблення фінансової політики. Координація повинна бути направлена на вирішення основних завдань. Важливо також враховувати цінову, зарплатну та кредитну політики. Якщо нема згоди, то й неможливо досягнути позитивних результатів. Фінансова політика є складовою економічної політики і має специфічні для неї способи і методи вирішення поставлених завдань. Можуть використовуватися різні шляхи досягнення результатів: прогнозування і вивчення результатів проведених заходів. Зміст фінансової політики держави включає такі ланки : - вироблення науково-обґрунтованих концепцій (системи поглядів) розвитку фінансів. Вони формуються на основі вивчення вимог економічних законів, усестороннього аналізу розвитку господарства, перспектив розвитку економічних відносин, потреб населення; - визначення основних напрямків використання фінансів як на перспективу, так і на поточні потреби. при цьому виходять із шляхів досягнення поставлених цілей, передбачених економічною політикою, враховують міжнародні фактори, можливості росту збільшення фінансових ресурсів; - здійснення практичних дій, направлених на досягнення поставлених цілей. Єдність цих трьох основних ланок і визначає зміст фінансової політики. Фінансова політика, як специфічна галузь людської діяльності, відноситься до категорій надбудови. Між нею і економічною базою є тісний зв’язок. З одного боку, фінансова політика скорочується економічними відносинами, суспільство не вільне у виробленні і проведення фінансової політики, - фінансова політика обумовлена економікою. З другого боку, виникаючи і розвиваючись на основі економічної бази, фінансова політика володіє певною самостійністю; у неї свої закони, логіка розвитку. В силу цього, вона здійснює зворотній вплив на економіку і стан фінансів . Слід розрізняти фінансову політику і економічну політику. Фінансова політика – це самостійна сфера діяльності держави в галузі фінансових відносин.

Зате на остров у 1999 р. було зарестровано 250 банкв. За даними спецслужб США  Рос, у 1998 р. на рахунки «прописаних» у Науру банкв було переведено 70 млрд. доларв США з метою уникнення сплати податкв [64]. Як писали у «Галицьких контрактах» Андрй Явецький  Вктор Андрнко, «острв Науру заробля грош на продажу «дрки вд бублика». Саме так фахвц називають сплату послуг за вдкриття й обслуговування рахункв, як здйснюють банки острова [65]. Для того, щоб вдкрити офшорний рахунок, потрбно сплатити 5,5 тисяч доларв США. З урахуванням нших платежв щорчна сума видаткв клнта острова Науру склада 20 тисяч доларв. Зате бльше няких податкв вн не сплачу з будь-яких сум, навть з одного мльярда доларв США! Науру - це банквський рай для фнансових шахрав усього свту. Навть могутн спецслужби США не можуть вивести пуття у дяльност наурйських банкв, бо вс вони користуються рахунками в нших кранах свту. У свому звт представники Державного департаменту США охарактеризували фнансову полтику Науру як «вдкрите запрошення для фнансових злочинцв та тих, хто вдмива грош» [66]

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Бюджетна політика держави

3. Фінансова політика

4. Антимонопольна політика держави та її сутність

5. Механізм фіскальної політики держави

6. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України
7. Нова економічна політика: суть, значення, уроки
8. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

9. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

10. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

11. Національна політика СРСР в роки перебудови

12. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

13. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

14. Основні напрямки зовнішньої політики України

15. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

16. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Процентна політика комерційного банку

18. Інформаційна політика України

19. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

20. Кредитна політика комерційного банку

21. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

22. Державна політика соціального страхування
23. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"
24. Облікова політика як елемент культури бізнесу

25. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

26. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

27. Економіко- і політико-географічне положення України

28. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

29. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

30. Принципи розробки та оцінки державної політики України

31. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

32. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

34. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

35. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

36. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

37. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

38. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери
39. Політика А. Гітлера
40. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

41. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

42. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

43. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

44. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

45. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

46. Асортиментна політика підприємства

47. Маркетингова товарна політика

48. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

50. Управління ціновою політикою підприємства

51. Цінова політика фірми та її оцінка

52. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

53. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

54. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі
55. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
56. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

57. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

58. Торговельна політика розвинутих країн

59. Валютна політика України

60. Кадрова політика

61. Кадрова політика організації

62. Державна політика в Україні

63. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

64. Етнонаціональні відносини й національна політика

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Лобізм як явище сучасної політики

66. Міжнародна політика і світовий політичний процес

67. Політологія як наука і політика як суспільне явище

68. Політик і політичний режим

69. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

70. Політика як суспільне явище
71. Політики і політичні лідери: особливості типологізації
72. Політика і етика: соціально-філософський аспект

73. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

74. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

75. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

76. Соціальна політика

77. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

78. Структура системи соціального захисту населення і політики України

79. Митна політика України

80. Особливості проведення в життя митної політики

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

82. Грошово-кредитна політика

83. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

84. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

85. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

86. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання
87. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
88. Державна промислова політика

89. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

90. Концепція непослідовності політики у часі

91. Особливості антиінфляційной політики у США

92. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

93. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

94. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

95. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

96. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Суть та принципи соціальної держави

98. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

99. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.