Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Трудовое право Трудовое право

Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАІНИ УКРАІНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права. Курсова робота з трудового права на тему: Міграція робочої сили (юридичний аспект). Виконав: студент гр. П-82 Сидоренко М.В. Перевірила: к.ю.н. Маркіна Т.Г. Суми 2000 Змістстор. 1. Вступ. 2- 3 2. Загальне поняття робочої міграції. 4-9 3 Сучасна міграція в Україні, її етапи. 10-14 4 Правове регулювання міграційних процесів. 15-24 5 Робоча еміграція громадян України. 25-31 6 Робоча імміграція іноземців та осіб без громадянства та їх працевлаштування в Україні. 32-37 7. Висновок.Особистий погляд на вирішення проблеми. 38-40 8. Список використаної літератури. 41-42 1.Вступ Починаючи викладення такої глобальної проблеми як міграція робочої сили, хотів би зазначити, що міграційні рухи є так званим індикатором реакції населення на зміни в економічному, політичному, соціальному житті будь-якого суспільства, а зміни в нашій державі відбуваються чуть не коден день. І саме розмір, напрямки та маштаби таких процесів певною мірою свідчать про стабільність, або навпаки, нестабільність суспільного розвитку в країні. Процес міграції безпосередньо пов'янаний з економічними перебудовами в будь-якій країні. Саме структурна перебудова економіки, конверсія оборонного комплексу, банкрутство та ліквдація ряду пядприємств промисловості, зупинка виробництва та інші проблеми, нашої ще молодої держави, призвели до істотного скорочення та вивільнення в істотно-галувому та якіно-професійному розрізі робочої сили. Водночас дефіцит державного та регіональних бюджетів, та незначна частка іноземних інвестицій не дає змоги за короткий проміжок часу перепідготувати та перерозподілити великі обсяги вітчізняної робочої сили. Все це стало передумовою появи значної кількості вільної робочої масси, а держава не взмозі забезпечити її необхідними робочими місцями. Ось ми і є свідками того, що одні, будучи науковцями працюють сторожами, а іньші, ті що не мають освіти стоять у "керма", але основна ж масса працівників тремтить в пошуках гарного робочого місця і вдосконалившись тим що не може знайти роботи в нашій державі, шукає різні вакансії праці за межами держави, формуючи тим самим групу мігруючої робочої сили. Радикальні економічні й політичні реформи, що відбуваються нині в нашій країні, не могли не вплинути на розвиток міграції робітників, яка є найчутливішою сферою функціонування господарського комплексу. З набуттям Україною незалежності, демократизацією суспільного життя були усунені характерні для тоталітарного суспільства обмеження щодо реалізації права людини на вільне пересування і вибір місця проживання. Говорячи про міграцію, хотілося б зупинитися на двох основополагаючих актах, прийнятих Україною,- Акт проголошення незалежності України від 24.10.1991р., та Конституції України, яка була прийнята 28.06.1996 - як маючих безпосередкове відношення до питань, які пов'язані з міграційними проблемами. Проголошення незалежності потягнуло прийняття закона, який втановив би правовий зв'язок держави та його громадян. Таким став Закон України "Про громадянство" від 08.1

0.1991р. Прийнявши цей закон Україна стала перед проблемою перебування на її території іноземців, осіб без громадянства, а також з іншими проблемами пов'язаними з міграцією населення. Це підштовхнуло до прийняття нових законів "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994р. та "Про біженців" від 24.12.1993р. З прийняттям Конституції правові акти, регламентуючі питання громадянства та міграції були впорядковані та приведені у відповідності до конституційних норм. Однак вищевказані законодавчі акти не взмозі регулювати питіння міграції населення, а "відсутність закону "Про міграцію" ліше погіршує стан в державі". Отже всі ці проблеми впливають на регулювання процесів міграції в Україні. Метою моєї роботи є дослідити саме те яким чином регулюються проблеми міграції в Україні, яким чином повинні працевлаштовуватись іноземці та особи без громадянства, як регулює держава захист прав ті інтересів українців, які виїжджають за кордон з метою працевлаштування, як захищаються їх права та інтереси в разі порушення. Також одним із важливих питань роботи є дослідження історичного розвитку міграційних процесів в Україні. 2.Загальне поняття робочої міграції. Теорія міграції є необхідним елементом пізнання самої проблеми міграції, тому що вивчення її є необхідним підгрунтям для вирішення проблеми на практиці. Тому вважаю за необхідне висвітлення загального поняття робочої міграції. Найбільш поширеними термінами, що висвітлюють поняття міграції є міграція, еміграція і імміграція. Ці визначення є економічними, але вони необхідні для висвітлення данного питання. Міграція - це поняття, яке поєднує в собі і іміграцію і еміграцію, міграція - це переміщення громадян із однієї держави в другу, а тому як моя праця пов'язана з міграцією робочої сили, то я буду розглядати це питання в данному ракурсі. Еміграція робочої сили - це переміщення громадян із однієї держави в іньшу з метою працевлаштування; іміграція робочої сили - в'їзд в державу громадян інших країн з метою працевлаштування згідно діючим міжнародним угодам. Також, щоб більш суттєво уявити процес міграції я звернувся до відповідної літератури і коротко спробую висвітлити хід міжнародної міграції робочої сили, а також виділити найважливіші причини та її напрямки. Массова міграція населення стала одним з характерних явищ життя світового суспільства в другій половині двадцятого сторічча. Міграція населення це пересування людей через кордони визначених територій зі зміною постійного місця проживання чи повернення до нього. Міжнародна (зовнішня) міграція існує в різних формах: трудова, сімейна, рекреаційна, туристична.( Згідно теми моєї курсової роботи нижче мною буде викладено саме проблему трудової міграції. Міжнародний ринок робочої сили охоплює потоки трудових ресурсів, які в пошуках нової роботи перетина- ють міжнародні кордони. Міжнародний ринок праці об'днує національні та регіональні ринки робочої сили. Міжнародний ринок праці існує в формі трудової міграції. Він існує поряд з іншими світовими ринками, такими як товарів та послуг, капітала. Робоча сила, пресуваючись з одної країни до іншої, пропонує себе в якості товара, здійснюючи міжнародну трудову міграцію.

Причинами міграції робочої сили є фактори як економічного, так і не економічного характера. До причин не економічного характера я вважаю слід віднести такі як: політичні, національні, релігійні, расові, сімейні. Щодо причин економічного характеру то вони закладені в економічному рівні розвитку різних держав. Робоча сила переміщується із держав з низьким рівнем життя в держави з більш високим рівнем. І це є закономірністю, наприклад якщо порівняти середньомісячний заробіток в нашій державі (він складає приблизно 40-60 ам. долларів на місяць),та заробіток в такий розвиненій європейській державі, як Німеччина (де середньомісячний заробіток приблизно 1500 ам. долларів) ми бачимо, що він перевищує середньомісячний заробіток в Україні приблизно в 25 разів, а характер виконуваної роботи - однаковий. Це і є однією з важливих причин сучасної міграції не тільки в нашій державі, але і в світі. Другою важливою ознакою, яка обумовлює економічний фактор є наявність органічного безробіттяя в деяких державах, перш за все слабо розвинених. Це спонукає громадян таких держав до пошуку будь-якого заробітку для забезпечення своїх потреб. І ця проблема є більш глибокою тому, що є різниця: заробляти хочаб щось чи не заробляти взагалі, а забезпечувати свої потреби хоче кожна особа. Що ж до самих міграційних течій, то необхідно сказати що їх основу складають робітники і не значну частину - службовці. Якщо звернутися до самого процесу міграції, необхідно відмітити, що в середині дев'ятнадцятого сторічча було відмічено значне явище в історії сучасної міграції. В 40-ві роки цього сторічча відбувся всплеск еміграції з Ірландії до США, внаслідок, так званого, "картопляного голодомору." Широкомаштабна міграція на початку 80-х років цьго ж сторічча, з Італії та стран Східної Європи до США, була пов'язана з падінням цін на пшеницю. Причинами такої міграції робочої сили було аграрне перенаселення в деяких європейських країнах, безробіття, більш сприятливі умови праці в США, а також сприятливі умови для поширеного розвитку своєї справи, підвищення життєвого рівня. Нова волна міграції з Європи до США мала місце в 20-ті роки нашого сторічча. До вже перелічених умов слід добавити труднощі післявоєнного періода життя у Європі. Після 2-ої світової війни було відмічено три нових потока міграції робочої сили до США. По-перше, це "віддток мозку", виїзд висококваліфікованих спеціалістів та членів їх сімей до Північної Америки. По-друге, потоки біженців з Угорщини після придушення антикомуністичного руху та із В'єтнаму після перемоги комуністів над ліберелами, а також із Куби. По-третє, самим массовим потоком цього піріоду є переміщення робочої сили із Мексики та країн Карибського басейну. Говорячи глобально про вищевказані проблеми можно відмітити що в перших двох випадках причини міграції були суто політичні, то в останньому - економічні. Проаналізувавши вищевикладене можна зробити висновок про те, що робоча міграція - це тривалий процес, корні якого беруть свій початок з моменту зародження робочого класу. Для того щоб більш ясніше зрозуміти процес міграції необхідно визначити основні напрямки робочої міграції.

, «доцльно використову допомогу чужостороннх чинникв для розбудови дйсно власних сил визвольно боротьби укранського народу», та для «ширення  змцнення зв'язкв з силами вльного свту, що хочуть пдтримувати визвольн змагання укранського народу»? Що говорять факти? Що зробила група ЗП для розбудови укранських визвольних сил, для х дейного, морального, полтичного чи органзацйного скрплення? Як позитивн акц вона провела серед укрансько емграц, як сили приднала до визвольного фронту? Як де вона поширювала та як впливала на скрплення укранського самостйницького фронту, на його зце-ментовансть  на пднесення дейности й морального стану? Яку роботу проробила група ЗП УГВР, маючи чужу фнансову допомогу, для пропаAування укрансько справи у чужинному свт, де  т чужомовн видання  зовншньо-полтичн акц, як повинн б належати до першочергових завдань Закордонного Представництва УГВР? Змстом роботи т групи в середин революцйно-визвольного руху було   творення розбиття

1. Масштаби, напрями і наслідки міжнародної міграції робочої сили

2. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

3. Міжнародна міграція робочої сили

4. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

5. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

6. Моральний та юридичний аспекти свободи преси
7. Статистичне вивчення робочої сили та робочого часу
8. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

9. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

10. Лингвострановедческий аспект в преподавании английского языка в средней школе на тему: "Одежда"

11. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

12. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

13. Философские аспекты культуры /Укр./

14. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

15. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

16. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

17. Правові аспекти ринку земель в Україні

18. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

19. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

20. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

21. Історія збройних сил України

22. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді
23. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект
24. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

25. Громадянське суспільство в аспекті дискурсивно-етичних практик: український контекст

26. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

27. Статистика міграції населення України

28. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

29. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

30. Ароморфозы растений и животных (WinWord 98)

31. Движущие силы антропогенеза

32. Биоэтические аспекты использования животных в биомедицине

Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

33. Вооруженные силы Республики Узбекистан

34. Военно-воздушные силы

35. Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России

36. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

37. Тыл вооруженных сил

38. Перспективы совершенствования Вооружённых Сил Российской Федерации
39. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях
40. Размещение производительных сил в Прикарпатье

41. Атомна енергетика України і РПС

42. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

43. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

44. Таможенные аспекты в логистике при транспортировке

45. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

46. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

47. Источники государственного (конституционного) (права Эстонии WinWord)

48. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Овощерезка ручная "SUPER KRISTAL Nicer-Dicer" (арт. 2295).
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer". Материал: пластик. Материал лезвий: нержавеющая сталь. Цвет: белый. Объем контейнеров: 500 мл и
496 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

49. Громадянство України

50. Вооруженные силы Республики Узбекистан

51. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

52. Единый социальный налог - правовой аспект

53. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

54. Правовые аспекты борьбы с терроризмом
55. Теоретические аспекты между бюджетами всех уровней с помощью деятельности Федерального Казначейства
56. Фiнансова дiяльнiсть держави, ii правовi аспекти

57. Экологические аспекты деятельности в строительстве.

58. Лингвострановедческий аспект экономической лексики

59. Миф и его аспекты

60. Функционально – прагматические аспекты фразеологических интенсификаторов в современном английском языке

61. Самоубийство Катерины в драме Островского: Сила или слабость?

62. Структурные и понятийные аспекты языка

63. Сила или слабость Катерины проявляется в ее самоубийстве в произведении Островского "Гроза"?

64. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

66. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы

67. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

68. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

69. Кадры с использованием программы Microsoft Access 97

70. Разработка курса по OS (2 Warp (WinWord)
71. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)
72. Работа с запросами в MS Access 97

73. Вычисление интеграла фукции f (x) (методом Симпсона WinWord)

74. История изучения капиллярных и поверхностных сил

75. Современные аспекты диагностики и лечения ревматоидного артрита

76. Экологические аспекты канцерогенеза

77. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

78. Экологические аспекты болезней

79. Применение милицией физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия

80. Судебные ошибки (WinWord, Лексикон)

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

81. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения

82. Проблемы экологии XXI века и основные аспекты экологических проблем

83. Загрязнение нефтью. Экологические аспекты.

84. Роль высшего образования в воспроизводстве рабочей силы

85. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

86. Методические аспекты использования тестирования для текущего контроля знаний учащихся
87. Нейрофизиологический аспект в кулинарии
88. Политическая система общества (WinWord, HTML)

89. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

90. Кто правит и что правит. Сила власти или власть силы

91. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

92. Экзаменационные билеты (по метрологии WinWord)

93. Расчёт статически неопределимой рамы методом сил на ЭВМ

94. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты

95. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

96. Воображение (WinWord, ТХТ)

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки

97. Социально-психологические аспекты общения посредством Интернета

98. Психологические аспекты наркомании и алкоголизма в молодежной среде

99. Любовь, психологический аспект


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.