Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Особливості розвитку Федеративної Республіки Німеччини

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

За формою державного пристрою Германію - федерація, у складі якої 16 земель. Федеральний пристрій ніяких національних підстав під собою не має. У кожної землі - власна конституція, виборний законодавчий орган - однопалатний ландтаг (в Баварії - двопалатний) і уряд на чолі з Прем'єр-міністром. Діє Конституція (Основний Закон) 1949 р. За формою правління Германія - парламентська республіка. Самими найвищими органами держави за Конституцією є Федеральний президент, бундестаг і Бундесрат, Федеральний уряд і Федеральний конституційний суд. Політичний режим - демократичний. Законодавча влада здійснюється парламентом, який відповідно до Конституції вважається однопалатним, а фактично складається з двох палат - Бундестага (буквально: Федеральний з'їзд) і Бундесрата (буквально: Федеральна порада). Власне парламентом є бундестаг, у складі якого 496 депутатів, обираних прямими загальними ви борами строком на 4 роки. Бундесрат ст.50 Основного Закону характеризує як орган, через який землі беруть участь в законодавстві і управлінні федерацією і в справах Європейського союзу. В Бундесрат входять 69 чоловік, що призначаються урядами земель на 4 роки з свого складу. Кожна земля має в ньому від 3 до 5 голосів залежно від чисельності населення. Палати обирають своїх голів і утворюють постійні комітети. Засідання палат, як правило, відкриті, якщо тільки депутати не ухвалять рішення провести закрите засідання. Основний Закон визначає коло питань, що відносяться до області виняткової законодавчої компетенції федерального парламенту і до області конкуруючої законодавчої компетенції центру і земель. Крім того, ст.75 Основного Закону перераховує ті питання, по яких парламент може видавати загальні розпорядження. Процедура ухвалення федеральних законів полягає в наступному. Законопроект приймається бундестагом і відразу передається в Бундесрат. Якщо Бундесрат не схвалить цей законопроект, він може протягом двох тижнів зажадати скликання погоджувального комітету, в якому представлені члени обох палат. Якщо комітет запропонує якісь зміни до прийнятого законопроекту, він повинен бути повторно розглянутий бундестагом. Законопроект, схвалений бундестагом повторно, може знову бути відхилений Бундесратом протягом тижня. Тоді законопроект прямує до бундестага утретє, і якщо за нього проголосує більшість членів Бундестага, він вважається прийнятим. Бундестаг володіє також контрольними повноваженнями відносно уряду. Вони виявляються у формах інтерпеляцій (запитів), усних питань, в роботі слідчих комісій, в праві вимагати відставки уряду. Глава держави - Федеральний президент, обираний спеціальним органом - Федеральним збором на 5 років. Повноваження Президента типові для глави парламентської республіки. Він промульговує закони, бере участь в засіданнях уряду, призначає і звільняє посадовців, володіє правом помилування. Президент є представником Федеральної Республіки Німеччина (ФРН) у відносинах з іншими державами. Від імені ФРН він укладає з ними договори, акредитує і приймає послів. Більшість актів Президента потребує обов'язковій контрасигнации (підписи) глави уряду або відповідних міністрів, які несуть за них відповідальність.

Вся повнота виконавської влади належить Федеральному уряду на чолі з Федеральним канцлером. Крім останнього, до складу уряду входять віце-канцлер, міністри, які очолюють міністерства, і міністри без портфеля. Президент висуває кандидатуру на пост Канцлера, який обирається Бундестагом (якщо він не одержує більшості голосів членів Бундестагу, Президент може розпустити палату). Міністри призначаються і звільняються Президентом за пропозицією Канцлера. Повноваження уряду вельми обширі. Фактично воно здійснює всі функції по управлінню державою. Достатньо сильні його позиції і у сфері законодавства. Уряд володіє правом законодавчої ініціативи, при цьому його законопроекти мають пріоритет. У разі відхилення такого законопроекту бундестагом Президент за пропозицією уряду і з відома Бундесрата може оголосити стан &quo ;законодавчої необхідності&quo ;, і тоді для ухвалення цього законопроекту достатньо схвалення Бундесрата. Роль Канцлера в державному механізмі ФРН надзвичайно велика. Фактично він визначає основну лінію внутрішньої і зовнішньої політики держави. У разі його відставки у відставку повинен піти весь уряд. Бундестаг може виразити недовір'я не всьому уряду або окремим його членам, а тільки Канцлеру. Канцлер відстороняється від посади лише у разі обрання нового Канцлера (так званий конструктивний вотум недовір'я - на відміну від деструктивного, який не вимагає нової кандидатури на пост глави уряду). Основний закон ФРН розмежовує компетенцію федерації і її суб'єктів (земель) окремо в законодавчій і виконавчих сферах. В законодавчій сфері він закріплює федеральну (виняткову) компетенцію, конкуруючу компетенцію федерації і земель, рамкову компетенцію федерації і залишкову компетенцію земель, сформульовану за допомогою презумпції. У сфері виняткової компетенції землі можуть законодавствувати лише в тому випадку, якщо вони спеціально уповноважені на це федеральним законом (ст.71, 73). Найбільший інтерес представляє конкуруюча компетенція федерації і земель (ст.72, 74). Вона означає, що землі мають право законодавствувати з відповідних питань в тому випадку, якщо федерація свої права законодавствувати не використовує. Але федерація не може приймати закони з питань конкуруючої компетенції на свій розсуд. Вона має право законодавствувати з цих питань тільки в строго певних випадках, а саме: якщо необхідно забезпечити дотримання правової або економічної єдності, якщо врегулювання питання землями неефективно і якщо таке врегулювання порушило б права інших земель. Особливістю рамкової конвенції (ст.75) є те, що у разі видання федерацією рамкових розпоряджень суб'єкт федерації зобов'язаний видати конкретизуючі їх закони в строк, встановлений рамковим законом. Презумпція компетенції сформульована в Основному законі таким чином: &quo ;Землі мають право законодавствувати в тій мірі, в якій справжній Основний закон надає законодавчі повноваження Федерації (ст.70). Слід зазначити, що особливістю німецької моделі розподілу компетенцій між федерацією і її суб'єктами є визнання беззастережного верховенства законодавства федерації над законодавством земель: &quo ;федеральне право має перевагу перед правом земель&quo ; (ст.3

1 Основного закону). Це означає, що у випадках виникнення суперечностей між правовими нормами федерації і земель діють федеральні норми аж до розв’язання спору в судовому порядку. У виконавчій сфері землі виконують свої власні закони, а також &quo ;виконують федеральні закони, як свої власні, оскільки діючий Основний закон не встановлює або не допускає іншого&quo ; (ст.83). Таким чином, і у сфері зміни федеральних законів діє презумпція компетенції земель - їх компетенція сформульована як залишкова. Вона поєднується з рішенням адміністрацією тих питань, по яких федеральні закони виконує сама адміністрація (ст.87-90) і які, отже, утворюють її виняткову компетенцію у виконавчій сфері Німецький федералізм, яким ми знаємо його сьогодні, - це здебільшого післявоєнне утворення союзників, хоча і створене з опорою на історичну традицію. Недаремно багато земель називають &quo ;землями через риску&quo ; або &quo ;землями з реторти&quo ;. З формальної точки зору за рядом виключень все населення тієї або іншої землі не складає однорідної спільності, з'єднаною історичною долею. Так, межі розповсюдження німецьких діалектів майже не співпадають з межами земель. Німеччина моноетнічна, федералізм тут не служить засобом рішення національного питання. Важливим чинником, що &quo ;розбавив&quo ; традиційні спільності, стали масові переміщення населення з сходу на захід після війни. Деякі біженці залишалися на територіях, пізніше за тих, що ввійшли в ГДР, але багато хто рухався далі на захід, де до часу побудови Берлінської стіни число мігрантів перевищило 3,5 млн. чіл. В цілому в післявоєнні роки в Західній Німеччині поселилося 13-14 млн. німців з сходу. Міжземельні переміщення вельми характерні для німців і зараз. Природно, вони зросли у зв'язку з об'єднанням країни, проте німці активно переміщаються по своїй території і у відсутності таких надзвичайних подій. Одним з могутніх стимулів цього якраз і є німецька федеральна система з її децентралізацією і вирівнюванням якості життя. Якщо &quo ;старий федералізм&quo ;, чий розвиток був перерваний нацизмом, спирався на примат традиції і історичної самоідентифікації, то &quo ;новий, післявоєнний федералізм&quo ; є федералізм функціональний, одночасно і відповідаючий сучасним реаліям, і конструюючий їх. Федералізм вносить свій внесок в те, що жителі всіх земель в більшому або меншому ступені відчувають себе не тільки громадянами федерації, але і жителями даної землі. В старих землях це виявляється сильніше, але і в п'яти нових землях &quo ;земляцька свідомість&quo ; починає так чи інакше прорізуватися, нівелювати його повністю явно не вдалося. В подібному відношенні кожна земля зберігає свій унікальний профіль. З чим це пов'язано? Перш за все - з моменту утворення земель (маються на увазі старі землі) пройшло хай невеликий, але все-таки час. По-друге, що важливо, збереження землями своєї свідомості безпосередньо пов'язано з їх компетенціями. Так, серед іншого освіта, засоби масової інформації і, головне для нас в даному випадку, культура, відносяться до виняткової законодавчої компетенції земель.

Звдси виплива, що пдхд до його вивчення, зновутаки, не може бути обмежений рамками одн методолог. Очевидно, у цьому контекст досить актуальним ста питання про типологю нацоналзму (нацоналзмв), до якого ми звернемося в наступному нарис. Нарис 6. Типолог нацоналзмв «Класичн» типолог Типологя Л. @рнфелд ¶нш сторичн типолог Соцологчн типолог Критика типологй: методологчн зауваження Типологя Е. Смта Погляд полтолог та психолог Полтична географя  нацоналзм Питання типолог нацоналзмв, на перший погляд довол схоластичне, ма велике значення для розумння цього явища. Бажання «розкласти все по полицях»  цлком природним для будьяко сфери знань, у суспльствознавств ж типологя, класифкаця ма велике нструментальне значення, хоча й не таке директивне, як, скажмо, в болог. Класифкац нацоналзму, про як йтиметься дал, вдображають не лише особливост розвитку цього феномена, а й сторю його вивчення й осягнення. Отже, цей нарис  продовженням попереднього, розглядом феноменолог нацоналзму в  конкретнших виявах. «Класичн» типолог Ми вже згадували про те, що першопроходц наукових дослджень нацоналзму, визнаючи його багатоаслектним, полморфним феноменом, загалом аналзували його передусм як деологю, доктрину, або ж як форму суспльно свдомост

1. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

2. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

3. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

4. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

5. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

6. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області
7. Верхоянський район республіки Саха
8. Особливості розвитку англійської мови в Індії

9. Історія Західноукраїнської Народної Республіки

10. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

11. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

12. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

13. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

14. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

15. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

16. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

17. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

18. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

19. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

20. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

21. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

22. Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення
23. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.
24. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

25. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

26. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

27. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

28. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

29. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

30. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

31. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

32. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

34. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

35. Дослідження динаміки розвитку силових показників

36. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

37. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

38. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика
39. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
40. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

41. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

42. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

43. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

44. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

45. Федеративное устройство России

46. Особенности системы законодательства федеративного государства

47. Київська Русь

48. Опіки. Види, допомога

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

50. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

51. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

52. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

53. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

54. Особливості реформації в Англії
55. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.
56. Особливості функціонування глобальної мережі

57. Історія розвитку криміналістики в Україні

58. Мозаїки Київської Русі

59. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

60. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

61. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

62. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

63. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

64. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

65. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

66. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

67. Принцип субсидиарности в федеративном устройстве государства

68. Федеративное устройство РФ

69. Федеративное устройство Российской Федерации

70. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості
71. Средства массовой информации в контексте межнациональных и федеративных отношений
72. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

73. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

74. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

75. Фінанси Київської Русі

76. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

77. Етапи розвитку валюти

78. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

79. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

80. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

81. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

82. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

83. Полномочия России как суверенного федеративного государства

84. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

85. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

86. Федеративная Республика Германия
87. Київська область
88. Федеративная республика Германия

89. Федеративное устройство России

90. Особливості окремих видів купівлі-продажу

91. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

92. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

93. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

94. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

95. Особливості українського комп`ютерного жаргону

96. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки

97. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

98. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

99. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.