Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Дистанционное образование с помощью Internet

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

План: І. Вступ ІІ. Інформаційні технології, що застосовуються в дистанційній освіті Послуги мережі I er e та дистанційна освіта Електронні підручники та вимоги до них ІІІ. Форми дистанційної освіти IV. Дистанційна освіта в Україні V. Висновок VI. Література.Вступ. Дистанційна освіта широко розповсюджена на Заході , активно розвивається в Росії та лише починає з’являтися на Україні (на сьогодні в I er e згадується лише про два проекти – на сервері Educa io al e work Ukrai e). Основною відмінною рисою дистанційної освіти від інших типів освіти є широке використання телекомунікаційних технологій в навчальному процесі. Телекомунікації використовуються як при синхронному варіанті дистанційної освіти, так і при асинхронному. За їх допомогою може здійснюватися як забезпечення студентів необхідними матеріалами для навчання, так і перевірка отриманих студентами знань, спілкування з викладачем. Існує безліч реалізованих проектів дистанційної освіти, які відрізняються між собою технологіями та носіями інформації - від використання паперових носіїв та телефонного зв’язку до організації телеконференцій через супутники.         Дистанційне навчання, як одна з форм системи освіти, стало розвиватися ще до появи комп'ютерної мережі Інтернет, поступово нарощуючи комплекс використовуваних технологій. Спочатку на озброєння була узята так називана кейс-технологія: чітко структуровані учбово-методичні матеріали комплектувалися в спеціальний набір (“кейс”), що потім відправлявся студенту для самостійного вивчення. Згодом паперові проспекти і підручники були доповнені записами на магнітних носіях і CD-ROM, а для проведення занять і читання лекцій стали застосовувати телевізійні технології. При цьому студент усе-таки повинний був періодично відвідувати очні консультації викладачів (тьюторів) чи інструкторів у спеціально створених для цих цілей вилучених (регіональних) навчальних центрах.        Всесвітня павутина послужила основою для розвитку мережних технологій поширення знань, давши в руки студентів і викладачів електронні підручники і бібліотеки, зручні системи тестування, а також засоби спілкування. Інтернет дозволив не тільки об'єднати усе раніше відомі інструменти навчання, але і помітно розширити їхній перелік, зробивши істотний вплив на інформаційну культуру в освітнім середовищем. . За останні десять років віртуальні форми навчання стали звичними для більшості великих навчальних закладів усього світу. В одному тільки 1998 р. на ці мети було витрачено 1,5 млрд. дол., а до 2005 р., за прогнозом Інституту стандартів і технологій США (I s i u e of S a dards a d ech ology), обсяг коштів, вкладених в освітні Інтернет-послуги, досягне 46млрд.дол.     Сьогодні навчання через Інтернет все частіше розглядається не просто як зручна форма підвищення кваліфікації, а як цілком серйозна альтернатива традиційній освіті, що дозволяє студенту одержати глибокі знання. Нам, видно, ще має бути по-справжньому оцінити роль сучасних технологій у зміні форм навчання і змісту освітніх програм, але для початку зупинимося на тім, що, власне, відбувається в цій сфері.

КЛАССИЧЕСКОЕ И ПОСТКЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Образование – это то, что остается, когда мы уже забыли все, чему нас учили Джордж Галифакс (XVIII век) Старая парадигма образования, ориентированная преимущественно на передачу и усвоение научных, однозначно интерпретированных знаний, сегодня вступила в противоречие с новой парадигмой, видящей мир и человека в их целостности, в культурном и индивидуальном измерении. Классическая школа пользуется моделью усвоения знаний по принципу «внимание – слушание – понимание – запоминание – воспроизведение». Она организована и действует на основании нормативно-репрессивного принципа, подкрепляясь системой оценок по критерию «правильно – неправильно». Природа с ее законами противопоставляется «человеку-покорителю». Наука воспринимается как путь к точному, законченному знанию. Классический тип мышления следует из механистической картины мира с установкой на однозначность решения и обязательное совпадение предполагаемого результата с результатом реальным. Сегодня формируется новая постмодернисткая картина мира, в которой чертами науки являются: сосуществование множества концепций, гипотетичность, неоднозначность интерпретации результатов, метафоричность, сближение научных и ненаучных форм познания. Научное знание гуманитаризируется – ставит в центр внимания проблемы общества и человека в их человеческом измерении и гуманизируется – делает установку на знание, как на средство сохранения, воспроизводства и развития культуры, а не как способ удовлетворения потребностей социально-производственной практики или чистой науки. Знания становятся капиталом: капиталовложения в сферу образования и науки дают в развитых странах больше прибыли, чем в сферу производства. Вместо критерия «правильно – неправильно» выдвигается критерий «полезно – эффективно – безвредно». Становится понятным, что будущее зависит не от количества знаний, а от уровня культуры и способности человека к ориентации в нестандартных ситуациях, или в ситуациях стандартных, но еще ему неизвестных (которые должны быть включены в образовательный спектр технологий поведения). Постклассическое образование предполагает формирование у индивида умения найти и освоить такую социально-экономическую, социально-статусную и социально-психологическую нишу, которая позволила бы ему реализовать себя и быть счастливым, или, как минимум, не чувствовать себя ущербным и не быть несчастным. Главной функцией педагога становится создание условий для того, чтобы образовательных процесс стал творчеством личности, самой осуществляющей свое образование. Актуальной становится задача – научить самоменеджменту образования. Ориентация образовательного процесса на личность проявляется в его гуманизации, гуманитаризации и непрерывности . СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Реформы начинаются там, где кончаются деньги Борис Немцов Современная философия признает множественность истины и полезность любых теоретических и мировоззренческих позиций. Поэтому в рамках единой образовательной парадигмы с необходимостью возникают многообразные модели образования, реализующие единые цели в разных модификациях.

Конструирование различных моделей образования является уже теоретической реальностью. Многие модели апробируются в инновационных учебных заведениях. Проблема же социальных технологий реформирования образования остается практически неразработанной. Перенос западных моделей образования малоэффективен. Плодотворней представляется разработка отечественных социальных технологий реформирования образования с учетом западного опыта. Для этого требуется переформулировать цели образования, создать теоретические модели и критерии их эффективности и устойчивости в случае применения в массовом масштабе. Этот первый тип технологического воздействия на образование в России известен как путь проектной реализации идей «сверху». Такими идеями становятся: новое содержание образования, новая модель образовательного процесса, усиление централизации или рост элементов демократизации в отношениях между субъектами образования. Идея государственных стандартов образования, обязательных минимумов, призванных создать свободное образовательное пространство для учителя и ученика, юридически закладывает основы поливариантности содержания и форм образовательного процесса. Принцип выбора учащимися того или иного курса, учебного предмета дополняется принципом подбора содержания и формирования обучения в соответствии с потребностями и способностями учащихся (а не с принципом подбора учащихся элитных школ в соответствии с запросами педагога или задуманного содержания обучения) . СОЦИООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА Для человека, который не знает, к какой гавани он направляется, ни один ветер не будет попутным Сенека Мудрому ветер всегда дует в спину Китайское изречение Второй тип технологических изменений образования – создание социальной образовательной среды, которая представляется как горизонтальной структурой, так и информационной системой культуры общества, функционирующей по принципу самоорганизации. Социообразовательная среда – это результат выбора такого типа модернизации общества, когда образование становится центром развития всего социума, в то время как экономические и социальные стратегии приспосабливаются к нему. Важнейшим фактором формирования социообразовательной среды является система послевузовского, дополнительного и непрерывного образования. Существенную роль должны сыграть средства массовой информации, которые сегодня воспроизводят не культурно-образовательное, а политико-экономическое и развлекательное информационное пространство. Иной должна стать и стимулирующая политика государства по отношению к издательской деятельности: производство качественной литературы профессионального и образовательно-просветительского типа сконцентрировано в основном в столичном регионе, а потребление ее в провинции ненамного выше нулевого уровня . ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО Мы судим о себе по тому, чего мы способны добиться; другие судят о нас по тому, чего мы добились Генри Лонгфелло Молодой человек, вступающий в жизнь, конечно же, не может ждать, пока «маховик реформ» раскрутится и в социообразовательную среду будут внедрены эффективные социальные технологии реформирования образования.

Дистанционное образование на базе новых ИТ. - Пенза, 1997. С. 55. Бойко В.В. Диалог лектора со слушателями: психологические аспекты. Л.: Знание, 1987. Бреслав Т.Е. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонение. Педагогика. - М., 1990. Буйлов В., Куропова Г., Сенаторова Н. Нервно-психическое состояние студентов... // Высшее образование в России. 1996. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. - М., 1990. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В. И.Журавлева. М., 1988. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов н/Д: Феникс, 1996. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высшая школа, 1991. Высокие интеллектуальные технологии образования и науки. Материалы III Международной научно-методической конференции. - Санкт-Петербург, 1996. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. - М., 1988. Гальперин П.Я. Поэтапное формирование умственной деятельности. - М.: МГУ, 1965. Гамаюнов К.К. Самостоятельная работа студентов

1. Дистанционное обучение как показатель развития культуры сферы образования

2. Мониторинг готовности региональной системы образования к реализации современной казахстанской модели образования

3. Оценка систем дистанционного образования (математическая модель)

4. Мифы дистанционного образования

5. Организация системы дистанционного образования

6. От дистанционного образования к виртуальному сообществу практиков: разнообразие возможностей использования Интернет
7. Инфологическая модель базы данных дистанционного образования
8. Дистанционное образование с применением современных компьютерных технологий

9. Дистанционное образование на примере Современной гуманитарной академии (СГА)

10. Эволюция, образование и структура Вселенной

11. Геологическое строение, классификация и образование россыпей

12. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

13. Образование США

14. Образование древнерусского государства

15. Социально-экономические предпосылки образования русского централизованного государства

16. Заселение Владимиро-Суздальской земли славянами. Образование великорусской народности

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Высшее образование в Германии

18. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

19. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица

20. Закрытые административно-территориальные образования РФ

21. "Education" (Образование в англоязычных странах)

22. Образование в Великобритании
23. Образование в англоязычных странах
24. Система образования (Республики Казахстан)

25. Образование в Великобритании

26. Способы образования неологизмов в терминологии в современном французском языке

27. Образование Древнерусского государства

28. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)

29. Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

30. Образование российского централизованного государства (XIV - начало XVIвв.)

31. Образование Великого Княжества Литовского

32. Образование в XIX веке

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

33. Создание системы государственного образования. Книгоиздательское дело

34. Образование Москвы

35. Развитие Интернета в целях образования

36. Устройство дистанционного управления сопряженное с шиной компьютера IBM PC

37. Система дистанционного обучения

38. Кислотный дождь и условия образования
39. Изучение экологического состояния территории Большеземельской тундры с использованием методов дистанционного мониторинга
40. Развитие образования в России

41. Пути повышения эффективности образования

42. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования

43. Роль высшего образования в воспроизводстве рабочей силы

44. Дополнительное профессиональное образование

45. Педагогика - вопросы и ответы (история, цели, образование...)

46. Концепции содержания и личностно ориентированное образование

47. Гуманизация образования

48. Гуманистическое направление в воспитании и образовании в деятельности В.А. Сухомлинского

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

49. Педагогическое образование родителей. Работа с родителями ребёнка-инвалида

50. Система образования в Японии

51. Реформы образования в России и Англии

52. The School Education in Great Britain (Школьное образование в Великобритании)

53. Современные технологии в образовании

54. Развитие Интернета в целях образования
55. История развития системы среднего проффесионального образования на примере техникума
56. Психолого-педагогические проблемы использования компьютерных игр, программ с игровой компонентой в образовании

57. Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

58. Система образования в Бельгии

59. Система образования в Австралии

60. Профессиональное и высшее образование в Австралии

61. Педагогические модели образования

62. Система образования в Англии

63. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

64. Система образования и психология

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

66. Роль социологических знаний в образовании и деятельности инженера

67. Наука в системе образования

68. Банковская система США: от зарождения до образования Федеральной резервной системы

69. Теоретико-методологические аспекты управления муниципальным образованием

70. Правовое регулирование индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица
71. Образование тарифов на электроэнергию в РФ
72. Реформа российского образования в первой половине XIX века

73. Образование Русского централизованного государства (ХIV - ХVI вв.)

74. Образование Золотой Орды

75. Реформы Петра Великого. Образование Российской Империи

76. Народное образование в годы семилетки

77. Образование русского централизованного государства (XV — начало XVI в.)

78. Образование государства у восточных славян

79. Образование и раскол Шинн Фейн-ИРА. Рабочая партия в 70е-80е годы

80. Образование Древнерусского государства

Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Объединение русских земель и образование московского государства

82. Образование государств-полисов (VIII – VI вв. до н.э.)

83. Народное образование Сибирского края

84. Образование Армянского народа и древнеармянского государства

85. Образование Древнерусского государства

86. Образование Киевского государства
87. Образование СССР
88. Образование Халифата

89. Образование древнерусского государства

90. Образование единого российского государства

91. Образование русского централизованного государства

92. Особенности образования Германского государства XIX век.

93. Проблема образования Древнерусского государства

94. Литературное наследие Либания как источник изучения высшего образования в восточных провинциях Римской империи

95. Из истории образования. Византийское образование

96. Венгрия. Образование единого государства

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

97. Образование районов на территории Башкирии в 30-е гг. ХХ века

98. Образование Чувашской автономии

99. Образование и становление единого Древнерусского государства. Норманская теория. Норманисты и антинорманисты.

100. Образование Др-Р государства. Его политическая история


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.