Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Геодезия, геология Геодезия, геология     Геология Геология

Методика гідрогеологічних досліджень

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра гідрогеології та інженерної геології Контрольна робота «Методика гідрогеологічних досліджень» Виконала: студентка 3-го курсу Артамонова Анна Перевірив: доц. Корнєєнко С.В. Київ – 2010 Зміст Вступ 1. Дайте загальну характеристику 2 етапу дореволюційного періоду історії розвитку методів гідрогеологічних досліджень 2. Дайте характеристику дослідним відкачкам із свердловин 3. Чим обумовлене перезволоження земель? 4. Дайте характеристику гідрогеологічних досліджень, що виконуються як спеціальні методи пошуків та розвідки родовищ твердих корисних копалин 5. Від чого залежать склад, об’єм та методика гідрогеологічних досліджень? 6. Яка мета гідрогеологічної зйомки? 7. Яка мета проведення дослідно-фільтраційних робіт? 8. Яка мета вивчення режиму підземних вод? 9. Які переваги мають підземні води перед поверхневими для водопостачання? 10. Що дає меліорація земель? 11. Чим обумовлений лікувальний вплив мінеральних вод на організм людини? 12. Які стадії входять до пошукового етапу геологорозвідувальних робіт на нафту і газ? 13. Дайте характеристику проектній стадії проектування відповідальних та великих інженерних споруд 14. Чим визначаються вимоги до якості підземних вод господарсько-питного призначення? 15. Що таке природний режим підземних вод? 16. Перерахуйте головні типи боліт та заболочених земель Тести Висновки Список літератури Вступ Значне місце в геологорозвідувальному комплексі України посідають гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження. Вони охоплюють пошуки та розвідку прісних і мінеральних підземних вод, оцінку прогнозних ресурсів і експлуатаційних запасів підземних вод з затвердженням їх в ДКЗ України, гідрогеологічні та інженерно-геологічні зйомки масштабів 1:50 000 - 1:200 000 різного призначення, буріння та облаштування експлуатаційних свердловин на прісні і мінеральні підземні води. Головними результатами цих досліджень виступають: - встановлення тектонічної зумовленості малюнку річкових систем рівнинної та гірської частин території України, деформацій повздовжніх профілів русел річок і терас, перебудов річкової мережі; - реконструкція історії формування річково-долинних систем; - оцінка впливу ендогенних та екзогенних чинників на розвиток ерозійно-акумулятивних процесів у басейнових і річкових системах; - характеристики геоморфологічної будови річкових долин та їхнього терасового комплексу, специфіки будови і функціонування річкових систем у гірських, височинних і низовинних областях, у районах з різними знаками рухів земної кори тощо. Систематично проводяться роботи з моніторингу та Державного обліку підземних вод і складання Державного водного кадастру по розділу &quo ;Підземні води&quo ;: досліджується рівневий режим, кількісні і якісні показники підземних вод в природних (непорушених) і техногенних (порушених) умовах; дається оцінка і прогноз стану підземних вод; розробляються рекомендації їх захисту від виснаження і забруднення. Для оцінки стану природного геологічного середовища і довкілля виконуються систематичні інженерно-геологічні дослідження розвитку екзогенних геологічних процесів (ЕГП) на потенційно зсувонебезпечних ділянках, територіях діючого яругоутворення і переробки берегів водосховищ, можливих просадок і каростопроявів.

Результати досліджень дозволяють визначити причини виникнення рушійних ЕГП, прогнозувати їх активізацію та попереджувати можливий негативний вплив на народногосподарські об'єкти, вивчаються процеси підтоплення територій. На ділянках розвідки, видобутку, зберігання та транспортування нафтопродуктів проводиться вивчення масштабів нафтохімічного забруднення геологічного середовища, визначаються накопичення втрачених нафтопродуктів в зоні аерації і в підземних водах, пропонуються заходи стосовно вилучення та ліквідації нафтохімічного забруднення навколишнього природного середовища. При будівництві нових та реконструкції діючих підприємств, діяльність яких може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, виконується комплекс робіт, до складу якого, крім геолого - екологічних досліджень, входять інженерно-геологічні вишукування для обґрунтування проектів будівництва чи реконструкції. Інженерно-геологічні вишукування виконуються також для обґрунтування проектів газо- і водопостачання. 1. Дайте загальну характеристику 2 етапу дореволюційного періоду історії розвитку методів гідрогеологічних досліджень 2 етап (80-ті рр. ХІХ ст. – 1917р.) збігається з часом інтенсивного розвитку російського промислового капіталізму. В ці роки розвивається гірничорудна промисловість, залізничне будівництво, зростають міста, що в свою чергу викликає потребу в проведенні геолого-гідрогеологічних досліджень. З 1882р., року створення Геологічного комітету, гідрогеологічні дослідження систематизувались і підземні води стали досліджуватись більш комплексно і детально. В 1886р. вперше у світі в Росії була введена штатна посада гідрогеолога, на яку був призначений Головкінський М.А., під керівництвом якого виконувалось буріння артезіанських свердловин в Криму та Причорномор’ї. В 90-х рр. ХІХ ст. закладалися основи гідрогеологічних досліджень підземних вод кріолітозони (у зв’язку з дослідженнями траси Сибірської залізниці), нафтогазових родовищ (у зв’язку з посиленням експлуатації нафтових родовищ на Апшеронському п-ові) тощо. У 1900р. побачила світ книга С.М. Нікітіна «Грунтовые и артезианские воды России». На початку ХХ ст. в Донецькому політехнічному технікумі та в Московському сільгоспінституті почали викладати гідрогеологію. Отже, 2 етап характеризується виникненням самостійної галузі геологічної науки – гідрогеології. У цілому, гідрогеологічні дослідження в дореволюційний період виконувались епізодично й непланомірно. [С.В.Корнєєнко Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень: Навч. посібник. – К.: ВПЦ «Киівський університет», 2001. – 69с. -6с.] 2. Дайте характеристику дослідним відкачкам із свердловин Головним та найбільш розповсюдженим видом дослідно-фільтраційних робіт для визначення розрахункових параметрів водоносних горизонтів і комплексів є відкачки зі свердловин. За матеріалами відкачок отримують також характеристику граничних умов об’єктів, що вивчаються, умови і параметри взаємозв’язку підземних і поверхневих вод, взаємозв’язки між водоносними горизонтами, дані для виконання прогнозів гідравлічними розрахунками (встановлення залежності між дебітом і зниженням рівня у свердловині, визначення зрізок рівня у взаємодіючих свердловинах та ін.)

. У залежності від цільового призначення відкачки поділяються на пробні, дослідні та дослідно-експлуатаційні, а від наявності або відсутності спостережувальних свердловин - на кущові й одиночні; різновидом кущових є групові відкачки, коли вони виконуються одночасно з декількох свердловин. Дослідні відкачки - головний вид фільтраційних робіт при проведенні розвідки родовищ підземних вод. Ці відкачки виконуються з метою: 1) визначення основних гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів (дебіта, величини зниження рівня, коефіцієнтів фільтрації, водопровідності, рівне- або п’єзопровідності, водовіддачі, перетікання, приведеного радіуса впливу, сумарного опору руслових відкладів та т. ін.); 2) вивчення граничних умов водоносних горизонтів в плані та в розрізі (взаємозв’язки підземних і поверхневих вод, взаємодія суміжних горизонтів та т. ін.); 3) встановлення оптимальної продуктивності експлуатаційних свердловин і залежностей між дебітом і зниженням рівня в свердловині; 4) визначення величин зрізок рівня в межах ділянки розташування водозабору при сумісній роботі декількох взаємодіючих експлуатаційних свердловин. Дослідні відкачки підрозділяють на кущові й одиночні. Одиночні дослідні відкачки виконуються з метою встановлення залежності дебіта від зниження рівня і на відміну від пробних відкачок здійснюються при двох - трьох ступенях зниження рівня. Дослідно-експлуатаційні відкачки проводяться з однієї або декількох свердловин у складних гідрогеологічних та гідрохімічних умовах, які не можуть бути відображені у вигляді розрахункової схеми. Їх мета - встановлення закономірностей змін рівня підземних вод або їх якості при заданому дебіті у продовж тривалого часу (1-3 місяці і більше). Дані дослідно-експлуатаційних відкачок приймаються за основу при прогнозах умов роботи водозабірних і дренажних споруд. При проектуванні відкачок необхідно вірно обґрунтувати їх вид, тривалість, методику, обладнання, документацію й обробку даних відкачок. [С.В.Корнєєнко Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень: Навч. посібник. – К.: ВПЦ «Киівський університет», 2001. – 69с. -30c.] 3. Чим обумовлене перезволоження земель? Баланс підземних вод обумовлений впливом як природних (атмосферні опади, випаровування, транспірація рослинами, конденсація, поверхневий та підземний стоки) так і штучних факторів (меліорація, втрати води, підпір, дренаж та ін.). Причинами перезволоження земель являється близьке залягання щільних, водонепроникних меліорованих порід. В умовах великої кількості атмосферних опадів та незначного схилу на цих землях виникає заболочення. В окремих незначних випадках причиною заболочення земель є вклинювання підгрунтових вод (джерел). Заболочення – наростаюче зволоження ґрунту із зміною рослинного покриву. Причин заболочення декілька: • підйом рівня ґрунтових вод біля споруджених водосховищ; • порушення звичайного для даної місцевості режиму випаровування, наприклад, після лісової пожежі, коли різко падає кількість транспірації внаслідок знищення рослин; • звичайне поширення (розростання) мохово-торфяних боліт на низовинах; • заростання озер болотними рослинами; • кліматичне зниження середньорічних температур повітря і випаро-вування.

Hutchinson (1987: розд. 1) та A. D. Smith (1998: розд. 2). Одню з найновших праць, де гостро критиковано Гелнерову теорю, зважаючи на його останн роботи,  OLeary (1998). ¶нш оцнки @елнерово теор з модернстського погляду див. також Hall (1998). 56 Див. пзнш твори Нейрна, де бльше соцально-психологчних  антропологчних дослджень Nairn (1997, особливо Вступ та розд. 5). 57 Про сучасн вропейськ нацоналстичн рухи, починаючи з 1989 p., як спираються на теорю @елнера, див. Dieckhon (2000). 58 Спроба Кедур вивести сучасний нацоналзм з антиномчного середньовчного мленалзму, як на мене, хибна; див. Smith (1979: розд. 2). Але повязуючи нацоналзм з релгю, Кедур виявив шлях до задовльншо оцнки рзномантност нацоналзмв  пристрастей, як вони викликають. 59 Гехтер наводить цкав приклади амантв  циган щодо замкнутих спльнот як за вибором, так  за необхднстю (Hechter 1988: 275-6). Про циган див. Kenrick and Puxon (1972). 60 Але можна навести й протилежн випадки, наприклад, палестинська нтифада проти могутньо зральсько держави, або рландська нацоналстична реакцю на масов британськ репрес псля Великоднього повстання 1916 р

1. Методи психофізіологічних досліджень

2. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

3. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

4. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

5. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

6. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)
7. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя
8. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

9. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

10. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

11. Дослідження харчування

12. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

13. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

14. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

15. Метеорологічні дослідження

16. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Палеоантропологічнi дослідження

18. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

19. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

20. Методи та етапи статистичного дослідження

21. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

22. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів
23. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях
24. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

25. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

26. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

27. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

28. Дослідження методів чисельного інтегрування

29. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

30. Дослідження чисельних методів інтегрування

31. Історіографія досліджень голодомору

32. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Палеонтологічні дослідження

34. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

35. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

36. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

37. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

38. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки
39. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
40. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

41. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

42. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

43. Маркетингові дослідження

44. Маркетингові дослідження діяльності фірми

45. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

46. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

47. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

48. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

50. Дослідження асортименту пральних машин

51. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

52. Дослідження поведінки споживачів

53. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

54. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
55. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
56. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

57. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

58. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

59. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

60. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

61. Променеве дослідження молочної залози

62. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

63. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

64. Променеве дослідження щитоподібної залози

Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки

65. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

66. Дослідження ділової кар’єри менеджера

67. Дослідження мотивації на досягнення

68. Методи дослідження затрат робочого часу

69. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

70. Методологія науково-педагогічного дослідження
71. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
72. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

73. Технології навчання як дослідження

74. Організація і структура наукових досліджень

75. Методи політичних досліджень

76. Дослідження рухів зубообробного вестата

77. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

78. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

79. Предмет дослідження соціальної психології

80. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

82. Дослідження тривожності п’ятикласників

83. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

84. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

85. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

86. Педагогічний експеримент як метод дослідження
87. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
88. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

89. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

90. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

91. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

92. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

93. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

94. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

95. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

96. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Дослідження динаміки розвитку силових показників

98. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

99. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.