Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Транскордонне співробітництво

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Курсова робота Транскордонне співробітництво ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Особливості геополітичного розташування Закарпатської області РОЗДІЛ 2. Форми економічного співробітництва прикордонних територій РОЗДІЛ 3. Завдання та перспективи розвитку транскордонного співробітництва закарпатської області Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Сучасні міжнародні відносини характеризуються досить інтенсивними інтеграційними процесами, серед яких важливу роль відіграє транскордонне співробітництво. Україна завдяки вигідному геополітичному положенню має великі потенційні можливості щодо його розвитку, оскільки 19 з 25 регіонів держави є прикордонними, а зовнішній кордон є найдовшим серед європейських країн. Підтримка транскордонного співробітництва прикордонних регіонів є інструментом соціально-економічного розвитку регіонів та пом'якшення територіальних диспропорцій. Упродовж останніх років Україна стала активним учасником європейських інтеграційних процесів, що, не в останню чергу, зумовлюється існуванням спільних кордонів із країнами які вже є членами Європейського Союзу. Унікальність Закарпатської області полягає в тому, що на її території проходять кордони України з чотирма державами, а саме з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Специфікою Карпатського регіону, який сформований прикордонними територіями згаданих країн, є подібність тенденцій соціально-економічного розвитку: периферійність розташування щодо національних центрів, різноманітність етнічного складу населення, відставання у темпах розвитку від решти території національних держав. У сучасних соціополітичних та економічних умовах найбільш ефективним шляхом вирішення спільних проблем розвитку та поглиблення взаємовигідних контактів між населенням сусідніх країн є транскордонне співробітництво. Проблемами дослідження міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні займаються науковці Відділення Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (м. Ужгород), Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів), Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ (м. Одеса) та інші. Наукові дослідження цих проблем здійснюють багато вітчизняних науковців: З. Бройде, В. Будкін, Б. Буркінський, О. Вишняков, С. Гакман, М. Долішній, В. Євдокименко, Є. Кіш, М. Козоріз, М. Лендьєл, Н. Луцишин, П. Луцишин, В. Ляшенко, Ю. Макогон, М. Мальський, A. Мельник, В. Мікловда, A. Moкій, В. Пила, С. Писаренко, І. Студенніков та вчені інших країн: П. Еберхардт, Р. Федан, Т. Коморніцкі, . Лієвські, З. Макєла, M. Ростішевскі, А., Стасяк, З. Зьоло (Польща), Б.Борісов, М. Ілієва (Болгарія), С.Романов, В. Білчак, Л. Вардомський, Й. Звєрєв (Росія), П. Кузьмішин, Ю. Тей (Словаччина), Д. Віллерс (Німечина), Р. Ратті, Г.-М. Чуді (Швейцарія) та інші. Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що транскордонне співробітництво є одним із найперспективніших напрямків економічного розвитку України та Закарпатського регіону зокрема. По своєму геополітичному положенню Україна, 19 з 25 областей якої є прикордонними, а зовнішній кордон є найдовшим серед європейських країн, має великі потенційні можливості розвитку прикордонного та транскордонного співробітництва.

Метою нашої курсової роботи є висвітлення теоретичних та практичних аспектів транскордонного співробітництва в контексті розвитку Закарпатського регіону. Відповідно до визначеної мети ми поставили перед собою ряд наступних задач: розглянути особливості геополітичного розташування Закарпатської області; визначити форми економічного співробітництва прикордонних територій; проаналізувати завдання та перспективи розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області. Об’єктом дослідження є сукупність економічних відносин, що формуються в умовах євроінтеграції та розвитку транскордонного співробітництва. В процесі написання даної курсової використано сукупність загальнонаукових методів: метод аналізу наукових праць, метод аналізу статистичних даних, метод порівняння. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. В першому розділі роботи «Особливості геополітичного розташування Закарпатської області» розглядається своєрідність соціально-економічного розвитку регіону в світлі його геополітичного розташування. В другому розділі «Форми економічного співробітництва прикордонних територій» висвітлюються теоретичні аспекти транскордонного співробітництва. В третьому розділі «Завдання та перспективи розвитку транскордонного співробітництва Закарпатської області» аналізуються основні проблеми та перспективи економічного розвитку Закарпатської області в контексті євроінтеграції та транскордонного співробітництва. РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОГО РОЗТАШУВАННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Закарпаття є складовою частиною України. Але має цілий ряд особливостей, які позначилися як на економічному, так і на політичному та етнічному розвиткові краю. Займаючи важливе географічне положення на південних схилах Українських Карпат, Закарпаття, що в рівні часи називалося «Карпатська Русь», «Угорська Русь», «Підкарпатська Русь», «Карпатська Україна», «Закарпатська Україна», з давніх часів було своєрідним «містком зв'язків» між Північною і Південною, Східною і Західною Європою. Не лише шляхи сполучення перетиналися тут, але й стикалися політичні концепції європейської і особливо східноєвропейської історії. На сьогодні Закарпаття – наймолодша область України, що розташована на крайньому її заході з територією 12,8 тис. кв. км, населенням в 1,2 млн. чоловік. Адміністративно-територіальний устрій складають 13 районів, 10 міст, 4 з яких – обласного підпорядкування. Всього в області 608 населених пунктів . За своїм геополітичним розташуванням, природно-кліматичними особливостями Закарпаття має свою специфіку. Це єдина з областей України, яка .межує з чотирма зарубіжними країнами – Угорщиною, Польщею, Румунією і Словакією. 70 відсотків території її складають гірські та передгірські зони, що зумовлює унікальність природного ландшафту, багатство і розмаїття ресурсного потенціалу краю. Область є багатонаціональною. Основним і корінним населенням є українці (78,4%). Проживають також угорці, росіяни, румуни, словаки, цигани, всього понад 30 національностей . Ці особливості визначають і своєрідність соціально-економічного розвитку регіону і колорит його традицій, побут людей, його минуле та сьогодення.

В умовах реформування економічних відносин акцент робиться на розвиток пріоритетних галузей господарювання – лісова та деревообробна промисловість, легка і харчова галузі, розвиток прикордонного співробітництва, рекреації й туризму тощо. Основна увага приділяється подальшій структурній перебудові всього народногосподарського комплексу, залученню в економіку вітчизняних та зарубіжних інвестицій, розвитку малого і середнього бізнесу, ефективному використанню природно ресурсного потенціалу. Область є серед лідерів в Україні за часткою вкладених на кожного її жителя інвестицій . Унікальність Закарпатської області полягає в тому, що на її території проходять кордони України з чотирма державами, зокрема з Польщею на північному заході (довжина кордону складає 33.4 км.), Словаччиною на заході (довжина кордону – 98.5 км), Угорщиною на півдні (довжина кордону – 130 км.) та Румунією на південному сході (довжина кордону – 205.4 км.). Визначаючи чотири виміри характеристики політико-географічного розташування Закарпаття, українські вчені М.І. Долішній, Г.С. Ємець, О.С. Передрій підкреслюють специфіку прикордонного регіону: по-перше, це специфіка географічного розташування по відношенню до території всієї України; по-друге, це специфіка географічного розташування по відношенню до країн Центральної Європи; по-третє, це економіко-географічне розташування по відношенню до загальноєвропейських (включно і України) транспортних комунікацій; по-четверте, це соціально-економічне і соціально-демографічне розташування (народонаселення) . В недалекому історичному минулому Закарпатська область разом з окремими територіями вищезгаданих держав-сусідів протягом століть входили до складу Австро-Угорщини та пізніше до Угорщини. Тому, політичні умови, географічна близькість, постійні економічні і господарські зв’язки, міграційні процеси, інші фактори не могли не позначитись на формуванні співробітництва між ними. Співпрацю Закарпатської області із відповідними прикордонними регіонами сусідніх центральноєвропейських держав засвідчують підписані міжнародні угоди та інші документи. У 1993 році за участю прикордонних територій України (4 адміністративні області, в тому числі Закарпатська), Угорщини (5 округів), Польщі (4 регіональні територіальні одиниці), Словаччини (13 районів) та Румунії (5 адміністративних одиниць) створено єврорегіон «Карпатський Євро регіон». Спільними рисами країн-учасниць Карпатського єврорегіону є географічне розташування, спільне історичне минуле, культурно-конфесійна спадщина, сучасний стан цих територій – всі вони є периферійними у власних державах і тому вимушені спиратися один на одного, кліматичні умови, спільні мовні риси, економічний розвиток та інфраструктура, бажання регіональних та місцевих органів влади єврорегіону співпрацювати . Геоекономічні вигоди прикордонних територій Карпатського єврорегіону полягають у розташуванні їх на перехресті транс’європейських і євразійських торгівельно-економічних, транспортно-інфраструктурних, виробничо-коопераційних, сировинно-енергетичних та інших потоків. Особливого значення у даний час набуває створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів.

А як та коалця няк не хотла бути вдповдальною перед Радою Робтн.  Салд. Депутатв та навть контролю  над собою не могла стерпти, то було створено так званий Тимчасовий Парламент з представникв од усх революцйних течй. Але знов таки не для того, щоб Уряд вдповдав перед ним за сво вчинки, а щоб був тльки перед контролем його. ¶ вже це одне показувало, що дйсно згоди не було. Большевики та лв есери це й виясняли меньшевикам, доводили, що диний можливий рятунок  в утворенню однородного соцалстичного уряду без усякого спвробтництва з буржуазними колами. ґдиний рятунок це вести маси по шляху цлковитого, ршучого полтичного й головне соцального визволення, не звертаючи няко уваги н на погрози союзникв, н на ламентац пануючих, визискуючих кляс, маючи на уваз весь час тльки нтереси поневолених, ведучи х одважно, з революцйним натхненням до творення нових, дйсно нових форм людського життя. Але меньшевикам, правим есерам, усй тодшнй так званй роволюцйнй демократ як раз  бракувало ц одважности, натхнення, цього самовдданого горння ради визволення пригноблених. ¶ цей брак ври, мужности, революцйного ентузазму вони прикривали словами про страх за революцю, за днсть Рос

1. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

2. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

3. Напрями співробітництва України та Угорщини

4. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

5. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

6. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)
7. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі
8. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

9. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

10. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників

11. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

12. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

13. Форми співучасті та види співучасників у злочині

14. Организация экспортной деятельности на предприятии СП «Инволюкс» ООО

15. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

16. Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

18. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

19. Етика Гоббса і Бенедикта Спінози

20. Учет косвенных расходов на примере СП "Павловский центр телекоммуникаций"

21. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

22. Право спільної власності
23. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві
24. Публічно-правовий спір

25. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

26. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

27. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

28. Українська мова у професійному спілкуванні

29. Операции над данными в СП с плавающей точкой

30. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

31. Французьке просвітництво XVIII століття

32. Духовна культура епохи Просвітництва

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Просвітництво. Культурна характеристика

34. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

35. Влияние планировки торгового предприятия на рациональное распределение познавательных ресурсов посетителей на примере ООО СП ТЦ "Омский"

36. Маркетинговый план СП ООО "Аркаим"

37. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

38. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
39. Анализ деятельности кадровой службы ООО СП "Аклеон"
40. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

41. Особливості ділового спілкування

42. Вчителі-новатори та їхні авторські технології у рамках педагогіки співпраці

43. Педагогічне спілкування

44. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

45. Специфіка педагогічного спілкування

46. Емпатія у педагогічному спілкуванні

47. Мистецтво спілкування у політиці

48. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Бесіда як форма ділового спілкування

50. Виховання культури спілкування у старшокласників

51. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків

52. Перші кроки до успіху у спілкуванні

53. Психологічні особливості спілкування підлітків

54. Терапевтичне співтовариство
55. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі
56. Деформації (викривлення) у спілкуванні

57. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

58. Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл

59. Філософія епохи Просвітництва

60. Проблема співвідношення рентабельності і ліквідності

61. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

62. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

63. Анализ коммерческой деятельности ЗАО СП "НОВО-ВР"

64. Анализ производственно-хозяйственной деятельности СП "Санта-Бремор" ООО

Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. СП "Минский мебельный центр" ООО: характеристика предприятия и производственного процесса

66. Співвідношення факторів виробництва

67. Товарная политика как фактор повышения эффективности деятельности ООО СП "Калужское" Перемышльского района Калужской области

68. Анализ состояния организации производства СП ЗАО "МАЗ-МАН" и конкурентоспособности выпускаемой продукции

69. Анализ финансовых показателей, объемов производства, реализации и себестоимости продукции СП ЗАО "МАЗ-МАН"

70. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок
71. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.