Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Военное дело Военное дело     Военная кафедра Военная кафедра

Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство аграрної політики України Житомирський національний агроекологічний університет РЕФЕРАТ на тему: Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки Виконав: студент 3 курсу 2 групи Ф-ту Лісове господарство Гаврилюк А.А Перевірила: Бездітко Л.В Житомир-2009 Загальні відомості про надзвичайні ситуації В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. Нині в багатьох областях України у зв'язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природних і, особливо, техногенних надзвичайних ситуацій, вагомість наслідків об'єктивно примушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства та навколишнього середовища, а також стабільності розвитку економіки країни. Руйнівну силу техногенних катастроф і стихійних лих у деяких випадках можна порівняти з військовими діями, а кількість постраждалих значною мірою залежить від типу, масштабів, місця і темпу розвитку ситуації, особливостей регіону і населених пунктів, що опинились в районі події, об'єктів господарської діяльності. Несподіваний розвиток подій веде до значного скорочення часу на підготовку рятувальних робіт і їх проведення. Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат. Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України (рис. 2.1) і здійснювати негативний вплив на функціонування об'єктів економіки та життєдіяльність населення у мирний і воєнний час, поділяються за наступними основними ознаками: за сферою виникнення; за галузевою ознакою; за масштабами можливих наслідків. Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є: наявність або загроза загибелі людей чи значне порушення умов їх життєдіяльності; заподіяння економічних збитків; істотне погіршення стану довкілля. Всі надзвичайні ситуації за масштабом можливих наслідків поділяються з урахуванням територіального поширення, характеру сил і засобів, що залучаються для ліквідації наслідків, на НС: загальнодержавного рівня - надзвичайна ситуація розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним пере несенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету; регіонального рівня - надзвичайна ситуація розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного підпорядкування) Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області держави, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету; місцевого рівня - надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об'єкту, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єкту, але не менш одного відсотку обсягів видатків відповідного бюджеті/.

До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно небезпечних об'єктів; об'єктового рівня - надзвичайні ситуації, які не підпадають під зазначені визначення. Загальні ознаки віднесення надзвичайних ситуацій до відповідного рівня за критерієм розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків та коди сфери виникнення НС наведено в таблицях додатку. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки Зростання масштабів господарської діяльності і кількості великих промислових комплексів, концентрація на них агрегатів та установок великої і надвеликої потужності, використання у виробництві потенційно небезпечних речовин у великих кількостях - все це збільшує вірогідність виникнення техногенних аварій. Надзвичайні ситуації техногенного походження містять у собі загрозу для людини, економіки і природного середовища або здатні створити її внаслідок ймовірного вибуху, пожежі, затоплення або забруднення (зараження) навколишнього середовища. Надзвичайні ситуації виникають, як правило, на потенційно техногенно небезпечних виробництвах. До них належать в першу чергу хімічно небезпечні об'єкти, радіаційна небезпечні об'єкти, вибухо- та пожежонебезпечні об'єкти, а також гідродинамічна небезпечні об'єкти. У останні роки значно зросла також небезпека від аварій і катастроф на транспорті. Надзвичайні ситуації техногенного характеру прийнято класифікувати за такими основними ознаками: за масштабами наслідків (об'єктового, місцевого, регіонального і загальнодержавного рівня); за галузевою ознакою (надзвичайні ситуації у сільському господарстві; у лісовому господарстві; у заповідній території, об'єкти особливого природоохоронного значення; у водоймах; матеріальних об'єктах - об'єктах інфраструктури, промисловості, транспорті/, житлово-комунального господарства та населення - персонал підприємств та установ, мешканці житлових будинків, пасажири транспортних засобів тощо). Аварії техногенного характеру класифікуються також з урахуванням критеріїв розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків Внаслідок техногенних аварій та катастроф складається надзвичайна ситуація, раптове виникнення якої призводить до значних соціально-екологічних і економічних збитків, виникає необхідність захисту людей від дії шкідливих для здоров'я факторів, проведення рятувальних, невідкладних медичних і евакуаційних заходів, а також ліквідації негативних наслідків, які сталися. Техногенна надзвичайна ситуація - це стан, при якому внаслідок виникнення джерела техногенної надзвичайної ситуації на об'єкті, визначеній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров'ю, завдається шкода майну населення, економіці і довкіллю. Джерело техногенної надзвичайної ситуації – це небезпечна техногенна подія, внаслідок чого на об'єкті, визначеній території або акваторії виникла техногенна надзвичайна ситуація. Аварія - це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа - це велика за масштабом аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків. Техногенна небезпека — це стан, внутрішньо притаманний технічній системі, виробничому або транспортному об'єкту, що реалізується у дії ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації на людину і довкілля при його виникненні, або у вигляді прямої чи побічної шкоди для людини і навколишнього природного середовища в процесі нормальної експлуатації цих об'єктів. Зона техногенної надзвичайної ситуації - це територія чи акваторія, в межах якої діє негативний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації. Всі надзвичайні ситуації техногенного характеру поділяються на: - транспортні аварії, пожежі (вибухи); - наявність у довкіллі шкідливих речовин понад ГДК (гранично допустимі концентрації); - аварії зі загрозою викиду (викидом) ХНР і біологічних небезпечних засобів; - аварії з загрозою викиду (викидом) радіоактивних речовин, - раптове руйнування будівель і споруд; -аварії на системах життєзабезпечення; - аварії на електроенергетичних спорудах; - аварії на очисних спорудах, гідродинамічні аварії. Транспортні аварії поділяються па аварії (катастрофи): - на залізничному транспорті (товарних поїздів, пасажирських поїздів, поїздів метрополітену); - на автомобільному транспорті; - на суднах (пасажирських, вантажних); - на авіаційному транспорті (авіаційні катастрофи в аеропортах і населених пунктах та поза ними); - на транспорті з викидом (загрозою викиду) ХНР, РР і БНР; - на міському транспорті; - на транспорті, в які потратиш керівники держави та народні депутати. Пожежі (вибухи) поділяються на пожежі (вибухи): - на спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів; - на об'єктах розвідки, видобування, переробки, транспортування і зберігання легкозаймистих, горючих і вибухових речовин; - на транспорті; - в шахтах, підземних та гірничих виробітках; - в будівлях та спорудах громадського призначення; - на радіаційних, хімічних та біологічно небезпечних об'єктах. Аварії з викидом (загрозою викиду) ХНР і БНР поділяються на: аварії з викидом (загрозою викиду) ХНР, утворення та розповсюдження ХНР під час виробництва, переробки або зберігання (поховання); аварії з викидом (загрозою викиду) БНР на підприємствах промисловості і науково-дослідних установках. Аварії з викидом (загрозою викиду) РР трапляються: на атомних станціях, атомних енергетичних установках виробничого або дослідного призначення; на підприємствах ядерно-паливного циклу (окрім атомних електростанцій); з джерелами іонізуючого випромінювання (включаючи ядерно-паливний цикл); з радіоактивними відходами, які не виробляються атомними станціями. Раптове руйнування будівель та споруд: елементів транспортних комунікацій; виробничого призначення; громадського призначення. Аварії па електроенергетичних системах: атомних електростанціях; гідроелектростанціях; теплоелектростанціях; автономних електроенергетичних станціях; інших електроенергетичних станціях; електроенергетичних мережах; транспортних електричних контактних мережах; порушення стійкості або поділ об'єднаної енергосистеми України.

Одначе бо 15 червня закнчилися на нашу користь з причини: а) свочасного введення в бй 7-о Запорзько дивз та  надзвичайно енергйних чинв; б) стйкости оборони Красилова, що дала нам можливсть з цього району завдати большевикам флангового удару  в) одночасного  комбнованого наступу групи С.С. 8) Нарешт треба зазначити, що большевикам стало можливим повести наступ на Волинську групу головним чином зза вдсутности натиску на Дубно-Кременець-Шумськ з боку польсько арм, успшно атаковано галичанами. Неповн наслдки нашого контрнаступу можна пояснити деякою забарнстю в наступ С.С., що сталися в наслдок сильно перевтоми частин ц групи с зайвих пересувань, зроблених ними 14.VI., ухиляючись вд бою. А до того  сама атака Счовикв не була досить обмркованою: треба було найбльше натискувати з пвденного заходу, з метою захопити переправи при Чернилвц  вдтяти шляхи вдступу большевикам, замсть наступати м в лоб. Але мабуть перевтома вйська завадила Штабу зробити свочасно належне перегрупування

1. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера

2. Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - экзаменационные билеты за первый семестр 2001 года

3. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера

4. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

5. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

6. Кредитний ризик
7. Кредитний ризик та методи управління ними
8. Страхування кредитних ризиків

9. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

10. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

11. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

12. Надзвичайні ситуації природного характеру

13. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

14. Способи захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій

15. Класифікація надзвичайних ситуацій

16. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу

Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3

18. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

19. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

20. Чрезвычайные ситуации экологического характера и их влияние на изменение состояния окружающей среды.

21. Разработка тестов и дидактических материалов по предмету Чрезвычайные ситуации природного характера

22. Чрезвычайные ситуации космического характера
23. Чрезвычайные ситуации и опасности природного характера и основы защиты человека
24. Чрезвычайные ситуации природного характера

25. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безопасного поведения

26. Абсорбция. Предотвращение источников техногенной чрезвычайной ситуации

27. Особенности чрезвычайных ситуаций социального характера

28. Влияние акцентуаций характера на поведение человека в стрессовой ситуации

29. Экологическая безопасность человека, биосферы и промышленных объектов в условиях техногенных чрезвычайных ситуаций и аварий

30. Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях

31. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения

32. Организация и планирование защиты больных и медперсонала при различных очагах поражения чрезвычайных ситуаций

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

33. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

34. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

35. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

36. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

37. Демографическая ситуация

38. Статистический анализ демографической ситуации в Российской Федерации
39. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации
40. Революционная ситуация 1859г—1861г. Отмена крепостного права

41. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

42. Экологическая ситуация в городе Тольятти

43. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

44. Влияние революции в России на ситуацию в мире

45. Разрешение конфликтных ситуаций

46. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима

47. Проблема решения конфликтных ситуаций

48. Дискуссия в ситуациях делового общения

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

49. Демографическая ситуация и социальная политика

50. Межрегиональное сопоставление демографической ситуации в регионах Южного Федерального Округа

51. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

52. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

53. Менеджмент кризисных ситуаций

54. Обеспечение устойчивости работы агропромышленного объекта в условиях чрезвычайных ситуаций
55. Волны миграции. Новая ситуация
56. Революционная ситуация 1859 – 1861гг.

57. Мировое и отечественное кооперативное движение и современная ситуация в России

58. Виды экстремальных ситуаций

59. Языковая ситуация в Арморике в V-VII веках

60. Социальные, лингвистические и психологические факторы языковой ситуации в Папуа Новой Гвинее

61. Анализ проблемной ситуации; формулировка тезиса

62. Маркетинговий аналіз ситуації

63. Чрезвычайные ситуации и психогенные расстройства

64. Коллизионная ситуация и выбор права

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

65. Лидерство: стиль, ситуация, эффективность

66. Ситуация

67. Анализ ситуации на рынке

68. Конфликт как метод управления в кризисной ситуации

69. Педагогические цели управления конфликтными ситуациями

70. Способы управления педагогическими конфликтными ситуациями
71. Психологическая помощь в кризисных ситуациях
72. Игры и игровые ситуации на уроках природоведения и их образовательная функция

73. Конфликтные ситуации в работе туристских фирм

74. Ситуации на стадии судебного разбирательства

75. Создание ситуации успеха

76. Юмор и стили реакции личности на критическую ситуацию

77. Защитная реакция психики в сложных ситуациях

78. Лидерство: стиль, ситуация, эффективность

79. Психические расстройства во время и после чрезвычайных ситуаций

80. Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях

Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки

81. Психические расстройства во время и после чрезвычайных ситуаций

82. Самосожжение женщин в условиях экстремальных психотравмирующих ситуаций

83. Посттравматическое стрессовое расстройство при ситуациях утраты объекта экстраординарной значимости

84. К вопросу о технологии создания ситуации успеха в воспитательной работе с подростками

85. Психологическое консультирование в ситуации выученной беспомощности

86. Два способа осознания своей ситуации
87. Конфликтные ситуации при размещении рекламы в СМИ
88. Когда, бывает, реклама не помогает… и о типовых опасениях и самооправданиях персонала в таких ситуациях

89. Религиозная ситуация в вооружённых силах Российской Федерации

90. Религиозная ситуация в современной России: изменения, тенденции, противоречия

91. Социальная ситуация в лесном комплексе и общие принципы ее анализа

92. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действие населения по ним

93. Демографичаская ситуация в Украине

94. Выведение предприятия из кризисной ситуации

95. Обеспечение устойчивости работы агропромышленного объекта чрезвычайных ситуаций

96. Духовная ситуация нашего времени

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Современная ситуация в языке морали. Необходимость преодоления морали

98. Необходимость и случайность, порядок и хаос, определённость и неопределённость в структуре ситуаций и систем природы и общества

99. Псевдосинонимия (критическая ситуация в познании 2-го рода)

100. Сопряжение ситуаций и сопряжение событий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.