Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Дипломна робота на тему: “Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку&quo ; СодержаниеВступ 1. Проблеми здоров'я дітей молодшого шкільного віку 1.1 Вікові особливості фізичного і психічного розвитку молодших школярів 1.1.1 Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку 1.1.2 Психічний розвиток молодших школярів 1.2 Розвиток координації рухів у дітей молодшого шкільного віку 2. Завдання, методи і організація дослідження 2.1 Завдання дослідження 2.2 Методи дослідження 2.3 Методи дослідження рівня фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку 2.4 Методи дослідження фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку 2.5 Методика дослідження рівня продуктивності розумової діяльності 2.5.1 Умови проведення 2.5.2 Порядок вимірювання 2.6 Методи математичної статистики 2.7 Організація дослідження 3. Основні положення програми і результати педагогічного експерименту 4. Результати педагогічного експерименту 4.1 Результати дослідження рівня фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку 4.2 Результати дослідження фізичного розвитку дітей віком 6-7 років 4.3 Результати дослідження продуктивності розумової працездатності дітей Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність дослідження. Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком фізичних і духовних якостей - одне з основних завдань сучасного суспільства. У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних принципах, здоров'я людини є вищою цінністю, найважливішим надбанням держави, воно - безперечний пріоритет, застава життєстійкості і прогресу суспільства. На жаль, в наший країні спостерігається виразна тенденція до погіршення стану здоров'я дітей. Результати поглиблених медичних оглядів показують, що значна частина дітей, які відвідують шкільні установи, мають різні відхилення здоров'я, відстають у фізичному розвитку. Це свідчить про те, що проблеми виховання здорової дитини були і залишаються актуальними в практиці суспільного і сімейного шкільного виховання і диктують необхідність пошуків ефективних засобів їх реалізації. По сучасних наукових уявленнях, основними чинниками, що детермінують здоров'я, є: спадковість, середовище проживання і спосіб життя людини. Без забезпечення дітей оптимальними для життєдіяльності організму умовами розвитку, навчання і виховання не може бути мови про збереження і, тим більше, про зміцнення здоров'я. Відомо, що здоров'я визначається комплексом чинників, що характеризують морфо - функціональний розвиток, фізичний статус дитини, рівень адаптації до навколишнього середовища, дієздатність. Здорову дитину легко виховувати. У неї швидше формуються життєво необхідні уміння і навики, вона краще пристосовується до різноманітних дій зовнішнього середовища. Фізичне і психічне здоров'я - найважливіша передумова правильного формування характеру, розвитку ініціативи, дарувань і природних здібностей. Пошук ефективних шляхів зміцнення здоров'я переконує в тому, що ми ще не повністю реалізуємо оздоровчий вплив умов середовища на дитячий організм. Практика також підказує, що педагогам часто не вистачає знань і уміння по використанню умов навколишнього середовища при навчанні дітей рухам і руховим діям з метою формування у них фізичних якостей, ознайомлення з правилами виконання фізичних вправ і залученні до них за допомогою ігрових ситуацій.

Питання формування здорового способу життя, педагогічний аспект валеології розглядали: М.Н. Аршавський, Ш.А. Амонашвілі, І.І. Брехман, Г.К. Зайців, Н.Н. Суртаєва, Л.Г. Татарникова і інші. Дослідження В.М. Бехтєрєва, Д. Селмі, М.М. Кольцової, і Т.П. Хрізман, М.І. Звонарьової, М.М. Безруких, Р. Лувсан, В.Т. Вогралік, А.К. Подшибякіна та інш., а також практичний досвід Ю. Кайзера показали, що тонкі маніпуляційні рухи пальцями руки пов'язані з розвитком мовної функції і мислення, сприяють зміцненню здоров'я. В даний час існує немало оздоровчих методик, але найбільш ефективним, на нашу думку, є системний підхід до оздоровлення дітей, що включає: комплексні дії масажу біологічно активних точок (БАТ), гартування, розвиток загальної і тонкої моторики. Актуальність теми дослідження визначається необхідністю вдосконалення організаційно-методичних аспектів фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку на основі використання засобів фізичної культури. Мета дослідження полягає у визначенні і реалізації шляхів підвищення ефективності процесу фізичного розвитку і оздоровлення молодших школярів. Об'єкт дослідження. Фізкультурно-оздоровча робота в шкільних установах. Предмет дослідження. Зміст і методика фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку. Гіпотеза. Передбачається, що ефективність оздоровчої роботи з дітьми 6-7 років підвищиться, якщо застосувати комплекс оздоровчих заходів, що включає: самомасаж біологічно активних точок; розвиток тонкої координації рухів рук; систему комплексів варіативних вправ, засновану на рівнях рухової сенсорики; систему гартування з використанням природних чинників. Виходячи з мети дослідження, належало вирішити наступні завдання: Виявити рівень здоров'я, рівень фізичного розвитку і продуктивність розумової працездатності школярів віком 6-7 років. Розробити комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів для шкільних установ. Обґрунтувати ефективність використання розробленого комплексу фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі дня шкільних установ. Для вирішення поставлених завдань використовувався комплекс методів дослідження: аналіз стану проблеми за даними науково-методичної літератури; аналіз і узагальнення передового досвіду виховання дітей молодшого шкільного віку; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; тестування (метод контрольних випробувань); методи математичної статистики. Методологічною основою дослідження є: 1. Системний підхід, що представляє загальнонауковий метод емпіричних досліджень в різних теоретичних і практичних областях. 2. Сукупність теоретичних положень про фізичне виховання школярів як про цілісний багатокомпонентний процес управління фізичним розвитком дитини. Теоретична значущість дослідження: У справжній роботі досліджений вплив комплексної дії фізкультурно-оздоровчих заходів на стан здоров'я молодших школярів. Представлені дані про виявлені рівні здоров'я дітей молодшого шкільного віку. 3. Розроблений комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей молодшого шкільного віку, що включає: методику самомасажу біологічно активних точок; вправ, направлених на розвиток дрібної моторики рук; систему комплексів вправ з варіативним повторенням, засновану на рівнях розвитку рухової сенсорики та систему гартування з використанням природних чинників.

Практична значущість дослідження полягає в можливості використання розроблених і експериментально обґрунтованих методик оздоровлення в умовах шкільних установ. Результати дослідження і розроблена програма можуть бути використаними педагогами-практиками в процесі фізичного виховання. Результати дослідження і розроблена програма упроваджені в практику в Загальноосвітній школі І - ІІ ступенів c. Розгадів Зборівського району. Сама технологія створення програми може бути використана не тільки у фізичному вихованні молодших школярів, але і для вирішення аналогічних завдань для інших вікових контингентів. 1. Проблеми здоров'я дітей молодшого шкільного віку Важливе значення фізичної культури і рухової активності для здоров'я і розвитку організму, що росте, визнавали вже з давніх часів. В процесі складної взаємодії людини з навколишнім середовищем (біологічним і соціальним) рухова активність грає величезну роль, є одним з найважливіших прикордонних біологічних ланок, що зв'язують різні вегетативні і психічні функції в організмі людини . Будучи біологічною потребою людини, рухи служать обов'язковою умовою формування всіх систем і функцій організму. Саме тому рухи розглядаються як основна ознака життя, стрижень всієї життєдіяльності і поведінки людини, і в той же час як формуючий початок в його розвитку . Особливо велика роль руху в період інтенсивного зростання і розвитку організму. Молодший шкільний вік відрізняється з одного боку, інтенсивним зростанням і розвитком дитячого організму, а з іншого, незрілістю, низькою опірністю до несприятливих дій зовнішнього середовища. Останнє пояснюється віковими особливостями структури і функції ендокринних залоз, обміну речовин, функціонального стану вісцелярних систем і механізмів регуляції У зв'язку з цим необхідно своєчасно стимулювати протікання нормального природного процесу фізичного розвитку. Першорядне значення при цьому має використання засобів фізичної культури в цілях зміцнення здоров'я і вдосконалення між системних зв'язків організму. У ряді досліджень експериментально показано, що рухова активність стимулює нормальне протікання природного процесу фізичного розвитку, підвищує життєздатність організму, що розвивається, сприяє формуванню високого ступеня пристосовності функціональних систем організму до постійно змінних умов зовнішнього середовища . Важливо також підкреслити, що розвиток, що стимулюється рухом, стосується не тільки рухового апарату, але і адекватно впливає на психоемоційну і інтелектуальну сферу дитини . Не викликає сумніву, що в умовах зростання об'ємів і інтенсивності учбово-пізнавальної діяльності, гармонійний розвиток дитини неможливий без фізичного виховання. До основних напрямів оптимізації системи фізичного виховання дітей можна віднести зміну змістовного сенсу програми по фізичному вихованню, а також вдосконалення старих і створення нових організаційно-методичних підходів (традиційних і нетрадиційних), що відповідають сучасним потребам суспільства і результатів та забезпечують покращання в учнів у їх оздоровленні, вихованні і освіті . Необхідно відзначити, що сміливість наукового підходу повинна збігатись з граничною обережністю виводів і рекомендацій, оскільки навіть невеликі помилки в методиці фізичної підготовки можуть перешкодити досягненню головної мети фізичного виховання - формуванню міцного здоров'я і різносторонній фізичній підготовці дітей.

За нших людей отаман Бульба гарантувати не зможе, бо вони йому органзацйно не пдлягають. Спецально, коли йдеться про бандервцв, котрих отаман Бульба домагаться також охопити амнстю, включно з х провдником, доктор Пиц пдкреслив, що вони  не тльки ворогами Нмеччини, а й отамана Бульби та його органзац. Свою чергою отаман Бульба вдповв, що момент завоювання, а не визволення Украни,  для нього офцйною новиною; щодо ворожост укранських нацоналств, то вн ворогв не ма, бо вн сам також  укранським нацоналстом. Кожного ув'язненого укранця, без огляду на його партйно-полтичну приналежнсть, вн уважа свом братом. Дал запитав, у чому, властиво, на думку нмецьких чинникв, поляга ворожсть укранських радикально- нацоналстичних угруповань проти Нмеччини? Доктор Пиц вдповв, що нмецька влада ма явн докази проти нмецько акц згаданих угруповань, яка проявляться у вдповднй пропаганд. Ця пропаганда заклика населення саботувати всяк нмецьк розпорядження господарського та адмнстративного характеру, як, наприклад, невиконування контингентв державних поставок, невисилання людей на роботу до Нмеччини  т. н

1. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

2. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

3. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

4. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

5. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

6. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
7. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці
8. Основні принципи і типи організаційної культури

9. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

10. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

11. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

12. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

13. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

14. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

15. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

16. Організаційні аспекти соціальної роботи

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

17. Організація кредитної роботи в комерційному банку

18. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

19. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

20. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

21. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

22. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази
23. Організація роботи шкільної їдальні
24. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

25. Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації

26. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

27. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

28. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

29. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

30. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

31. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

32. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

33. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

34. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

35. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

36. Організація роботи заводу

37. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

38. Організація приймання товару в аптеці
39. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
40. Організація праці

41. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

42. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

43. Організаційна система управління природокористуванням України

44. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

45. Організація обліку грошових коштів

46. Організація евакуаційних заходів

47. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

48. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

49. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

50. Організація банківської справи

51. Організація біржової торгівлі

52. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

53. Організація діяльності "ПриватБанку"

54. Організація ресурсної бази банків в Україні
55. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
56. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

57. Організація охорони праці на виробництві

58. Організація робочого місця бухгалтера

59. Рівні організації організму людини

60. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

61. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

62. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

63. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

64. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

65. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

66. Етапи організації бухгалтерського обліку

67. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

68. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

69. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

70. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
72. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

73. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

74. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

75. Організація документування господарських операцій

76. Організація і методика аудиту грошових коштів

77. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

78. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

79. Організація облікової політики підприємства

80. Організація обліку в магазині "Світанок"

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

81. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

82. Організація обліку доходів

83. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

84. Організація обліку на підприємстві

85. Організація обліку орендних операцій

86. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
87. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
88. Організація складського обліку запасів в установах

89. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

90. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

91. Організація управлінського обліку на підприємстві

92. Основи організації бухгалтерського обліку

93. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

94. Ревізійні комісії підприємств і організацій

95. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

96. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

98. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

99. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.