Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні стани дітей дошкільного віку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ПЛАНВступ3 Розділ 1. Психологічна структура дошкільного віку5 1.1 Психологічні особливості дітей дошкільного віку5 1.2 Діагностична ознака дошкільного віку7 1.3 Діагностична ознака закінчення дошкільного віку9 Розділ 2. Психологічні новотвори дошкільного віку12 2.1 Поняття провідної діяльності у дітей дошкільного віку12 2.2 Роль гри у психологічному розвитку дітей дошкільного віку14 Розділ 3. Узагальнення і висновки по дослідженій проблемі23 Висновок26 Список використаної літератури28 Вступ Актуальність вивчення психічних станів дошкільника визначається наступними аспектами: у теоретичному: у педагогічній і віковій психології практично немає досліджень психічних станів дітей дошкільного віку: феноменології, специфіки, динамічних особливостей, закономірностей взаємин із психічними процесами і психологічними властивостями, регуляції й ін. у діагностичному; у психологів і педагогів, що працюють у дошкільній освітній установі, немає методик діагностики і виміру психічних станів дошкільників. Застосовувані методики діагностики розраховані, як правило, на молодший шкільний вік і старше. у практичному: прийнята в 2002 році в рамках української освітньої реформи програма &quo ;Відновлення гуманітарної освіти в Україні&quo ;, основною метою якої є гуманізація освіти, орієнтує педагога на переосмислення свого підходу до особистості вихованця, переходу від авторитарного до особистісного виховання і навчання. Особистісно-орієнтований підхід має на увазі також знання специфіки психічних станів дошкільників, врахування їхніх особливостей у виховно-освітньому процесі. Особливу гостроту проблема психічних станів дошкільників здобуває й у контексті підготовки до навчання в школі, у зв'язку з підвищенням вимог до дитини, зростанням навчальних навантажень. Зокрема, тут необхідна актуалізація необхідних для навчальної діяльності мотиваційних і пізнавальних станів, що є важливою умовою суб'єктного входження в навчальну діяльність, вироблення способів саморегуляції станів дитиною. Проблема психічних станів, уперше виділена Н.Д. Левітовим, дотепер залишається недостатньо розробленою. Дослідженнями Н.Д. Левітова, Ю.Е. Сосновіковою, А.Н. Леоновою, Л.Г., Дикої, Е.П. Ільїна і ін. були встановлені ряд найважливіших закономірностей і механізмів, що стосуються феноменології, структури, функцій, динаміки психічних станів. Поряд з досягненнями у вивченні психічних станів є ряд областей психології і, насамперед, у педагогічній і психології розвитку, де дослідження одиничні. Одним з найменш вивчених вікових періодів є дошкільний, тоді як ряд дослідників А.Н. Леонтьев, Д.Б. Ельконін, B.C. Мухіна й ін. указують на &quo ;неповторність, особливу значимість&quo ; цього періоду для всього наступного розвитку людини. Основне значення мають створювані їм унікальні умови, що не повторяться надалі розвитку дітей і те, що буде &quo ;недібране&quo ;, надолужити в майбутньому важко чи зовсім неможливо. Практична значимість позначеної проблеми в єдності з недостатньою розробленістю її теоретичних аспектів і визначають її актуальність. Основна мета курсового дослідження складалася у вивченні типових психічних станів дітей дошкільного віку з 3 до 7 років у процесі їхньої життєдіяльності в дошкільних освітніх установах.

Об'єкт дослідження: виховно-освітній процес у дошкільній освітній установі. Предмет дослідження: психічні стани дошкільників, характерні для діяльності і спілкування в дошкільних освітніх установах. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначається мета, предмет та об’єкт дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження. Розділ 1. Психологічна структура дошкільного віку 1.1 Психологічні особливості дітей дошкільного віку У психології і педагогіці прийнято описувати структуру дошкільного віку в термінах педагогічної періодизації, заснованої на хронологічному віці (роки життя): молодший дошкільний вік (до 4 років), середній (4-5 років) і старший (з 5 років). Надходження дитини в школу також визначається хронологічним віком, встановленим у його країні. Подібним же чином формулюються ідеї, пов'язані з наявною в даний час тенденцією до зниження хронологічного віку, у якому діти починають одержувати освіту: принаймні &quo ;двадцять три держави вже мають законопроекти про забезпечення освіти для 4-літніх дітей&quo ; . Психологічні особливості дошкільників кожного року життя досліджуються вченими і враховуються при розробці педагогічних програм і методів. Проте, існує проблема психологічної структури дошкільного віку, оскільки педагогічна періодизація &quo ;не має належних теоретичних основ&quo ;, &quo ;не в змозі відповісти на ряд істотних практичних питань&quo ; (наприклад, &quo ;коли треба починати навчання в школі&quo ;), не пов'язана &quo ;з вирішенням питання про рушійні сили розвитку дитини&quo ; . Хронологічний, &quo ;паспортний вік дитини не може служити надійним критерієм для встановлення реального рівня його розвитку&quo ;: цей рівень визначається стадією розвитку (&quo ;віком&quo ;) і &quo ;фазою усередині даного віку, що зараз переживає дитина&quo ; . Зовнішні границі дошкільного віку (із кризами 3 і 7 років) і його внутрішні границі (між фазами) у сукупності визначають психологічну структуру даного віку. Діагностичні ознаки цих границь потрібні для з'ясування реального рівня розвитку, установлення якого - &quo ;необхідна задача при вирішенні всякого практичного питання виховання і навчання дитини&quo ; . &quo ;Визначення стадій психічного розвитку . дитини, які мають свої специфічні особливості&quo ;, входить у число &quo ;центральних теоретичних проблем, які вирішує вікова психологія&quo ; . Однієї з пріоритетних задач зараз є &quo ;розробка теоретичних основ дошкільної освіти&quo ; , до яких, мабуть, належить і психологічна структура дошкільного віку. У своїй &quo ;віковій періодизації&quo ; Л.С. Виготський розділив сукупність стадій дитячого розвитку на 2 групи - (стабільні) &quo ;віки&quo ; і &quo ;кризи&quo ; . Для виявлення діагностичних ознак зовнішніх границь стабільного віку (у тому числі дошкільного) застосовні введені Л.С. Виготським поняття &quo ;соціальна ситуація розвитку&quo ;, &quo ;відносна важковиховуваність&quo ;, &quo ;психологічне знаряддя&quo ; .

Соціальна ситуація розвитку є &quo ;специфічне для даного віку . відношення між дитиною і навколишньою його дійсністю, насамперед соціальною&quo ;, що &quo ;складається&quo ; уже &quo ;до початку кожного вікового періоду&quo ; , тобто віку. Соціальна ситуація розвитку &quo ;являє собою вихідний момент для всіх динамічних змін, що відбуваються в розвитку протягом даного періоду&quo ; , тобто аж до кінця віку, коли відбувається &quo ;анулювання соціальної ситуації розвитку, закінчення даної епохи розвитку&quo ; . Таким чином, стабільний вік починається, коли соціальна ситуація розвитку вже склалася, і закінчується, коли вона анулюється. Кризи (&quo ;критичні віки&quo ;) не характеризуються визначеною соціальною ситуацією розвитку: &quo ;головний зміст&quo ; їх - &quo ;перебудова соціальної ситуації розвитку&quo ; , тобто перехід від однієї соціальної ситуації розвитку до іншої. Соціальна ситуація розвитку пов'язана саме зі стабільними віками, а виходить, з мінімумом &quo ;відносної важковиховуваності&quo ; , тобто з максимумом підпорядкування дитини дорослому. Соціальна ситуація розвитку являє собою відношення між дитиною і навколишнім середовищем. До цього середовища належать і інші люди, і створювані ними зовнішні ситуації, що регулюють поводження дитини. Тому мінімум &quo ;відносної важковиховуваності&quo ; дитини під час стабільних віків можна розуміти як його підпорядкування навколишньому середовищу, а максимум &quo ;відносної важковиховуваності&quo ; під час &quo ;криз&quo ; - як його непокора навколишньому середовищу, тобто, відповідно, як його підпорядкування чи непокора зовнішньої регуляції поводження. Щоб перейти від підпорядкування зовнішньої регуляції (під час стабільного віку) до непокори їй (під час кризи), дитина повинна опанувати визначеним рівнем саморегуляції поводження. Для встановлення моменту закінчення віку треба з'ясувати, коли відбувається анулювання характерної для нього соціальної ситуації розвитку, тобто коли дитина, опанувавши новим рівнем саморегуляції поводження, перестає мати потребу в зовнішній регуляції, і може відкидати її (більш-менш різко), створюючи тим самим труднощі для дорослого (&quo ;відносна важковиховуваність&quo ; ). 1.2 Діагностична ознака дошкільного віку Шляхом конкретизації зазначених вище загальних положень сформульована наступна гіпотеза. Діагностичною ознакою дошкільного віку (на всьому його протязі) є підпорядкування дитини зовнішньої регуляції його поводження за допомогою гри (точніше, ігрової ситуації). Діагностична ознака початку дошкільного віку - сформоване підпорядкування зовнішньої регуляції поводження за допомогою ігрової ситуації, що виражається у відмовленні дитини порушувати задані сюжетом правила (включаючи послідовність дій). Діагностична ознака закінчення дошкільного віку - відкидання дитиною гри (як засобу зовнішньої регуляції його поводження). Протягом дошкільного віку дорослий може порівняно легко керувати поводженням дитини за допомогою гри. Прекрасним прикладом є спостереження Д.Б. Ельконіна: у реальній ситуації дівчинки-дошкільниці відповіли категоричним відмовленням на пропозицію дорослого з'їсти обридлу їм манну кашу, але після введення дорослим ігрової ситуації вони &quo ;без усякого протесту, навіть виражаючи задоволення, .

Его подавляют внутренние противовесы и внешнее принуждение, он угнетен, он дремлет, но он есть. О, сексуальная сфера человека таит в себе взрывчатый материал невообразимой силы!.. Из книги Даниила Андреева «Роза мира» Просыпается дева, оглядывается: слева от нее спит в постели некто незнакомый, справа еще один. Она закуривает, задумчиво пускает дым в потолок и говорит: — Могла ли когда-нибудь подумать моя бедная мама, что я буду курить натощак? Юрий Андреевич! Сколько нас, одиноких женщин, не имевших 10… 20… 30 лет не только мужа, но и любовника. Как соблюсти энергетический баланс, как не приобрести комплекса неполноценности? Простите меня и благодарю. Из записок, присланных на сцену после выступления автора по проблемам биоэнергетики Худо ли, хорошо ли, но я четко постаралась высказать первое условие сохранения вечной твоей молодости: мир и лад меж вами на основе твоего мудрого знания лидерской сути мужской психологии. Не стану уступать в дебаты с Автором: конечно, сплошь да рядом здоровенный мужик, все вроде бы при нем, а норовит устроиться за спиной навроде мальчика-сыночка

1. Психічні стани безробітних

2. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

3. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

4. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

5. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

6. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
7. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку
8. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

9. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

10. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

11. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

12. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

13. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

14. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

15. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

16. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Стан і розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку

18. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

19. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

20. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

21. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

22. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку
23. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
24. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

25. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

26. Особливості уваги дітей молодшого шкільного віку

27. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

28. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

29. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

30. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

31. Исследование и разработка конструкции бандажированного опорного валка стана 2500 горячей прокатки

32. Этапы развития личности в онтогенезе

Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

34. Война 1812 года в стихотворениях В. Жуковского “Певец во стане русских воинов” и К. Батюшкова “К Дашкову”

35. Когда хорошее маркетинговое исследование становится плохим

36. Стан і перспективи розвитку СНД

37. История района Теплый Стан и поселка Мосрентген

38. Из московской топонимии: Ясенево, Теплый Стан, Тропарево
39. Взаимоотношения организма на разных этапах онтогенеза
40. Периодизация психического развития с точки зрения онтогенеза функциональной асимметрии полушарий мозга

41. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

42. Развитие психики в онтогенезе

43. Почему брэндами становятся единицы?

44. Прокатка на стане Блюминг 1300 ОАО Северосталь двух слитков

45. Курсовик КУЕіТТ

46. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

47. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

48. Исследование работы рельсобалочного стана 800 Нижнетагильского металлургического комбината в условиях рыночной экономики

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

49. Стан української мови

50. Очевидец происшествия становится спасателем

51. Обучение в процессе Онтогенеза

52. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

53. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

54. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
55. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
56. шпори з цивільного права України

57. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

58. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

59. Теплый Стан

60. Развитие самостоятельности в онтогенезе

61. Діюча практика обліку операцій з векселями

62. Наглядові функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

63. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

64. Оцінка фінансового стану комерційного банку

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Сучасний стан перестрахування в Україні

66. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

67. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

68. Онтогенез: понятие, типы и основные атрибуты

69. Розвиток хрящової тканини в онтогенезі безхвостих

70. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
71. Гомеозис в онтогенезе и филогенезе
72. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

73. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

74. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

75. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

76. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

77. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

78. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

79. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

80. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы

81. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

82. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

83. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

84. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

85. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

86. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
87. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
88. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

89. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

90. Організація обліку

91. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

92. Організація обліку власного капіталу підприємства України

93. Організація обліку запасів на підприємствах

94. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

95. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

96. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

97. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

98. Організація складського обліку запасів в установах

99. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.