Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Сутність неореалізму

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Неореалізм Наприкінці XIX в. у західній філософії одержали поширення суб'єктивістські погляди на процес пізнання, зв'язані головним чином з позитивістськими течіями. Уважалося, що основу нашого знання навколишнього світу становлять почуттєві враження, у яких безглуздо й безплідно шукати якісь об'єктивні сутності. Однак величезні успіхи наук, зокрема фізики, що відкривали різноманітні, сховані раніше явища й процеси фізичного миру, було важко сполучити з подібним гносеологічним суб'єктивізмом. Не доводиться дивуватися тому, що незабаром на противагу філософському суб'єктивізму з'явилися й прямо протилежні концепції, що заявляли про об'єктивну реальність об'єктів пізнання. Таке, наприклад, навчання Ф. Брентано про предметність свідомості, тобто про його спрямованість на якийсь предмет. Такі ж і ідеї австрійського учня Брентано філософа Мейнонга, що розробив &quo ;теорію предметів&quo ;, даних суб'єктові, що пізнає, у його переживаннях. Однак, у той час ідеї цих мислителів на американських і англійських філософів помітного впливу не зробили. В англійських ж університетах домінувала філософія абсолютного ідеалізму (у Кембриджі - Мак-Таггар, в Оксфорді - Ф. Бредли). З погляду цих філософів, що оточує нас емпіричний світ являє собою тільки видимість, а не реальність. Реальність же властива лише абсолюту, що розуміється як абсолютний досвід. Відповідно, Бредли писав: &quo ;Що я відкидаю, так це відділення відчуття від що відчувається, або бажання від бажаного, або того, що мислиться від мислення. Буття й реальність, коротше кажучи, це теж саме, що чутливість&quo ;. Або ще: &quo ;Природа сама по собі не має реальності. Вона існує лише як форма прояву усередині абсолюту&quo ;. Ця позиція викликала серйозні заперечення насамперед з боку молодого англійського філософа Дж. Э. Мура, що надрукував в 1903 р. свою знаменитої статтю, що мала назву &quo ;Спростування ідеалізму&quo ;. У цій статті Мур піддав чисто логічному аналізу й критиці фундаментальний, як він думав, для будь-якої форми ідеалізму тезу &quo ;esse es percipi&quo ; (існувати, значить сприйматися). У зазначеній роботі Мур розглядає відчуття синього кольору. Зіставляючи його з відчуттям зеленого кольору, він затверджує, що в кожному відчутті кольору є дві частини: одна, загальна всім відчуттям, це - свідомість; інша, об'єкт цієї свідомості, тобто сам синій, що від свідомості не залежить, а дається йому або входить у нього як особливий об'єкт. Цим аналізом Мур заклав основи двох філософських течій: реалізму, відповідно до якого в пізнавальному акті об'єкт безпосередньо присутній у свідомості, і філософії аналізу. Трохи пізніше Мур протиставив цій ідеалістичній тезі точку зору &quo ;здорового глузду&quo ;, відповідно до якого об'єкти пізнання існують незалежно від акту пізнання. Але це був тільки початок. Виникнення неореалізму як оформленого філософського плину звичайно зв'язується із двома роботами: перша з них - це опублікована в 1910 р. &quo ;Програма й перша платформа шести реалістів&quo ;. Її авторами були шість молодих філософів, що об'єдналися для пропаганди й відстоювання реалістичної позиції у філософії.

Це були Э.Б. Холт, Р.Б. Перрі, У.П. Монтегю, Э. Сполдинг, У. Питкин і У. Марвин. Ці ж автори видали в 1912р. книгу за назвою &quo ;Новий реалізм&quo ;, збірник статей, присвячених неореалістичній розробці різних проблем, висунутих членами групи. Надалі кожний автор працював на загальній ниві, самостійно публікуючи книги й статті. Навчання неореалістів досить незвичайно й навіть парадоксально. Воно легко може здатися сущою безглуздістю. Тому для початку треба зрозуміти їхній задум і ту проблему, що вони намагаються вирішити. Насамперед, мова йде про статус самого пізнаваного предмета, об'єкта або речі. Оскільки ми можемо сприйняти їх тільки за допомогою відчуттів, то ідеалісти типу Берклі затверджували, що нам можуть бути відомі наші відчуття, за межі яких ми вийти ні в змозі. Ми замкнуті у своїх відчуттях, і як би ми не намагалися заглянути за них або через них, щоб добратися до самих речей, що існують об'єктивно, поза нами й нашої пізнавальної діяльності, нас чекає невдача. За межі наших відчуттів ми вийти не в змозі. Звідси робився висновок про те, що й усе, що ми пізнаємо, це тільки наші відчуття й, отже, те, що ми називаємо речами, суть не більш як комплекси відчуттів. Увесь зовнішній світ, таким чином, складається з відчуттів або з їхніх комбінацій. Із цього приводу ще Дідро писав, що це &quo ;екстравагантна система, що, на мій погляд, могли створити тільки сліпі! І цю систему, на сором людського розуму, на сором філософії всього сутужніше спростувати&quo ;. Це дійсно так. І не випадково, що виведений із себе Самуель Джонсон, стукнувши ногою по лежачий на дорозі великому каменю, викликнув: &quo ;Так я його спростовую!&quo ;. Але якщо речі існують об'єктивно, поза суб'єктом, що пізнає, те що ж має місце в його свідомості в момент сприйняття того або іншого фізичного об'єкта? Локк уважав, що свідомість людини - це чиста дошка ( abula rasa), на якій досвід пише свої письмена. Але це була лише метафора. Деякі французькі філософи затверджували, що річ залишає в душі свій відбиток, подібно тому, як на м'якому воску залишається слід від печатки. Але й це була метафора. Для прихильника &quo ;діалектичного матеріалізму&quo ; відчуття (так само, втім, як і поняття, теорії, наше пізнання взагалі) є відбиття об'єктивної реальності. Це, звичайно, теж метафора, тому що відбиття є фізичний процес, що відбувається між двома фізичними ж тілами й спостережуваний з боку людським оком. Але в процесі пізнання бере участь, з одного боку, якась фізична річ, а з іншого боку, якась таємнича психічна здатність сприймати фізичні речі за допомогою зору, нюху, слуху, дотику й смаку. Фізичний процес &quo ;передачі&quo ; властивостей речі органам почуттів може бути вивчений досить детально, але яким образом виникає ідеальний образ того або іншого предмета, залишається все-таки незрозумілим. А раз так, то ідеалізм може вважати себе логічно неспростовним. Така проблема, з якої зштовхнулися і яку намагалися вирішити засновники неореалістичного плину. При цьому вони виходили із двох безсумнівних для них положень. 1. Річ, будь-який пізнаваний об'єкт існує абсолютно незалежно від існування суб'єкта, що пізнає, і його пізнавальних зусиль.

Акт пізнання ні в якій мері не впливає на пізнаваний об'єкт, так що він залишається таким, яким він був до цього акту. 2. У процесі пізнання пізнається, зокрема, відчувається, сприймається, сама пізнавана річ, а не її подоба або копія, або якийсь її сурогат. З обома цими положеннями так і хочеться погодитися. Правда, абсолютна незалежність пізнаваного об'єкта або, скажемо, пізнаваної реальності, якщо мова йде про почуттєву реальність, представляється в остаточному підсумку навряд чи здійсненної. Людина усе активніше вторгається в навколишній фізичний мир і за допомогою пізнання й заснованої на ньому практичної діяльності усе більше й більше порушує природні зв'язки в природі. Важко відокремити чисте пізнання від практичних змін, чинених людиною, тому що обидві ці активності являють собою лише різні види людської діяльності або, точніше, життєдіяльності. Але зміна пізнаваної реальності в більш-менш помітних масштабах - це досить пізній результат історичного розвитку людської цивілізації, і навіть на початку нашого століття воно ще не прийняло більших масштабів. Так що з позицією неореалізму в цьому питанні цілком можна було б погодитися. Однак виявилося, що послідовне проведення зазначених двох установок веде до досить парадоксальних результатів. Їхньою методологічною передумовою була впевненість у можливості однозначного й остаточного рішення досить і досить складних пізнавальних проблем, які залишалися такими протягом всієї історії філософських міркувань про світ і людину. Спроба сказати останнє слово в таких питаннях, природно, не могла не привести до протиріч і непереборних труднощів. Подивимося ж, як неореалісти намагаються впоратися з поставленими ними ж проблемами. За основу для розгляду філософії неореалізму ми візьмемо дуже ясно написану статтю У.Т. Монтегю &quo ;Історія американського реалізму&quo ;. У цій статті Монтегю сформулював п'ять основних принципів або пунктів навчання неореалістів, як воно зложилося в процесі спільної роботи шести неореалістів. Тому перший пункт Монтегю формулює як визнання необхідності спільної роботи філософів, подібно спільній роботі натуралістів, і застосування загальних наукових прийомів дослідження. Цей принцип виражає зацікавленість неореалістів у розвитку природничих наук і прагнення дати їм філософське обґрунтування. Другий пункт трохи ближче розкриває істоту цього навчання. Філософи, говорить Монтегю, повинні іти за прикладом натуралістів, виділяючи свої проблеми й розглядаючи їх по однієї. &quo ;Ми повинні додержуватися цього приписання, ізолюючи гносеологічну проблему й вивчаючи пізнавальне відношення між суб'єктом, що пізнає, і тим об'єктом, що він пізнає, не прирікаючи й навіть не піднімаючи питання про остаточну природу суб'єктів, що пізнають, і пізнаваних об'єктів&quo ;. У формулюванні цього пункту відчувається вплив позитивізму. Монтегю пропонує відволіктися від питання про природу суб'єкта й об'єкта пізнання й розглядати їх відношення саме по собі поза якою-небудь метафізичною або онтологічною підставою. Третій пункт, висунутий Монтегю, виражає вже властиво &quo ;реалістичний&quo ; характер філософії неореалізму.

PОй, Юрю Михайловичу, в тайниках тибетських мандир, у печерах Гмалав збергаються й не так послання,  не лише тексти, що розкривають тамницю людського буття, а й таке, про що ви, захдн люди, навть подумати не здатн. Великим махатмам зовсм не важко довести езотеричну сутнсть буття землян, х вселенське походження та снування космчного контролю над ними. Варто лише розкрити тайники для загального огляду. Але рано, ще не настав час. ¶ доля Украни визначена у ваших текстах?P рончно запитав я. ¶ про Украну, точнше, про Пвнчну Припонтиду сказано чимало. В езотеричнй систем Украна один з трьох центрв «свту четвертого Мсяця». Одна з трьох пуповин Земл поряд з Лхасою та ґрусалимом це ваш Кив. Мовою дзан (прадавня мова, попередниця ведичного санскриту, яким спочатку користувались архачн ар) «Лха»  «К» синонми, що означають «духовну нитку, «невидимий зв'язок. Звдси Лха-са  Ки-в (точнше К-юв) одне й те саме: «мсце духовного зв'язку», «пуповина». Те ж означа  К-ото (духовна столиця Япон), а також кот (церковна приналежнсть)

1. Сутність лібералізму

2. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

3. Сутність та зміст сучасного менеджменту

4. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

5. Сутність витрат та методи їх зниження

6. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
7. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
8. Портфель цінних паперів - сутність та функції

9. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

10. Сутність перестрахування

11. Сутність токсикоманії

12. Економічна сутність виробничих запасів

13. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

14. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

15. Сутність демократії та її основні цінності

16. Сутність держави

Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Сутність і форми експертної профілактики

18. Сутність та соціальне призначення держави

19. Поняття "культура" та її сутність

20. Сутність маркетингу

21. Сутність міжнародного маркетингу

22. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)
23. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
24. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

25. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

26. Економічна сутність та форми оплати праці

27. Поняття та сутність ефективності управління

28. Сутність корпоративної культури

29. Сутність організаційних змін

30. Сутність, види та канали комунікацій

31. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

32. Болонський процес - сутність, концепції, методика

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

33. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

34. Сутність педагогічного спілкування

35. Предмет політології, сутність та зміст

36. Політична влада: сутність і специфіка

37. Таїнство Хрещення і його сутність

38. Сутність соціального контролю у сфері праці
39. Сутність технологій в соціальній роботі
40. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

41. Сутність протестантської філософії

42. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

43. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

44. Сутність і особливості фінансів

45. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

46. Сутність та призначення фінансів

47. Антимонопольна політика держави та її сутність

48. Закон вартості: сутність та основні функції

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

50. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

51. Сутність Кейнсіанської теорії

52. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

53. Сутність та види прибутку

54. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення
55. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору
56. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

57. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

58. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

59. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

60. Господарство України періоду утвердження капіталізму

61. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

62. Життя і творчість Івана Франка

63. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

64. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

65. Відповідальність за порушення податкового законодавства

66. Діяльність римських магімтратів

67. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

68. Необережність як форма вини

69. Матераільна відповідальність працівників

70. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму
71. Філософська культура особи та її суспільна значущість
72. Інноваційна діяльність підприємства

73. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

74. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

75. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

76. Рентабельність підприємства

77. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

78. Ліквідність банку

79. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

80. Підсудність і її види

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

81. Легка промисловість України i транспорт

82. Сільське господарство i харчова промисловість України

83. Активність і творчість учнів на уроках історії

84. Античність у поетичних творах Яра Славутича

85. Життя та діяльність І.П.Котляревського

86. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи
87. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю
88. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

89. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

90. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

91. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

92. Моральність і мораль

93. Освоєння космосу: історія та сучасність

94. Діяльність СГ "ТАС"

95. Ліквідність банківської системи України

96. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

97. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

98. Фінансова стійкість комерційного банку

99. Комерційна діяльність СК "Універсальна"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.