Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Місце фонетики та орфоепії в національно-мовному просторі особистості. З історії української фонетики. Знать од Бога І голос той, і ті слова. Т. Шевченко Не кожний написаний текст добре сприймається, коли його озвучують, і, навпаки, є чимало прикладів, коли навіть блискучі усні виступи у надрукованому вигляді втрачають свою привабливість. Від чого це залежить: від голосу, інотації, правильного наголошування слів? У чому секрет ефективного усного мовлення? Обговоріть цю проблему у класі. ◊ Прочитайте визначення, правильно наголошуючи слова. Що нового ви дізналися про науку фонетику? Що вивчає фонетика української мови? Яке визначення є більш повним? Фонетика (від гр. pho e ikos – звуковий) – це розділ мовознавства, в якому вивчається звуковий склад мови (Підручник). ФОН'ЕТИІКА, и, ж, лінгв. . 1. Звукова будова мови як єдність її фізіологічного (робота мовного апарату), акустичного та значеннєвого аспектів. 2. Розділ мовознавства, який вивчає звукову будову мови (способи утворення звуків та їхні акустичні властивості); -ст, -а, ч., кл., е. Спеціаліст із фонетики; -ичн, -а, -е. Прикм. до фонетика; пов'язаний зі звуками мови; звуковий, напр.: фонетична транскрипція («Сучасний тлумачний словник української мови»). Фонетика (від гр. pho e ikos – звуковий голосовий) - 1)розділ мовознавства, що вивчається звуковий склад мови. Описова Ф. – розділ, що містить відомості про звуковий склад мови на певному етапі її розвитку і про всі зміни, що відбуваються в ньому. Історична Ф. – розділ, що вивчає склад мови протягом усього історичного періоду її розвитку. Загальна Ф. – розділ, що розробляє на матеріалі різних мов теорію утворення звуків, наголосу, структури складів тощо. Експериментальна Ф. стосується вивчення звукової будови мови за допомогою приладів та інстурментів; 2) артикуляційні та акустичні властивості звуків певної мови («Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів»). Випишіть із прочитаного нові терміни. З’ясуйте їх значення за лінгвістичними словниками. ◊ Дайте визначення поняття «орфоепія» на основі вивченого в попередніх класах. Свої дефініцію доповніть характеристикою цих понять на основі поданої далі інформації. Орфоепія (від гр. or hos – правильний і epos – мова) – це розділ мовознавчої науки, що визначає систему норм єдиної вимови, властивої літературній мові. Цим словом називається і система загальноприйнятих правил, які регулюють вимову слів, властиву літературному мовленню. В основі орфоепії лежить фонетична система мови. Дотримання норм літературної вимови – важлива ознака культури особистості, створює необхідні передумови для ефективного користування літературним мовленням у різних сферах суспільної практики. Перепишіть останнє речення, поставивши наголоси у словах. Виконайте фонетичний аналіз слова користування. ◊ Як створюється звуковий образ людини, жителя певної країни? Що, на вашу думку, впливає на звуковий образ кожної країни? Окремі відповіді ви знайдете в цих текстах. Висловіть власні міркування на основі знайденої вами самостійно інформації, що підтверджує чи заперечує думку вчених.

Учені Литви стверджують, що кліматичні умови, неповторні навколишні ландшафти, особливості рослинного і тваринного світу, гравітаційного та магнітних полів, геохімія ґрунту, поверхневих та підземних вод – усе це значною мірою впливає на фізичні та психічні властивості етносу, його соціотип, мову, мелос. Чим глибший етнічний родовід має людина, тим комфортніше почуває себе на своїй батьківщині, менше хворіє, має більшу життєву енергію (з журналу). Зорові та слухові образи сучасних столиць европейських держав, крім історичних та культурних пам'яток, створюють грецька мова в Атенах, словацька в Братиславі, чеська в Празі, польська у Варшаві, не кажучи вже про французьку в Парижі, італійську в Римі тощо. Ми европейці, а у вдачі кожного европейця лежить засада – скрізь триматися своєї мови та національної орієнтації (О.Пономарів). Прочитайте тексти уголос. Укажіть слова, в яких є м'які, пом'якшені і напівпом'якшені приголосні звуки, поділіть ці слова на фонетичні та орфографічні склади. Як передається м'якість на письмі? Затранскрибуйте останнє речення. Поставте прізвище Пономарів у формі родового відмінка. Довідка Звук чергується з у відкритих складах. Наприклад: кінь — коні, Львів — Львова, Київ — Києва, піч — печі. ◊ Етнопсихологи доводять, що існує тісний зв'язок між мовами та кліматом: сонце сприяє тому, що в мові виникає більше голосних звуків, а рівновага між голосними і приголосними встановлюється у мовах, носії яких здавна живуть у помірному кліматі. Письменники про це пишуть так: Надзвичайна мова наша В ній усі тони й відтінки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших. Дивуєшся дорогоцінності нашої мови, у ній що не звук, то подарунок, все зернисто, як самі перла (М.Гоголь). З урахуванням міркувань учених і письменників складіть усний твір мініатюру «Кожний звук промовляє до мене». ◊ Прочитайте текст уголос і перепишіть. Придумайте заголовок. Вертикальною рискою позначте місця можливих пауз, які полегшують читання тексту. Поясніть, чому у третьому реченні стоїть тире. В українській мові відчуття плинності, текучості пов'язане зі звуком , який чують українці у звуках природи (плавати, лити, булькати тощо). В японській мові такого звука немає, отже, ідея плинності та всілякі асоціації з цим звуком у японців не можуть пов'язуватися. У давньогрецькій і латинській мовах не було шиплячих звуків — не було для носіїв цих мов таких звуків і в природі (порівняйте укранські шум шелест, шепіт, шурхіт та под.), відповідно, не могло бути пов'язаних із цими звуками асоціацій, оцінного ставлення до явищ тощо ( Я. Радевич-Винницький). Користуючись словником української мови, наведіть приклади слів, які б підтверджували зв'язок звукового складу зі значенням самого слова. Наприклад, слова сонце, сяяти, усмішка, в яких значущим є звук . ◊ Прочитайте текст уголос. Визначте його тему й основну думку. З’ясуйте стильову належність. Історія людської культури засвідчує одвічне прагнення пізнати феномен звука людської мови, голосу, який, як уважають, є найкращим інструментом, що його створив Господь Бог. А на кожному інструменті треба вчитися грати, щоб ним майстерно володіти.

Зверніть увагу: в дітей голоси дзвенять, вони приємні, природні. А згодом голос може навіть “глухнути”, ставати приглушеним чи пронизливим, верескливим, деякі говорять “в ніс”, чимало з нас “ковтає” слова, склади, окремі звуки чи “вистрілює” їх. Це свідчить про те, що у вивченні мови і взагалі у мовному вихованні щось недопрацьовуємо. Фетишизуючи писемне мовлення (адже всі помилки в диктантах, переказах, творах учителі ретельно рахують!), ми недостатню увагу приділяємо тому, щоб навчити учнів гарно висловлюватися, виробляти свій голос (О. Сербенська) Поміркуйте, в чому сила усного слова, яка роль голосу. Проведіть аналіз власного усного мовлення і мовлення своїх однокласників. Які мовленнєві помилки частіше за все трапляються? У чому їх причина? Думку обґрунтуйте. З’ясуйте значення підкреслених слова і словосполучення за словниками. Укажіть слова, в яких наявні випадки асимілятивних явищ. ◊ Вас запросили до участі в обговоренні проблеми «Мовлене слово – кодекс поведінки». Ознайомтеся з уривками виступів попередніх учасників «круглого столу». Визначте основні ідеї авторів. Прочитайте уголос подані тексти. Як розділові знаки впливають на темп читання? Що споріднює і чим відрізняються тексти за звуковою організацією? Слово – свідок історії, свідок Часу. У Слові починається і завершується життя твого народу, твого безконечного родоводу, в ньому ж починається і завершується духовне життя Людини. Ось чому нас заворожує давня пісня, давній текст. У них перехрещується пам’ять всіх сущих до тебе. Слова випромінюють енергію, як світло. Людина протистоїть Часові саме в Слові. Власне Слово і є Пам’ять (П.Мовчан). Слово вчить і кличе, коле і пестить, підносить і очищає Ми виСЛОВлюємо спонуку і згоду, радість і горе, захоплення красою, надію в молитві. Ми всі діти слова від колискової пісні, від зародку цивілізації. У слові ми виявляємо себе, своє особисте “я”. Енергія атома, мирного чи злого, кориться йому, бо перед ним – слабка. Слово лихе чи привітне, криве чи ласкаве, гостре чи улесливе, чорне чи красне, чесне чи нещире – є кодексом поведінки. Слово – візитна картка: віку, професії, соціального стану, країни і громадянства. Слово гуртує людей у народ і будує державу. Нарешті слово охороняє культурну цілісність та інформаційний суверенітет нації. Слово – одне з наймогутніших комунікативних знарядь людини. Безсиле само по собі, воно стає могутнім і важливим, якщо сказане вміло, щиро і вчасно (О.Скочинець) Підготуйте свій виступ до участі у «круглому столі». ◊ Багатобарвність живого мовлення гостро помічають письменники. Прочитайте виразно уривок вірша. Розберіть речення за частинами мови. Визначіть, які частини мови відтворюють манеру говоріння. Люди незвичайними стають У розмовнім, у грайливім плині, Ті спокійні, ті ледь відстають, Ті гарячкуваті і невпинні (О.Лупій “Розмова”) ◊ Ви помічали, як спілкуються в різних місцевостях України. Навіть сам процес говоріння називають неоднаково: в одних – говoрять, або говoрат, вогoрат, говoреть, говoрє, гвaрат, говoрут, в інших же – гомонять або гомонeть, ще в інших – бaйуть, балaкайуть, гадaють, бесiдують.

Якнебуть мовознавчим деалам Могильницького було ще довол далеко до чистоти й безпосередньо свжости укрансько народньо мови, що вже святкувала свою перемогу в вдродженому письменств Приднпрянщини, то все таки його мовн зусилля були помтним кроком вперд, в порвнанню з дотогочасним, церковно-словянським «язичм». ¶нцятиву ¶вана Могильницького пдняв  продовжував, гурт письменникв  вчених, що в 20-их-30-их рр. згуртувався довкола перемиського владики ¶вана Снгурського. В 1834 р. вийшла в Перемишл, нмецькою мовою, «Граматика русько; або малорусько мови», написана Йосифом Левицьким. Кром властиво граматики, в якй автор станув на становищ самостйности укрансько мови, вмщено тут хрестоматю з уривкв творв старших укранських письменникв та устно словесности. В 1837 р. видав той сам автор панегрик владиц Снгурському, писаний майже чистою, укранською мовою. З двох його «Листв про укранське письменство в Галичин», писаних по польски, пропустила цензура тльки один (1843). На старости лт, пробуваючи на парох в Шкл б

1. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

2. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

3. Суржик - проблема української мови

4. Розвиток української мови

5. Норми сучасної української мови у спілкуванні

6. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад
7. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови
8. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

9. Історія розвитку української мови

10. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

11. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

12. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

13. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

14. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

15. Вивчення української мови в початкових класах

16. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

18. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

19. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

20. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

21. Становище Української журналістики в 20-х роках

22. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
23. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби
24. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

25. Проблеми вивчення історії української журналістики

26. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

27. Мова як символ соціальної солідарності

28. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

29. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

30. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

31. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

32. Шляхи становлення літературних мов

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее

33. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

34. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

35. Відродження української держави

36. Євген Чикаленко - меценат української культури

37. Зародження української державності

38. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави
39. Політична система Української козацької держави
40. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

41. Процес перетворення української народності в націю

42. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

43. Становлення української державності 1648-1657рр.

44. Становлення української інтелігенції

45. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

46. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

47. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

48. Витоки української авіації

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

49. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

50. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

51. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

52. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

53. Етап першого відродження української нації

54. Неоромантизм української літератури
55. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття
56. Українсько-бельгійські відносини

57. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

58. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

59. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

60. Українська література, як предмет вивчення у школі

61. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

62. Становлення української політичної думки

63. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

64. Особливості української демонології

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

65. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

66. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

67. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

68. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

69. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

70. Запозичення зі східних мов в українському правописі
71. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)
72. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

73. Україна як конституційна держава

74. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

75. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

76. Українська мова в засобах масової інформації

77. Українська мова у професійному спілкуванні

78. Дієслово як центральна частина мови

79. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

80. Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

82. Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України

83. Українське бароко як явище світової культури

84. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

85. Україна! Це той бог, до якого доростає душа

86. Літературна династія як наукова проблема
87. Україна як суб’єкт міжнародних відносин
88. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

89. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

90. Підготовка до ЗНО - українська мова

91. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови

92. Учені-біологи України

93. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

94. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

95. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

96. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

98. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

99. Нетрадиционные учения о происхождении человека


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.