Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Реляційна база данних трудової книжки

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ КАФЕДРА Реєстраційний № Дата КУРСОВА РОБОТА Тема: Реляційна база данних трудової книжки Рекомендована до захисту “ ” 2008р. Робота захищена “ ” 2008р. з оцінкою Підписи членів комісії Зміст Вступ Теорія Практична частина Висновки Література Вступ Головною задачею нашою роботи є створення програми роботи реляційної БД трудової книжки, причому в якості мови реалізації була вибрана мова програмування С . Що стосується загальної термінології реляційного підходу, ми будемо активно користуватися відповідними термінами. До таких термінів ставляться назви реляційних операцій: селекція, проекція, з'єднання; назви теоретико-множинних операцій: об'єднання, перетинання, різниця й т.д. ТЕОРІЯ Основні цілі розроблювачів БД можна сформулювати в такий спосіб: забезпечити ненавігаційний інтерфейс високого рівня користувача із системою, що дозволяє досягти незалежності даних і дати можливість користувачам працювати максимально ефективно; забезпечити різноманіття припустимих способів використання СУБД, включаючи програмувальні транзакції, діалогові транзакції й генерацію звітів; підтримувати динамічно змінюване середовище баз даних, у якій відносини, індекси, подання, транзакції й інші об'єкти можуть легко додаватися й знищуватися без припинення нормального функціонування системи; забезпечити можливість паралельної роботи з однією базою даних багатьох користувачів з допущенням паралельної модифікації об'єктів бази даних при наявності необхідних засобів захисту цілісності бази даних; забезпечити засобу відновлення погодженого стану баз даних після різного роду збоїв апаратури або програмне забезпечення; забезпечити гнучкий механізм, що дозволяє визначати різні подання збережених даних й обмежувати цими поданнями доступ користувачів до бази даних по вибірці й модифікації на основі механізму авторизації; забезпечити продуктивність системи при виконанні згаданих функцій, порівнянну із продуктивністю існуючих СУБД низького рівня (наприклад, ієрархічних або мережних). Насамперед відзначимо, що в переважній більшості поставлені цілі при розробці Sys em R були досягнуті. Розглянемо тепер, якими засобами були досягнуті ці мети і як більш точно можна інтерпретувати їх у контексті Sys em R. Основою Sys em R є реляційна мова SQL. Іноді його називають мовою запитів або мовою маніпулювання даними, але насправді його можливості набагато ширше. Засобами SQL (з відповідною системною підтримкою) вирішуються багато хто з поставлених цілей. Мова SQL включає засобу динамічної компіляції запитів, на основі чого можлива побудова діалогових систем обробки запитів. Допускається динамічна параметризація статично відкомпільованих запитів, у результаті чого можливе побудова ефективних (не потребуючої динамічної компіляції) діалогових систем зі стандартними наборами (параметризуємих) запитів. Засобами SQL визначаються всі доступні користувачеві об'єкти баз даних: таблиці, індекси, подання. В Sys em R були й засобу для знищення будь-якого такого об'єкта. Відповідні оператори мови можуть виконуватися в будь-який момент, і можливість виконання операції цим користувачем залежить від раніше наданих йому прав.

Що стосується цілісності баз даних, то в Sys em R під цілісним станом бази даних розуміється стан, що задовольняє набору даних предикатів, що зберігають при базі, цілісності. Ці предикати, називані в Sys em R умовами цілісності (asser io s), задаються також засобами мови SQL. Будь-яка пропозиція мови виконується в межах деякої транзакції - неподільної в змісті стану бази дані послідовності операторів мови. Неподільність означає, що всі зміни, зроблені в межах однієї транзакції, або цілком відображаються в стані бази даних, або повністю в ньому відсутні. Остання можливість виникає при відкоті транзакції, що може відбутися з ініціативи користувача (при виконанні відповідного оператора SQL) або з ініціативи системи. Однієї із причин відкоту транзакції з ініціативи системи є саме порушення цілісності бази даних у результаті дій даної транзакції (інші можливі умови відкоту транзакції з ініціативи системи ми розглянемо пізніше). Мова SQL Sys em R містить засіб установки так званих крапок збереження (savepoi ). При ініциируємом користувачем відкоті транзакції можна вказати номер крапки збереження, вище якої відкіт не поширюється. Ініциіруємий системою відкіт транзакції виробляється до найближчої крапки збереження, у якій умова, що викликала відкіт, уже відсутній. Зокрема, відкіт, ініційований через порушення умови цілісності, виробляється до найближчої крапки збереження, у якій умови цілісності дотримані. (Помітимо, що засобу установки крапок збереження відсутні в комерційних розширеннях Sys em R.) Природно, що для реального виконання відкоту транзакції необхідне запам'ятовування деякої інформації про виконання транзакції. В Sys em R для цих й інших цілей використається спеціальний набір даних - журнал, у який містяться записи об всіх змініючих стан бази даних операціях всіх транзакцій. При відкоті транзакції відбувається процес зворотного виконання транзакції (u do), у ході якого у зворотному порядку виконуються всі зміни, зафіксовані в журналі. У мові SQL є засіб визначення так званих умовних впливів ( riggers), що дозволяють автоматично підтримувати цілісність бази даних при модифікаціях її об'єктів. В Sys em R умовний вплив - це каталогізована операція модифікації, для якої задане умова її автоматичного виконання. Особливо істотна наявність такого апарата у зв'язку з наявністю розглянутих нижче подань бази даних, який може бути обмежений доступ до бази даних для ряду користувачів. Можлива ситуація, коли такі користувачі просто не можуть дотримувати цілісності бази даних без автоматичного виконання умовних впливів, оскільки вони &quo ;не бачать&quo ; всієї бази даних й, зокрема, не можуть представити всіх обмежень її цілісності. Помітимо, що за винятком ранніх публікацій по Sys em R реалізація механізму умовних впливів ніде не описувалася, хоча в принципі підходи до реалізації досить зрозумілі. Цей механізм не реалізований у комерційних системах, що виникли на базі Sys em R. Видимо, це пов'язане з виникаючими додатковими непередбаченими для користувачів накладними витратами при виконанні транзакцій. (Помітимо, що деякі еквівалентні по можливостях засобу реалізовані, наприклад, у СУБД I gres й Oracle, а тепер обговорюється можливість включення подібних механізмів у наступний стандарт мови SQL - SQL-3.)

Мова SQL містить засобу визначення подань. Подання - іменований запит, що зберігає це в базі даних, на вибірку даних (з однієї або декількох таблиць). Оскільки SQL - це реляционный мова, то результатом виконання будь-якого запиту на вибірку є таблиця, і тому концептуально можна ставитися до будь-якого подання як до таблиці (при визначенні подання можна, зокрема, привласнити імена полям цієї таблиці). У мові допускається використання раніше певних подань практично скрізь, де допускається використання таблиць (з деякими обмеженнями із приводу можливостей модифікації бази даних через подання). Наявність можливості визначати подання в сукупності з розвитий системою авторизації дозволяє обмежити доступ деяких користувачів до бази даних виділеним набором подань. Авторизація доступу до бази даних заснована також на засобах SQL. При створенні будь-якого об'єкта бази даних виконуючу цю операцію користувач стає повновладним власником цього об'єкта, тобто може виконувати стосовно цього об'єкта будь-яку функцію з визначеного набору. Далі цей користувач може виконати оператор SQL, що робить передачу всіх його прав на цей об'єкт (або їхньої підмножини) будь-якому іншому користувачеві. Зокрема, цьому користувачеві може бути передане право на передачу всіх переданих йому прав (або їхньої частини) третьому користувачеві й т.д. Одним із прав користувача стосовно об'єкта є право на вилучення в інших користувачів всіх або деяких прав, які раніше їм були передані. Ця операція поширюється транзитивно на всіх подальших спадкоємців цих прав. Наявність у мові засобів визначення подань й авторизації в принципі дозволяє обійтися при експлуатації Sys em R без традиційного адміністратора баз даних, оскільки практично всі системні дії виробляються на основі засобів SQL. Проте якщо організаційно адміністратор баз даних потрібно, то його робота досить спрощується за рахунок уніфікованого набору засобів керування. Крім того, в Sys em R каталоги баз даних підтримуються також у вигляді таблиць, і до них застосовані всі запити мови SQL. Помітимо, що в комерційних СУБД з'явився ряд додаткових утиліт, не пов'язаних з мовою SQL (наприклад, утиліти збору статистики або масове завантаження бази даних), і в цих системах, видимо, без адміністратора бази даних не обійтися. Що стосується забезпечення паралельної роботи багатьох користувачів з однією базою даних, те основний підхід Sys em R полягає в тому, що користувач не зобов'язаний знати про наявність інших, конкуруючих з ним за доступ до бази даних, користувачів, тобто система відповідальна за забезпечення ізольованості користувачів з гарантією їхнього взаємного невпливу в межах транзакцій. Із цього треба, по-перше, що в інтерфейсі користувача із системою (тобто в мові SQL) не повинне бути засобів регулювання взаємодій з іншими користувачами й, по-друге, що система повинна забезпечити автоматичну сериализацию набору транзакцій, тобто забезпечити режим виконання цього набору транзакцій, еквівалентний за кінцевим результатом деякому послідовному виконанню цих транзакцій. Ця проблема вирішується в Sys em R за рахунок автоматичного виконання синхронизационных захватів (багато хто воліють використати термін &quo ;блокування&quo ;) стосовно всім измененяемым об'єктам бази даних.

Информация о потенциальных клиентах, которая вам нужна, может быть: открытой (более или менее доступной) это справочники, базы данных, публикации в прессе, Интернет, свободное общение с кругом лиц, владеющих ей; полузакрытой (не засекреченной, но не распространяемой); секретной последняя группа информации, скорее всего, вам и не понадобится, ведь вашей целью не является похищение стратегических секретов Родины. Носителями информации, к которой можно получить доступ, не нарушая закона, в первую очередь являются люди. Вторым важным аспектом работы с информацией является ее полнота. На нее обычно влияют следующие факторы: уровень профессиональной подготовки и опыт, накопленный в процессе решения других задач (ваш либо исполнителя). Недаром аббат Фария в 5 минут по отрывочным воспоминаниям Дантеса воссоздал всю картину заговора. А Эдмон голову ломал Вот что значит школа и опыт; объем финансовых, трудовых и технических ресурсов, которые могут быть привлечены для получения и обработки информации (за деньги можно купить почти все, если они у вас есть)

1. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

2. Информация, информатика, базы данных. Периферийные устройства

3. Пример базы данных на Delphi 2.0

4. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

5. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

6. Примеры баз данных (Студенческая группа)
7. Современные системы управления базами данных
8. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

9. Разработка базы данных "Кадры"

10. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

11. Разработка базы данных

12. Система управления базами данных ACCESS

13. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

14. Создание базы данных "Библиотека"

15. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

16. Классификация баз данных

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

17. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

18. HTML и базы данных

19. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL

20. Опыт создания Базы Данных для источников личного происхождения

21. База данных страховой компании

22. Трудовые книжки
23. База данных
24. Система управления базой данных объектов гражданской обороны для принятия решений в чрезвычайной ситуации (Диплом)

25. Visual C++. Бази даних Укр.

26. Археологический источник и база данных. Выбор модели.

27. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных

28. Создание баз данных в InterBase SQL Server

29. Введение в проектирование реляционных баз данных

30. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95

31. Базы данных и файловые системы

32. Базы данных по законодательству в интернет и на компакт-дисках

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

33. Организация баз данных

34. Проектирование и реализация базы данных

35. Excel 97 в качестве базы данных

36. База данных Бюро знакомств

37. Базы данных. Создание форм и отчетов (на примере ACCESS)

38. Иерархические структуры в реляционных базах данных
39. Операционная среда Windows. База данных Microsoft Access
40. Организация доступа к базам данных в Интернет

41. Перенос Базы Данных на WEB-сервер

42. Работа с базами данных

43. Реляционные базы данных

44. Создание баз данных в Microsoft Access

45. Создание и ведение баз данных

46. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

47. Формирование базы данных

48. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

49. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных

50. Разработать программу на алгоритмическом языке программирования С++ , реализующую учебную систему управления базой данных

51. Менеджер подключений к базам данных

52. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

53. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

54. HTML и базы данных
55. Создание базы данных «расписание»
56. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

57. Базы данных в Delphi

58. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

59. Использование системы управления базами данных Acceess при ведении бухгалтерского учета затрат на производство

60. Порядок заключения трудового договора. Испытательный срок. Трудовая книжка

61. Сведения о работе, указываемые в трудовой книжке

62. Трудовая книжка

63. Трудовые книжки. Ведение, выдача и учет

64. Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

65. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

66. База даних лікарських препаратів

67. База даних по приватним підприємствам регіону

68. База даних студії веб-дизайну

69. База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"

70. База данных "Автоматизация учета больных в студенческой больнице"
71. База данных "Архив"
72. База данных "Международные переговоры"

73. База данных "Сотрудники"

74. База данных "Такси"

75. База данных "фруктовый сад"

76. База данных MS Access

77. База данных аттестационных ведомостей

78. База данных видеокарт

79. База данных для ремонта автомобилей

80. База данных компьютерного магазина

Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения

81. База данных компьютерной фирмы

82. База данных по учёту видеокассет

83. База данных приёмной комиссии

84. База данных учащихся

85. Бази даних в Excel, Access з викликами на VBA

86. Базы данных
87. Базы данных
88. Базы данных и информационные технологии

89. Базы данных и управление ими

90. Восстановление базы данных

91. Инфологическая модель базы данных "Защита доступа"

92. Инфологическая модель базы данных "Тестирование"

93. Инфологическая модель базы данных технологического процесса

94. Информационные базы данных: нормализация, связи и ключи

95. Использование электронной таблицы как базы данных. Сортировка и фильтрация данных в Microsoft Excel 97

96. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

97. Методика создания структуры базы данных на персональном компьютере

98. Наращивание экономической и статистической информации в двухструктурных реляционных базах данных

99. Нормализация таблиц в реляционной модели базы данных


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.