Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Дубенська філія Бродівський ЛЦДН Курсова робота Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва з Податкової системи Виконавець: Студент &Io a;&Io a; курсу Групи Ф-5 Спеціальність: «Фінанси» Оліярчук В. В. Перевірив: ––––––––––––––––– ––– –––––––– 2009 р. Броди-2009 Зміст Розділ 1 - Система оподаткування суб’єктів малого бізнесу 1.1 Оподаткування фізичних осіб 1.2 Оподаткування юридичних осіб (загальна і спрощена система) Розділ 2 - Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 2.1 Розробка і впровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва 2.2. Особливості бухгалтерського і фінансового обліку за умов застосування спрощеної системи оподаткування 2.3. Переваги і недоліки альтернативних способів оподаткування малих підприємств Розділ 3 - Використання спрощеної системи на сучасному етапі розвитку ринкової економіки 3.1 Переваги і недоліки використання спрощеної системи оподаткування 3.2 Міжнародний досвід використання спрощеної системи оподаткування 3.3 Пропозиції щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування Висновки Список використаної літератури та інші інформаційні джерела Вступ Чинна система оподаткування в Україні створює значне податкове навантаження на суб’єктів малого підприємництва. Введення в Україні спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва ще не забезпечило необхідних зрушень в їх розвитку. У той же час, продовжується формування значного тіньового сектора економіки, в тому числі і за рахунок суб’єктів малого підприємництва, що призводить до масового ухилення від оподаткування. Отже, є необхідність всебічного комплексного дослідження питань, пов’язаних із впливом системи оподаткування на діяльність суб’єктів малого підприємництва, та стимулювання його розвитку. У курсові роботі зроблена спроба комплексно дослідити оподаткування суб’єктів малого підприємництва в сучасних умовах ринкових відносин України та визначити основні шляхи його удосконалення. Метою курсової роботи є науково–теоретичне та практичне обґрунтування удосконалення оподаткування суб’єктів малого підприємництва як інструмента регулювання їх діяльності, направленого на підвищення ефективності. Відповідно до зазначеної мети у роботі визначені наступні задачі: – розглянути сутність оподаткування в умовах ринкової економіки, його теоретичні основи, функції та види податків, принципи оподаткування, етапи розвитку податкової системи в Україні, регулювання за допомогою податків підприємницької діяльності; – дослідити еволюцію малих підприємств за формами власності, галузями економіки і регіонами та їх роль у формуванні доходів бюджету; – провести аналіз оподаткування малих підприємств та приватних підприємців в Україні за спрощеною системою, з’ясувати особливості оподаткування за різними видами податків, переваги її над традиційною системою, тенденції розвитку; – встановити переваги спрощеної системи оподаткування та методичні підходи до оцінки її ефективності; – обґрунтувати вимоги до контролю за діяльністю суб’єктів малого підприємництва як інструменту стимулювання ефективності їх роботи та розробити пропозиції щодо його організації на принципово новій основі; – розробити пропозиції щодо удосконалення оподаткування суб’єктів малого підприємництва за спрощеною системою, направленою на підвищення ефективності їх діяльності.

Об’єктом системи оподаткування є сучасна практика податкового регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва в умовах трансформації економіки. Предметом дослідження є фінансові відносини, що виникають між державою та суб’єктами малого підприємництва з приводу залучення податкових платежів до бюджету за спрощеною системою. Розділ 1. Система оподаткування суб’єктів малого бізнесу 1.1 Оподаткування фізичних осіб Прибутковий податок з громадян стягувався безпосередньо з доходів платників - фізичних осіб. В економічно розвинутих країнах цей вид податку відіграє суттєву роль у формуванні доходів бюджету. В Україні питома вага цього податку в обсязі доходів незначна, що є наслідком відповідних пропорцій розподілу ВВП на фонд заробітної плати і прибуток. До переваг цього податку відносять його соціальну справедливість, оскільки він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обсягу доходу платників. Крім того, за допомогою прогресивних ставок і пільг в оподаткуванні можна зменшувати податковий тягар для малозабезпечених верств населення і посилювати для осіб з високими доходами. А недоліком є значні можливості для платників у заниженні оподатковуваного доходу і в ухиленні від сплати податку. Особливо це стосується оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Платниками прибуткового податку в Україні є фізичні особи незалежно від віку, громадянства, статі, раси, національності, сімейного, соціального й майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релігії. Це громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства - як ті, що постійно проживають (не менше ніж 183 дні у календарному році), так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні. Отже, згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб ” платниками податку є: – резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи; – нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України. Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, щодо доходів, одержуваних ним безпосередньо від здійснення такої дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором іншої діяльності. Якщо платник податку помирає або визнається судом померлим чи безвісно відсутнім, то податок за останній податковий період справляється з активів такого платника податку (нарахованих на його користь доходів) при відкритті спадщини, з урахуванням обмежень, встановлених законом. Об'єктом оподаткування резидента є: – загальний місячний оподатковуваний дохід; – чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року; – доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті; – іноземні доходи.

Об'єктом оподаткування нерезидента є: – загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України; – загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України; – доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті. При нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях, така вартість перераховується у гривні за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на момент одержання таких доходів. При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи. Загальний річний оподатковуваний дохід складається з суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року. До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються: – доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору; – доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами) (далі - роялті), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу; – сума (вартість) подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню згідно з нормами статті Закону; – дохід від надання майна в оренду або суборенду: – оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом; – дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо, а саме у вигляді: – дохід у вигляді процентів, дивідендів та роялті, виграшів, призів; – інвестиційний прибуток; – дохід у вигляді вартості успадкованого майна; – сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки. У такому ж порядку визначається об'єкт оподаткування для сум надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк. Якщо особа, яка нараховує доходи у формах, відмінних від грошової, є платником податку на прибуток підприємств за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; (334/94-ВР), то до її валових витрат включається сума, розрахована згідно з цим пунктом. Така сама сума є базою для нарахування збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Навіть після скасування подушного у 1886 р. та компенсаційних виплат у 1905 р. більшу частину жалюгідних селянських грошей з'їдали непрямі податки. Щоб виконати свої фінансові зобов'язання, деякі селяни або позичали гроші у заможніших сусідів, або, що особливо спостерігалося на Правобережжі,— у євреїв лихварів. Але оскільки проценти часто перевищували 150, селяни, як правило, тільки глибше в'язли у боргах. Інші намагалися продати отриманий ними незначний надлишковий продукт, але дрібне підприємництво не могло давати прибутку в ситуації, коли попит невеликий, ринки збуту віддалені, а ціни надто низькі. Врешті-решт, найбідніші селяни за надзвичайно низьку платню часто наймалися на роботу до своїх колишніх поміщиків чи багатих селян. Зрозуміло, що хронічний брак грошей, характерний для 90 % населення України, мав значні наслідки для економіки. Більшість селян не могли дозволити собі купити ні додаткової землі для прирощення наділів, ні сучасного реманенту (вже не кажучи про машини) для підвищення продуктивності. На Ліво- та Правобережжі близько половини селян не мали ні коней, ні якісного залізного реманенту

1. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання

2. Спрощена система оподаткування

3. Мале підприємництво

4. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

5. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

6. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
7. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень
8. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

9. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

10. Підприємництво

11. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

12. Форми корпоративного підприємництва

13. Формування прибутку промислового підприємництва

14. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

15. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

16. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

17. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

18. Статус суб’єктів у федеративній державі

19. Юридична відповідальність у підприємництві

20. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

21. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

22. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)
23. Україна як суб’єкт міжнародних відносин
24. Інформаційні системи в управлінні підприємством

25. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

26. Аналіз сучасної системи оподаткування

27. Система оподаткування в Італії

28. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого бизнеса

29. Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти

30. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

31. Закон України "Про підприємництво"

32. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Об’єктивні засади підприємництва

34. Підприємництво як вид господарської діяльності

35. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

36. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

37. Фірма як організаційна форма підприємництва

38. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
39. Малые тела Солнечной системы
40. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

41. Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений

42. Інформаційні системи і технології підприємства

43. Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий

44. Малое предпринимательство как элемент современной рыночной системы

45. Малые тела солнечной системы

46. Малые тела Солнечной системы

47. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

48. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Бутылочка для кормления (от 3-х месяцев) Pigeon Перистальтик Плюс с широким горлом, 240 мл.
Изгибы на бутылке прекрасно подходят для маминой руки. Крышечка подходит для любых сосок Pigeon к широким бутылочкам. Материал бутылочки:
555 руб
Раздел: Бутылочки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры

49. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

50. Інформаційні системи і технології на підприємстві

51. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

52. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

53. Особенности сосудистой системы легких. Малый круг кровообращения. Особенности венозной системы органов малого таза. Формирование внутренней подвздошной вены. Нижний портокавальный анастомоз

54. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
55. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства
56. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

57. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

58. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

59. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

60. Оподаткування малого бізнесу

61. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

62. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

63. Система непрямого оподаткування в Україні

64. Упрощенная система налогообложения малого предприятия

Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее

65. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для малых предприятий

66. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

67. Оподаткування підприємства

68. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика

69. Система государственной поддержки малого предпринимательства

70. Математична модель транспортної системи підприємства
71. Происхождение Солнечной системы и Земли
72. Вселенная, Галактика и Солнечная система

73. Происхождение Солнечной системы

74. Строение солнечной системы

75. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

76. Солнечная система

77. Происхождение солнечной системы

78. Спутниковые системы местоопределения

79. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

80. Двигательные системы организма

Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

81. Нервная система

82. Нервная система

83. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

84. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

85. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

86. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса
87. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
88. Транспортная система Украины

89. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

90. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

91. Банковская система Франции

92. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

93. Налоговая система

94. Налоговая система России

95. Налоговая система РФ

96. Налоговая система РФ на современном этапе

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

97. Налогообложение предприятий малого бизнеса

98. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

99. Проблемы реформирования налоговой системы в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.