Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ПЛАН ВступError: Refere ce source o fou d 1. Вплив монетарної політики на державну економічну політикуError: Refere ce source o fou d 2. Проблема регулювання бюджетного дефіциту за допомогою макроекономічних показників7 3. Державне регулювання економіки на основі макроекономічних показниківError: Refere ce source o fou d ВисновокError: Refere ce source o fou d Список використаної літературиError: Refere ce source o fou d Вступ Політика макроекономічного регулювання - у нашій сьогоднішній ситуації являє собою відносно підлеглий елемент комплексу мір економічної політики, і для такого твердження в нас є досить вагомі причини. Дійсно, дотепер усі спроби додати їй роль якщо не самодостатнього, то у всякому разі головного інструмента стимулювання економічного росту виявилися безрезультатними. Можна, зокрема, нагадати, як у перші місяці після початку політики &quo ;обвальних&quo ; реформ 1992 р. урядові економісти наївно думали, що методами кредитно-грошової політики можна протягом декількох місяців забезпечити в економіці стан стійкої рівноваги, що нібито змусить підприємства, що ще вчора були частиною радянської системи, поводитися як класичні капіталістичні фірми в умовах майже досконалої конкуренції, тобто знижувати витрати і ціни, раціоналізувати і розширювати виробництво, шукати нові технічні і ринкові можливості і т.д. У міру того як ставало очевидним, що очікування як у відношенні можливості досягнення стійкої рівноваги, так і у відношенні поводження підприємств на мікрорівні не &quo ;стикуються&quo ; з реальністю, почалися пошуки все нових макроекономічних умов, досягнення яких нібито запустить механізм економічної стабілізації і стійкого росту. Послідовно були перепробувані всі інструменти - стримування росту грошової маси в обігу (у тому числі й у таких перекручених формах, як невидача коштів на зарплату держслужбовцям і несплата уже виконаного держзамовлення), спроби маніпулювання процентними ставками, штучне заморожування регульованих цін і чи тарифів, навпаки, спроби вивести їх на рівень високої рентабельності і так далі. Таким чином, на сьогодення проблема державного регулювання економіки за допомогою макроекономічних показників є досить актуальною. 1. Вплив монетарної політики на державну економічну політику В останні роки помітно зріс вплив монетарної політики на динаміку ринку, при цьому найбільшою мірою підсилилася реакція ринку на зміни в рівні процентних ставок, що визначають ступінь доступності кредитів для корпоративного і споживчого секторів. Формування подібної тенденції можна вважати цілком логічним процесом з врахуванням того, що із середини 1980-х років уряди найбільших країн Америки і Європи стали приділяти першорядну увагу саме монетарним методам макроекономічного регулювання, у першу чергу таким, як маніпулювання процентними ставками і темпами росту грошової маси. У той же час, бюджетно-податковій політиці протягом останніх півтора десятиліть приділялася дуже пасивна роль Різке погіршення світової економічної кон'юнктури в 2001 р. і очевидні труднощі, що виникли в процесі &quo ;пожвавлення&quo ; економіки монетарними методами, змусили політиків перейти до більш активного використання бюджетно-податкової політики з метою антициклічного регулювання.

Наслідком акцентів, що змінилися, стала готовність офіційної влади до зниження податкових ставок в інтересах стимулювання економіки навіть за умови формування дефіциту державного бюджету. Ця тенденція чітко проявилася в країнах єврозони, уряди яких дуже обмежені у виборі методів і засобів макроекономічного регулювання внаслідок проведення єдиної монетарної і валютної політики. Притім що ці країни ще не досягли необхідного ступеня синхронізації економічних циклів, бюджетно-податкова політика залишається єдиним інструментом впливу на економіку в умовах &quo ;перегріву&quo ; чи &quo ;переохолодження&quo ;. Що стосується США, то й у цій країні офіційні влади, озброєні всіма необхідними інструментами державного регулювання, були змушені визнати недостатність монетарних засобів при несприятливій економічній кон'юнктурі і перейти до розробки бюджетно-податкових мір стимулювання економіки. Дискусії з цього приводу активно розгорілися наприкінці 2000 - початку 2001 р. у ході обговорення плану Буша і не затихли дотепер. Насправді, проблеми бюджетно-податкової політики протягом тривалого часу є приводом для розбіжностей між ученими різних економічних шкіл. В основі цих розбіжностей лежить питання про роль держави в економіці. Економісти-класики, ґрунтуючись на законі Сея і на припущенні про еластичність цін і заробітної плати, доводили здатність капіталізму до автоматичного відновлення, з чого логічно випливала політика Laіssez faіre. Основною задачею уряду в області фінансової політики було щорічне балансування бюджету. Однак Велика депресія початку 30-х продемонструвала недосконалість ринкового механізму. Нетрадиційний підхід до державної економічної політики був запропонований одночасно і незалежно Стокгольмською школою і Джоном Мейнардом Кейнсом. Стверджуючи, що &quo ;постулати класичної теорії застосовні не до загального, а тільки до особливого випадку, тому що економічна ситуація, що вона розглядає, є лише граничним випадком можливих станів рівноваги&quo ;, Кейнс рекомендував державі з метою стабілізації економіки проводити активну бюджетно-податкову політику, що дозволить впливати на сукупний попит і стимулювати ріст інвестицій. Кейнсіанська теорія, на основі якої сформувалися ліве кейнсіанство і неокласичний синтез (Дж.Хікс, Р.Харрод, Д.Патинкин, П.Самуельсон, Е.Хансен), домінувала аж до 70-х років, поки невідоме раніше явище одночасного росту інфляції і безробіття не привело її до кризи. Стагфляція загострила дискусію з питань державного регулювання: прихильники неоконсерватизму (Ф. фон Хайек, І.Фішер, М.Фрідман, А.Лаффер, М.Фелдстайн, Р.Льюкес, Т.Сарджент) зробили акцент на необхідності скорочення державного втручання в економіку. Різні напрямки неоконсервативного плину концентрують своя увага на обраних пріоритетах в економічній політиці, що додає теоріям трохи однобокий характер: монетаристи бачать панацею від усіх лих у монетарному правилу, що обмежує темпи росту грошової маси, відводячи бюджетно-податковій політиці пасивну роль; теоретики економіки пропозиції віддають перевагу податковому регулюванню. 2. Проблема регулювання бюджетного дефіциту за допомогою макроекономічних показників Найбільший резонанс одержала дискусія по проблемі бюджетного дефіциту і способам його фінансування.

Кейнсіанська теорія, що ставить обсяг виробництва і рівень зайнятості в залежність від відповідного рівня сукупних витрат, розглядає бюджетний дефіцит як засіб регулювання сукупного попиту. На відміну від класичного рецепта, що пропонував збільшувати податки під час спаду виробництва з метою балансування бюджету, теорія дефіцитного фінансування припускає зниження ставок податків і збільшення витрат, оскільки для того, щоб мати необхідний стимулюючий вплив, державні витрати повинні супроводжуватися ростом дефіциту бюджету. Тому що державні витрати є одним з рівнів доходу, що складається, Y = C (Y - ) І(r) G, вони впливають на сукупні витрати, а дія ефекту мультиплікатора приводить у кінцевому рахунку до зміни сукупного попиту, у кілька разів перевищуючого первісну зміну величини державних витрат. Також як і зміна державних витрат, ріст чи скорочення податків робить мультиплікативний ефект на доход (див. рис.1). Відзначимо, що податковий мультиплікатор показує відношення зміни сукупного доходу до зміни податкових надходжень, а його величина залежить від граничної схильності до споживання ( 2- 1=-MPC/1-MPC). З огляду на що податки впливають на споживання і, отже, сукупний попит, побічно, у результаті зміни доходів після сплати податків, вибір у кейнсіанській теорії робиться на користь маніпулювання витратами. У цілому, скорочення податків більш бажане росту витрат при проведенні стимулюючої бюджетно-податкової політики, оскільки вносить додаткові стимули до праці; а скорочення витрат - при рестриктивній політиці, тому що згладжує проблему державного боргу. Згідно кейнсианской теорії, фінансування бюджетного дефіциту здійснюється за рахунок позитивного сальдо бюджету, що утвориться шляхом урізування витрат і збільшення податків у ході наступного за спадом економічного підйому. Однак збалансування бюджету на циклічній основі може бути ефективним доти, поки не відбувається переростання циклічного дефіциту в структурний. Рис.1 Стимулююча фінансова політика в моделі ІS-LM (скорочення податків) ІS: Y=C(Y- ) І(r) G LM: M/P=L(r) У монетаристской теорії дефіцит бюджету розглядається як фактор непередбаченої інфляції. Згідно Мілтону Фрідману &quo ;уряд не має дефіциту в значущому економічному змісті&quo ;. У випадку якщо урядові витрати перевищують надходження, різниця виплачується населенням у формі податків, але податків прихованих. Так, якщо дефіцит фінансується за допомогою друкованого верстата, населення оплачує його у формі прихованого інфляційного податку; якщо ж він фінансується шляхом розміщення позик, це є претензією на майбутнє багатство країни і виплачується у формі прихованого податку на національне багатство. З цього погляду, реальний податковий тягар виміряється витратами уряду. Підвищення податкового тягаря викликає прагнення уникнути сплати податків і приводить до росту &quo ;тіньової економіки&quo ;. Спроби уряду збільшити доходи без введення додаткових податків, тобто за допомогою емісії, означають зростання інфляції. З метою перекриття цього каналу інфляції рекомендується проводити політику бюджетного обмеження (budge co s raі ), тобто політику обмеження витрат відповідно до розмірів доходів.

Разумеется, в случае успеха это плюс, а в случае неуспеха вскрывается продуманная и адресная сеть заговора. Именно в этот момент аппаратный навык Сергея Шахрая, его работоспособность сыграли решающую роль. Указы Ельцина, лишающие инициативы самозванцев, следовали один за другим. Человек, находящийся в осаде, перехватил законодательную инициативу. Армия, лишившись Главнокомандующего в лице плененного Президента, мгновенно обрела его в лице Ельцина. Эта решительность импонировала армии, которая, даже в лице своего высшего офицерства, была далека от безудержных симпатий к маршалу Язову. У Ельцина отношения с армией были также далеки от идеальных. Ельцина обвиняли в развале Союза, а значит, и в подрыве его основы державных вооруженных сил. Ельцин находился в самом начале своих отношений с армией. Однако его предвыборная поездка в Тулу, в расположение базовой дивизии воздушно-десантных войск, не была случайностью. Там Ельцин познакомился с Павлом Грачевым, в то время командующим воздушно-десантными войсками. Когда стало известно, что именно дивизии Грачева выдвинуты на острие действий, Ельцин понял, что у него появился шанс

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Державне регулювання економіки

3. Державне регулювання економіки

4. Ринок і державне регулювання економіки

5. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

6. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки
7. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика
8. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

9. Форми і методи регулювання економіки державою

10. Державне регулювання комерційної діяльності

11. Державне регулювання ЗЕД

12. Державне регулювання страхової діяльності

13. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

14. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

15. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

16. Державне регулювання фондового ринку в Україні

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

18. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

19. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

20. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

21. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

22. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
23. Державне регулювання грошового обороту України
24. Державне регулювання соціальної політики

25. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

26. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

27. Державне регулювання інноваційної діяльності

28. Державне регулювання корпоративної діяльності

29. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

30. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

31. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

32. Неспроможність ринку і державне регулювання

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

34. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

35. Основи комп’ютерної графіки

36. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

37. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

38. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
39. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
40. Основи економіки

41. Основи економіки підприємства малого бізнесу

42. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

43. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

44. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

45. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

46. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

47. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

48. Біохімічні основи стомлення

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

49. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

50. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

51. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

52. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

53. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

54. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв
55. Технологічні основи глобалізації
56. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

57. Економічні та правові основи управління організацією

58. Теоретико-методологічні основи планування

59. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

60. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

61. Психофізіологічні основи емоцій

62. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

63. Фізико-технологічні основи одержання чутливих елементів для датчиків газів

64. Справедливість як ціннісна основа права

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

65. Методологічні основи наукових досліджень

66. Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

67. Безробіття як макроекономічна проблема

68. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

69. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

70. Основи макроекономіки
71. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"
72. Штукатурные работы с основами охраны труда

73. Экологические основы устойчивости растений

74. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

75. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

76. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

77. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

78. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

79. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

80. Основы конституционного права Франции

Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки
Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические

81. Основы конституционного строя Великобритании

82. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

83. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

84. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

85. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

86. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя
87. Конституционные основы судебной власти
88. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

89. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

90. Основы местного самоуправления

91. Организационные основы проведения налоговых проверок

92. Правовые основы гражданской обороны

93. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

94. Правовые и нормативные основы труда

95. Основы права (вопросы к зачету)

96. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

97. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

98. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

99. Основы социокультурного проектирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.