Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Загальні підходи та методи роботи з якістю

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Контрольна робота з Загальних підходів та методів роботи з якості Київ 2008 ЗмістВступ 1 Розвиток підходів до роботи з якості. Особливості європейського підходу з вирішення проблем якості. 2 Загальні підходи до роботи з якості 3 Методи стимулювання якості 4 Поняття і сутність контролю якості товарів 5 Організація контролю якості Загальні висновки Використана література ВступУспіх організації значною мірою визначається якістю товарів та послуг. Інакше кажучи, для досягнення успіху в своїй діяльності організація має забезпечити конкурентноздатну якість та конкурентноздатну ціну на свої товари і послуги. Під якістю продукції чи послуги найчастіше розуміють сукупність її властивостей, які зумовлюють рівень здатності задовольняти певні потреби споживачів відповідно до їх призначення. Якість — це відносний термін, що має різний зміст для різних людей. Якість часто трактують як суб’єктивне поняття. Наприклад, Ф. Кросбі визначає його як „відповідність вимогам”. У. Демінг вважає, що управління якістю не означає досягнення досконалості, воно означає отримання „такого рівня якості, на який розраховує ринок”. Дж. М. Джуран визначає якість як „відповідність призначенню”. А. В. Фегенбаум називає якість „сукупністю складних ринкових, технічних, виробничих та експлуатаційних характеристик, завдяки яким виріб (або послуга) відповідає очікуванням споживача”. Дж. X. Харинггон визначає якість як „задоволення або перевищення вимог споживача за прийнятною для нього ціною”. Якість продукції с важливим чинником конкурентноздатності, тому кожна організація повинна розробляти та впроваджувати ефективні системи управління якістю. У найбільш загальному розумінні управління якістю — це управління тими чинниками та умовами, які найсуттєвіше впливають на рівень якості продукції (послуг). Іншими словами, забезпечення якості продукції — діяльність фірми-виробника щодо забезпечення якості, спрямованої на потреби споживача. Якість включає всі чинники, які впливають на вибір фірми-виробника продукції чи послуг споживачем. Управління якістю продукції вимагає реалізації комплексного, системного підходу. Система управління якістю функціонує одночасно з усіма іншими видами діяльності, які впливають на якість продукції (послуг), та взаємодіє з ними. Розглянемо деякі теоретичні питання управління та контролю якості на підприємстві, питання ефективних напрямків роботи з якістю. 1 Розвиток підходів до роботи з якості. Особливості європейського підходу з вирішення проблем якості.У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість — комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції. У сучасній літературі і практиці існують різні трактування поняття якість. Міжнародна організація по стандартизації визначає якість (стандарт ІСО-8402) як сукупність властивостей і характеристик продукції чи послуг, що додають їм здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби.

Цей стандарт увів такі поняття, як &quo ;забезпечення якості&quo ;, &quo ;керування якістю&quo ;, &quo ;спіраль якості&quo ;. Вимоги до якості на міжнародному рівні визначені стандартами ІСО серії 9000. Перша редакція міжнародних стандартів ІСО серії 9000 вийшла наприкінці 80-х років і ознаменувала вихід міжнародної стандартизації на якісно новий рівень. Ці стандарти вторглись безпосередньо у виробничі процеси, сферу управління й установили чіткі вимоги до систем забезпечення якості. Вони поклали початок сертифікації систем якості. Стандарти ІСО серії 9000 установили єдиний, визнаний у світі підхід до договірних умов по оцінці систем якості й одночасно регламентували відносини між виробниками і споживачами продукції. Іншими словами, стандарти ІСО — тверда орієнтація на споживача. В історії розвитку систем якості, мотивації можна виділити п’ять етапів і представити їх у виді п’яти зірок якості. 1. Перша зірка відповідає початковим етапам системного підходу, коли з’явилася перша система — система Тейлора (1905 р. Вона установлювала вимоги до якості виробів (деталей) у виді полів чи допусків певних шаблонів, набудованих на верхню і нижню границі допусків, — прохідні і непрохідні калібри. Для забезпечення успішного функціонування системи Тейлора були введені перші професіонали в області якості — інспектори (у Росії — технічні контролери). Система мотивації передбачала штрафи за дефекти і брак, а також звільнення. Система навчання зводилася до професійного навчання і навчання працювати з вимірювальним і контрольним устаткуванням. Взаємини з постачальниками і споживачами будувалися на основі вимог, встановлених у технічних умовах (ТУ), виконання яких перевірялося при приймальному контролі (вхідному і вихідному). Усі відзначені вище особливості системи Тейлора робили її системою керування якістю кожного окремо взятого виробу. 2. Друга зірка. Система Тейлора дала чудовий механізм управління якістю кожного конкретного виробу (деталь, складальна одиниця), однак виробництво — це процеси. І незабаром стало ясно, що керувати треба процесами. У 1924 р. у БЕЛЛ Телефоун Лэборэтріз (нині корпорація A &Т) була створена група під керівництвом д-ра Р.Л.Джонса, що заклала основи статистичного керування якістю. Це були розробки контрольних карт, виконані Вальтером Шухартом, перші поняття і таблиці вибіркового контролю якості, розроблені Х.Доджем і Х.Ромігом. Ці роботи послужили початком статистичних методів керування якістю, що згодом, завдяки д-ру Е. Демінгу, одержали дуже широке поширення в Японії і зробили дуже істотний вплив на економічну революцію в цій країні. Системи якості ускладнилися, тому що в них були включені служби, що використовують статистичні методи. Ускладнилися задачі в області якості, розв’язувані конструкторами, технологами і робітниками, тому що вони повинні були розуміти, що таке варіації і мінливість, а також знати, якими методами можна досягти їхнього зменшення. З’явилася спеціальність — інженер по якості, що повинний аналізувати якість і дефекти виробів, будувати контрольні карти тощо.

У цілому акцент з інспекції і виявлення дефектів був перенесений на їхнє попередження шляхом виявлення причин дефектів і їхнього усунення на основі вивчення процесів і керування ними. 3. Третя зірка. У 50-і роки була висунута концепція тотального (загального) керування якістю — QC. Її автором був американський вчений А. Фейгенбаум. Системи QC розвивалися в Японії з великим акцентом на застосування статистичних методів і залучення персоналу в роботу кружків якості. Самі японці довгий час підкреслювали, що вони використовують підхід QSC, де S — S a іs іcal (статистичний). На цьому етапі, позначеному третьою зіркою, з’явилися документовані системи якості, що установлюють відповідальність і повноваження, а також взаємодія в області якості всього керівництва підприємства, а не тільки фахівців служб якості. Системи мотивації стали зміщатися убік людського фактора. Матеріальне стимулювання зменшувалося, моральне збільшувалося. Головними мотивами якісної праці стали робота в колективі, визнання досягнень колегами і керівництвом, турбота фірми про майбутнє працівника, його страхування і підтримка його родини. Усе більша увага приділяється навчанню. У Японії і Кореї працівники учаться в середньому від декількох тижнів до місяця, використовуючи в тому числі і самонавчання. Звичайно, впровадження і розвиток концепції QC у різних країнах світу здійснювалися нерівномірно. Явним лідером у цій справі стала Японія, хоча всі основні ідеї QC були породжені в США й у Європі. У результаті американцям і європейцям довелося учитися в японців. Однак це навчання супроводжувалося і нововведеннями. У Європі стали приділяти велику увагу документуванню систем забезпечення якості і їхніх реєстрацій чи сертифікації третьою (незалежною) стороною. Особливо слід зазначити британський стандарт BS 7750, що значно підняв інтерес європейців до проблеми забезпечення якості і сертифікації систем якості. Варто помітити, в Радянському Союзі було породжено багато вітчизняних систем і одна з кращих — система КАНАРСПІ, що свідомо випередила свій час. Багато принципів КАНАРСПІ актуальні і зараз. Автором системи був головний інженер Горьковського авіаційного заводу Т. Ф. Сейфі. Він одним з перших зрозумів роль інформації і знань в управлінні якістю, переніс акценти забезпечення якості з виробництва на проектування, велике значення додавав іспитам. 4. Четверта зірка. У 70-80 роки почався перехід від тотального керування якістю до тотального менеджменту якості ( QM). У цей час з’явилася серія нових міжнародних стандартів на системи якості — стандарти ІСО 9000 (1987 р.), що зробили дуже істотний вплив на забезпечення якості, а також термінологічний стандарт МС 8402. У 1994 р. вийшла нова версія цих стандартів, що розширила в основному стандарт МС 9004-1,2,3,4, більше увага приділивши в ньому питанням забезпечення якості програмних продуктів, оброблюваним матеріалам, послугам. Якщо QC — це керування якістю з метою виконання установлених вимог, тo QM — це ще і керування цілями і самими вимогами. У QM включається також і забезпечення якості, що трактується як система мір, що забезпечує впевненість у споживача як продукцію.

При впровадженні військово-дипломатичних агентів український уряд наштовхнувся на дискримінаційне ставлення до України держав австро-німецького блоку. Уряди Австрії та Німеччини відмовили у приїзді українським військовим дипломатам, посилаючись на те, що при штабі "Обер-Ост" (м.Ковно) та штабі австрійської Східної армії генерала Крауса в Одесі вже працюють представники від українських Збройних сил генерал-хорунжі Левицький та Семенов [315]. Головними методами роботи військових дипломатів України були: встановлення та розвиток контактів з представниками урядових та військових кіл країн, де вони перебували (на це асигнувалася більша частка коштів); вивчення як офіційним, легальним шляхом, так і через таємні джерела іноземних збройних сил, опрацювання спеціальної періодичної літератури та наукових джерел зарубіжних країн з метою вилучення відповідних даних та інші. Військовий аташат працював не тільки в інтересах військового відомства, але й надавав суттєву допомогу цивільній дипломатії, здобуваючи важливу для неї інформацію

1. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

2. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

3. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

4. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

5. Невідкладні роботи, які проводяться в надзвичайних ситуаціях на промислових об’єктах

6. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу
7. Поняття та методи криміналістики
8. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

9. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

10. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

11. Види, параметри та принцип роботи антен

12. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

13. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

14. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

15. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

16. Європейський досвід керування якістю

Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

18. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

19. Управління якістю на підприємстві

20. Форми та методи державної підтримки експортерів

21. Японський досвід в управлінні якістю продукції

22. Зміст та структура документознавства як науки
23. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
24. Розділи та методи практичної психології

25. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

26. Громадські роботи як форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями

27. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

28. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

29. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

30. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

31. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

32. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

34. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

35. Методи та способи підключення до мережі Internet

36. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

37. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

38. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
39. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
40. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

41. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

42. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

43. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

44. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

45. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

46. Ревізія як елемент методу економічного контролю

47. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

48. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

49. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

50. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

51. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

52. Методи та етапи статистичного дослідження

53. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

54. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого
55. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
56. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

57. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

58. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

59. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

60. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

61. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

62. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

63. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

64. Шуми у роботі приймачів та детекторів

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

65. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

66. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

67. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

68. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

69. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

70. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення
71. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків
72. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

73. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

74. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

75. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

76. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

77. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

78. Кінезіотерапія як метод лікування й профілактики захворювань нирок

79. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

80. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

81. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

82. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

83. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

84. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

85. Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією

86. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
87. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології
88. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

89. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

90. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

91. Загальні засади передавання документів на тимчасове та постійне зберігання

92. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

93. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення

94. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

95. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

96. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

98. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

99. Гра як метод виховання молодших школярів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.