Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин Кафедра міжнародних валютно-кредитних та фінансових відносин Курсова робота на тему: „Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя” Виконав: студент ІІ курсу відділення МЕВ Вандер М.С. Науковий керівник: Дзюба П.В. Київ-2005 План: Вступ Розділ І. Розвиток міжнародної валютної системи 1.1. Передумови формування сучасної міжнародної валютної системи 1.2. Розвиток міжнародних валютних ринків 1.3. Роль долара та євро в міжнародній валютній системі7 Розділ ІІ. Еволюція міжнародної фінансової системи в останні десятиріччя2 2.1. Трансформація міжнародного фінансового середовища2 2.2. Кризи новітньої міжнародної фінансової системи. Проблеми реформування МВФ та СБ6 Висновки2 Список використаних джерел4 Вступ Актуальність теми: Економічні інтеграційні процеси є однією з найбільш знаменних тенденцій сучасного розвитку світової економіки. На заміну моделі “держава-нація”, що переживає кризу, іде утворення нових великих міждержавних економіко-політичних блоків. Внаслідок цих процесів на початку 90-х років у світовому економічному просторі розпочався бурхливий процес становлення і поглиблення фінансових та валютних об’єднань. В угодах всередині країни використовується національна валюта, але для проведення операцій за кордоном потрібна іноземна валюта. Наприклад, якщо українська фірма укладає контракт з американською на постачання устаткування в Україну, то їй потрібна американська валюта для оплати угоди. Для врегулювання цих цілей і була створена міжнародна валютно-фінансова система, яка пройшла складний етап свого розвитку. Метою даного дослідження є висвітлення сутності та особливостей розвитку міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя. Відповідно до поставленої мети даного дослідження було визначено наступні завдання: – висвітлення передумов формування сучасної валютної системи та її значення у сучасному світі; аналіз основних етапів формування світової валютної системи; дослідження розвитку міжнародних валютних ринків; визначення особливостей створення та функціонування євроринків; дослідження валютних інтеграційних процесів в Європі; висвітлення основних тенденцій світової валютної системи в кінці ХХ – на початку ХХІ століття; дослідження трасформаційних процесів в світовому фінансовому середовищі; аналіз основних кризових явищ новітньої міжнародної фінансової системи; визначення проблем реформування МВФ та СБ. Об'єктом дослідження – системоутворюючі елементи функціонування механізму світової валютно-фінансової системи. Предмет дослідження – фінансові та валютні інтеграційні процеси у світі та основні етапи їх розвитку. Структура роботи. Структура даної роботи визначена метою та основними завданнями дослідження. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Розділ І. Розвиток міжнародної валютної системи 1.1. Передумови формування сучасної міжнародної валютної системи Кінець 60-х років ХХ століття позначився початком кризи міжнародної валютної системи, що була зумовлена перерозподілом золотих запасів на користь Європи: у період 60-70-х рр.

доларові авуари центральних банків Європи потроїлися і до 1970 р. складали 47 млрд. дол. проти 11,1 млрд. дол. у США. З'являються і значні проблеми з міжнародною ліквідністю, тому що в порівнянні зі збільшенням обсягів міжнародної торгівлі видобуток золота був невеликий: з 1948 р. по 1969 р. видобуток золота збільшився на 50%, а обсяг міжнародної торгівлі — більш ніж у 2,5 рази. Довіра до долара як резервної валюти падає і через гігантський дефіцит платіжного балансу США. Утворються нові фінансові центри (Західна Європа і Японія), що приводить до втрати США свого абсолютного домінуючого положення у світі. Чітко виявляється парадоксальність даної системи, заснованої на внутрішньому протиріччі, відомому як парадокс, чи дилема Триффена. Відповідно до дилеми Триффена, золотодоларовий стандарт повинен сполучати дві протилежні вимоги: 1)емісія ключової валюти повинна корелювати із зміною золотого запасу країни. Надмірна емісія ключової валюти, не забезпечена золотим запасом, може підірвати оберненість ключової валюти в золото і згодом викликати кризу довіри до неї; 2)ключова валюта повинна випускатися в кількостях, достатніх для того, щоб забезпечити збільшення міжнародної грошової маси для обслуговування зростаючої кількості міжнародних угод. Тому її емісія повинна набагато перевершувати золотий запас країни. Таким чином, виникає необхідність перегляду основ існуючої валютної системи. Криза Бреттон-Вудської валютної системи тривала 10 років. Формами її прояву були: валютна і золота лихоманка; масові девальвації і ревальвації валют; паніка на фондовій біржі в очікуванні зміни курсів валют; активна інтервенція центральних банків, у тому числі і колективна; активізація національного і міждержавного валютного регулювання. Ключові етапи кризи Бреттон-Вудської валютної системи: 1) 17 березня 1968 р. Установлений подвійний ринок золота. Ціна на золото на приватних ринках встановлюється вільно у відповідності з попитом та пропозицією. Відповідно до офіційних угод для центральних банків країн зберігається оберненість долара в золото за офіційним курсом 35 дол. за 1 тройську унцію; 2) 15 серпня 1971 р. Тимчасово заборонена конвертованість долара в золото для центральних банків; 3) 17 грудня 1971 р. Девальвація долара стосовно золота на 7,89%. Офіційна ціна золота збільшилася з 35 до 38 дол. за 1 тройську унцію без поновлення обміну доларів на золото за цим курсом; границі припустимих коливань курсів розширились до /– 2,25% від оголошеного доларового паритету; 4) 13 лютого 1973 р. Долар девальвував до 42,2 дол. за 1 тройську унцію. 5) 16 березня 1973 р. Міжнародна конференція в Парижі підпорядкувала курси валют законам ринку. З цього часу курси валют не фіксовані і змінюються під впливом попиту та пропозиції всупереч Статуту МВФ. Таким чином, система твердих обмінних курсів припинила своє існування. Після другої світової війни утворилося шість основних валютних зон: а) британського фунта стерлінгів; б) долара США; в) французького франка; г) португальського ескудо; д) іспанської песети та е) голландського гульдена. Самою стабільною виявилася валютна зона французького франка, що існує і по дійсний час, поєднуючи ряд країн Центральної Африки.

Після тривалого перехідного періоду, протягом якого країни могли спробувати різні моделі валютної системи, почала утворюватися нова світова валютна система, для якої було характерне значне коливання обмінних курсів. В процесі кризи Бреттон-Вудской валютної системи почали формуватися основи сучасної міжнародної валютної системи, яка отримала назву Ямайської. Основою нової міжнародної валютної системи були оголошені спеціальні права започинення (СДР), на базі яких повинні визначатися валютні паритети і курси валют. Але практично ведучу роль у Ямайській валютній системі займає долар США, на який приходиться велика частина міжнародних розрахунків, офіційних валютных резервів і валютної корзини СДР. Правда, країнам дозволено встановлювати паритети своїх валют в будь-яких валютах, але не в золоті. При цьому вони можуть самостійно вибирати режим формування валютного курсу, що являє собою міжнародне визнання режиму &quo ;плаваючих курсів&quo ;, який був уведений на початку 1970-х років. Ямайська валютна система передбачає демонізацію золота, тому що скасовані золоті паритети і офіційна ціна на золото, починаються кроки до витиснення його з фондів міжнародних ліквідних активів (офіційних резервів). Однак більшість країн зберігає золоті запаси, і в такий спосіб золото продовжує відігравати роль міжнародного ліквідного засобу. Найважливіша риса Ямайської валютної системи - нестабільність міжнародних розрахунків у зв'язку з постійними коливаннями валютних курсів окремих країн, що змушує всіх учасників міжнародних економічних зв'язків прибігати до страхування валютних ризиків, нести значні витрати. 1.2. Розвиток міжнародних валютних ринків 80 – 90-ті роки характеризувались особливо швидким розвитком євровалютних ринків — однієї з найважливіших частин міжнародних фінансів. За останні 15 років саме за рахунок насамперед євроринків фінансовий сектор зростав темпами 20— 40 % щороку. Головною функцією євроринків є здійснення позичково-кредитних операцій у евровалютах, евровалюта — це валюта, що перерахована на рахунки іноземних банків і викорис­товується ними для операцій у всіх країнах, включаючи країну— емітент цієї валюти. Хоча евровалюта функціонують на світовому ринку, вони зберігають форму національних грошових одиниць. Префікс «євро» свідчить про вихід національних валют з-під контролю національних валютних органів. Наприклад, євродолари — це долари, що перераховані в іноземні банки за межами США або у вільній банківській зоні в Нью-Йорку (з 1981 p.). Операції з євродоларами не підлягають регламентації з боку США . Основна частка операцій на ринку евровалют здійснюється з головними вільноконвертованими валютами: євродоларами (60 %), евромарками (14 %), євроєнами (6 %), єврошвейцарськими фран­ками (6 %), євро (3 %), єврофранцузькими франками (1 %). Термін «евровалюта» охоплює не тільки кошти, що депоновані в Європі, але також валюти, що використовуються в Азії та інших регіонах світу. Спочатку євродоларами вважалися тільки долари, що нале­жали іноземцям і були депоновані за межами США. Такі доларові депозити за межами США існували ще наприкінці XIX ст.

Достаточно кому-то начать масштабный сброс долларов, как может начаться лавинообразное разрушение основанной на долларе мировой валютно-финансовой системы и американскому экономическому лидерству придет конец. Тут же выяснится, что США должны всему миру более 30 трлн. долл., в том числе около 5 трлн. должно непосредственно федеральное правительство США. Но вслед за неизбежным при таком сценарии банкротстве США в тяжелом положении окажутся и все страны, хранящие свои резервы в долларах. Втянув весь мир в обслуживание долларовой финансовой пирамиды, США уже не могут остановить этот процесс. Для поддержания устойчивости доллара нужно постоянно генерировать спрос на эту валюту, провоцируя других на бесконечное рефинансирование старых и получение новых займов. По мере расширения финансовой пирамиды делать это становится все сложнее, так как для поддержания устойчивости доллара спрос на него должен расти быстрее роста американских обязательств. С втягиванием мировой экономики в структурную депрессию, обусловленную замещением технологических укладов, ситуация становится еще более тяжелой, так как сокращается общий спрос на кредит

1. Міжнародна економічна система та її головні елементи

2. Міжнародна валютна ліквідність

3. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

4. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

5. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

6. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
7. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
8. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

9. Система міжнародного приватного права

10. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

11. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

12. Роль Евро в мировой валютно–кредитной системе (МВКО)

13. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

14. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

15. Фінансова система України

16. Міжнародна економіка

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

18. Міжнародне перестрахування

19. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

20. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

21. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

22. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією
23. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку
24. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

25. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

26. Національне та міжнародне право

27. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

28. Правонаступництво в міжнародному праві

29. Принципи міжнародного екологічного права

30. Вирішення міжнародних комерційних спорів

31. Відповідальність у міжнародному праві

32. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

34. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

35. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

36. Міжнародний маркетинг

37. Особливості сегментації міжнародних цільових ринків

38. Сутність міжнародного маркетингу
39. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів
40. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

41. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

42. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

43. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

44. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

45. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

46. Інструменти міжнародних розрахунків

47. Міжнародна економіка

48. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Міжнародна міграція робочої сили

50. Міжнародна технічна допомога

51. Міжнародне приватне право

52. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

53. Міжнародний договір

54. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин
55. Міжнародний кредит у світовій економіці
56. Міжнародний паблік рілейшнз

57. Міжнародний поділ факторів виробництва

58. Міжнародний рух капіталу

59. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

60. Міжнародні економічні відносини

61. Міжнародні економічні відносини

62. Міжнародні інтеграційні обьєднання

63. Міжнародні контракти: сутність структура види

64. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Міжнародні фінанси

66. Населення планети і міжнародна міграція робочої сили

67. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

68. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

69. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

70. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах
71. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні
72. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

73. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

74. Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

75. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

76. Україна та міжнародні економічні організації

77. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

78. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

79. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

80. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

81. Задачі з міжнародного менеджменту

82. Організація міжнародного менеджменту

83. Теорія міжнародного менеджменту

84. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

85. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

86. Організація міжнародних автомобільних перевезень
87. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень
88. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

89. Регіональна фінансова система

90. Фінансова система Великобританії

91. Фінансова система України

92. Джерела міжнародного права навколишнього середовища

93. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

94. Міжнародна правова охорона навколишнього середовища

95. Міжнародне екологічне судочинство

96. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

97. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

98. Міжнародний фондовий ринок

99. Валютный риск в деятельности банковской системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.