Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Національний університет фізичного виховання і спорту УкраїниАФАНАСЬЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 796-053.2: 372.22 616.831-009.11-085 616.711-007.55ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ, УСКЛАДНЕНИМ СКОЛІОЗОМФізична реабілітаціяАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спортуКиїв 2008 Дисертацією є рукопис: Робота виконана в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту. Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Луковська Ольга Леонівна, Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, завідувач кафедри фізіології і спортивної медицини. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Соколовський Валентин Степанович, Одеський державний медичний університет, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології; кандидат педагогічних наук, професор Марченко Ольга Кузьмівна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри фізичної реабілітації. Захист відбудеться 24 квітня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул. Фізкультури, 1). З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, м. Київ-150, вул. Фізкультури,1) Автореферат розісланий 24 березня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради В.І. Воронова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Статистичні дані про захворюваність на дитячий церебральний параліч (ДЦП) суперечливі, однак в усьому світі, зокрема й в Україні, спостерігається зростання даного захворювання. В тих державах, які обґрунтовано прийнято відносити до цивілізованих, частота захворювань на церебральний параліч становить 2-2,5 випадків на 1000 населення, у різних регіонах України цей показник становить від 2,3 до 4,5 випадків на 1000 дитячого населення. В Україні проживає до 30 тисяч осіб, які страждають на цю недугу, з них 18 836 дітей у віці до 16 років (Козявкін В.І., Сак Н.Н., Качмар О.А., Бабадагли М.О., 2007; Лунь Г.П., 2001; Моісеєнко М.О., 2005). При дитячому церебральному паралічі страждають найважливіші для людини функції: рух, мова, психіка. Ступінь важкості цих порушень варіює у великому діапазоні. Слабкість і асиметричний тонус м'язів, контрактури, деформації кінцівок у дітей із церебральним паралічем призводять до формування уже в ранньому віці сколіозу (Бадалян Л.О. та ін. 1988; Каптелін А.Ф., 1995; Іпатов А.В. та ін., 2001). Посилення деформації хребта припадає на молодший шкільний вік, коли спостерігається інтенсивне зростання дитини і збільшується навантаження на опорно-руховий апарат, що сприяє прогресуванню сколіозу. Сколіоз викликає порушення функцій з боку всіх органів і систем людини, особливо кардіореспіраторної, що веде до зниження якості й до скорочення тривалості життя (Андріанов В.Л. та ін., 1985; Герцен І.Г., Лобенко А.А

., 1991; Потапчук А.А., Дидур М.Д., 2001; Шитиков Т.А., 2005). Розвиток сколіозу у дітей із церебральним паралічем ускладнює плин основного захворювання, що вимагає відповідних змін реабілітаційних заходів (Власенко С.В., Денега В.І., Пономаренко Є.Н., 2005; Качесов В.О., 2003). Проблемі фізичної реабілітації дітей із ДЦП присвячені роботи багатьох учених, як вітчизняних, так і закордонних. Розроблені програми фізичної реабілітації із використанням лікувальної гімнастики, масажу, фізіотерапевтичних процедур тощо, які вирішують питання підвищення рухової активності, фізичного та психічного розвитку, соціальної адаптації дітей з ДЦП й т.д. (Козявкін В.І., 1999; Соколовський В.С., Лазарєва С.І., 2004; Марченко О. К, Климцов А.В., 2006). Застосування методу динамічної пропріоцептивної корекції з використанням спеціального костюма (Немкова С.А. та ін., 2005) спрямоване на зменшення спастичності м'язів і гіперкінезів, поліпшення вертикальної стійкості та орієнтування у просторі, корекцію пози пацієнта. Відновна терапія В.С. Соколовського (2004) сприяє ефективному зняттю спастичності й збільшенню амплітуди рухів в суглобах. Аналізуючи роботи з фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ми не зустріли в досліджуваній літературі програм, що мають спрямованість на корекцію й профілактику сколіозу, а також порушень функцій кардіореспіраторної системи у молодших школярів із ДЦП, ускладненим сколіозом, що визначило вибір напряму досліджень. Зв'язок з науковими планами, темами. Представлена дисертаційна робота виконана відповідно до “Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури й спорту на 2001-2005 рр. ” Державного комітету молодіжної політики, спорту й туризму України за темою 2.2.4 &quo ;Удосконалення засобів і методів фізичної реабілітації дітей-інвалідів з урахуванням виду патології й психоемоційного стану&quo ; (номер державної реєстрації 0101U001886) та “Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури й спорту на 2006-2010 рр. ” Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту за темою 4.1.1 “Удосконалення способів і методів фізичної реабілітації дорослих і дітей з обмеженими фізичними можливостями” (номер державної реєстрації 0106U011723). Дисертант є співвиконавцем зазначених тем. Внесок дисертанта при розробці даних тем полягає у побудові програми фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня. Мета роботи підвищити ефективність коригуючої дії фізичних вправ шляхом обґрунтування й розробки програми фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня. Завдання дослідження: 1. Вивчити й узагальнити сучасні науково-методичні знання, результати вітчизняного й закордонного досвіду в галузі фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня. 2. Визначити особливості функціонального стану хребта, кардіореспіраторної системи і фізичного розвитку дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня.

3. Обґрунтувати й розробити програму фізичної реабілітації для дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня. 4. Визначити ефективність впливу розробленої програми фізичної реабілітації на функціональний стан хребта, кардіореспіраторної системи та фізичний стан дітей. Об'єкт дослідження відновний процес дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня. Предмет дослідження програма фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня, із включенням коригуючих фізичних вправ, методик лікувального масажу, механотерапії й профілактора Євмінова. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, огляд, опитування, педагогічне тестування; педагогічний експеримент з використанням інструментальних методів: антропометрія, вимір частоти серцевих скорочень (ЧСС) і артеріального тиску (АТ), комп'ютерна спірографія й відеометрія; методи математичної статистики. Наукова новизна отриманих результатів: уперше науково обґрунтована програма фізичної реабілітації дітей із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом І-ІІ ступеня, з використанням профілактора Євмінова, що спрямована на поліпшення стану опорно-рухового апарату й нормалізацію функцій кардіореспіраторної системи; уперше визначені біогеометричні характеристики сагітального й фронтального профілю постави дітей молодшого шкільного віку із спастичною диплегією, ускладненою сколіозом I-II ступеня; виявлені особливості функціонального стану хребта дітей молодшого шкільного віку із спастичною диплегією, ускладненою сколіозом I-II ступеня; доповнені дані про стан кардіореспіраторної системи дітей із спастичною диплегією і зв'язок порушень з наявністю сколіозу. Практична значущість досліджень полягає в розробці програми фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня, з науково обґрунтованим вибором засобів і методів, яка може бути використана у спеціалізованих інтернатах. Результати досліджень впроваджені в роботу Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, Дніпропетровського будинку-інтернату для дітей-інвалідів, спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи для дітей з наслідками поліомієліту й дитячого церебрального паралічу, у навчальний процес кафедри фізичної реабілітації Дніпропетровського державного інституту фізичної культури й спорту, що підтверджується відповідними актами впровадження. Особистий внесок автора полягає у теоретичній розробці й обґрунтуванні основних ідей і положень дисертаційного дослідження, в проведенні інформаційного пошуку, аналізу літератури, підборі й апробації методів досліджень, розробці програми фізичної реабілітації, роботі з дітьми за запропонованою програмою, аналізі й систематизації матеріалів, отриманих при обстеженні, статистичній обробці, формулюванні висновків і практичних рекомендацій, підготовці публікацій. У спільних публікаціях дисертантові належать дані педагогічних та інструментальних досліджень.

Жидовская душа или корыстный купец. Жидовать, жидоморничать, жидоморить, жить и поступать жидо]мором, скряжничать; добывать копейку вымогая, недоплачивая и пр. Жидюкать, -ся, ругать кого жидом. Жидовство или жидовщина, жидовский закон, быт. Жидовствовать, быть закона этого. Ересь жи]довствующих или субботников. Жидовская смола, асфальт, земляная, каменная, горная ископаемая смола. Жидовская вишня, растение фи]салис. () Слобожане (вятск.) жидокопы, искали денег в могиле жида». Очевидно, что ничего национального в этой статье не отраже]но: исключительно скаредность, которая порицается русской народ]ной культурой как в среде евреев («еврей, не видал ли ты жида?»), так и в среде русских («родом дворянин, а делами жидовин»). Здесь следует вспомнить о двух типах мировоззрения (мозаич]ное Богоцентричное и калейдоскопическое), рассмотренных в главе о типах психики, рассмотренных в главе 7, о двух типах потребнос]тей (демографически обусловленных ДОП и деградационно пара]зитических ДПП), рассмотренных в главе 14. После всего этого вместе взятого следует очевидный вывод

1. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

3. Аудиторська перевірка Національного банку України

4. Перевірка закону Ома при аналізі послідовних кіл змінного струму

5. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

6. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту
7. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики
8. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

9. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

10. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

11. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

12. Фізична реабілітація при виразковій хворобі

13. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

14. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

15. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

16. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

18. Використання радонових напівван в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку

19. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

20. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

21. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

22. Введение в специальность («комплексная реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений»)
23. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
24. Комплексная характеристика Бразилии

25. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

26. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

27. Реферат о Пугачеве

28. Несколько рефератов по культурологии

29. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

30. Реферат по книге Фернана Броделя

31. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

32. История открытия комплексных чисел

Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты

33. Интеграл по комплексной переменной. Операционное исчисление и некоторые его приложения

34. Комплексные числа

35. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

36. Комплексные задачи по физике

37. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

38. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности
39. Комплексная механизация и автоматизация
40. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении

41. Комплексное моделирование электрических и тепловых характеристик линейного стабилизатора напряжений

42. Комплексная механизация СТФ с разработкой линии вентиляции и отопления

43. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

44. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

45. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

46. Реферат по информационным системам управления

47. Комплексное задание по курсу ОПГЗ

48. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

49. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період

50. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

51. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

52. Комплексная оценка услуги

53. Перов В.Г.

54. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии
55. Реферат по теме “Человек на войне”
56. Реферат по биографии Виктора Гюго

57. Комплексный анализ и прогнозирование товарного рынка в г. Тюмени

58. Интеграл по комплексной переменной

59. Комплексное число в школе

60. Широкополосное согласование комплексных нагрузок на основе теории связанных контуров

61. Внутренние функции на комплексных полугруппах Ли над группой SU(p,q)

62. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

63. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

64. США и Канада в АТР: набор рефератов

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Реферат по менеджменту

66. Комплексная автоматизация и механизация погрузо-разгрузочных работ на станции

67. Комплексный подход к воспитанию и обучению глухих детей

68. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

69. Комплексный проект урока

70. Информационное право как комплексная отрасль российского права
71. Вплив самоточних захворювань на психіку людини
72. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

73. Сборник рефератов о конфликтах

74. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

75. Комплексный подход к использованию информационных технологий в школе

76. Комплексное решение в стратегии завоевания клиента

77. Комплексный подход и системно-функциональный анализ в социологии

78. Реферат кондитерское изделие

79. Курсовик КУЕіТТ

80. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Оздоровче фізичне виховання

82. Комплексный контроль в системе подготовки юных конькобежцев

83. Адаптивные возможности спортсменов-альпинистов российской комплексной экспедиции "Антарктида - РОССИЯ-2003"

84. Особенности влияния комплексных занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью

85. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

86. Комплексные соединения, их биологическая роль (на примере хлорофилла и гемоглобина)
87. Комплексная гигиеническая оценка накопления поллютантов атмосферного воздуха в депонирующих средах
88. Глобальные проблемы современности и комплексный подход к их решению

89. Реферат по экологии

90. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

91. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия

92. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

93. Комплексный экономический анализ деятельности ОАО Комбинат Североникель

94. Роль комплексного анализа в управлении

95. Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы

96. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

97. Комплексное исследование природных ресурсов Республики Бурятия на основе данных дистанционного зондирования

98. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке

99. Лесные пожары - реферат


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.