Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ І.Причини й передумови актуалізації образу Григорія Сковороди в українській літературі кінця ХХ століття Розділ ІІ. Образ видатного філософа й письменника в українській прозі 70-80-х років Розділ ІІІ. Поетичний портрет Григорія Савича Сковороди Висновки Література Вступ Григорій Савич Сковорода є однією з величних постатей української культури. Видатний просвітитель, філософ і письменник, він був всебічно обдарованою людиною. Його геній зріс і викристалізувався на рідному національному ґрунті, а його проповідь, його філософія , його мудрість мали універсальний, всесвітній характер. Не менший інтерес ніж літературно-філософська спадщина Сковороди викликають відомості про його життя. Так, О.Ізмайлов у своїх спогадах наводить таке висловлювання Л.Толстого: “Багато в його світогляді є дивовижно близького мені. Я недавно ще раз його перечитав. Мені хочеться написати про нього. І я це зроблю. Його біографія , мабуть, ще краща за його твори, але які гарні й твори”. Тож не дивно, що протягом ХІХ-ХХ століть факти життєвого та творчого шляху митця були об’єктом уваги дослідників, його яскрава особистість надихала письменників на створення високохудожніх творів. Матеріалом нашого дослідження були твори української літератури 70-80-х років ХХ ст., в яких було створено образ мандрівного філософа, видатного мислителя доби Просвітництва – Григорія Сковороди. Їх аналіз показав, що постать митця стала джерелом для творів різних літературних родів і жанрів: прозових, зокрема повістей (В.Чередниченко “Молодість Григорія Сковороди”, І.Ільєнко “Основ’янська повість”), художнього життєпису (І.Пільгук “Григорій Сковорода”), поетичних творів, наприклад, циклів Б.І.Олійника, І.Ф.Драча, С.Тельнюка, окремих поезій Л.Костенко, В.Коржа, П.Бондарчука та інших, драматичних творів (М.Марченко “Холодна криниця”). Українськими вченими зроблено чимало в справі збирання, публікації та вивчення творчості Сковороди. Але необхідно зазначити, що лише поодинокі праці літературознавців висвітлюють питання художніх інтерпретацій постаті митця як конкретного історичного образу в українській літературі. Найбільш повним дослідженням цієї проблеми є монографія Т.С. Пінчук “Григорій Сковорода і наш час”( Луганськ,1996), в якій розглядається відтворення образу мислителя в українській літературі взагалі – від перших художніх біографій, основаних на спогадах сучасників Сковороди до творів кінця ХХ століття. Проблемі специфіки відображення постаті філософа в поезії присвячена стаття Т.С.Пінчук “Штрихи до поетичного портрета Григорія Сковороди”(1988). Окремі аспекти питання висвітлили у своїх статтях інші літературознавці: З.Геник-Березовська (“Григорій Сковорода: образ художній і справжній”) звернула увагу на співвіднесеність художнього образу митця та реальної історичної особистості, наголосила на небезпеці стереотипності у його відтворенні, М.Радецька подала огляд історико-біографічної прози про Г.С.Сковороду, довела, що саме цей жанр художньої літератури надає найбільші можливості для розкриття образу, М.Ч

ерняк також аналізує прозові твори про філософа у статті “Образ Григорія Сковороди в художній літературі&quo ;. Таким чином, актуальність теми полягає в тому, що відтворення образу Григорія Сковороди в українській літературі 70-80-х років не було предметом окремого спеціального аналізу, а розглядалося в контексті загального розвитку вітчизняної літератури або як складова частина сукупності творів цієї тематики ХІХ-ХХ століття . Цим зумовлені мета й завдання дослідження. Головною метою нашої роботи є літературознавчий аналіз художніх творів даного періоду, в яких письменниками було створено образ Г.С.Сковороди, з точки зору його повноти й цілісності, специфіки засобів образності. З цього і випливають завдання дослідження : ▪ обґрунтувати актуальність теми; ▪ пояснити причини актуалізації постаті українського мислителя в літературі 70-80-х років ХХ ст.; ▪ дати оцінку особливостей створення образу Григорія Сковороди в кожному з аналізованих творів; ▪ виділити художні твори, в яких автори подали творче осмислення літературно-філософської спадщини митця, створивши глибокий і цілісний образ видатного просвітителя; ▪ схарактеризувати основні тенденції вітчизняної літератури досліджуваного періоду, зумовлені впливом культурних скарбів українського народу, зокрема виявити, яке відображення у художніх творах знайшов життєвий та творчий шлях Сковороди, його філософське вчення. Результати дослідження можуть бути використані при проведенні загального аналізу розвитку літературного процесу в Україні в 70-80-ті роки ХХ століття, для підготовки матеріалів про вшанування пам’яті Г.С.Сковороди у літературі, як додатковий матеріал до занять у школі, вищому навчальному закладі. Розділ І. Причини й передумови актуалізації образу Григорія Сковороди в українській літературі кінця ХХ століття. Протягом останніх майже ста років літературно-філософська спадщина й сама постать Григорія Савича Сковороди ставала знаряддям різних ідей і поглядів. На інтерпретацію його творчості впливали напрочуд цікаві факти життя митця, різні підходи до її аналізу, зокрема психологічний, біографічний. Образ мислителя був постійно у центрі уваги письменників і критиків, оскільки давав багатий матеріал для освоєння, авторського тлумачення, наукових досліджень. Численні звертання не лише дослідників а й митців до постаті Сковороди зумовлені історичною значимістю особи мислителя, якого І.Я.Франко назвав “чи не найзамітнішим з усіх духовних діячів наших ХVІІІ ст.”. Але окрім зацікавлення цією яскравою особистістю, важливою причиною інтересу до образу Сковороди в українській літературі була необхідність звертання до її традицій, адже у мистецтві поряд із послідовною, поступовою спадкоємністю, часто спостерігається “ретроспективна, “зворотна” спадкоємність, звернення безпосередньо до традицій віддалених епох, бо “значне бачиться на відстані”. Це є актуальним передусім для літератури кінця ХХ століття, коли роль людини в історії, “на крутозламі суспільних формацій стає провідною темою мистецтва слова”.

Аналіз минувшини стає ключем до розв’язання найболючіших проблем сучасності, а з’ясування місця особистості в прогресі людства дає можливість торувати шлях у майбутнє. Навіть якщо увага письменника зосереджена на подіях і постатях минулого, це неминуче перетворюється на призму, крізь яку автор розглядає сучасні йому реалії. Тому спроби освоєння одного й того ж самого матеріалу, здійснені в різні історичні періоди будуть суттєво відрізнятися один від одного, відбиваючи як риси розвитку суспільства, так і особливості власне літературного процесу, адже ”конкретний історичний образ великої національно-культурної ваги, яким би віддаленим у часі він не був, продовжує жити в динамічному духовному потоці сьогодення. При цьому ідейно-естетичне й морально- філософське його наповнення пов’язане з провідними тенденціями літературно-мистецького життя”. А дослідження того як мистецтво, зокрема література, трактує й інтерпретує певні культурно-історичні реалії , дає змогу повніше зрозуміти логіку його розвитку в різні періоди, бо повноцінне художнє життя такого образу зумовлюється специфікою національної художньої думки в кожний конкретний момент її саморозвитку. Художнє осмислення історичної особистості перетворюється на розкриття суперечностей сучасності, висвітлення злободенних проблем, переважно й не властивих віддаленому минулому, в якому жив і творив герой книги. Але незважаючи на можливу варіативність трактування образу, він зберігає внутрішню цілісність, певну непроникливість, оскільки сам об’єкт освоєння є принципово невичерпним, незглибимим , завжди є самоцінним, залишаючи можливості його подальших літературних інтерпретацій, що зумовлено насамперед його культурно-історичною значимістю, мистецьким безсмертям. Це значить не те, що образи такого масштабу взагалі не можуть бути освоєні літературою, просто з кожною новою вдалою спробою рівень їх підвищується, відкриваючи тим самим нові площини для трактування, тобто простежується певна етапність, поступовість наближення до образу. 70-80-ті роки характеризувалися досягненням досить високого рівня в освоєнні образу Сковороди, що значною мірою було зумовлено свідомим і відповідальним ставленням письменників як до власної творчості, так і до надбань минулого. Отже, головними причинами звернення митців у літературі досліджуваного періоду до образу Григорія Савича Сковороди були зростання інтересу до цієї історичної особистості напередодні 250-річного ювілею філософа, необхідність встановлення творчого зв’язку між літературою кінця ХХ століття й давніми культурними традиціями українського народу, актуалізація ідей гуманізму й пов’язаний із цим інтерес до філософії Сковороди, активний пошук нових етичних й ідейно-філософських критеріїв в умовах моральної дезорієнтації суспільства. Розділ ІІ. Образ видатного філософа й письменника в українській прозі 70-80-х років ХХ століття. 70-80-х роки в українській літературі – це період активного розвитку історико-біографічного жанру, що проходив у загальному руслі інтересу до “мемуаристики, документалістики, письменницьких біографій”.

Грушевський писав: «Се була доба велико поганзац християнства на укранськм Aрунт, в обох значеннях сього многозначного термна: переходу християнсько доктрини з рам мського життя в сльське  об'днання  з елементами старшого народного релгйного свтогляду». Саме тому апокрифчна народна легенда дуже складне  неоднозначне явище, в якому переплелися нов християнськ образи та де з старими релгйними уявленнями. ¶з класикв фольклористики найкращу класифкацю легенд розробив М. Грушевський, який присвятив х вивченню чимало уваги в «¶стор укрансько лтератури». Його класифкаця стала основою для визначення та аналзу тематичних груп. Оскльки Ббля перше умовне джерело апокрифчних легенд, то подл вдбуваться на старозавтн  новозавтн. Детальнший подл здйснються на основ тематики. Велика тематична група космогончн легенди оповд про походження всесвту, земл, небесних тл. Язичницька мфологя та народн фантаз щодо створення свту далеко вдходять вд зафксовано у Святому Письм розповд про створення свту Богом-Творцем за см днв

1. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

2. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

3. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

4. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

5. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

6. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України
7. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад
8. Українська культура: становлення та розвиток

9. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

10. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

11. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

12. "Золотой век" русской культуры

13. Філософська культура особи та її суспільна значущість

14. Суржик - проблема української мови

15. "Золотой" век русской культуры

16. Філософські засади європейської моделі розвитку України

Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная

17. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

18. Норми сучасної української мови у спілкуванні

19. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

20. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

21. Складні питання культури мови

22. Українська мова серед інших слов’янських мов
23. Архаїчне значення слів у словнику української мови
24. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

25. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

26. Аналіз розвитку українського авангарду

27. Золотой век греческой культуры

28. Религия и ее роль в культуре. Русская реалистическая литература XIX века в контексте "золотого века" русской культуры

29. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

30. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

31. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

32. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки

33. Підготовка до ЗНО - українська мова

34. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

35. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

36. Зв’язок між мовою та гносеологією (Аврелій Августин)

37. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

38. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
39. Додаткові українські легенди та перекази про людину
40. Українські легенди та перекази про диких звірів

41. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

42. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

43. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

44. Свідомість та творчість

45. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

46. Життя та творчість Г. Сковороди

47. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

48. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

49. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

50. Література сентименталізму. Творчість Стерна

51. Життя та творчість Миколи Лисенка

52. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

53. Усна народна творчість українців

54. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства
55. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
56. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

57. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

58. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

59. Культура та побут населення України

60. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

61. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

62. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

63. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

64. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

65. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

66. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

67. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

68. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

69. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

70. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
71. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу
72. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

73. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

74. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

75. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

76. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

77. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

78. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

79. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

80. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

81. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

82. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

83. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

84. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

85. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

86. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
87. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
88. Постмодернізм та українська історична наука

89. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

90. Історія держави та права України

91. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

92. Історія розвитку криміналістики в Україні

93. Звичаї та обряди на Україні

94. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

95. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

96. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Поняття, форма та функції Конституції України

98. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

99. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.