Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Історія розвитку фізичного виховання в Україні

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

РЕФЕРАТ на тему: “ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ” ПЛАН ВСТУП ВИТОКИ І ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Формування фізичного виховання в період Київської Русі Фізична культура в період Козаччини Фізичне виховання в XVII-XIХ століття Розвиток фізичної культури у XX столітті СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечити розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини. Розглядаючи історичний процес виникнення, становлення та подальшого розвитку фізичної культури, необхідно подивитись на ті цілеспрямовані зусилля, яких докладали наші предки, що жили на території сучасної України в різні історичні епохи, як виховували молодь, яку роль у цьому процесі відіграла фізична культура, які ігри, змагальні фізичні вправи, гігієнічні чи лікувальні рухливі засоби застосовувались у побуті та військовій підготовці. Адже протягом всієї історії людства фізична культура посідала провідне місце у його побуті, була органічною частиною національної культури. Як підкреслював відомий вчений В. Елашвілі, « немає у світі народу, в якого б не було б своїх видів фізичних вправ і рухливих ігор, що складають один із елементів фізичного виховання ». Підтвердження цьому є наявність у світі великої кількості народних фізичних вправ та рухливих ігор, частина з яких не тільки побутує у цього народу, але й адаптувалась і розвивається на світовій арені практики фізичного виховання. 1 ВИТОКИ І ТРАДИЦІЇ НАРОДНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Протягом тисячоліть на території сучасної України, залежно від природних умов виникали, розвивались і припиняли своє існування різні спільноти людей. В добу палеоліту виник рід як форма колективного співжиття людей , сформувались основи релігійних вірувань, первісного мистецтва тощо. Важливу роль тут відігравало фізичне виховання. Як засвідчують дослідники, виховання у первісному суспільстві було переважно фізичним. Основні засоби для існування давали тодішній людині полювання, збиральництво, рибальство. Пріоритет кожного з них змінювався залежно від довкілля, особливостей життєдіяльності. В умовах теплого, вологого клімату полювання та збиральництво відігравали майже однакову роль, а в часи періодичного наступу льодовиків зростала роль полювання на великих тварин. Природне вимирання великих, повільних у рухах тварин, на яких люди звикли полювати (приблизно VII тисячоліття до н.е.), призвело до кризи в полюванні, до своєрідної революції у фізичному вихованні до суттєвих змін у системі виховання. І ось наприкінці палеоліту винайдено лук і стріли, що якісно змінило способи ведення полювання, а значить, і підготовку до нього. Людина змогла вражати тварину на відстані, оберігаючи себе від зайвої небезпеки. Застосування допоміжних засобів для полювання вимагало нових навичок, координованих рухів, відповідного розвитку сили, витривалості, спритності.

Ефективне володіння списом, сокирою та ін. в екстремальних умовах полювання вимагало цілеспрямованої підготовки людей до такої специфічної діяльності. І в ній вже проглядались перші риси відмінної від полювання специфічної діяльності людини, попереднього фізичного виховання, як складової культури народу. В заплавах, лісах , горах водились хижаки (ведмеді, вовки) , успішність боротьби з ними залежала від адекватних спільних дій людей та рівня фізичної підготовки. Важливою для фізичного виховання стала поява тоді таких засобів пересування, як волокуші, санчата, лижі та ін. в цю епоху вдосконалюються засоби полювання, визначилась диференціація лука і стріл стосовно видів дичини. З'явились кам’яні сокири, довбані човни, що потім стали в Україні звичним явищем, та інші знаряддя. В часи Великої грецької колонізації узбережжя смуг Причорномор’я, що почалась у VIII ст. до н.е., поширювалися давньогрецькі спортивні традиції. Еллінські поліси, починаючи з VII ст. до н.е. виникають на території сучасної України. Найбільшими з них були: Ольвія, Херсонес, Тіра, а також міста Боспорського царства. Навколишнє середовище та умови, в яких існували ці давньогрецькі міста, сприяли формуванню своєрідної для даної місцевості культури, невід’ємною частиною якої було гімнастичне виховання і атлетика. Найціннішими для вивчення цього періоду є різного роду епіграфічні джерела, залишки спортивних споруд, інвентар, твори мистецтва (настінні розписи, глиняний посуд, спортивні нагороди та призи). Варто зазначити, що фізичне виховання було невід’ємною частиною освіти громадян причорноморських міст. Особливо важливим було військово-фізичне виховання, враховуючи, що у містах не було постійного війська, а в разі потреби послуговувалось народне ополчення. Фізичне виховання здійснювалось у спеціальних закладах – гімнасіях. Вони існували у всіх тогочасних містах. Велике значення приділялось вихованню патріотичних почуттів і поваги до традицій предків. Ці традиції збереглись на півдні України ще у перші століття нашої ери. Як стало відомо, в Ольвії існувало крите приміщення гімнасії (враховуючи холодний клімат). За фізичну підготовку молоді у Причорномор’ї відповідали спеціально обрані особи, ці посади були особливо престижними, на них обирались найдостойніші, найдосвідченіші громадяни. Упродовж тисячоліття у північному Причорномор’ї проводились атлетичні ігри на честь олімпійських богів і героїв. Найвідомішими були ігри на честь Ахілла в Ольвії. Протягом двох тисячоліть до Київської Русі найбільш розвиненим та історично активним був район середнього Подніпров’я. Значний внесок у становлення основ його народної фізичної культури зробили Зарубинецька та Черняхівська культури, що існували на території сучасної України. Таким чином, на території сучасної України (північне Причорномор’я) розвивалась фізична культура, яка в своїй основі відповідала давньогрецькій традиції. Але специфічне довкілля, склад населення та регіональні умови розвитку культури спричиняли до появи в цих місцях своєрідних особливостей фізичної культури.

На праукраїнських землях північного Причорномор’я в античний період було сформовано систему фізичного виховання. Загартування молоді здійснювалось в гімнасіях, завершальною школою фізичного виховання були ефебії під керівництвом спеціально підготовлених вчителів. Десь на переході від неоліту до бронзи (2000 - 1500 pp. до н.е.) від індоєвропейської спільноти відділились балтослов'яни, а близько 1000 р. до н.е. від неї відокремилась протослов'янська група, і відтоді розпочався період осілих поселень слов'ян. З цього часу вони творять власну мовну групу, матеріальну і духовну культуру, суспільний лад, асимілюють елементи культури інших етносів, впливають на них своєю. Почала формуватись і розвиватись своєрідна фізична культура слов'ян, котрі вже у V—VI століттях н.е. жили на території від середньої Вісли до верхнього Дінця (Холмщина, Галичина, Волинь, Полісся, Київщина, Чернігівщина, Пониззя.) і виступали окремою групою народу — слов'яни (склавини), або анти (з давньоіранського — люди краю, кінця). 2 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 2.1 Формування фізичного виховання в період Київської Русі В часи формування Київської Русі наші предки зберегли багато самобутніх традицій національного фізичного виховання. З дитинства молоді прищеплювались потрібні у праці та військовій справі вміння, навички і якості. Як відомо, наші предки до VII століття жили в умовах родових відносин, але поступово рід змінила общинна організація. Цей період був перехідним від військової демократії до феодального (княжого) ладу. В цей період і надалі в нашій країні збереглись позитивні традиції народної фізичної культури, стрижнем якої була загальна фізична підготовка до трудової і військової діяльності всіх без винятку людей. Розповсюдженими в цей період (військової демократії) були так звані ведмежі двобої та культові змагання з биком. В їх програму входили народні фізичні вправи та способи полювання на диких тварин. Вони вимагали надзвичайної сміливості, спритності, сили та знання цілого комплексу ефективних прийомів. На межі IX—X століть навколо Київської землі утворилося державне об'єднання — Київська Русь. Тут ще з часів військової демократії збереглись звичаї виховання дітей, продовжили побутування обряди і ритуали, що склали певну систему підготовки людини до праці та виконання військових обов'язків. В Київській Русі стала побутувати вікова диференціація молоді, покладена в основу народної фізичної культури: - в три роки хлопця саджають на коня, і цей обряд назвали «постриги». Цей ритуал князь Ігор здійснив у трьохрічному віці, а в сім — був на навчанні у Новгороді-Сіверському; - у сім років хлопчик переходить від материнського виховання під нагляд чоловіків (батька або старійшин роду); починається навчання грамоті, стрільбі з лука, володінню списом, арканом, їзди верхи; - в 12 років хлопчик вважається напівдорослим юнаком і до його навчання залучають «військові хитрощі»; - в 17-річному віці юнак вважався дорослим і змужнілим. У кожній віковій групі здійснювалась певна підготовка і завершувалась «ініціацією» (посвятою в наступну).

Нацоналзм проти нац. К: Полтвидав Украни, 1971. Чёрная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии. - М.: Изд-во «Три века истории», 1999. Шанковсъкий Л. Укранська Повстанча Армя // ¶сторя укранського вйська. 1917 - 1995. -Львв: Свт, 1996. Шульженко Б.С., Хамазюк И.В., Данько В.Т. Украинские буржуазные националисты. М., 1963. Шуляк О. В м'я правди: До стор повстанчого руху в Укран. Роттердам: Б.в., 1947. Шумук Д. Пережите  передумане. Детройт: Укранськ вст, 1983. Щеглюк В. «Як роса на сонц». Львв: Фенкс Лтд, 1992. Щодо круглого столу «Голодомор 19321933 рокв  полтичн репрес в Укран в документах архву Служби безпеки Украни.» Прес-релз Прес-центра СБ Украни. 27 серпня 2007 р. Яремко М., Жилавий ¶., Стефюк Ю. На свтлу дорогу (покаяння колишнх оунвцв). Львв: Книжково-журнальне видавництво, 1962. Sodol P. UPA: They fought Hitler and Stalin. - N.-U., 1987. Tus-Krokhmaliuk U. UPA Warfare in Ukraine. Strategical Tactical and Organizational Problems of Ukranian Resistance in World War II. N.-U., 1972

1. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

2. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

3. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

4. Історія земельного права України

5. Історія збройних сил України

6. Фізичне виховання дитини із зоровою патологією
7. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
8. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

9. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

10. Фізичне виховання в дошкільних установах

11. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

12. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

13. Основи фізичного виховання

14. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

15. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

16. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

17. Історія розвитку української мови

18. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

19. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

20. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

21. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

22. Історія України
23. Слобожанщина - історія розвитку
24. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

25. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

26. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

27. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

28. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

29. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

30. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

31. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

32. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

33. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

34. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

35. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

36. Історія діяльності товарних бірж в Україні

37. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

38. Історія розвитку анатомії як науки
39. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
40. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

41. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

42. Історія створення Державного Гімну України

43. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

44. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

45. Проблеми вивчення історії української журналістики

46. Українські перекладознавці XX сторіччя

47. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

48. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

50. Значення Кримського ханства в історії України

51. Історія первісного суспільства на українських землях

52. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

53. Історія України

54. Історія України до ХVI ст
55. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні
56. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

57. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

58. Питання з історії України

59. Предмет і завдання історії України

60. Соціалізм в історії України

61. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

62. З історії української кухні

63. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

64. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

65. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

66. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

67. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

68. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

69. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

70. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
71. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
72. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

73. Історія розвитку вокального мистецтва на Буковині у ХІХ – поч. ХХ ст.

74. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

75. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

76. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

77. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

78. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

79. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

80. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

81. Елементи демократії в історії України

82. Історія президентства як складова системної трансформації в Україні

83. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

84. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

85. Історія розвитку юридичної психології

86. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві
87. Історія фахової соціальної роботи в Україні
88. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

89. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

90. Історія митної справи в Україні

91. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

92. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

93. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

94. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

95. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

96. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие

97. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні у розрізі Податкового кодексу 2010 року

98. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

99. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.