Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організація діяльності підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1. Державна реєстрація підприємства Державна реєстрація підприємств є обов'язковою юридичною дією при їх створенні. Вона встановлена ст. 6 Закону України &quo ;Про підприємства в Україні&quo ; та ст. 8 Закону України &quo ;Про підприємництво&quo ;. Ці статті визначають державні органи, на які покладено реєстрацію підприємств (органи державної реєстрації), а також загальні умови і порядок реєстрації. Детальніше вони визначаються Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. №740. Для державної реєстрації реєструючому органові необхідно подати документи, перелік яких визначено ст. 8 Закону України &quo ;Про підприємництво&quo ;. За наявності всіх документів реєстрація підприємства здійснюється у строк не більше п'яти робочих днів. Протягом цього часу реєструючий орган зобов'язаний видати заявнику свідоцтво про державну реєстрацію підприємства. Свідоцтво є юридичною підставою для відкриття підприємству рахунків у банку за місцем його реєстрації або у будь-яких інших банках за згодою сторін. Банк зобов'язаний відкрити рахунок і в 3-денний термін повідомити про це податкову інспекцію. Для державної реєстрації ПП «Юліанна» 03.01.2005 року подало в реєструючи органи наступні документи: статут, завірений нотаріально; (Додаток № ) свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (Додаток № ) Заява про реєстрацію в фонд соціального страхування (Додаток № ) заяву про реєстрацію в органи пенсійного фонду України; (Додаток № ) довідку, що підтверджує взяття підприємства облік в органи державної податкової служби, засвідчену органом, що видав 1 документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Додаток № ) реєстраційну картку;(Додаток № ) заява про виготовлення печатки (Додаток № ) картку з зразками підписів.(Додаток № ) 2. Відкриття рахунку Відповідно до «Інструкції про відкриття рахунку у національній та іноземній валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ, я, Гоцелюк Юлія Юріївна, директор ПП «Юліанна», 03.01.2005 року подала до АППБ «Аваль» наступні документи : - заяву про відкриття поточного рахунку встановленого зразка, що підписана фізичною особою-підприємцем; (Додаток № ) - копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця уповноваженим органом державної влади України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав; (Додаток № ) - копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Додаток № ) - копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Додаток № ) - картку із зразками підписів (картка для заповнення надається Банком). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.(Додаток № ) 2.1 Об’ява на внесення готівки Об'яви на внесення готівки в касу банку мають бути заповнені чорнилами темного кольору , пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів та іншими способами, які б забезпечили зберігання цих записів протягом установленого терміну зберігання документів.

Чеки, як грошові так і розрахункові, повинні бути заповнені від руки чорнилами або пастою кулькових ручок темного кольору. Назва власника рахунку, номер рахунку та назва банку в чеках та об'явах можуть заповнюватися штампа Для внесення готівки на розрахунковий рахунок, оформляється об’ява на внесення готівки. (Додаток № ) 3. Прийняття на роботу Прийняття працівників на роботу оформлюється виданням наказу, в якому зазначається: Прізвище, ім’я, по батькові працівника; Посада(спеціальність, кваліфікація, розряд); Місце роботи; Умови оплати праці; Початок роботи. В окремих випадках у наказі про прийняття працівника на роботу можуть бути передбачені додаткові умови, а саме: випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій роботі; строки трудового договору; тривалість робочого часу, якщо трудовий договір укладено на неповний робочий день або тиждень; оплата витрат у зв’язку з переїздом2 працівника на роботу в іншу місцевість; звільнення працівника від направлення у відрядження при роз’їзному характері роботи тощо. Перед підписом робиться посилання на підстави видання наказу. З наказом після його підписання керівником підприємства, установи, організації ознайомлюють працівника, роблять відповідний запис у його трудовій книжці, заповнюють особову картку, вносять відомості про працівника до штатно-посадової книги (алфавітної книги). Прийняття на роботу на ПП «Юліанна» відбувається згідно таких документів: - заява працівника, який приймається на роботу, до якої додається ксерокопія паспорту , ідентифікаційного коду, анкети; (Додаток № ) - наказ про прийняття на роботу; (Додаток № ) 3.1 Структура Структура підприємства визначається наступними основними факторами: розміром підприємства, галуззю виробництва, рівнем технологій і спеціалізації підприємства. Якої-небудь стійкої стандартної структури не існує. Вона постійно коректується під впливом виробничо – економічної кон’єктури, науково – технічного прогресу і соціально – економічних прогресів. Поряд с цим при всьому різноманітті структур усі виробничі підприємства мають ідентичні функції, головної з яких – виготовлення і збут продукції. Щоб забезпечити нормальне функціонування повинне мати у своєму складі цехи і майстерні по виготовленню продукції (виконанню робіт, наданню послуг) і по обслуговуванню виробничого процесу. Крім того, кожне підприємство не залежне від його розмірів, галузевої приналежності й рівня спеціалізації постійно веде роботу з оформлення замовлень на виготовлення продукції; організує її схоронність і збут замовникові; забезпечує закупівлю і постачання сировини, матеріалів. Структура приватного підприємства «Юліанна» проста, це пов’язано з тим, що підприємство тільки-но відкрилося. До її складу входять два відділи: комерційний відділ та відділ бухгалтеріі Віділи, які існують на підприємстві, взаємопов’язані між собою , таким чином , забезпечуючи організацію комерційної діяльності. Структура підприємства передбачає у подальшому розвитку розширити всій склад, а тим самим покращуючи роботу у відділі. (Додаток № ) 3.2

Штатний розкладУ статуті ПП «Юліана» зазначено, що його власником визначається структура і штатна чисельність працівників, а також розробляється штатний розклад. На практиці дана функція іноді покладається на відділ кадрів (якщо він є), але найчастіше - на бухгалтера, особливо, на початковій стадії діяльності підприємства. Штатний розклад складений у відповідності зі структурними підрозділами підприємства в порядку підпорядкованості 1 (з огляду на підпорядкованість усередині структурного підрозділу). Даний розклад затверджується на початку року директором (керівником) підприємства і діє протягом календарного року. Про затвердження штатного розкладу видається відповідний наказ. Штатний розклад оформлюється на основі структури підприємства. В ньому визначається: - структурний підрозділ; - прізвище, ім’я та по батькові працівників;3 - розмір окладу; - чисельність працівників; Штатний розклад затверджений керівником підприємства на початку року та діє протягом календарного року. (Додаток № ) 3.3 Посадові інструкції Посадова інструкція – це документ, який оформлюється на кожного працівника. В ній зазначається: 1) сфера діяльності працівника; 2) посада; 3) функції працівника; 4) посадові обов’язки працівника; права та відповідальність; 3.4 Положення про відділи Згідно відділів ,які існують на підприємстві складається положення про відділи, в яких вказується загальні положення, права, основні завдання та функції, порядок роботи у відділу, відповідальність та заключні положення.(Додаток № ) 3.5 Трудовий контрактТрудові відносини на підприємстві між власником ПП «Юліанна» та працівником регулюються, крім нормативних та законодавчих актів, ще й за допомогою трудових договорів (контрактів) та угод. Трудовий контракт ПП «Юліанна» укладений в письмовій формі. Письмова форма контракту підвищує гарантії сторін в реалізації досягнутих домовленостей з питань умов праці. При укладанні контракту рекомендується зазначити наступні основні умови: місце роботи, а саме: назва і адреса підприємства, куди приймається працівник, конкретну роботу у відповідності з кваліфікацією по певній професії або посаді, яку повинен виконувати працівник, дату початку роботи та її закінчення, якщо укладається терміновий трудовий контракт, оплату парці, обов’язки підприємства по забезпеченню охорони праці. Трудова угода укладається у письмовій формі між власником та працівником. Цей договір підвищує гарантії обох сторін з питань умов праці.(Додаток № ). 3.6 Характеристики інструкції щодо охорони праці та пожежної безпеки Закон України «Про охорону праці» - це самостійна гілка в законодавстві України про працю. Закон визначає основні положення конституційного права громадян на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між власником та працівником з питань безпеки, гігієни праці, а також встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

2. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

3. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

4. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

5. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

6. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
7. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
8. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

9. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

10. Планування діяльності підприємства

11. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

12. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

13. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

14. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

15. Організація обліку власного капіталу підприємства України

16. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

18. Організація науково-інформаційної діяльності

19. Інформаційне забезпечення діяльності організації

20. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

21. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

22. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
23. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства
24. Безпека діяльності підприємства

25. Організаційна структура управління персоналу підприємства

26. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

27. Організація управління персоналом підприємства

28. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

29. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

30. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

31. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

32. Аналіз господарської діяльності підприємства

Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры

33. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

34. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

35. Організаційна і виробнича структура підприємства

36. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

37. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

38. Планування діяльності підприємства
39. Система оподаткування господарської діяльності підприємства
40. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

41. Аналіз діяльності підприємства

42. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

43. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

44. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

45. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

46. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

47. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

48. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

49. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

50. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

51. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

52. Суть комерційної діяльності на підприємстві

53. Інноваційна діяльність підприємства

54. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
55. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств
56. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

57. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

58. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

59. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

60. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

61. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

62. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

63. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

66. Організація обліку запасів на підприємствах

67. Організація обліку на підприємстві

68. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

69. Організація управлінського обліку на підприємстві

70. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
71. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ
72. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

73. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

74. Правові основи підприємницької діяльності

75. Свобода та межі підприємницької діяльності

76. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

77. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

78. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

79. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

80. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

82. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

83. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

84. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

85. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

86. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
87. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
88. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

89. Операційна діяльність підприємства

90. Організаційна структура управління підприємством

91. Організація виробництва на металургійному підприємстві

92. Особливості діяльності інноваційних підприємств

93. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

94. Формування організаційних структур управління підприємством

95. Організаційний розвиток підприємств

96. Активізація пізнавальної діяльності учнів

Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

98. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

99. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.