Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит доходів підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: аудит на тему: АУДИТ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА Виконала: студентка групи 10/08 Афанасьєва Н.В. Керівник викладач: Абрамова Г.В. Херсон – 2010 Форма № У-6.01 Затв. Наказом МінВНЗ УРСР від 03 серпня 1984 р. № 253 Херсонська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту ЗАВДАННЯ на курсовий проект (роботу) студента Афанасьєвої Наталі Василівни 1. Тема проекту (роботи) Аудит доходів підприємства 2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) 26.02.2010 року 3. Вихідні дані до проекту (роботи) законодавчі і нормативні акти України, монографії та підручники 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці) Мета і завдання аудиту доходів підприємства. Організація аудиту доходів підприємства. Методика аудиту доходів підприємства 5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обов’язкових креслень) таблиць - 6, рисунків - 1, джерел – 16, додаток - 1 6. Дата видачі завдання 16.10.2009 року КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № п/п Найменування етапів курсового проекту (роботи) Строки виконання етапів проекту (роботи) Примітка 1 Затвердження теми курсової роботи 16.10.2009 2 Збір матеріалу курсової роботи 20.10.2009-30.10.2009 3. Складання плану курсової роботи 24.10.2009 4. Затвердження плану курсової роботи 27.10.2009 5. Написання вступу курсової роботи 24.11.2009 -27.11.2009 6. Написання І розділу курсової роботи 27.11.2009 – 10.12.2009 7 Написання ІІ розділу курсової роботи 11.12.2009 -30.12.2009 8 Написання ІІІ розділу курсової роботи 10.01.2010 - 28.01.2010 9 Написання висновку курсової роботи 01.02.2010 -20.02.2010 10 Оформлення курсової роботи 21.02.2010-25.02.2010 11 Захист курсової роботи 26.02.2010 РЕФЕРАТ Об’єм роботи 30 сторінок, 6 таблиць, 1 рисунок, 1 додаток, 16 джерел. АУДИТ, ДОХОД, ПІДПРИЄМСТВО В роботі розглянуто мету, завдання, об’єкти аудиту доходів підприємства, методику проведення аудиту, Складено програму проведення аудиту доходів підприємства, та наведені основні порушення, які виявляються в ході проведення перевірки. ЗМІСТ ВСТУП 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Предмет аудиту доходів підприємства 1.2 Об’єкти аудиту доходів підприємства 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Джерела інформаційного забезпечення аудиту доходів підприємства 2.2 Способи вивчення операцій по обліку доходів підприємства 2.3 Програма аудиту доходів підприємства 3. МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Перевірка правильності визнання доходів та їх класифікація 3.2 Перевірка правильності обліку доходів 3.3 Перевірка правильності відображення доходів у звіті про фінансові результати 3.4 Основні порушення та важливість їх усунення ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Аудит - це незалежний контроль фінансово-господарського стану підприємств всіх форм власності. Предметом аудиту являється інформація, що стосується функціонування систем господарського механізму і стану господарюючого суб’єкта. Аудит в залежності від завдання замовника виконує функції безперервного , ретроспективного та стратегічного видів фінансово-господарського контролю.

З точки зору направлень аудит підрозділяється на загальний аудит (аудит підприємств та організацій різних організаційно-правових форм), банківський аудит (аудит в банках), аудит страхових організацій, аудит бірж, позабюджетних фондів, інвестиційних інститутів. Одним із найважливіших напрямків аудиту є аудит доходів та фінансових результатів підприємства, так як при неправильному визначенні доходів підприємства неправильно визначається податок на прибуток, що йде до державного бюджету, інвесторам підприємства незрозуміло: прибутковим чи збитковим є дане підприємство тощо. Метою аудиту доходів та фінансових результатів підприємства є перевірка правильності формування та визнання доходів підприємства та їх підтвердження у відповідності до П(с)БО 15 &quo ;Доходи&quo ;. Іншими словами, аудит — це надання практичної допомоги керівництву та економічним службам підприємства, щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій. В 3-ох розділах даної курсової роботи розглядаються актуальні питання аудиту доходів підприємства: Мета і завдання аудиту доходів підприємства. Організація аудиту доходів підприємства. Методика аудиту доходів підприємства. В цих розділах розглядається мета аудиту доходів підприємства, основні завдання, об’єкти, методика проведення, складання програми проведення аудиту доходів підприємства, основні питання перевірки, джерела інформації, основні порушення. 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Предмет аудиту доходів підприємства Вивчення операцій з обліку фінансових результатів діяльності - один із важливих напрямів аудиту. Метою аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є встановлення достовірності даних первинних документів щодо визначення доходів і формування фінансових результатів, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення доходів і визначення результатів діяльності у звітності господарюючого суб'єкта. Завданнями аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності є: перевірка правильності розмежування доходів і фінансових результатів діяльності за кожною класифікаційною групою; встановлення правильності умов визнання та оцінки доходів і результатів від звичайної діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг на результати основної діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів операційної, фінансової, інвестиційної і надзвичайної діяльності на фінансові результати;підтвердження достовірності та правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності; підтвердження законності та правильності визначення і відображення в звітності доходів і фінансових результатів діяльності відповідно до принципів бухгалтерського обліку; перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду, його розподілу та використання.

Предметом аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є господарські процеси та операції, пов'язані з визначенням доходів і фінансових результатів діяльності, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами. Доходи входять до складу об'єктів аудиту на підставі двох принципів — нарахування та відповідності. Нарахування — це принцип, який передбачає правильне відображення в обліку доходів на той момент, коли вони виникли незалежно від дати надходження грошових коштів на рахунок. Відповідності — передбачає визначення фінансового результату шляхом порівняння дохідної частини підприємства звітного періоду та витратами, понесеними у цьому ж періоді. Під час перевірки доходів аудитор, як правило, ставить перед собою такі завдання: - аудит правильності розподілу доходів за класифікаційною групою. - перевірка правильності визнання та оцінки доходів. - перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді. - достовірність даних у первинних документах і на рахунках бухгалтерського обліку операцій з формування доходу. - законність і правильність відображення доходу й фінансових результатів у звітності бухгалтерії. 1.2 Об’єкти аудиту доходів підприємства Виходячи з мети, яку необхідно досягти аудитору при дослідженні операцій з обліку доходів і результатів діяльності, формуються об'єкти аудиту. ( табл. 1.) Таблиця 1. Об’єкти аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності. Елементи облікової політики Операції з обліку Об’єкти обліку Інша інформація 1 2 3 4 - Розмежування доходу за кожною класифікаційною групою доходів від звичайної діяльності - Критерії оцінки доходів - Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів , робіт, інших активів - доходів від реалізації продукції, робіт, послуг, - інших операційних доходів - доходів від участі в капіталі - інших фінансових доходів Записи в первинних документах, облікових регістрах і звітності Інформація про порушення ведення обліку, недостачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів та інше - Умови визнання доходу від надання послуг - Спосіб вивчення ступеню завершеності робіт, послуг, дохід від використання яких визначається за ступенем завершеності - Умови визнання доході від операцій, пов’язаних з цільовим фінансуванням - Умови визнання доходу від використання активів іншими підприємствами - Умови визнання доходу по бартерним операціям - інших доходів - надзвичайних доходів - фінансових результатів діяльності - використання прибутку, покриття збитків Облік доходів і фінансових результатів діяльності здійснюється на підставі наступних первинних документів які наведені в табл.2. Таблиця 2. Перелік первинних документів з обліку доходів і результатів діяльності. Шифр на назва рахунку Документи 1 2 70 &quo ;Доходи від реалізації&quo ; Акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, вимоги-накладні, лімітно-забірні картки, подорожні листи, калькуляційні відомості, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, міни, дарування, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки-розрахунки бухгалтерії 71 &quo ; Інший операційний дохід&quo ; Рахунки-фактури, договори, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, специфікації, прибуткові касові ордери, виписки банку, картки обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, рішення судових органів, інвентарні картки, інвентаризаційні та порівняльні відомості, довідки-розрахунки бухгалтерії 72 &quo ;Дохід від участі в капіталі&quo ; Розрахунки-довідки бухгалтерії 73 &quo ;Інші фінансові доходи&quo ; Розрахунки-довідки бухгалтерії 74 &quo ;Інші доходи&quo ; Розрахунки бухгалтерії, акти переоцінки, договори, акти приймання-передачі, акти ліквідації, акти оприбуткування матеріалів, прибуткові касові ордери, виписки банку, довідки бухгалтерії 75 &quo ;Надзвичайні доходи&quo ; Виписки банку, договори страхування зі страховою організацією, що підтверджують форс-мажорні обставини (рішення уряду, постанови КМУ), розрахунки-довідки бухгалтерії 79 &quo ;Фінансові результати&quo ; Розрахунки-довідки бухгалтерії При проведенні аудиторської перевірки доходів та фінансових результатів підприємства аудитор використовує всі первинні документи, приведені у таблиці.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

2. Самостійне вивчення дисципліни "Аудит"

3. Аудит предприятий по уплате единого налога на вмененный доход

4. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

5. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

6. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
7. Організація і методика аудиту доходів підприємства
8. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

9. Аудит в організації

10. Практичні рекомендації з дисципліни "Інженерні вишукування"

11. Організація роботи Верховної Ради України

12. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

13. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

14. Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

15. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

16. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"

18. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

19. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

20. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
24. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

25. Організація кредитної роботи в комерційному банку

26. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

27. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

28. Повышение эффективности производства яиц на основе внедрения оплаты труда в отрасли от валового дохода

29. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

30. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

31. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

32. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

33. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

35. Організація облікового процесу на підприємстві

36. Організація обліку доходів

37. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

38. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
39. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
40. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

41. Організація управлінського обліку на підприємстві

42. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

43. Роль обліку в управлінні підприємством

44. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

45. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

46. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

47. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

48. Організація роботи користувача з АБД

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

49. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

50. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

51. Анализ валового дохода, прибыли и рентабельности предприятия торговли ООО "Лента"

52. Організація обліку на торгівельному підприємстві

53. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

54. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації
55. Організаційна структура підприємства
56. Організаційна структура управління підприємством

57. Організація виробництва на металургійному підприємстві

58. Організація тимчасового зберігання документів, підготовка до передавання справ до архіву

59. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

60. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

61. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

62. Формування організаційних структур управління підприємством

63. Організаційний розвиток підприємств

64. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

66. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

67. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

68. Організація позакласної роботи з математики

69. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

70. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"
71. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
72. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

73. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

74. Планування і організація навчальної діяльності

75. Організаційна і виробнича структура підприємства

76. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

77. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

78. Організаційні аспекти соціальної роботи

79. Організаційна структура митної системи України

80. Організація роботи автостанції

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

82. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

83. Організація грошових розрахунків на підприємстві

84. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

85. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

86. Валовой доход кафе
87. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки
88. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

89. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

90. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

91. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

92. Фірма як організаційна форма підприємництва

93. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

94. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

95. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

96. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

97. Аудит підприємства

98. Аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц

99. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

100. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.