Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Формування організаційних структур управління підприємством

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст 1. Формування організаційних структур управління підприємством 2. Виробничий процес, його структура і принципи ефективної організації 3. Задача 1 1. Формування організаційних структур управління підприємством Науково обгрунтоване формування організаційних структур управління – актуальна задача сучасного етапу адаптації господарюючих суб'єктів до ринкової економіки. В нових умовах необхідно широко використовувати принципи і методи проектування організації управління на основі системного підходу. Без розвитку методів проектування структур управління утруднено подальше вдосконалення управління і підвищення ефективності виробництва, оскільки: По-перше; в нових умовах у цілому ряді випадків не можна оперувати старими організаційними формами, які не задовольняють вимогам ринкових відносин, створюють небезпеку деформації самих задач управління; По-друге, в сферу господарності управління технічними системами. Комплексний підхід до вдосконалення організаційного механізму раніше багато в чому був підмінений роботою по упровадженню і використовуванню автоматизованих систем управління. По-третє, створення структури повинне спиратися не тільки на досвід, аналогію, звичні схеми і інтуїцію, але і на наукові методи організаційного проектування; По-четверте, проектування найскладнішого механізму - механізму управління – повинне покладатися на фахівців, що володіють методологією формування організаційних систем. При розробці принципів і методики проектування структури як застиглого набору органів, відповідних кожній спеціалізованій функції управління. Воно, перш за все, включає систему мети і їх розподіл між різними ланками. Сюди відноситься склад підрозділів, які знаходяться в певних зв'язках і відносинах між собою; розподіл відповідальності. Важливими елементами структури управління є комунікації, потоки інформації і документообіг в організації. Організаційна структура - це поведінкова система, це люди і їх групи, постійно вступаючі в різні взаємостосунки для вирішення загальних задач. Така різносторонність організаційного механізму несумісна з використанням яких-небудь однозначних методів – або формальних, або неформальних. Тому необхідне поєднання наукових методів і принципів формування структур (системного підходу) з великою експертно – аналітичною роботою, вивченням вітчизняного і зарубіжного досвіду. В основу всієї методології проектування структур повинне бути встановлений спочатку – мета, а потім – механізм їх досягнення. Системність самого підходу до формування структури виявляється в наступному: Не випустити з уваги жодну з управлінських задач, без рішення яких реалізація мети виявиться не повною; Виявити і взаємопов'язати стосовно цих задач всю систему функції, прав і відповідальності по вертикалі управління – від генерального директора підприємства до майстра ділянки; Досліджувати і організаційно оформити всі зв'язки і відносини по горизонталі управління; Забезпечити органічне поєднання вертикалі і горизонталі управління. Дослідження впливу зовнішнього середовища на проектування організації Етап — виявлення і опис елементів зовнішнього середовища (вхід, вихід, технології, знання) Етап - виявлення основних взаємозв'язків між елементами зовнішнього середовища, включаючи елементи прямої дії.

Етап - визначення ступеня різноманітності елементів зовнішнього середовища (зміни, визначеність, зворотний зв'язок ) Етап - проектування кожного елемента організаційної структури з урахуванням зовнішнього середовища, в якому даний елемент функціонуватиме. Етап - формування механізму управління з урахуванням специфіки елементів організаційної структури і її зовнішнього середовища. До останнім часом методи побудови управління, характеризувалися надмірно нормативним характером, недостатньою різноманітністю, що приводило до механічного перенесення організаційних форм, що застосовувалися у минулому, в нові умови. Нерідко апарат управління на самих різних рівнях повторював одні і ті ж схеми. З наукової точки зору дуже вузьке трактування одержували самі початкові чинники формування структур: чисельність персоналу замість мети організацій; постійний набір органів замість зміни їх складу і комбінації в різних умовах. Одним з головних недоліків методик, що застосовувалися, була їх функціональна орієнтація, строга регламентація процесів управління, а не їх результатів. Тому мета і взаємозв'язки різних ланок системи управління придбавають більш важливе значення, ніж строге встановлення їх функціональної спеціалізації. Це особливо виразно виявляється при рішенні проблем, пов'язаних із створенням корпорацій, АТ, фінансово-промислових груп, замовлень і договорів запитам споживачів, з комплексним рішенням проблем якості продукції. Системний підхід, надаючи важливе значення науково обгрунтованому визначенню функції управління і нормативів чисельності як частини загального процесу формування організаційно-управлінської структури, орієнтує дослідників і розробників на більш загальні принципи проектування організацій. Тобто він припускає початкове визначення системи мети організації, яка обумовлює структуру задач і зміст функцій апарату управління. Основне призначення більшості виробничих організацій з погляду суспільства визначається метою задоволення ринкової потреби у вироблюваній продукції і послугах. Разом з тим відповідність між системою мети і організаційною структурою управління не може бути однозначною. В єдиній системі повинні розглядатися і різні методи формування організаційних структур управління. Ці методи мають різну природу, кожний з них окремо не дозволяє вирішити все практично важливі проблеми і повинен застосовуватися в органічному поєднанні з іншими. Ефективність побудови організаційної структури не може бути оцінений яким-небудь одним показником. З одного боку, тут слід враховувати, наскільки структура забезпечує досягнення організацією результатів, відповідних поставленим перед нею виробничо-господарській меті, з іншою – наскільки її внутрішня побудова і процеси функціонування адекватна об'єктивним вимогам до їх змісту, організації і властивостям. Кінцевим критерієм ефективності при порівнянні різних варіантів організаційної структури є якнайповніше і стійке досягнення мети. Проте довести цей критерій до практично застосовних простих показників, як правило, надзвичайно важко. Тому доцільно використовувати набір нормативних характеристик апарату управління: його продуктивність при переробці інформації; оперативність ухвалення управлінських рішень; надійність апарату управління; адаптивна і гнучкість.

При виникненні проблем необхідно формулювати чисельність персоналу як критерій економічної ефективності, відповідно до якого повинна бути забезпечений максимізація результатів по відношенню до витрат на управління. Чисельність апарату управління, повинна бути об'єктивно обгрунтованою для того, щоб у всій повноті забезпечити рішення задач, витікаючих з мети організаційної системи. Процес формування організаційної структури включає формулювання мети і задач, визначення складу і місце підрозділів, їх ресурсне забезпечення (включаючи чисельність працюючих), розробку регламентуючих процедур, документів, положень, що закріплюють і регулюючих форми, методи, процеси, які здійснюються в організаційній системі управління. Весь цей процес можна організувати по трьох крупних стадіях1: Формування загальної структурної схеми у всіх випадках має принципове значення, оскільки при цьому визначаються головні характеристики організації, а також напрями, по яких повинне бути здійснено більш поглиблене проектування як організаційної структури, так і ін. найважливіших аспектів системи (здатність переробки інформації). Розробка складу основних підрозділів і зв'язків між ними – полягає в тому, що передбачається реалізація організаційних рішень не тільки в цілому по крупних лінійно-функціональних і програмно – цільовим блокам, але і аж до самостійних (базових) підрозділів апарату управління, розподіли конкретних задач між ними і побудови внутрішньоорганізаційних зв'язків. Під базовими підрозділами розуміються самостійні структурні одиниці (відділи, бюро, управління, сектори, лабораторії), на які організаційно розділяються лінійно-функціональні і программно– цільові підсистеми. Базові підрозділи можуть мати свою внутрішню структуру. Регламентація організаційної структури – передбачає розробку кількісних характеристик апарату управління і процедур управлінської діяльності. Вона включає: визначення складу внутрішніх елементів базових підрозділів (бюро, груп і посад); визначення проектної чисельності підрозділів; розподіл задач і робіт між конкретними виконавцями; встановлення відповідальності за їх виконання; розробку процедур виконання управлінських робіт в підрозділах; розрахунки витрат на управління і показників ефективності апарату управління в умовах проектованої організаційної структури. Коли потрібна взаємодія багатьох ланок і рівнів управління, розробляються специфічні документи називається – органіграммами. Органіграммама є графічною інтерпретацією процесу виконання управлінських функцій, їх етапів і що входять в них робіт, що описує розподіл організаційних процедур розробки і ухвалення рішення між підрозділами, їх внутрішніми структурними органами і окремими працівниками. Побудова органіграммами дозволяє пов'язати процес раціоналізації технологічних маршрутів і інформаційних потоків з впорядкуванням взаємозв'язків між структурними елементами систем управління, що виникають при організації злагодженого виконання її задач і функцій. Вони фіксують лише організацію управлінського процесу у вигляді розподілу повноважень і відповідальності за забезпечення, розробку і ухвалення управлінських рішень.

Бандери Провд ОУH призначив його наступником вдомого дяча революцйного руху автора "12 прикмет характеру укранського нацоналста" Осипа Мащака. Повальн арешти, як пройшли влтку  восен 1934 р., вдчутно прордили мережу ОУH на захдноукранських землях , головне, в ув'язнен опинився майже весь Крайовий Провд, що призвело до майже повно втрати органзацйних зв'язкв. ОУH, як законспрована органзаця, тримала х в суровому секрет  тому на якийсь час  органзована дяльнсть загальмувалася до вдтворення чткого внутршнього зв'язку. Цим, власне, з великою енергю почав займатися О. Мащак. Проте, його активний вихд на непроврених людей призвв до "виходу" на польську полцю  арешту. Тод ж були заарештован надобласн провдники ОУH З. Матла  М. Богун. Таким чином, восени 1934 р. знову вся верхвка Органзац Краю опинилася в тюрм. Роботу О. Мащака перебрав на себе Микола Кос, якому активно допомагав вдомий дяч ОУH трохи старшого поколння Ярослав Старух. Hа початку 1935 р. в Край прибула зв'язкова вд Проводу ОУH Анна Чемеринська , ознайомившись з ситуацю на мсцях, повдомила, що, як вповноважена, вона признача головою Крайово Екзекутиви ОУH Лева Ребета з Стрийсько Округи ОУH, що викликало деяке здивування сеpед кpайовикв. Якийсь час Л

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

3. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

4. Основні принципи і типи організаційної культури

5. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

6. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
7. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною
8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

9. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

10. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

11. Формування організаційної культури

12. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

13. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

14. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

15. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

16. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина

17. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

18. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

21. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

22. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
23. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
24. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

25. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

26. Етапи організації бухгалтерського обліку

27. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

28. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

29. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

30. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

31. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

32. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

33. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

34. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

35. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

36. Організація захисту державної таємниці в Росії

37. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

38. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
39. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
40. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

41. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

42. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

43. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

44. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

45. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

46. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

47. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

48. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

49. Міжнародні фінансові організації та їх роль

50. Світова організація торгівлі: цілі та функції

51. Україна та міжнародні економічні організації

52. Економічні та правові основи управління організацією

53. Кризове явище функціонування та розвитку організації

54. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації
55. Організаційна структура управління персоналу підприємства
56. Організаційна структура управління підприємством

57. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

58. Поняття організації та її ознаки

59. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

60. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

61. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

62. Організація та методика виконання курсових

63. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

64. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные

65. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

66. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

67. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

68. Дитячі та юнацькі організації в Україні

69. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

70. Організаційна і виробнича структура підприємства
71. Процес організації виробництва та виробництва
72. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

73. Організаційна структура митної системи України

74. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

75. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

76. Організація та проведення туристичних походів

77. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

78. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

79. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

80. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

81. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

82. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

83. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

84. Суспільна організація життя слов

85. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

86. Організація праці
87. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
88. Організаційна система управління природокористуванням України

89. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

90. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

91. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

92. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

93. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

94. Організація банківської справи

95. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

96. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Організація касових операцій у банківських установах

98. Організація ресурсної бази банків в Україні

99. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.