Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Прогнозування нових технологій

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Содержание1. Необхідність і завдання прогнозування 2. Основні методи прогнозування технологій 3. Заміна технологій 4. Патентні дослідження на різних стадіях процесу розроблення нової продукції 4.1 Взаємозв'язок стадій розроблення нової продукції з патентними дослідженнями 4.2 Патентні дослідження на стадії пошуку нових ідей 4.3 Патентні дослідження на стадії відбору ідей 4.4 Патентні дослідження на стадн формування концепції нової продукції 4.5 Патентні дослідження на стадії формування концепції технологічного процесу 4.6 Патентні дослідження на стадії розроблення продукції 1. Необхідність і завдання прогнозуванняТехнологічне прогнозування визначають як прогнозування майбутніх характеристик технологій, устаткування або методів, їхніх конкретних характеристик, параметрів. Іншими словами, це опис майбутнього в словах або цифрах стосовно сфер використання технології. Методи технологічного прогнозування можуть бути застосовані на будь-якій стадії технологічного проекту, починаючи з фундаментальних досліджень, виявлення комерційного потенціалу розробки й закінчуючи аналізом виробленого продукту, а також економічного середовища та ринку. Оскільки ціль будь-якої нової технології або інноваційного проекту - посилення конкурентоспроможності, а здійснення технологічної розробки часто забирає роки, важливо, щоб до моменту його завершення мета проекту залишалася, як і раніше, актуальною, а досягнуті параметри зберігали переваги щодо можливих конкурентів. Отже, задачі, які необхідно розв'язувати при прогнозуванні нової технології, зазвичай передбачають: проведення порівняльного аналізу планованої розробки; аналіз зовнішніх тенденцій у процесі виконання розробки, що повинна зберегти свою конкурентність на момент її завершення; експертні судження про можливі наслідки здійснюваної розробки або продуктів для компанії й економіки загалом. Щоб визначити технічний рівень технології на будь-якій стадії комерціалізації, слід виконати такі кроки: виявити весь набір критичних параметрів технології або продукту, що виробляється за цією технологією, які обумовлюють їх конкурентність; формалізувати опис цих параметрів; зіставити ці параметри з відповідними характеристиками, що їх досягли основні конкуренти; визначити можливий розвиток або еволюцію технології чи продукту порівняно з описаними за час передбачуваного здійснення розробки. Крім технічних параметрів, критеріями оцінки &quo ;перспективності&quo ; розробки мають бути такі характеристики, як: величина необхідних витрат; доведена &quo ;ринковість проекту&quo ;; співвідношення ризиків та очікуваної користі; технічна можливість керувати проектом. Типовою помилкою є врахування тільки технічних параметрів та ігнорування інших факторів навколишнього економічного, політичного, соціального середовищ, зв'язок між якими показано на рис.2.9 Ось, наприклад, науковці розробили технологію вирощування трансгенної сої, що обіцяє великі економічні прибутки. Але населення побоюється споживати продукти, що її містять. Воно апелює до уряду про заборону застосування сої в харчових продуктах. Уряд, своєю чергою, може ініціювати, а парламент прийняти закон, що забороняє використання трансгенної сої.

Отже, технологічні аспекти не можна вивчати ізольовано. 2. Основні методи прогнозування технологійОпис результатів технологічного прогнозу має містити чотири обов'язкових елементи: обговорений період; прогноз загальної ситуації в конкретній галузі технологій; прогнозовані характеристики якості; імовірність зазначених змін до зазначеного часу. Вже на етапі генерації ідеї нової технології необхідно вивчити три фактори: Технологічні аспекти: технічні характеристики порівняно з тим, що можливо досягнути; потенційна продуктивність; час, який необхідно витратити для розроблення; дата запуску розробки у виробництво. Економічні характеристики: витрати на розробку порівняно з потенційним прибутком від її використання; собівартість продукції порівняно з плановою ціною; обсяг очікуваних продажів порівняно з витратами на виробництво. 3. Ринок: зміна пошуку; поява технологій конкурентів і технічні характеристики їхніх технологій, розмір ринку та тенденції його зростання. Цілком зрозуміло, що на етапі генерування ідеї нової технології такі оцінки будуть грубими. Але їх необхідно буде повторювати на наступних етапах: оцінка вірогідності створення технології; розроблення і прогнозування технології; підготування її до виробництва і запуск виробництва. Зазвичай під час переходу від етапу до етапу прогнозні оцінки ставатимуть дедалі точнішими. Образно процес уточнення прогнозу представив Браєн Твісс на прикладі автомобільної подорожі. Перш ніж відправитись у подорож, вивчається карта й обирається маршрут. Це вихідне планування, що визначає час у дорозі. Але дорогою доводиться змінювати швидкість через повороти та щільність руху. Гарний водій враховує ці зміни заздалегідь, що схоже на процес короткострокового прогнозування. Якусь інформацію можна одержати, подивившись у дзеркало заднього виду, тобто одержати інформацію про минуле. Відставання може бути також спричинене дорожньо-ремонтними роботами або поломкою автомобіля. Ці події можна передбачити, однак неможливо спрогнозувати, коли вони відбудуться. Проте їх варто врахувати під час планування непередбачених обставин. Якщо ж вони відбудуться, можна буде підготувати новий план з іншим часом прибуття та зміненим маршрутом. А для цього необхідно зробити новий прогноз. Зрештою, може виявитись, що новий очікуваний час прибуття не влаштовує водія й тоді він вирішує скасувати поїздку. Для прогнозування технологій можна практично використовувати й інші методи прогнозування, вже описані в цьому розділі. 3. Заміна технологійРано чи пізно виникає ситуація, коли спроби вдосконалити технологію не мають успіху. Тоді виникає потреба замінити стару технологію на нову. Безумовно, за такої заміни необхідно брати до уваги економічні й інші чинники, але ключовою проблемою, без розв'язання якої успіх неможливий, є пошук принципово нової межі ключового технологічного параметру. Часто проблему розв'язують на основі винаходу або навіть відкриття. Для пояснення цього повернімося до методу S-кривих. Уповільнення зростання параметра для технології А свідчить про те, що значення цього параметра наближається до природної межі, тому необхідно подумати про заміну цієї технології на нову, для якої фізичне обмеження буде більшим, ніж для технології Л.Ц

ілком вірогідно, що ця нова технологія натрапить на протидію персоналу підприємства. Принаймні є дві причини для цього. По-перше, на час ,: критичний параметр нової технології Б буде нижчим, ніж для технології А. По-друге, нова технологія зведе нанівець більшу частину капіталовкладень в обладнання технології А. Тому є бажання працювати на цьому обладнанні якомога довше, щоб отримати віддачу від вкладення інвестицій. Песимістично можуть ставитись до нової технології і технологи, оскільки їх знання про старі технології значні, а про нові - не достатні. Керівники часто недооцінюють весь масштаб загрози, що може мати катастрофічні наслідки для їхнього майбутнього, якщо вчасно не замінити стару технологію. Під час прогнозування нової технології слід звернути увагу на її природні обмеження. Якщо обмеження нової й наявної технології однакові, то переваги першої можуть виявитися незначними, і попередні витрати, невизначеність і ризики можуть призвести до того, що її буде недоцільно здійснити, попри переваги. Однак якщо обмеження для нової технології значно перевищує як таке для старої, то нова технологія може забезпечити конкурентоспроможність товарів, що вироблятимуться за її допомогою. Але для того, щоб знайти нове вище обмеження, необхідно принаймні здійснити винахідницький крок, тобто зробити винахід, який ляже в основу цієї технології. Є багато прикладів заміни технології через пошук нових природних обмежень. Один з них - технологія відтворення звуку. Спочатку це був фонограф, у якому механічні коливання сталевої голки передавалися на металеву мембрану. Потім була магнітна стрічка, яка містила звукову доріжку у вигляді намагнічених ділянок магнітного носія. Тепер для запису та відтворення звуку застосовуються цифрові технології. Тобто звук кодується в цифровому вигляді, а для його відтворення застосовується цифрова техніка. При цьому перехід від одної технології до іншої супроводжується значним підвищенням якості звуку. 4. Патентні дослідження на різних стадіях процесу розроблення нової продукції 4.1 Взаємозв'язок стадій розроблення нової продукції з патентними дослідженнямиОдним з інструментів управління інтелектуальною власністю на етапі розроблення нового товару є використання патентних досліджень на всіх стадіях цього процесу. Такі дослідження проводять на основі патентної інформації. Патентна інформація - це технічна та правова інформація, що міститься в офіційних періодичних публікаціях відомств інтелектуальної власності, які є в усіх країнах, де законодавством передбачена правова охорона об'єктів права інтелектуальної власності. Майже дві третини технічної інформації, що розкривається в патентній інформації, більш ніде не публікується. Загальна кількість патентних документів у світі сягає нині 40 млн. Як результат, патентна інформація є єдиною всеохопною добіркою систематизованої технічної інформації. Крім цього, патентні документи класифікуються за технічними галузями відповідно до єдиної детально розробленої Міжнародної патентної класифікації, що значно полегшує пошук потрібної інформації. Для підприємств патентна інформація корисна передусім тим, що завдяки її оперативності вона може з успіхом використовуватись для стратегічного планування в сфері бізнесу.

Подрядчик вправе требовать от государственного заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ. 2. Если иное не предусмотрено законом, изменения государственного контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются по соглашению сторон. Статья 768. Правовое регулирование государственного контракта К отношениям по государственным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных нужд. Глава 38. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ 1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 2

1. Новые технологии в организации PC

2. Новые технологии. Microsoft Office XP

3. Успехи СССР в области просвещения, культуры и науки, освоение новых технологий и прорыв в космос

4. От новых технологий – к новым рынкам

5. Новые технологии в обучении иностранному языку

6. Методические перспективы реализации новых технологий обучения движениям и овершенствования в них
7. Новые технологии в обучении иностранному языку
8. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

9. Новые технологии производства сена методом активного вентилирования

10. Применение новых технологий при проведении ремонтно-изоляционных работ

11. Новые технологии мониторов

12. Справочно - информационное обслуживание: новые технологии

13. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

14. Новейшие технологии в развитии лидерских моделей

15. Внедрение новых технологий. Управление персоналом на Российском предприятии

16. Представление новых технологий фортепианной школы

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

17. Интернет-консультирование в качестве новой технологии психологического консультирования

18. Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся

19. Новые информационные технологии обучения в математике

20. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете

21. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовке учителя музыки

22. Использование новых информационных технологий при обучении химии в ВУЗе
23. Умственная самостоятельность студентов как критерий успешности новых образовательных технологий реализуемых в процессе обучения
24. Новейшая разрядно-импульсная технология укладки бетона

25. Принципиально новые - струйные энергетические технологии

26. Технология выгонки новых сортов тюльпанов с использованием различных

27. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

28. Внедрение новых компьютерных и информационных технологий в учебно-воспитательный процесс

29. Новые информационные продукты и технологии

30. Проблемы применения новых образовательных технологий в обучении истории

31. Новые биологические технологии на службе медицины

32. Новые информационные технологии в системе непрерывного образования

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

33. Новые информационные системы и технологии

34. Розробка технології нових видів загартованого морозива

35. Современные технологии и новые формы торговли

36. Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти

37. Думать о бизнесе клиента — новая "старая" технология продаж

38. Штриховые коды – новый предмет библиотечной технологии
39. Новые образовательные технологии как средство повышения качества образования
40. Социальные технологии как новый этап развития

41. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

42. Перспективные композиты XXI века на основе органических и неорганических полимеров и новые металлические сплавы, приоритетные технологии, структура, свойства

43. Новые современные коагулянты в технологии очистки сточных вод

44. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

45. Новейшее достижение в освоении космоса

46. Новый подход в понимании преадаптации

47. Португалия, как новый сегмент туристического бизнеса в России

48. Новая Зеландия

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Новая Зеландия

50. Новые индустриальные страны мира

51. Административное задержание по новому КоАП РФ

52. Новый план счетов учета в банках за 2002 год

53. Шпоры по гражданскому процессу (Новый кодекс)

54. Япония в новое время (19 век)
55. Традиционные и новые оценки татаро-монгольского иго на Руси
56. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

57. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе

58. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

59. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

60. Переход от "персонального" журнализма к "новому" в 80х-90х годах XIX веках в капиталистической прессе США

61. Новый взгляд на Библию

62. Аборигены Австралии и папуасы Новой Гвинеи

63. Европейская культура нового времени

64. Новые подходы к рассмотрению личности Печорина (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени")

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Новое поэтическое течение Серебряного века

66. Новые тенденции в современной популярной музыке

67. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

68. Новая Экономическая Политика

69. Буржуазный прогресс в Европе в Новое время

70. Новая экономическая политика
71. Киевская Русь. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Создание Российского централизованного государства. Европа в начале Нового времени. Московское царство (Методические указания)
72. Новейшая мировая история. Периодизация 1945-2000

73. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

74. Новейшая история США

75. Новая экономическая политика (НЭП)

76. История Европы и Америки в новое время (шпаргалка)

77. Мы наш, мы новый мир построим

78. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы

79. Безопасность информационных технологий

80. Технология ADSL

Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина

81. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

82. Основы информационных технологий

83. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/

84. Безопасность информационных технологий

85. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

86. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения
87. Компьютерные сети Информационных технологий
88. Технология PLC (Power Line Communication)

89. Компьютерные технологии в судостроении

90. Информационные технологии

91. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД

92. Лекции по информационным технологиям

93. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

94. Технология беспроводной передачи информации на примере технологии Bluetooth

95. Технология BlueTooth

96. Технология разработки программного обеспечения

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

97. Информационные технологии в фармации

98. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

99. Информационные технологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.