Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий облік на підприємстві

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Полтавський інститут економіки та менеджменту „Світоч” Кафедра: Туризму та соціальних наук Контрольна робота з дисципліни: «Фінансовий облік» на тему: Фінансовий облік на підприємстві Зміст 1. Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку 2. Фінансово-економічна характеристика ТОВ “Промінь” Карлівського району Полтавської області 3. Оцінка організації фінансового обліку в ТОВ &quo ;Україна&quo ; 3.1 Формування фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства 3.2 Взаємовідносини ТОВ &quo ;Україна&quo ; з фінансовими органами 3.3 Фінансове планування 3.4 Шляхи удосконалення організації фінансової діяльності в умовах реформування економіки Список використаної літератури Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку Фінансовий облік — комплексний системний облік майна, господарської діяльності підприємства через суцільне, повне й безперервне відображення господарських процесів за звітний період. Його ведуть відповідно до законодавства країни та міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку. Здійснюється для формування вартісних показників діяльності підприємства і виявлення зовнішніх зв’язків із постачальниками, покупцями, банками, інвесторами, акціонерами. Фінансовий облік регулюється законодавством. Він обов’язковий для всіх суб’єктів господарювання й оприлюднюється у фінансовій звітності та деклараціях, підлягає аудиту. Фінансовий облік відображає стан майна, зобов’язань, капіталу та фінансового результату діяльності підприємства в єдиному грошовому вимірнику за допомогою подвійного запису з метою формування звітності різних видів та встановлених форм. Незважаючи на те, що в кожному з видів обліку присутні (притаманні) свої особливості, вони мають загальні характеристики в принципах побудови, використовуючих методах і, що найбільш важливо, в управлінському і фінансовому обліку в процесі поточного управління виробництвом в якості єдиних об’єктів виступають засоби праці і сама праця, тобто матеріальні і трудові ресурси. Між управлінським та фінансовим бухгалтерським обліком є дуже багато спільного. Насамперед ідеться про такі характеристики: єдина система первинного обліку; єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу; єдине професійне середовище та інші. Розглянемо більш детально риси фінансового обліку: Фінансовий облік ґрунтується на єдиній системі збирання і первинної обробки облікової інформації: цю систему називають також “первинним обліком” або “обліком першого поверху”. Саме на рівні первинного обліку відбувається реєстрація окремих господарських подій або фіксація певних чинників, пов’язаних з цими подіями. Надалі ця інформація узагальнюється і обробляється у системах управлінського та фінансового обліку відповідно до їх цільового призначення. Фінансовий облік значною мірою ґрунтується на концепції відповідності в управлінні. Ієрархія відповідальності у фінансовому обліку в основному існує у вигляді “власники – вищий менеджмент”, а в управлінському – охоплює всі рівні від вищого менеджменту до окремого працівника, який відповідає за здійснені ним витрати.

Дані фінансового обліку використовуються для прийняття рішень – акціонерами, кредиторами, інвесторами, податковими органами та ін. Ці рішення у кінцевому підсумку впливають на діяльність підприємства. Фінансовий облік входить в професійне середовище, де як окремі сектори можна виділити також бюджетний облік та бухгалтерську освіту. Професіонали вищої кваліфікації на відміну від вузьких фахівців є універсалами і їх діяльність відзначається високим ступенем диверсифікації. Фінансовий облік грає регулюючу роль і несе в собі елементи такої системи, котра передбачає прямі і зворотні зв’язки при виконанні функцій спостереження, вимірювання різних характеристик виробництва або його окремих частин, обробки інформації за даними первинної документації. Підтвердженням тому служить рух звітної документації між підрозділами і службами підприємства і бухгалтерією. Ведення фінансового обліку є обов’язковим для кожного підприємства. Законом встановлюються вимоги до фінансової інформації. Регламентуються форми звітності і їх зміст, порядок розрахунку показників. Оскільки менеджерам необхідна часто термінова (негайна) інформація, то для прийняття рішень використовуються приблизні (наближені) оцінки. Вимоги до точності в управлінському обліку послаблені в сторону (бік) прискорення отримання інформації. В той час як фінансовий облік базується на точності інформації, законом регламентуються не тільки обмеження, але і вимоги. Фінансові звіти готуються для зовнішніх користувачів, тобто людей, які не працюють на підприємстві. Інформація, що міститься в фінансових звітах, відображає операції, котрі вже здійснені, і тому вона піддається перевірці і оцінці надійності. Фінансові звіти узагальнюють інформацію про діяльність всього підприємства. В деяких випадках (коли підприємство або розміщене в різних регіонах, або має декілька видів діяльності) складаються окремі фінансові звіти або розрахунки за галузями, видами діяльності. Мета обліку – основна (основоположна) ознака відмітної характеристики. Призначення фінансового обліку – складання фінансової звітності зовнішнім користувачам інформації. Мета рахується досягнутою, якщо документи складені і представлені (доставлені, подані) за призначенням. Фінансовий облік будується на основі загальноприйнятих норм і стандартів бухгалтерського обліку. Крім того, користувачі повинні бути впевнені, що облік ведеться по загальноприйнятому порядку, дякуючи чому він в достатній мірі достовірний. Інформація, що відображена в фінансових звітах, показує результат здійснених фактів (що мали місце, відбулися) і господарських операцій за певний (визначений) період часу. Інформація фінансового обліку використовується в управлінському обліку при плануванні і прогнозі. Однак в структуру управлінського обліку, крім того, попадає інформація, спрямована і до майбутнього. Мета фінансового обліку – показати, “як це було”, а управлінського – “як це повинно бути&quo ;. При цьому найбільша увага приділяється оцінкам майбутніх періодів. Кінцевим продуктом (результатом) фінансового обліку є фінансові документи, котрі складаються в грошовому вираженні.

Господарські операції вже здійснені і об’єктивно виміряні в грошових одиницях відповідного періоду на рахунках бухгалтерського обліку. Сальдо всіх рахунків, які включені в головну книгу, показують в фінансовій звітності. Фінансово-економічна характеристика ТОВ “Промінь” Карлівського району Полтавської області ТОВ &quo ;Промінь&quo ;, що знаходиться в с.Попівка, Карлівського району Полтавської області, зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю в жовтні 2003 року. До цього часу воно працювало як дочірнє підприємство &quo ;Промінь&quo ; акціонерного товариства закритого типу &quo ;Ланнівський молочноконсервний комбінат&quo ;. ТОВ &quo ;Промінь&quo ; знаходиться у вигідному економічному положенні. На невеликій відстані від господарства знаходяться основні пункти реалізації продукції (цукрозавод, хлібоприймальний пункт, комбікормовий завод, ін), неподалік знаходиться залізнична станція. В господарстві функціонують рослинницька і тракторна бригади, будівельна бригада, свиноферма, ремонтно-механічна майстерня, деревообробна майстерня, олійниця. Господарство забезпечене необхідними для здійснення господарської діяльності машинами і обладнанням (культиваторами, сівалками, комбайнами, жатками, волокушами, гичкозбиральними машинами), транспортними засобами (причепами, автомашинами). Згідно довідки №70 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ &quo ;Промінь&quo ; здійснює такі види діяльності: вирощування зернових і технічних культур; виробництво нерафінованих олії та жирів; розведення великої рогатої худоби; виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості; оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин; інші види оптової торгівлі. Важливим елементом фінансово-економічної характеристики господарюючого суб’єкта є аналіз його майнового стану за інформацією бухгалтерського балансу. Тож спочатку звернемо увагу на аналіз майна ТОВ &quo ;Промінь&quo ; в таблиці 2.1. Таблиця 2.1 Аналіз майна ТОВ &quo ;Промінь&quo ;, 2004-2006рр. № п/п Види активів (майна) 2004р. 2006р. Зміни ( ,-) сума, тис. грн У % до під- сумку сума, тис. грн у % до під- сумку суми, тис. грн питомої ваги, пунктів у % до 2003р А Б 1 2 3 4 5=3-1 6=4-2 7=5/1 100 Майно - всього 1103 100 2385 100 1282 - 116,2 1 Необоротні активи 332 30,1 1162,5 48,74 830,5 18,64 в 2,5р. 1.1 Основні засоби 332 30,1 872,5 36,58 540,5 6,48 162,8 2 Оборотні активи 771 69,9 1222,5 51,26 451,5 -18,64 58,56 2.1 Оборотні виробничі фонди 600 54,4 848,7 35,58 248,7 -18,82 41,45 2.1.1. Виробничі запаси 286 25,93 167,9 7,04 -118,1 -18,89 -41,29 2.2 Фонди обігу 171 15,50 373,8 15,67 202,8 0,17 118,6 2.2.1. Готова продукція і товари 99 8,98 281,3 11,79 182,3 2,81 184,1 2.2.2. Поточна дебіторська заборгованість 72 6,53 65,1 2,73 -6,9 -3,8 -9,58 2.2.3. Грошові кошти і фінансові інвестиції - - 27,4 1,15 27,4 1,15 - 3 Витрати майбутніх періодів - - - - - - - Як свідчать розрахунки, проведені в таблиці 2.1, у 2006 році порівняно з 2004 роком вартість майна підприємства збільшилась на 1282 тис грн. або на 16,23%.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Фінансовий облік на підприємстві

2. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

3. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

4. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

6. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
7. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
8. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

9. Облік собівартості продукції на підприємстві

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

13. Організація обліку на підприємстві

14. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

15. Організація управлінського обліку на підприємстві

16. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

17. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

18. Організація обліку на торгівельному підприємстві

19. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

20. Державна фінансова підтримка санації підприємств

21. Методи фінансового планування на підприємстві

22. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
23. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин
24. Фінансова санація та банкрутство підприємств

25. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

26. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

27. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

28. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

29. Система маркетингового планування на підприємстві

30. Податок на прибуток підприємств

31. Суть комерційної діяльності на підприємстві

32. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения

33. Планування діяльності підприємств

34. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

35. Економічний аналіз підприємств

36. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

37. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

38. Кредитування підприємств
39. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
40. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

41. Охорона праці на підприємстві

42. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

43. Доходи сільськогосподарських підприємств

44. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

45. Звітність сільськогосподарських підприємств

46. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

47. Розподіл прибутку державних підприємств

48. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

49. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

50. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

51. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

52. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

53. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

54. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві
55. Комерційна діяльність підприємств
56. Маркетингові дослідження на підприємстві

57. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

58. Організація збутової діяльності на підприємстві

59. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

60. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

61. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

62. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

63. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

64. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки

65. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

66. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

67. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

68. Організація виробництва на металургійному підприємстві

69. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

70. Особливості діяльності інноваційних підприємств
71. Персонал на підприємстві
72. Проблема управління прибутком на підприємстві

73. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

74. Стратегічне планування і управління на підприємстві

75. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

76. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

77. Управління якістю на підприємстві

78. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

79. Організаційний розвиток підприємств

80. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

81. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

82. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

83. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

84. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

85. Грошові розрахунки підприємств

86. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств
87. Кредитування підприємств
88. Непрямі податки з підприємств

89. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

90. Організація грошових розрахунків на підприємстві

91. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

92. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

93. Фінанси підприємств

94. Форми фінансування підприємств

95. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

96. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

97. Амортизаційна політика на підприємстві

98. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

99. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

100. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.