Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Світові ринки зброї та військового спорядження

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

УКООПСПІЛКА ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ кафедра маркетингу РЕФЕРАТ на тему: “Світовий ринок зброї та військового спорядження” Виконала: студентка 381 групи факультету МЕВ Данкова Н.О. Перевірив: Яхвак Д.М. ЛЬВІВ - 2004 ЗМІСТ 1. Характерні риси світового ринку зброї 2. Аналіз попиту і пропозиції на світовому ринку зброї 3. Основні фактори, що впливають на світовий ринок зброї Список використаної літератури ХАРАКТЕРНІ РИСИ СВІТОВОГО РИНКУ ЗБРОЇ Торгівля зброєю е широко визнаним чинником міжнародних відносин. Будучи одним з аспектів зовнішньої діяльності держави, ця сфера завжди привертала підвищену увагу світового співтовариства, потенційних конкурентів і покупців, експертів-політологів, підприємців і приватних осіб. Частка експорту озброєнь і послуг військового призначення у світовому експорті, за різними оцінками, становить від 1,5% до 2 %. Тільки за останні 10 років, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), через світовий ринок озброєння та військової техніки (ОВТ) пройшло продукції на загальну суму 296 млрд. дол. Цим видом діяльності займаються близько 50 країн-експортерів і 120 імпортерів. При цьому слід зазначити, що левова частка світової торгівлі зброєю концентрується в руках вузького кола експортерів і покупців. Так, на 10 основних країн-експортерів припадає близько 90% усіх продажів, а на 30 основних країн-імпортерів — близько 85% закупівель озброєння і військової техніки у світі. Особливістю сучасного світового ринку озброєння є те, що, на відміну від попереднього десятиріччя, він характеризується не стратегічною, а більшою мірою комерційною конкуренцією. Політичні фактори, які домінували на ринку озброєння а 70— 80-і роки, поступаються місцем ринковим, змінюються традиційні уявлення про торгівлю зброєю як про міждержавний імпорт (експорт) в основному великих систем ОВТ. Ця форма торгівлі вже не домінує, вона дедалі частіше витісняється новими. На відміну від багатьох критичних груп товарів, виробництво яких може й не розгортатися в самій країні, національне військове виробництво організовується завжди. Зброя ж є й залишатиметься в доступній для огляду перспективі матеріальною запорукою національної безпеки держав за наявності потенційно конфліктного міжнародного оточення. Контроль за рухом товарів і технологій військового призначення, а також реєстрація експортно-імпортних операцій є досить складними. Це, у першу чергу, пов'язано з переданням озброєнь, яке сторони з політичних інтересів та міркувань далеко не завжди бажають афішувати. Особливо це стосується відносин з так званими "проблемними" країнами або учасниками збройних конфліктів, до яких світовим співтовариством вжито обмежувальних санкцій чи ембарго. Політичні наміри доповнюються й чисто меркантильними міркуваннями: торгівля зброєю — справа досить прибуткова, а її постачання всупереч заборонам дає ще більший зиск. Внаслідок цього існують легальний "білий" ринок озброєнь, "чорний" нелегальний та ринок "сірої" торгівлі, коли офіційних міжнародних заборон не існує, але країна-експортер з певних міркувань не бажає здійснювати торговельні операції за схемою "поставщик - кінцевий користувач" або декларувати їх на державному рівні.

Розробка нових зразків озброєння, шо задовольняють запити покупців з одного боку, обмежується інтересами власної безпеки, а з іншого - високий рівень складнощів, значна частка унікальних зразків викликають необхідність встановлення тісних контактів заздалегідь, до початку виробництва товару, тобто вже на стадії проектування та розробки техніко-економічних параметрів. Постачання складних видів техніки вимагає встановлення між продавцем та покупцем тривалих відносин, які не припиняються й після поставки виробів у зв'язку з монтажем, налагодженням та введенням в експлуатацій, а також технічним обслуговуванням у процесі експлуатації (навчання персоналу тощо). Важливою особливістю безпосередніх зв'язків при поставках складних видів техніки е те, що вони, не обмежуючись відносинами між експортером- виробником та імпортером-покупцем, тягнуть за собою запровадження цілої системи зв'язків між фірмами, що беруть участь у комплектації таких поставок, тобто між субпоставщиками. При цьому генеральний підрядчик організовує комплектації і несе відповідальність перед покупцем за її своєчасність та якість. Таким чином, між усіма фірмами, що беруть участь у цьому процесі, повинні встановлюватися тісні, постійні й тривалі коопераційні зв'язки, причому ще на стадії науково-дослідних та проектних робіт. Наявність прямих зв'язків між різними фірмами дозволяє одночасно налагодити тісніші контакти з ринком, краще вивчати попит покупців, скоріше пристосовувати власні виробничі програми до вимог конкретного споживача за умов гострої конкуренції. На ринку зброї не існує будь-яких квот і незважаючи на величезну відмінність у цінах виробників, ніким і ніколи не запроваджувалися антидемпінгові заходи, що є усталеною практикою ГАТТ/СОТ на ринках звичайних товарів. Провідна роль держави у воєнній сфері вносить специфіку в механізм ціноутворення. Існує монополія — єдиним споживачем виступає держава. Йде боротьба за весь ринок певного товару, або конкуренція відсутня зовсім, тому ціни тут монополістичні та олігополістичні. Вони зростають при скороченні попиту. Вартість виробів постійно підвищується. АНАЛІЗ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗБРОЇ Ринок продукції військово технічного призначення (озброєння, військова техніка та майно, технології військового та подвійного призначення, послуги військово-технічного призначення) є складовою частиною світового ринку товарів і послуг. Цей ринок, як і цивільний, може існувати за умови взаємодії попиту і пропозиції. Результатом сукупного військового попиту та сукупної військової пропозиції є створення та підтримка воєнної могутності держави. Необхідність її самозахисту та існування була і залишається першопричиною виробництво зброї у великих розмірах. Значний вплив на цей ринок має науково-технічний прогрес, який створює, з одного боку, нові воєнні потреби, а з іншого – нові можливості їх задоволення. Нині цей ринок практично поділений між США та європейськими країнами (Англія, Франція, ФРН, та ін.), Росією, Китаєм. Але починають з’являтися нові військово-промислові держави – Ізраїль, Індія, Тайвань, Туреччина, Бразилія, Аргентина, Іран.

Власні проекти окремих бойових засобів і незначне виробництво налагодили Єгипет, Південна Корея, Пакистан. Експортери основних видів звичайного озброєння, млн. дол. США в постійних цінах 1990 року (8, с. 30( Таблиця 1 Ранг Постачальники 1995 1996 1997 1998 1999 1995-1 999 1995- 1994-1 1999 998 1 1 США 9188 9307 11433 13073 10442 53443 2 2 Росія 3339 3581 2831 1752 3125 14628 3 3 Франція 812 1989 3389 3840 1701 11731 4 4 Великобритані 1206 1520 2460 1079 1078 7343 я 5 5 Німеччина 1465 1413 682 1191 1334 6085 6 7 Нідерланди 365 397 559 589 329 2239 7 6 Китай 837 730 347 219 79 2212 8 8 Україна 176 218 618 607 429 2048 9 9 Італія 305 384 408 335 533 1965 10 11 Канада 426 189 172 140 168 1095 11 12 Ізраїль 212 274 266 162 144 1058 12 10 Іспанія 96 83 624 185 43 1031 13 14 Білорусь 24 129 508 58 38 757 14 15 Швеція 186 150 42 117 157 652 15 19 Австралія 20 14 317 3 298 652 16 16 Бельгія 298 145 89 23 28 583 17 13 Чеська 187 161 28 21 124 521 Республіка 18 17 Молдова - - 378 - - 378 19 20 Швейцарія 76 125 65 31 58 355 20 18 Польща 187 49 20 1 51 308 21 23 Словаччина 85 48 49 8 - 190 22 46 Казахстан 24 9 - 2 155 190 23 31 Болгарія 2 17 3 40 89 151 24 21 Норвегія 54 9 58 2 - 123 25 25 Сінгапур 2 - 76 42 1 121 26 38 Індонезія 32 - 11 - 66 109 27 29 Південна 18 33 9 31 14 105 Африка 28 26 Греція - 30 52 21 1 104 29 28 Південна 25 20 27 30 - 102 Корея 30 24 Бразилія 40 28 28 3 - 99 Всього 19994 21292 25715 23718 20606 111325 Найбільш активними у пошуках постачальників зброї виявилися країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону, в якому складається новий баланс сил. Сучасна ситуація на світовому ринку озброєнь значною мірою визначається діями США і Росії, а також активними діями Європейського військово- промислового комплексу. США контролюють 50% – 60% світового ринку озброєнь, а на Близькому Сході – до 70%. США ще з початку 90-х років вдалося помітно розширити свою присутність на всіх регіональних ринках озброєння і військової техніки (ОВТ). Їх питома вага в поставках зброї державам Центральної, Південної, Південно-Східної Азії і Далекого Сходу досягла приблизно 34%. На латиноамериканському ринку озброєнь частка США склала 25%. На ринках Близького та Середнього Сходу частка зросла до 47%. На африканському військовому ринку часта США також зросла і на даний момент становить 3,7%. Серед головних об’єктивних причин посилення впливу США можна вважати розпад СРСР та ліквідацію Організації Варшавського Договору, що послабили експортний потенціал цих держав переважно через порушення колишніх зв’язків і роботу на загальний ринок озброєнь: відповідно до санкції ООН, закриття для пострадянських країн-постачальників ОВТ ринків зброї Лівії, Іраку та Югославії, а також складне фінансово-економічне становище ряду держав, що орієнтувалися на радянську зброю. Імпортери основних видів звичайного озброєння, млн. дол. США в постійних цінах 1990 року (8, с.32( Таблиця 2 Ранг Імпортери 1995 1996 1997 1998 1999 1995-1 999 1995 1994- -199 1998 9 1 1 Тайвань 1223 1391 5201 4415 1706 13936 2 2 Саудівська 973 1728 2770 2529 1231 9231 Аравія 3 3 Туреччина 1370 1146 968 1843 1134 6461 4 5 Південна Корея 1562 1574 738 892 1245 6011 5 4 Єгипет 1688 941 903 461 748 4741 6 7 Індія 945 1021 1565 540 566 4637 7 8 Японія 847 533 594 1280 1089 4343 8 6 Греція 869 270 829 1490 633 4091 9 14 Китай 437 1095 609 165 1688 3994 10 9 ОАЕ 448 558 777 895 595 3268 11 13 Ізраїль 281 73 49 1298 1205 2903 12 11 Пакистан 278 552 640 564 839 2873 13 12 Кувейт 684 1254 437 221 126 2722 14 16 Малайзія 1015 51 567 25 916 2574 15 17 Фінляндія 162 566 396 568 821 2513 16 10 Таїланд 611 615 924 59 185 2394 17 18 Сінгапур 244 548 132 653 163 1740 18 22 Швейцарія 106 199 400 459 508 1672 19 15 США 384 356 621 138 111 1610 20 21 Бразилія 235 483 445 180 221 1564 21 19 Іспанія 363 434 211 91 289 1388 22 20 Індонезія 359 541 113 105 213 1331 23 24 Чилі 546 215 123 127 177 1188 24 26 Катар 15 58 553 391 117 1134 25 25 Італія 187 241 552 4 - 984 26 23 Іран 248 505 48 91 67 959 27 32 Великобританія 93 216 92 370 155 926 28 34 В’єтнам 270 242 92 162 154 920 29 40 Казахстан 162 229 166 - 259 816 30 35 Норвегія 99 195 182 164 170 810 Всього 19984 21292 25715 23718 20606 111325 Новим аспектом завоювання ринків США є продаж надлишків озброєнь за заниженими цінами або безкоштовна їх передача тій чи іншій країні для посилення свого впливу в регіоні.

Такий німецький маневр був би дуже дошкульним для Антанти, бо це загрожувало життєвим інтересам на Близькому Сході та в басейні Східного Середземномор'я. Тоді проблема української державності була б відсунута у невідоме майбутнє. 7. З припиненням бойових операцій проти Німеччини й Австро-Угорщини відкривалися можливості спертися на Галичину й Буковину, як на території з великим і сильним національним розвитком та з великими організаційними базами в запіллі для боротьби проти червоної Москви. До того ж на тих землях були зосереджені величезні запаси військового спорядження й амуніції, накопичених ще російським командуванням в останні роки війни. Власне, така військова ситуація в кінці грудня 1917 року та загрозливі перспективи для майбутнього української державності як усередині країни, так і за її межами, примусили тодішній Український Уряд вислати наприкінці грудня 1917 року свою делегацію до Брест-Литовського на чолі з Голубовичем. Як потім з'ясувалося, поява української делегації сильно знервувала більшовицьку делегацію, і не минуло й тижня, як у Бресті з'явилася делегація так званого українського більшовицького уряду з Харкова

1. Поняття та структура світового ринку

2. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

3. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

4. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

5. Світовий ринок технологій

6. Світовий ринок чорних металів
7. Кон’юнктура світового ринку золота
8. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

9. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

10. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

11. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

12. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

13. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

14. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

15. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

16. Public Relations: світовий та український досвід

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

17. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

18. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

19. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

20. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

21. Туризм та його вплив на світову економіку

22. Значення і світова слава Тараса Шевченка
23. Туриз як галузь світового господарства
24. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

25. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

26. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

27. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

28. Історія світової банківської системи

29. Ринок картоплі та овочів

30. Державний лад України в роки Другої світової війни

31. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

32. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением

33. Буковина в роки другої світової війни

34. Головні події Другої світової війни

35. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

36. Друга світова війна і Україна

37. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

38. Перша Світова війна у світовій історії
39. Причини Першої світової війни
40. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

41. Світовий уряд. Масони в Україні

42. Україна в роки Другої світової війни

43. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

44. Український національний рух напередодні Першої світової війни

45. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

46. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

47. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

48. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики

49. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

50. Міжнародний кредит у світовій економіці

51. Місце Великобританії у світовій економіці

52. Світова економічна інтеграція

53. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

54. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них
55. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві
56. Місце України в світових рейтингах

57. Історія світової політичної думки

58. Основні етапи становлення світової політичної думки

59. Тенденції розвитку світової демократії

60. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

61. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

62. Екологічні проблеми Світового океану

63. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

64. Інтеграція у світове господарство

Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Особливості світового господарства материка Північна Америка

66. Ринок праці та капіталу

67. Світова економіка

68. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

69. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

70. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)
71. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
72. Суспільна свідомість та її структура

73. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

74. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

75. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

76. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

77. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

78. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

79. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

80. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Зброя масового ураження та коротка її характеристика

82. Енергетика та паливно-енергетичний баланс світу

83. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

84. Козацький обоз, символіка та зброя

85. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

86. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні
87. Розробка гіпотези маркетингової стратегії ТОВ "Олта" на ринку металопластикових вікон міста Києва
88. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

89. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

90. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

91. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

92. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

93. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

94. Аналіз та прогнозування ринку праці

95. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

96. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

97. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

98. Політична влада у світі та в Україні

99. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.