Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Характеристика спеціальних митних режимів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат з митної справи на тему: &quo ;Характеристика спеціальних митних режимів&quo ;2008 До спеціальних митних режимів відносяться: транзит, спеціальна митна зона та вільний склад. Відповідно до законодавства України на її території діють тільки митні режими &quo ;транзит&quo ; та &quo ;спеціальна митна зона&quo ;. У випадку транзиту товари не купуються і не реалізовуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, а переміщуються через територію України з метою доставки з однієї іноземної країни до іншої. Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній митний транзит. Під прохідним митним транзитом розуміють переміщення товарів і транспортних засобів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого - пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України. Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів і транспортних засобів під митним контролем: • від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України; • від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, пункту вивезення за межі митної території України; • від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України. Товари і транспортні засоби, що переміщуються транзитом мають: залишатись у незмінному стані, крім природних втрат; вони не можуть використовуватись з іншою метою, крім транзиту; у випадках, визначених законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через митну територію країни, який видається відповідними уповноваженими органами; бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення. Під час митного транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватись окремі операції л такими товарами без зміни їхніх властивостей та товарного вигляду. До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, може застосовуватися один із перелічених заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення: 1) надання власником товарів гарантій митним органам; 2) охорона та супроводження товарів митними органами; 3) перевезення товарів митним перевізником; 4) перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП. Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів. При цьому заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до підакцизних товарів. Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником товарів чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законодавством України.

Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарів або уповноваженої ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими органами державної влади України не відшкодовуються. Якщо митний орган має підстави для підозрівання перевізника у том}', що він не гарантує цих вимог, то митний орган допускав вантаж до транзиту тільки після перевірки транспортного засобу за умови перевезення з митним супроводженням або виконання перевезення митним перевізником. Витрати на переоснащення транспортного засобу та інші несе перевізник, і держава їх не відшкодовує. Якщо умови транзиту порушено, перевізник повинен сплатити штраф у розмірі таких митних платежів, за яких би товар був випущений у вільний оборот. Митні платежі та збори не сплачуються, якщо при транзиті товар знищено внаслідок аварії чи дії непереборної сили. Охорона і супроводження товарів митними органами здійснюються як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті. Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. За охорону і супроводження товарів митними органами стягується відповідна плата в розмірі, що не перевищує фактичних затрат митних органів. Статті 154, 159 Митного кодексу України чітко регламентують права та обов'язки перевізника, у тому числі й після аварії. Якщо транспортний засіб при здійсненні транзитного перевезення внаслідок аварії або дії непереборної сили не зміг прибути до митного органу призначення, допускається вивантаження товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов'язаний: вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання; терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місцезнаходження товарів та транспортних засобів; забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місцезнаходження зазначених товарів. Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку із вжиттям даних заходів. Таким чином, митний транзит товарів транспортних засобів через територію України може здійснюватись за маршрутами, які визначаються перевізником на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності. Але в окремих випадках можуть встановлюватись обмеження щодо використання певних шляхів та напрямків транзиту на територію України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуск) ' для ввезення та вивезення окремих видів товарів. Строк доставки товарів до митного органу призначення повинен визначатися митним органом відправлення відповідно до нормативного законодавства та нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, дозволених митними органами.

Досвід використання даного митного режиму в Україні засвідчує, що при невідпрацюванні всієї сукупності митно-тарифних відносин при транзиті товарів через митну територію України даний митний режим стає одним із найбільш поширених для здійснення контрабандних операцій. Отже, система митного контролю за здійсненням таких операцій потребує удосконалення. Насамперед, вона має містити весь комплекс регулятивних заходів як економічного, так і адміністративного характеру, головною метою якого має бути система гарантування доставки вантажів, задекларованих при митному оформленні, до кінцевого місця призначення. Економічним регулятором може бути використання системи надання власником товарів і транспортних засобів або уповноваженою ним особою фінансових гарантій митним органам. Види цієї гарантії можуть мати самі різнобічні форми: грошова застава, гарантійний лист уповноваженого банку, страхування фінансової відповідальності перевізника, гарантія незалежного фінансового посередника. Система адміністративного регулювання товаропотоків через митну територію України повинна базуватися на перевезенні транзитних товарів митним перевізником чи жорсткому визначенні маршрутів руху з охороною та супроводженням товарів і транспортних засобів митними органами. Застосування даних заходів не тільки дасть змогу побудувати ефективну систему митного контролю за транзитними вантажами, але й використовувати додаткові джерела надходження коштів у сфері митно-тарифних відносин. В окремих випадках критерієм використання того чи іншого митного режиму є певна територія, на якій визначено застосування особливого митного клімату. Прикладом такої території може бути функціонування спеціальних економічних зон у світовому економічному просторі. Спеціальні економічні зони, з досвіду їх впровадження, розглядаються як невеликі територіальні анклави з особливо сприятливим режимом щодо залучення іноземного капіталу, які незначно пов'язані з національним ринком і переважно зорієнтовані на розвиток експорту. В матеріалах Конференції ООН з торгівлі і розвитку 1.975 року дається наступна дефініція вільної зони: &quo ;Це анклав в національній митній території, як правило, розміщений поблизу від міжнародного морського порту чи аеропорту, в який без митних формальностей поступає обладнання чи інші товари іноземного надходження. Дана імпортована продукція переробляється в зоні, а потім експортується поза нею без втручання митної влади країни зони&quo ;. До основних типів економічних зон належать експортно-виробничі, зони зовнішньої торгівлі, зони підприємництва, науково-технологічні парки і технополіси. Останнім часом для усіх означених вище типів спеціальних економічних зон притаманні загальні риси, які дещо змінюють сутність концепції їх створення. Це насамперед: • спонтанне розповсюдження зональних привілеїв і пільг на території, що розташовані поруч; • поступова переорієнтація певної кількості зон на внутрішній ринок, що суперечить сутності їхньої концепції. • зони починають поширюватись на досить значні території, навіть окремі країни визначаються як СЕЗ; • трансформація виробничих зон на зони з сервісною орієнтацією, що підкреслює зростаючу роль сектора послуг в економіці країн.

Зрозуміло, в даній праці фізично неможливо дати докладну історіографічну характеристику всім публікаціям у періодиці української еміграції міжвоєнного періоду, де тією чи іншою мірою автори торкалися певних моментів з історії спеціальних служб України 1917-1921 рр. Зазначимо, однак, що практично всі ці праці написані співробітниками спецорганів або військовослужбовцями збройних сил української державності, що сприяло введенню в науковий обіг багатьох цінних конкретно-історичних фактів. Безумовно, в них вистачає й авторського суб'єктивізму. Неможливість для багатьох авторів користуватися архівними (узагальненими) джерелами, потреба в оперативному донесенні до читачів відомостей про збройну боротьбу нації за власну державу й незалежність (що було вкрай важливо для підтримки морально-політичного стану українського населення в окупованих землях Західної України й у діаспорі) призводили до певної фрагментарності статей, відсутності глибокого аналізу причин поразки. Проте ці історичні студії закладали наукове підгрунтя для подальшого дослідження історії силових структур України 1917-1921 рр

1. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

2. Право як спеціальне соціальне явище

3. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

4. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

5. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів

6. Спеціальне документознавство
7. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
8. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

9. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

10. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

11. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

12. Управління спеціальними проектами

13. Политический режим как сущностная характеристика государства

14. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

15. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва

16. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

18. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

19. Характеристика системи митного оформлення

20. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

21. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

22. Характеристика звезд
23. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
24. Характеристики ВМС Великобритании

25. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

26. Экономико-географическая характеристика Юга США

27. Австралия - экономико-географическая характеристика

28. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

29. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

30. Характеристика Австралии

31. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

32. Экономико-географическая характеристика Московского региона

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

33. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

34. Экономико-географическая характеристика Японии

35. Комплексная характеристика Бразилии

36. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

37. Общая характеристика Туниса

38. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал
39. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России
40. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

41. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

42. Комплексная характеристика Словении

43. Китай. Характеристика страны

44. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

45. Характеристика природного комплекса Черного моря

46. Характеристика Франции

47. Социально-экономическая характеристика Болгарии

48. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

49. Виды и характеристика федеральных налогов

50. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

51. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

52. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

53. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

54. Сравнительная характеристика средневековых государств
55. Характеристика налоговой системы Великобритании
56. Характеристика источников Конституционного права

57. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

58. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

59. Правовой режим военного мореплавания

60. Режим наибольшего благоприятствования в рамках Всемирной Торговой Организации (ВТО)

61. Правовой режим индивидуальной предпринимательской деятельности без образования юридического лица

62. Страховой рынок Украины и его характеристика

63. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)

64. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел

65. Характеристика Чикаго

66. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

67. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

68. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

69. Характеристика Иудушки Головлева

70. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика
71. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")
72. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

73. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

74. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

75. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

76. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

77. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

78. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

79. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

80. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

81. Общая характеристика MS-DOS

82. Характеристика Microsoft Excel

83. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

84. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

85. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

86. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов
87. Система комплемента (подробная характеристика)
88. Характеристика и значение деловых игр в медицине

89. Общая характеристика и классификация органов чувств

90. Общая характеристика эндокринной системы

91. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

92. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста

93. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

94. Криминалистическая характеристика вымогательства

95. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности

96. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили

97. Характеристика механических повреждений

98. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника

99. Особенности психологической характеристики личности преступника


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.