Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Транснаціональні корпорації» тема: „Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК” Виконав: Студент 2-го курса спеціальність «Міжнародна економіка» специализация 8.050103 Шаль Эдуард Альбертович Перевірила: к.е.н., доцент Новикова М.В. Київ – 2009 ЗмістВступ І. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК 1.Особливості управління людськими ресурсами в ТНК 2. Підходи до підбору персоналу 3. Навчання персоналу 4. Мотивація і оплата праці Висновки ІІ. Світовий та український досвіди створення та функціонування ТНк 1. Масштаби діяльності транснаціональних корпорацій на світовому ринку 2. Стратегічні пріоритети функціонування на ринку України компанії « emiroff» 3. Тенденції створення ТНК національних суб’єктів господарювання Висновки Додатки Література ВСТУП Більшість фірм, що мають закордонні філії, стикаються зі складнішими проблемами врахування міжнародних аспектів кадрової політики. За всієї різноманітності підходів до управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях, більшість із них визнає величезне значення кваліфікованого персоналу для забезпечення зростання їхніх підприємств за кордоном і досягнення ними поставлених цілей. Дослідницька організація &quo ;Рада промислової конференції&quo ; провела &quo ;круглий стіл&quo ; для президентів корпорацій, де обговорювалося, як змінюється світ і що можуть зробити керівники компанії, щоб управляти цими змінами. Голова корпорації &quo ;Юнілевер&quo ; сказав: &quo ;Єдине і найголовніше питання для нас - це організація і люди&quo ;. Навряд чи можна переоцінити потребу у висококваліфікованому персоналі для заповнення штату організації. Будь-яка фірма повинна почати з визначення потреби в кадрах і найму людей, спроможних на високоефективну працю, і підвищувати їхню кваліфікацію, щоб вони могли братися за більш складні завдання. У контрольній роботі розкрито загальні особливості функціонування персоналу у транснаціональних корпораціях, методи ефективної роботи та управління персоналом. І. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК 1.Особливості управління людськими ресурсами в ТНК У системі міжнародного менеджменту виділяють 5 варіантів «фірмових» підходів транснаціональної компанії до формування культури і кадрової політики: 1) домінуючий стиль штаб-квартири і перенесення його елементів на філії; 2) пристосування до умов країни перебуття (домінують так названі «домашні» підходи); 3) «сплав» (відбувається своєрідний синтез різних управлінських і культурних аспектів діяльності штаб-квартири і філій); 4) універсалізм (встановлюється деякий нейтральний стиль, що приймається різними культурами); 5) комбінований підхід (поєднання всіх перерахованих підходів стосовно регіональних або глобальних умов діяльності міжнародних фірми). Існує ряд факторів, що відрізняє управління персоналом у своїй країні («домашній» варіант управління персоналом) від транснаціонального управління персоналом: 1. Культурні фактори.

Існуючі культурні фактори і етнічні проблеми різних країн накладають відбиток на дії персоналу транснаціональних корпорацій. 2. Економічні фактори. Відмінності в економічних системах багато в чому визначають характер залучення і використання робочої сили у зарубіжних операціях ТНК. 3. Стиль і практика управління. Різні погляди на стилі управління в різних країнах можуть привести до конфліктів між персоналом штаб-квартири фірми і її зарубіжних філій. З іншого боку, знання національних особливостей управління персоналом дозволяє керівництву транснаціональні фірми переносити позитивний досвід в інші країни. 4. Відмінності ринків праці і фактори трудових затрат. Особливості структури робочої сили і затрат на неї існують у всіх країнах. Відмінності у трудових затратах можуть стати джерелом постійних конфліктів або, навпаки, забезпечити м/н фірмі переваги у глобальному масштабі. 5. Проблеми переміщення робочої сили. При переміщенні робочої сили в інші країни перед людьми виникають правові, економічні, фізичні і культурні бар’єри. Для їх подолання транснаціональним фірмам приходиться розробляти власні методики набору, орієнтації і стимулювання робітників. 6. Фактори відносин у промисловості. Відносини у промисловості (особливо відносини між робочими, профсоюзами і підприємцями) мають суттєві відмінності у різних країнах і сильно впливають на практику управління персоналом. 7. Національна орієнтація. Персонал філій або місцевих відділень ТНК може роботи головний акцент не на глобальні, а на національні інтереси. 8. Фактори контролю. Територіальна віддаленість і специфічні риси зарубіжної діяльності ускладнюють контроль над персоналом ТНК. Управління персоналом в ТНК характеризується більш різноманітними функціями; високим ступенем залучення менеджерів у повсякденне життя персоналу; диференційованим підходом до підготовки менеджерів і більш значним впливом зовнішніх факторів. Зусилля і робочий час транснаціонального відділу управління людськими ресурсами розподіляються між 8 видами діяльності: -планування персоналу; -встановлення зарплати і системи стимулювання персоналу; -орієнтація персоналу; -підготовка і розвиток персоналу; -трудові відносини; -питання безпеки; -кадрова політика; -створення можливостей для просування персоналу. 2. Підходи до підбору персоналу Відправним пунктом кадрової стратегії транснаціональної корпорації є прогноз потреби в кадрах за категоріями. При цьому необхідно розглянути чисельність робітників, можливості їхнього найму і навчання, підвищення кваліфікації та просування по службі, ступінь укомплектованості і засоби комплектування кадрів. Здебільшого прогноз потреби в робочій силі здійснюється за кожною країною місцевою фірмою-партнером, послуги якої компанія максимально використовує. Оскільки в багатьох країнах, що розвиваються, трудові відносини ще недостатньо стабілізувалися, у транснаціональних корпорацій є можливість конструктивно впливати на них. у зв'язку з цим ТНК може здійснювати програми підвищення кваліфікації робітників і впроваджувати спеціальні системи оплати праці. Таким чином, найраціональніше для будь-якої ТНК в закордонних країнах (тобто приймаючих) застосувати творчо перероблений внутрішній досвід.

Подібна стратегія повинна містити в собі застосування загальної політики трудових відносин за всіма категоріями, постановлення спеціальних цілей відносно людських ресурсів, пом'якшення напруженості між адміністратором і підпорядкованими, політику високої оплати і великих обсягів виробництва, пріоритет процвітання компанії. Отже, до особливостей управління людськими ресурсами в ТНК належать: - Відмінність ринків праці у країнах-господарях. - Переміщення працівників між підрозділами компанії, що розташовані в різних країнах. - Відмінність практики управління людськими ресурсами в різних філіях. - Національна орієнтація персоналу. - Ускладнення контролю виконання. Джерела людських ресурсів наведемо у звідній таблиці: Табл. 1.1. Джерела людських ресурсів Джерело Характеристика 1.Домашні країни - Експатріанти -Технічна компетенція -Висока кваліфікація -Контроль корпоративної стратегії 2.Країни-господарі - Місцевий персонал -Пристосованість до місцевих умов -Високі стимули -Імідж компанії -Довгострокові цілі персоналу -Мобільність -Менші витрати 3.Треті країни -Надійна експертиза -Високі здатності до роботи За даними дослідників , найсуттєвіший вплив на прийняття подібних рішень здійснює позиція топ-менеджмента м/н фірми по відношенню до національності менеджерів у країні перебуття. Існує 4 основних підходу до підбору персоналу, які використовують ТНК: 1) етноцентризм. Управлінський персонал на всі ключові позиції, як вдома, так і за кордоном, підбирається з числа «домашніх» керівників. Цей підхід використовується у фірмах з високою централізацією управління; 2) поліцентризм. Призначення на керівні пости за кордоном у країні перебуття представників національностей цієї країни. Цей підхід оснований на довірі до місцевих керівників і кращому знанні ними місцевих ринків, людей і політики уряду країни перебуття; 3) регіоцентризм. У рамках цього підходу передбачається, що глобальні ринки повинні управлятись регіонально, і призначення на ключові пости визначається специфікою регіону. Підхід застосовують, коли товари фірми продаються по всьому світі без змін і лише маркетинг враховує культурні відмінності країн або регіонів; 4) геоцентризм. Відповідно до цього підходу, призначення на ключові пости визначається кваліфікацією робітника і не залежить від національності, культури, оточення. При цьому управління персоналом, виробництво, маркетинг, розподіл ресурсів здійснюються на глобальній основі. Категорії робітників для зарубіжних операцій. У практиці ТНК управління персоналом виділяються 4 категорії призначення робітників для зарубіжних операцій за професійними ознаками: -вищі керівники; -функціональні спеціалісти; -спеціалісти з кризових ситуацій; -оперативні робітники. З іншого боку, за ознакою належності до країни розміщення робітники м/н фірм поділяються на експатріантів і місцевих громадян. Експатріантами в м/н бізнесі вважають командированих робітників, які залишають свою країну для роботи за кордоном. Експатріанти поділяються на громадян країни походження фірми і громадян третіх країн. Більша частина управлінських посад у транснаціональній фірмі належить місцевим громадянам.

Reichsarchiw, Berlin, 1925. 30. Nowak. Der Weg zur Katastrophe. Berlin, 1919. 31. Новицкий. Рецензия на труд Конрада «Из моей службы 1914-1918», журнал «Военный Зарубежник», V9 28-29. 32. Ньюбольд. Как Европа вооружалась к войне (русск. перевод). Москва, 1923 г. 33. Павлович. Империализм. Москва, 1923 г. 34. Павлович. Борьба за Азию и Африку. Москва, 1923 г. 35. Pierrfeu Jean. G. Q. G. (главная квартира). Paris. 36. Пуанкаре. Происхождение мировой войны (русск. перевод). Москва, 1924 г. 37. Риттер. Критика мировой войны (русск. перевод). Петроград, 1923 г. 38. Стратегия в трудах военных классиков, т.т. I и II. Москва, 1924-1926 г. 39. Свечин А. История военного искусства. Часть 1-III. Москва, 1922-1923 г. 40. Свечин А. Культурно-классовые типы армий ж. «Военное Дело». 1919 г. 41. Свечин А. Стратегия. Москва, 1926 г. 42. Фалькенгайн. Верховное командование (русск. перевод.), Москва, 1923 г. 43. Froerster. Graf Schlieffen. Berlin 1921 44. Freytag-Loringhoven. Menschen und Wage. Berlin 1923 45. Ungarisches statistisches Jahrbuch. 1915. 46. Hubners Otto

1. Разработка кадровой стратегии в семи шагах

2. Кадровая стратегия

3. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

4. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

5. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

6. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики
7. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
8. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

9. Міжнародні відносини та зовнішня політика

10. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

11. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

12. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

13. Рынок труда финансистов и бухгалтеров и роль кадрового агентства

14. Міжнародна економічна система та її головні елементи

15. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

16. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

17. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

18. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

19. Майнові правовідносини батьків та дітей

20. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

21. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

22. Правові відносини між батьками та дітьми
23. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин
24. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

25. Історія міжнародних відносин України

26. Франція в системі міжнародних відносин часів Людовіка ХI

27. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

28. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

29. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

30. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

31. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

32. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

33. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

34. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки

35. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

36. Міжнародні економічні відносини

37. Міжнародні економічні відносини

38. Міжнародні фінансові організації та їх роль
39. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
40. Неомарксистська теорія міжнародних відносин

41. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері міжнародних відносин

42. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

43. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

44. Україна та міжнародні економічні організації

45. Косовська проблема в міжнародних відносинах

46. Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

47. Економіка праці та соціально-трудових відносин

48. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения

49. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

50. Соціально-трудові відносини як система

51. Стратегия кадровой работы в банке

52. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

53. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

54. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України
55. Нейролінгвістичне програмування та стратегії моделювання успіху
56. Стигма та дискримінація у міжособових відносинах

57. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

58. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

59. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

60. Складові фінансових систем. Оподаткування в системі міжнародних відносин

61. Економіка праці й соціально-трудові відносини

62. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

63. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

64. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые
Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

65. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

66. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

67. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке

68. Государственное регулирование рынка труда

69. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

70. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
71. Цивільний та арбітражний процес
72. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

73. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

74. Охрана труда (лекции, Украина)

75. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

76. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

77. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

78. Социальное партнерство в сфере труда

79. Правовые и нормативные основы труда

80. Правовое регулирование отношений найма труда в России

Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

81. Охрана труда. Социально-экономические гарантии для медицинских работников

82. КЗоТ о труде женщин

83. Охрана труда

84. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

85. Гарантии реализации права граждан на труд

86. Охрана труда (Украина)
87. Охрана труда женщин и молодежи
88. Охрана труда (лекции, Украина)

89. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

90. Охрана труда женщин

91. Лабораторные работы по охране труда в Угольной промышленности

92. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история

93. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

94. Биография и труды Аверроэса

95. Жизнь и исторические труды Н.И.Костомарова

96. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели

97. Значение в отечественной историографии и истории трудов Василия Осиповича Ключевского

98. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

99. Охрана труда


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.