Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Кафедра менеджменту реферат з дисципліни “Екологія” На тему: Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування Зміст 1. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування 2. Визначення платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферу 3. Визначення платежів за скидання забруднюючих речовин у водне середовище Список літератури 1. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування Платежі за забруднення навколишнього середовища є складовою частиною фінансового механізму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Система платежів за порушення природного середовища формується на основі таких елементів: порядку вилучення коштів в економічних суб’єктів; ставки платежів, що встановлюють певну відповідність між кількісними показниками впливу на природне середовище і розміром вилучених коштів; допустимих меж порушення середовища (ставки за понадлімітне порушення середовища збільшені в 3-5 разів. Змінюється порядок віднесення платежів: платежі за порушення середовища в межах ліміту включаються в собівартість товару, платежі за понадлімітний вплив – вилучаються з прибутку); порядку розподілу зібраних коштів. Згідно з методикою визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища України нормативи встановлюють за: викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення; скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти; розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та інших виробництв; спричинення збитків тваринам та рослинам; збитки, завдані природно-заповідному фонду; аварійне забруднення довкілля. Механізм визначення плати і стягнення платежів за забруднення довкілля урегульований Постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.92 та відповідною Постановою від 01.03. 99, якими затверджено Порядок встановлення нормативів збору і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. Відповідні платежі стягуються з підприємств незалежно від форм власності і відомчої належності. Внесення плати за забруднення не звільняє підприємства від дотримання заходів щодо охорони навколишнього середовища, а також сплати штрафних санкцій за екологічні правопорушення і від повного відшкодування шкоди. 2. Визначення платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферу Складовими платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення є: плата в межах установлених лімітів (тимчасово погоджених) викидів забруднюючих речовин; плата за перевищення лімітів викидів забруднюючих речовин. Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Па.с.) визначається за формулою: , де Млі – маса річного викиду і-ї забруднюючої речовини в межах ліміту, т; Мпі – маса понадлімітного річного викиду в атмосферу і-ї забруднюючої речовини, т; Кп – коефіцієнт кратності плати за понадлімітний викид в атмосферу; Нбі – норматив збору за тонну і-ої речовини в гривнях, що встановлюється з врахуванням класу небезпечності або орієнтовно безпечних рівнів впливу, грн./

т; Кінд – коефіцієнт індексації; Кт – коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-еколо-гічні особливості; Кт = Кнас - Кф Кнас – коефіцієнт, що враховує чисельність мешканців населеного пункту (табл. 1); Кф – коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту (табл. 2). Таблиця 1. Коефіцієнт, що встановлюється залежно від кількості жителів населеного пункту Чисельність населення, тис. чол. Коефіцієнт До 100 1,00 100,1-250 1,20 250,1-500 1,35 500,1-1000 1,55 Понад 1000 1,80 Таблиця 2. Коефіцієнт, що встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту Тип населеного пункту Коефіцієнт Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з переважанням аграрно-промислових функцій (районні центри, поселення, села тощо) 1,00 Багатофункціональні центри, центри з переважанням промислових і транспортних функцій (республіканські та обласні центри, міста державного, республіканського, обласного значення) 1,25 Населені пункти, віднесені до курортних 1,65 Якщо населений пункт має одночасно промислове і рекреаційне значення, застосовується коефіцієнт 1,65. Нормативи збору за викиди забруднюючих речовин наведені в табл. 3 Платежі за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення компенсують економічні збитки від негативного впливу забрудненого атмосферного повітря на здоров’ялюдей, об’єкти житлово-комунального господарства, сільськогосподарські угіддя, лісові, водні, рибні і рекреаційні ресурси, основні фонди промисловості і транспорту. Таблиця 3. Нормативи плати за викиди основних забруднюючих речовин від стаціонарних джерел Забруднююча речовина Норматив збору, грн./т Забруднююча речовина Норматив збору, грн./т Азоту окисли 87 Кадмію сполуки 633 Аміак 16 Марганець та його сполуки 684 Ангідрид сірчистий 86 Озон 86 Ацетон 30 Ртуть та її сполуки 3668 Бенз(о)пірен 110155 Свинець та його сполуки 3668 Бутилацетат 18 Сірководень 278 Ванадію п’ятиокис 300 Сірковуглець 181 Водень хлористий 3 Спирт н-бутиловий 80 Вуглецю окис 3 Стирол 632 Вуглеводні 5 Фенол 393 Газоподібні фтористі сполуки 214 Формальдегід 214 Тверді речовини 3 Хром та його сполуки 2323 Нікель та його сполуки 3490 Таблиця 4. Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами залежно від класу небезпечності Клас небезпечності Норматив збору, грн. / т Клас небезпечності Норматив збору, грн. / т І 619 ІІІ 21 ІІ 142 IV 5 Таблиця 6. Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами залежно від установлених орієнтовно небезпечних рівнів впливу Орієнтовно небезпечні рівні впливу сполук, мг/м3 Норматив збору, грн./т Орієнтовно небезпечні рівні впливу сполук, мг/м3 Норматив збору, грн. /т Менше 0,0001 26052 0,01-0,1 (включно) 87 0,0001-0,001 (включно) 2232 0,1-понад 10 3 0,001-0,01 (включно) 308 Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення встановлюється на підставі діючих базових нормативів плати за ці викиди та кількості використаного палива. Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речо-вин (Па.п.) пересувними джерелами забруднення визначається за формулою: , де Мі – річний обсяг використання палива і-го виду, т; Нбі – базовий норматив плати за викиди забруднюючих речовин, що утворюються в результаті спалення 1 т і-го палива, грн./

т; Кт – коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологіч-ні особливості; Кінд – коефіцієнт індексації. Застосовують такі базові нормативи плати за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (табл. 7-8). Таблиця 7. Нормативи плати за викиди шкідливих речовин, що утворюються після спалення 1 т пального Види палива Нормативи, грн./т Дизельне 680 Бензин: - етильований 840 - неетильований 510 Таблиця 8. Значення маси шкідливих речовин, які надходять в атмосферу Шкідлива речовина Маса викидів шкідливих речовин при використанні т/т пального дизельного бензину Чадний газ 0,6 0,1 Вуглеводні 0,1 0,03 Оксиди азоту 0,04 0,04 Бензопірен 2,3 ∙ 10-4 1,0 ∙ 10-4 Оксиди сірки 0,002 0,2 Сажа (кіпоть) 5,8 ∙ 10-4 0,0155 Свинець 3,0 ∙ 10-4 3. Визначення платежів за скидання забруднюючих речовин у водне середовище Платежі за скиди забруднюючих речовин у поверхневі води, територіальні та внутрішні морські води, а також підземні горизонти компенсують економічні збитки від негативного впливу забруднених вод на здоров’я людей, об’єкти житлово-комунального господарства, сільськогосподарські угіддя, водні, лісові, рибні і рекреаційні ресурси. До 1991 р. в Україні економічні санкції за скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти не застосовувалися. В 1992-1993 рр. Міністерством охорони навколишнього природного середовища затверджені “Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного середовища України” та “Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища”. Сьогодні ці нормативні акти є документами для регламентації, які визначають правові, організаційні та економічні умови функціонування механізму плати за екологічні порушення при водокористуванні. При запровадженні базових нормативів плати за забруднення вод був значно скорочений (з 200 до 27) перелік визначених і встановлених раніше ставок плати. Речовини, які не ввійшли до цього переліку, визначаються за таблицею граничнодопустимих концентрацій (ГДК) у воді забруднюючих речовин та класу їх небезпечності. Це в свою чергу спонукало водокористувачів до розробки екологічних нормативів граничнодопустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин. На сьогодні діють ставки базових нормативів плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі, територіальні і внутрішні морські води та у підземні горизонти, що наведені в табл. 9. Таблиця 9. Нормативи збору за скиди основних забруднюючих речовин у водні об’єкти Забруднююча речовина Норматив плати, грн./т Забруднююча речовина Норматив плати, грн./т Азот амонійний 57 Свинець-іони 1995 Жири, мастила 183 Сірковуглець 35 Залізо загальне 35 СПАР 69 Завислі речовини 2 Сульфати 2 Кальцій-іони 0,7 Феноли 2,75 Магній-іони 0,7 Формальдегід 1,1 Марганець-іони 35 Фосфати 45 Масло солярне 1995 Фосфор 28 Миш’як 1995 Фтор 172 Нафта і нафто-продукти 334 Хлориди 2 Нікель і сполуки нікелю 344 Хром-іон тривалентний 35 Нітрат-іони 5 Ціаніди 344 Нітрит-іони 279 Цинк-іони 344 Розмір платежів за скиди забруднюючих речовин визначається за формулою: , Де Млі – обсяг скидання і-ої забруднюючої речовини в межах ліміту, т; Мпі – обсяг понадлімітного скидання і-ої речовини, т; Нбі – норматив збору за тонну і-ої речовини, грн./

Объекты сегментации рынка сбыта это группы потребителей, товаров (услуг), а также предприятия (конкуренты). 2. 3. Виды сегментации Сегментация рынка требует детального изучения требований, предъявляемых потребителем к товару, а также знаний характеристик покупательских мотиваций самих потребителей. Сегментацию делят на следующие виды в зависимости от ее характера проведения и от типа потребителя товара (услуг). 1. 2. В зависимости от типа потребителей: 1) процесс сегментирования потребителей потребительских товаров (услуг); 2) сегментация потребителей товаров производственно-технического назначения; 3) сегментация потребителей двух типов товаров. Однако на практике не используют каждый вид сегментации рынка по-отдельности. Как правило, маркетологи рынка при анализе пользуются комбинацией этих видов. 4. Критерии сегментации рынка Сегментации рынка осуществляется по критериям и признакам. Критерий это способ оценки выбора фирмой того или иного сегмента. Критерии сегментации рынка: 1. Емкость сегмента, т. е. сколько товаров (услуг), какой стоимостью может быть продано на данном сегменте, а следовательно, сколько потенциальных потребителей может быть обслужено; на основе этого фирма определяет необходимые производственные мощности. 2

1. Поняття, види та принципи страхування

2. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

3. Поняття, види та форми договорів

4. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

5. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

6. Сутність, види та канали комунікацій
7. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів
8. Види та методи фінансового аналізу

9. Грошові реформи: види та особливості

10. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

11. Виды правонарушений и критерии их разграничений

12. Денежные потоки в виде серии равных платежей (аннуитеты)

13. Суть та види відтворення

14. Чарльз Дарвин. Критерии вида

15. Комерційні банки та їх види

16. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

17. Забруднення харчових продуктів нітратами, нітритами та нітрозоаміном

18. Структура и критерии вида, борьба за существование, естественный отбор и видообразование

19. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

20. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

21. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

22. Критерії класифікації відпусток на види
23. Підряд та його види
24. Покарання та його види

25. Поняття та види адміністративного примусу

26. Поняття та види слідів у трасології

27. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

28. Принципи та види попередження злочинності

29. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

30. Вибори та види виборчих систем

31. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

32. Види, параметри та принцип роботи антен

Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения

33. Види попиту. Поняття товару та його суть

34. Норма та патологія системи виділення

35. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

36. Види, причини та симптоми менопауз

37. Маастрихтські та копенгагенські критерії членства в ЄС

38. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки
39. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах
40. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

41. Умовивід та його види

42. Особливості нарахування митного тарифу в залежності від виду мита

43. Основні організаційні форми та види туризму

44. Акциз и иные виды косвенных фискальных платежей

45. Еволюція грошових систем та види грошей

46. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

47. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

48. Забруднення атмосфери. Джерела та наслідки забруднення

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

49. Право лісокористування, поняття та види

50. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

51. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

52. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

53. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

54. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
55. Полная история танков мира
56. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

57. Виды и характеристика федеральных налогов

58. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

59. Налоговая система государства, налоги и их виды

60. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

61. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

62. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

63. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

64. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

65. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

66. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

67. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

68. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

69. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

70. Виды коммерческих организаций
71. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ
72. Цивільний та арбітражний процес

73. Виды и стадии гражданского судопроизводства

74. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

75. Виды налогов за рубежом

76. Конституцiя США та реальнi права громадян

77. Монархия, республика и их виды

78. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

79. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

80. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные
Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее

81. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

82. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

83. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

84. Виды соучастников

85. Понятие вещных прав, виды и т.п.

86. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы
87. Понятие договора. Виды и формы договоров
88. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

89. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

90. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

91. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

92. Форма правления, понятие и виды

93. Правовые нормы: определение, признаки, виды

94. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

95. Правоотношения: понятие, признаки и виды

96. Виды трудовых договоров

Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

98. Понятие и виды материальной ответственности работников

99. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.