Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Фондовий ринок

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТВступ. Розділ 1. Особливості організації та функціонування фондового ринку цінних паперів 1.1 Фондовий ринок 1.2 Етапи становлення ринку цінних паперів 1.3 Ринок цінних паперів та його структура 1.4 Цінні папери і фондова біржа 1.5 Функція фондової біржі Розділ 2. Аналіз ринку цінних паперів в Україні 2.І Аналіз короткострокових факторів курсоутворення на ринку акцій України Висновки Список використаної літератури ВСТУП Ринок цінних паперів є багато аспектною соціально-економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивний динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин. В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого становлення. З січня 1992 року працює Українська фондова біржа (УФБ) з Центральним депозитарієм цінних паперів, мережею філій та брокерських контор по всій території України. З грудня 1993 року на біржі введена в дію система електронного обігу цінних папері, яка не виключає можливості котирування матеріалізованих цінних паперів. Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів і компаній. Збільшується число емітентів, які зареєстрували випуск своїх цінних паперів у Міністерстві фінансів України, невпинно зростає загальний обсяг їх емісії. В квітні 1994 року Кабінет Міністрів України затвердив &quo ;Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні&quo ;. Указом Президента України від 25 травня 1994 року &quo ;Про електронний обіг цінних паперів і Національний депозитарій&quo ; законодавчо закріплене переміщення фінансових активів у де матеріалізованій формі та створення всеукраїнського Національного депозитарію на базі Центрального депозитарію цінних паперів УФБ. В той же час подальший розвиток національного ринку цінних паперів стримується рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів. Найголовнішими з них є: кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції, відсутність твердої національної грошової одиниці; відставання існуючої законоадвчої та нормативно-правової бази функціонування фондового ринку від розвитку реальних процесів на ньому; слабкість і недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів; нерозвиненість первинного ринку цінних паперів, практична відсутність операцій з похідними від цінних паперів; відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку; відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень населення. В цій роботі буде розкрита сутність ринку цінних паперів України, його місце у фінансовій системі України, інструменти та шляхи вирішення проблем на сучасному етапі. РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1.1 Фондовий ринок Становлення ринкових відносин, що на сучасному етапі виступає головним фактором стабілізації та піднесення економіки незалежної України, передбачає як першочерговий захід оздоровлення фінансової системи.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є створення ринку цінних паперів. Дійовий фондовий ринок виконує функції ш переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, визначений ефективності використання фінансових ресурсів в окремих секторах економіки, перебігу капіталу з однієї галузі в інші. Ринок цінних паперів належить до особливих сфер соціально-економічного життя. Тут переплітаються інтереси банків, акціонерних товариств, товаровиробників, посередницьких контор, власників вільних грошових коштів, акцій і приватизаційних сертифікатів, їхні інтереси або збігаються, або вступають у суперечність. У цьому складному процесі значну роль має відігравати держава, бо саме вона повинна розробити і встановити такий механізм взаємодії учасників ринку цінних паперів, який дав би змогу максимально активізувати економічне життя суспільства з позитивними його результатами. Концепція розвитку фондового ринку в Україні була прийнята з метою створення належних умов для функціонування та розвитку національного ринку цінних паперів. Але створення державної інституції з регулювання фінансового ринку—Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку має особливе значення для розвитку цивілізованого фондового ринку в Україні. Нагляд за фондовим ринком здійснюється в інтересах тих суб'єктів, які на ньому працюють. Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку пережила своє друге народження після прийняття парламентом України Закону &quo ;Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні&quo ;, який надав Держкомісії нові можливості у створенні ринку пінних паперів. Проблема створення ринкових інститутів, які не є суб’єктами ринку цінних паперів (як, наприклад, емітенти, інвестори та фінансові посередники), а належать до його інфраструктури, особливо загострилася в Україні у зв’язку з розвитком масової приватизації та активним формуванням вторинного ринку цінних паперів. На ринку цінних паперів, як сегменті фінансового ринку, здійснюється емісія та купівля-продаж цінних паперів як титулів власності з метою отримання прибутку та встановлення контролю над виробництвом і власністю. Формується він на підставі різноманітних форм власності. Як відомо, поділяється ринок цінних паперів на певну кількість простіших ринків: біржовий і позабіржовий, первинний і вторинний. Усі вони існують у залежності та взаємозв’язку між собою, доповнюють один одного, прискорюють обіг сукупного капіталу, сприяють розвитку, розподілу та перерозподілу власності та грошей. Ринок цінних паперів має складну структуру, де перехрещуються інтереси багатьох учасників, кожен з певною інфраструктурною та функціональною особливістю, властивістю та метою діяльності. До них належать: емітенти – це держава або якась юридична особа, що має право відповідно до закону випускати цінні папери, та інвестори. Інвестори: інституціональні інвестори (пенсійні фонди, поштові фонди, страхові компанії, торгові та фінансові будинки, трастові компанії, інвестиційні фонди тощо), які, відповідно до закону працюють із власними або залученими коштами на фондовому ринку; банки та акціонерні товариства, що працюють із власними коштами або прибутком; усі юридичні та фізичні особи, які мають вільні кошти і можуть придбати на них цінні папери (до речі, фізичній особі для цього потрібно мати мінімум 1 000 дол.

США). До учасників фондового ринку належать посередники – це юридичні та фізичні особи, які отримали відповідний сертифікат, що надає їм права проводити операції з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках. Крім названих активних учасників фондового ринку, є пасивні. Це юридичні особи, які безпосередньо не проводять емісії, не вкладають коштів у цінні папери, але роблять розрахунки та реєструють рух цінних паперів. До них належать реєстратори угод із цінними паперами, які повідомляють емітентам та інвесторам про стан фондового ринку та рух їхніх цінних паперів, а також депозитарії, де міститься інформація про рух цінних паперів та розрахунки на підставі електронних записів. Вторинний обіг цінних паперів неможливо налагодити без впровадження на ринку цінних паперів системи установ, що здійснюють реєстрацію прав власності на цінні папери, облік цих цінних паперів та розрахунково-клірингові операції з ними. Світові стандарти сучасного ринку цінних паперів передбачають обов’язкову наявність у країні, де випускаються та перебувають в обігу цінні папери, депозитаріїв, реєстраторів (для іменних цінних паперів) та розрахунково-клірингових банків чи корпорацій. Цілісність ринку забезпечується функціонуванням єдиної біржової системи, що діє під егідою Національної фондової біржі, систем Національного депозитарію та клірингу (розрахунків) за цінними паперами. Структура національної депозитарної системи. Для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку у формі відкритого акціонерного товариства в Україні створено Національний депозитарій . Законодавство про Національну депозитарну систему складається із Закону &quo ;Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні&quo ; та інших законодавчих актів України. Перелік цінних паперів, що обслуговуються Національною депозитарною системою, встановлює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, вона є також уповноваженим органом управління часткою держави у статутному фонді Національного депозитарію. Національна депозитарна система складається з двох рівнів. Нижній рівень – це зберігачі, які ведуть розрахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів. Верхній рівень – це Національний депозитарій України і депозитарії, що ведуть розрахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Учасники Національної депозитарної системи: · прямі учасники – депозитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних паперів; · опосередковані учасники – організатори торгівлі цінними паперами, банки, торговці цінними паперами та емітенти. Депозитарії. Депозитарна діяльність – надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. Депозитарій цінних паперів – юридична особа, яка провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

О программе выпуска еврооблигаций заявили такие акционерные общества, как "Мосэнерго", "Ростелеком", МГТС, "Роснефть" и другие. *** blue chips - Общепринятый термин, означающий первоклассные ценные бумаги. -------------------------------------------------------- При этом безусловными лидерами по капитализации являются три отрасли народного хозяйства: - нефтегазовая (включая переработку); - энергетика; - связь (телекоммуникации). В настоящее время полная рыночная капитализация российского рынка составляет порядка 12% от ВНП, что значительно ниже, чем в развитых капиталистических странах. В дальнейшем следует ожидать рост капитализации российского фондового рынка, в основе которого лежат следующие факторы: - значительная недооценка акций "второго эшелона"; * - дальнейшее снижение политического риска; - приток части средств с рынка государственных ценных бумаг; ** - рост вложений глобальных фондов; - снижение инфраструктурных рисков; - развитие системы коллективных инвесторов. -------------------------------------------------------------------*

1. Флотація на фондовому ринку

2. Технічний аналіз фондового ринку

3. Фондовий ринок України

4. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

5. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

6. Міжнародний фондовий ринок
7. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
8. Фінансовий ринок (фондовий) України

9. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

10. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

11. Фондовые биржи и их функции

12. Фондовые биржи и их функции (Контрольная)

13. История Санкт-Петербургской Фондовой биржи

14. Фондовая биржа и ее становление в России

15. История фондового рынка в России

16. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа

Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

17. Товарная и фондовая биржи /Украина/

18. Ценные бумаги и фондовый рынок /Я.М.Миркин/

19. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

20. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

21. Світові ринки зброї та військового спорядження

22. Преимущества работы на фондовой бирже без посредников
23. Самореализующиеся финансовые модели фондового рынка
24. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

25. Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы)

26. Фондовые индексы

27. Система оптимизации фондового портфеля от Siemens Business Services Russia

28. Введение в проблему прогнозирования фондовых индексов

29. Особенности клиринга и расчетов на фондовом рынке

30. Міжнародний ринок туристичних послуг України

31. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

32. Ринок

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Ринок овочів і баштанних в Україні

34. Ринок фруктів і ягід

35. Фондовая биржа

36. Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры

37. Фундаментальный анализ фондового рынка

38. Пузыри. Условия существования. Пузырится ли российский фондовый рынок
39. Ринок цінних паперів
40. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

41. Суть і функції ринку

42. Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

43. Перспективы развития фондового рынка, его место и роль в экономике страны

44. Мировой фондовый рынок

45. Проблемы формирования и функционирования фондовых бирж в России

46. Ринок цінних паперів

47. Ринок цінних паперів

48. Рынок ценных бумаг, анализ фондового рынка Армении

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

49. Фондовая биржа

50. Фондовая биржа

51. Функционирование фондовых бирж

52. Фондовые биржи и их функции

53. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа

54. Функции и роль фондовой биржи
55. Рио-де-Жанейро
56. Организационная структура фондовой биржи

57. Опцион, вексель и сертификат, как инструмент фондового рынка

58. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

59. Особенности работы корпоративного секретаря в компании, имеющей листинг на нью-йоркской фондовой бирже

60. Фондовый рынок Якутии

61. Механизм функционирования фондовой биржи

62. Фондовый рынок

63. Психология торговли на фондовом рынке

64. Чорні діри

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

65. Мировой опыт и российская практика функционирования фондовых бирж

66. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

67. Причины колебаний цен на фондовых биржах

68. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

69. Ринок фінансових послуг

70. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
71. Розвиток ринку страхових послуг в Україні
72. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

73. Страховий ринок

74. Страховий ринок України

75. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

76. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые рынки

77. Фондовая биржа

78. Фондовая биржа и механизм ее деятельности

79. Фондовые биржи, виды биржевых сделок

80. Фондовые индексы

Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото

81. Фондовые индексы Украины

82. Фондовый рынок как элемент рыночной инфраструктуры. Роль фондовой биржи в современной российской экономике

83. Фондовый рынок ЮАР

84. Характеристика ценных бумаг и их использование на фондовом рынке

85. Индексы и организация фондовых бирж

86. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины
87. Анализ фондовых бирж Республики Казахстан
88. Банки на валютному ринку України

89. Валютні ринки

90. Виды облигаций, индексы фондового рынка

91. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

92. Бомбейская фондовая биржа BSE Sensex

93. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку зерна

94. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

95. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

96. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Ринок олійних культур

98. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

99. Регіональний ринок праці

100. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.