Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

У наш час у соціальній психології зложилися кілька способів організації того величезного матеріалу, що являє історичну цінність. Один з них - найпоширеніший - виявлення значимих для соціальної психології ідей і тем у різних науках, а також причин їхньої появи у філософії, соціології, психології, етнографії, антропології (Андрєєва, Кузьмін). Іншої - аналіз розвитку попередньої й релевантних соціальної психології розробок в окремих, переважно європейських країнах на певних історичних етапах. Як правило, тут мова йде про Древню Грецію, середньовічну Європу й Францію, Англію, Німеччину, Італію XIX столітті. Іноді можна зустріти спроби з'єднати обидва способи. Тоді, як це робить, наприклад, американський дослідник У. Саакян, ми одержуємо &quo ;пролог до соціальної психології&quo ;, представлений соціальною наукою за період від глибокої стародавності (звичайно Древньої Греції) до епохи Відродження, потім період до початку XX століття, представлений внеском різних країн, що плавно переходить в історію американської соціальної психології. Приблизно та ж схема витримана й в авторитетному &quo ;Посібнику із соціальної психології&quo ; за редакцією Г. Линдзей і А. Аронсона. Ще один можливий варіант - хронологічна послідовність: від епохи до епохи, від століття до століття. Це означає, що історична інтелектуальна спадщина соціальної психології розглядається з погляду внеску в розробку елементів, що згодом сформувалися в XX столітті в певні парадигми. Тим самим розвиток соціальної психології буде досліджено в методологічному й категоріальному ключі, єдиному для минулого, сьогодення й, можливо, майбутнього. У певному змісті історичне буде тут підлегле логічному (прийом теж добре розроблений у методології науки). Як елементи парадигми були виділені - 1) вибір базової науки як дисциплінарна матриця; 2) позиція по питанню про специфіку соціального дослідження; 3) позиція по питанню про відношення теорії й метода й ведучий метод; 4) моделі людини, суспільства й відносини між ними; 5) розуміння предмета соціальної психології й базових категорій, у яких він визначається; 6) головне досліджуване відношення в системі відносин: &quo ;індивід&quo ; - &quo ;група&quo ; - &quo ;суспільство&quo ; і основні об'єкти, на яких воно вивчається; 7) позиція по питанню про роль соціального психолога в суспільстві й сфера практичного застосування отриманих даних. Отже, перший елемент - вибір базової науки як дисциплінарна матриця. Тут важливо відзначити наступні два моменти. Якщо звернутися до самим древнього й найбільш впливовим письмовим пам'ятникам, що дійшли до нас, - таким, як Біблія або Махабхарата, тобто три й більше тисячоріччя тому назад - те, зрозуміло, ні про який вибір мови не може бути. І в цих пам'ятниках, і протягом наступних століть, аж до епохи Відродження все, що могло б становити інтерес для сучасної соціальної психології, уписувалося в міфологію, теологію, натурфілософію. Людина, її поводження, її зв'язки з навколишнім світом не виділялися із загальної картини світобудови. Однак не можна не помітити, що коли мова йшла про людину в рамках цієї широкої картини, те головним предметом міркування був його етнос, правила й норми належного поводження, що погодяться з якимсь вищим законом, незалежним від волі людей.

Це міг бути закон Мойсея, переданий через нього Богом, або Дао - закон правильного перебігу подій у системі Конфуція. Їхнім ядром була етична система норм, правил відносин людини з іншими людьми, у групі, з іншими групами й суспільством, співвіднесена із загальним законом. Цей лейтмотив досить характерний для таких великих філософських систем як системи, побудовані Платоном і Аристотелем і згодом розвинені їхніми послідовниками в Середні століття як у Європі, так і в арабському світі, Середній Азії. Досить тут назвати імена Августина Блаженного, Фоми Аквінського, Авиценну (Ібн Сина). У цей період погляду на психологію й етику були злиті воєдино. Ця злитість збереглася аж до XVII століття, коли бурхливий розвиток політичного життя в Європі на перший план висунули взаємозв'язок етики й політики, що займали чимале місце й у навчанні Конфуція. Попередниками сучасної політичної, тобто соціальної психології, сталі М. Макіавеллі й Т. Гоббс. На відміну від Конфуція, для якого гарний політик - це в першу чергу високоморальна, справедлива людина, обоє європейських мислителя трактували традиційні цивільні чесноти скоріше &quo ;від противного&quo ;, або як перешкода на шляху до влади (М. Макіавеллі), або як нав'язані громадянинові насильно, під страхом покарання. Історично проблема вибору наукової дисципліни була обумовлена прогресуючою диференціацією соціального знання й формуванням в XIX столітті двох соціальних наук: соціології й психології. Вона зв'язана, відповідно, з іменами французького соціолога О. Конта, що вважається засновником сучасної соціології, і німецького психолога В. Вундта, який перший здійснив фундаментальну спробу досліджувати роль психологічних явищ у житті не тільки індивідів, але й цілих народів. У реальному житті психологічні й соціальні фактори, що детермінують поводження, нероздільні. Їх можна аналізувати окремо лише в абстракції. У кожному із цих випадків одна зі сторін присутня або як фігура, або як тло. Ця нерозв'язна дилема була блискуче обґрунтована в роботі С. Московичи. Результатом того або іншого вибору виявляються в одному випадку - соціологічна психологія, в іншому - психологічна соціологія. Обоє цих варіанта будуть докладно розглянуті в рамках відповідних парадигм. Як ми вже відзначали, наука є діяльність по встановленню загальних, універсальних, стійких причинно-наслідкових зв'язків: законів і закономірностей. Якщо соціологія й психологія із самого початку були орієнтовані на пошук, у першу чергу, універсалій людського поводження, то інші науки, які вклали свій внесок у соціальну психологію, - етнографія й антропологія в центр уваги ставили розходження між людьми. У спеціалізованій формі вони тим самим додержувалися давньогрецького постулату про принципове розходження між греками й всіма іншими народами, що називалися &quo ;варварами&quo ; або &quo ;степовиками&quo ;. Забігаючи вперед, скажемо, що антропології й етнографії треба було майже півтора століття на те, щоб перейти до дослідження й того, що є універсальним для різних культур і етносів. Найважливішим підсумком, з яким соціальні науки підійшли до XX століття, з'явилося відтискування етичного аспекту людського поводження на другий, а те й на третій план.

Його перемінили в якості ведучих економічні, політичні, психологічні й соціальні фактори. Другий елемент - позиція по питанню про специфіку наук про людину в порівнянні з науками про природу. В історії соціальної думки вона найтіснішим образом пов'язана із двома основними філософськими традиціями: ідеалістичної й матеріалістичної. Їхнє протистояння й розходження настільки гарне відомі російському читачеві, що не вимагають докладного опису. Нагадаємо лише, що з погляду ідеалізму первинне свідомість, психіка, дух, а матеріальний світ вторинний, він - продукт творчості невідомої нам сили: Логосу в стародавніх греків, Бога або його аналога у світових релігіях, Абсолютного Духа й т.п. Духовна реальність підкоряється своїм законам, а людина - у тім ступені, у якій він не тільки природне, але й духовна істота - підкоряється їм же. Він - специфічний об'єкт, якісно відмінний від природних об'єктів. З погляду матеріалізму, первинна матерія, природний мир, а всі так звані ідеальні сутності, у тому числі свідомість, думка, дух суть продукти еволюції природи. Звідси знаменита теза: &quo ;Буття визначає свідомість&quo ;. І отже, людина мало чим відрізняється від інших природних об'єктів, являючи собою лише певний етап їхнього розвитку. Іронізуючи із цього приводу, великий російський філософ Вл. Соловйов помітила: &quo ;Людина є мавпа й тому повинен полягати душу свою за ближнього&quo ;. Так само реагує інший видатний російський мислитель С. Франк на слова матеріаліста М. Горького &quo ;Людина - це звучить гордо!&quo ;: &quo ;. чому саме повинне &quo ;звучати гордо&quo ; ім'я істоти, що принципово не відрізняється від мавпи, істоти, що є не що інше, як продукт і знаряддя сліпих сил природи?&quo ; Відзначимо, що історично попередники сучасних соціально-психологічних ідей, починаючи із глибокої стародавності й аж до середини XIX століття, переважно були ідеалістами попри все те, що й матеріалістична лінія тією чи іншою мірою в цей період існувала, будучи відтиснутої на другий план. Важливий поворот у розвитку поглядів убік матеріалізму на роль ідеальних факторів, у тому числі психіки, у житті людини й суспільства відбувся в другій половині XIX століття. Він був обумовлений, головним чином, успіхом природничих наук, їхніми разючими відкриттями й всі новими розвінчаннями людини. Н. Коперник, Ч. Дарвін, К. Маркс і 3. Фрейд переконливо показали людству, що Земля, і її мешканці не є ні центром світобудови, ні його вершиною, а всього лише випадковим епізодом, дійсно &quo ;іграшкою сліпих сил&quo ;: космічних, біологічних або економічних. Стандарти пізнання й перетворення всього, що для цього потрібне, були задані тими науками, які прийняли тезу про принципову подібність людини й природних об'єктів, розробили відповідні методи дослідження й зміни дійсності, довели їхню ефективність, створюючи нові машини, матеріали, відкриваючи нові джерела енергії, роблячи матеріальні умови життя усе більше й більше комфортними для все більшого числа людей. Слово &quo ;прогрес&quo ; стало магічним до початку XX століття, у прогрес вірили більше, ніж у Месію.

Головним носм ц мфолог нин, однак,  вже не мперський Центр (хоч його полтичний, економчний , власне, культурний та нформацйний вплив усе ще лишаться значним),  навть не росйськомовн комунсти Украни, з хньою ностальгю за СССР  КПСС. ¶мперсько-росйська мфологя в колонально-креольськй, малоросйськй модифкац стала суттвою частиною деологчних установок та орнтацй не лише росйського, а й укранського, головним чином росйськомовного, населення Украни. На жаль, дос так званий комплекс малоросйства розглядався, як правило, в контекст пропаганди, а не науки, в контекст бльш-менш проникливо, але незмнно викривально антиколонально публцистики, [66] а не, скажмо, антрополог, соцально психолог чи психоаналзу. Тим часом перед нами типовий, описаний класиками культурно антрополог, приклад засвоння аборигенами колонально точки зору на себе як на недонарод з недомовою, недокультурою, недорелгю  т. д.  т. п. Це - прийняття фальшивого й самопринизливого self-image (уявлення про себе), нав'язаного колонзаторами, - в даному раз, уявлення про таку соб спваючу  танцюючу Малоросю (за Гоголем), котра коли й мала якесь самобутн минуле, то майбутнього вже аж няк мати не може

1. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

2. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

3. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

4. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

5. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

6. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу
7. Предмет дослідження соціальної психології
8. Про практичність соціальної психології

9. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

10. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

11. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

12. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

13. Теоретична база соціальної психології

14. Європейська модель соціальної психології

15. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

16. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

18. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

19. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

20. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

21. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

22. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
23. Соціальне становище Запорізького краю
24. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

25. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

26. Соціальні інститути.

27. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

28. Роль власності у соціально-економічних процесах

29. Соціальні проблеми у ЗМІ

30. Соціальна екологія

31. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

32. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее

33. Соціальне та особисте страхування

34. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

35. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

36. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

37. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

38. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
39. Демократія як соціальне явище
40. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

41. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

42. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

43. Правовідносини у сфері соціального захисту

44. Система соціального захисту в Україні

45. Соціальна захищеність дітей в Україні

46. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

47. Соціальне партнерство в Україні

48. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Сутність та соціальне призначення держави

50. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

51. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

52. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

53. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

54. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

57. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

58. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

59. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

60. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

61. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

62. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

63. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

64. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

65. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

66. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

67. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

68. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

69. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

70. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
71. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"
72. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

73. Соціально-етичний маркетинг

74. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

75. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

76. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

77. Глобалізація і процеси соціального розвитку

78. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

79. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

80. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

81. Зайнятість: соціально-трудові відносини

82. Організація як соціальне утворення

83. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

84. Типологія соціально-трудової мобільності населення

85. Управління, як соціальний феномен

86. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
87. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
88. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

89. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

90. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

91. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

92. Тривожність як соціально-педагогічне явище

93. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

94. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

95. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

96. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

98. Політика та соціальний конфлікт

99. Вклад Хьюго Мюнстерберга в розвиток індустріальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.