Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. КороленкаОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ У ДИТЯЧИХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХВиконала студентка групи Полтава 2007 Сирітство, у тому числі соціальне, є феноменом, який притаманний всім країнам світу в цілому, за даними ЮНІСЕФ, кількість дітей-сиріт у 27 країнах європейського регіону та країн пострадянського простору становить 1,5% від кількості всіх дітей. Україна серед них знаходиться на 13 місці. На сьогодні в Україні налічується понад 100 тисяч дітей-сиріт, більшість з них виховуються у системі державних інтернатних закладів, у тому числі спеціалізованих. Загальна кількість дітей у державних інтернатних закладах усіх типів збільшилась за десятиріччя у більше ніж два рази, а кількість дітей-сиріт - у півтора рази. Це вимагає від медичної галузі впровадження обґрунтованих заходів по організації якісної медико-соціальної допомоги вихованцям дитячих інтернатних закладів. Система закладів державної опіки і піклування, що діє в Україні та у більшості країн і пострадянського простору, успадкована від часів радянської влади. Вона побудована на принципах колективного виховання, суттєво не змінилася за останніми роками і наведена на рис.1. У ранньому віці діти-сироти виховуються у будинках дитини, підпорядкованих системі охорони здоров'я, де перебувають до 3 - 4 років, потім переводяться до дитячих будинків, які підпорядковуються системі освіти. В останніх діти виховуються до 7 років, після цього утримуються і навчаються у школах-інтернатах до 14 - 15 років (до закінчення 9 класу), або 16 - 17 років (до закінчення 11 класу). Перед направленням до дитячих будинків та шкіл-інтернатів дитина проходить медико-педагогічну комісію, яка оцінює стан її здоров'я та психологічного розвитку. Діти з вадами розвитку утримуються в спеціалізованих дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту населення. Прийомна сім'я (вік до 18 років, у разі навчання до закінчення закладу) 1-4 дитини Дитячий будинок (вік 3-7 років) 25-250 дітей Будинок дитини (вік до 3-4 років) 50-200 дітей Притулок (дитина з вулиці потрапляє в систему державної опіки відповідно до віку) Усиновлення (в країні та іноземне) дитина вибуває із системи державної опіки Спеціальна школа-інтернат для дітей з вадами розвитку Дитячий будинок сімейного типу (вік від 2-х до 18 років, у разі навчання до закінчення закладу) 5-10 дітей з власними Школа-інтернат (вік 7-17 років) 350-450 дітей Дитячий будинок-інтернат для дітей з вадами розвитку Дитячий будинок змішаного типу (вік 3-17 років) 100-400 дітей Рис. 1. Державна система опіки та виховання дітей, позбавлених батьківського піклуванняТака державна система опіки над дітьми-сиротами передбачає як мінімум два переходи дитини із одного закладу до іншого, кожен з яких для неї є психо-травмуючим, оскільки відриває її від оточення, до якого вона звикла, вихователів. За результатами опитування вихованців шкіл-інтернатів, 35% неодноразово переводились, з одного закладу до іншого.

Це вимагає вирішення проблеми психологічної підтримки вихованців. Останніми роками в Україні почали функціонувати дитячі будинки сімейного типу, завдяки яким ліквідується перехід в інший інтернатний заклад у 7 роки, і діти у них виховуються з 3 - 4 до 16 - 17 років. Ці заклади мають ряд переваг, оскільки в них дитина виховується досить тривалий час і звикає до постійного режиму, дорослих і дітей з якими спілкується. З метою збереження родинних зв'язків вихованців, для забезпечення сприятливого психологічного стану у школах-інтернатах доцільно створювати дошкільні установи відділення, де можуть виховуватися діти-родичі у межах одного закладу. Однією з нових форм інтернатних закладів малокомплектні дитячі будинки, на 10-15 дітей, які формуються за різновіковим принципом та за місцем проживання родичів дітей. До переваг таких закладів можна віднести те, що невелика кількість вихованців дає змогу вихователям індивідуально підходити до кожної дитини, також полегшується забезпечення захисту їх майнових та житлових прав. Більш широкому соціальному досвіду вихованців сприяє те, що вони навчаються у територіальних загальноосвітніх школах. Здоров'я дітей формується під впливом багатьох факторів, які мають безпосередній зв'язок з деякими соціально-гігієнічними факторами, станом організації медичного обслуговування, особливостями педагогічної роботи. З погляду соматичного і психічного здоров'я &quo ;групу ризику&quo ; складають діти, що мають несприятливий період пренатального розвитку, тяжкі умови життя в ранньому віці та народилися і виросли в асоціальних родинах. Це впливає на рівень здоров'я дітей та формування відношення до власного здоров'я. Для дітей-сиріт характерний низький рівень фізичного розвитку та соматичного здоров'я: найчастіше має місце дизгармонійний фізичний розвиток, частота якого зменшується з віком - його мають три чверті дітей раннього віку; половина дошкільнят і молодших школярів; менше третини старших школярів. Значний вплив на систему заходів реабілітації має те, що 80,0% дошкільників віднесені до третьої групи здоров'я, чисельність якої зменшується, починаючи з 10 років життя. Разом з тим, до закінчення школи лише 9% дітей-сиріт має першу групу здоров'я, що до речі, не відрізняється від популяційних показників. Поширеність захворювань у дітей сиріт перевищує популяційні показники у 1,5 - 2 рази. У цілому для цього контингенту дітей характерний низький рівень здоров'я, і у більшості зустрічається поєднання кількох захворювань. Заслуговує уваги збільшення пограничних нервово-психічних розладів, які частіше розвиваються у дітей молодшого і середнього шкільного віку, коли мотиваційна напруженість поведінки стикається з перешкодами, а задоволення потреби є неможливим. У всі вікові періоди високими є рівні поширеності хвороб нерпової, ендокринної систем, хвороб психіки та поведінки, хвороб органів дихання. Особливістю феномену сирітства в Україні є те, що у зв'язку із епідемією СНІДу зросла кількість дітей, від яких відмовились батьки через їх ВІЛ-інфікування, що потребує вирішення питання влаштування таких дітей до інтернатних закладів та проведення специфічних заходів по їх реабілітації.

З метою поліпшення стану здоров'я та медичного забезпечення дітей МОЗ України впроваджено в практику трьохетапну модель медико-соціальної допомоги дітям-сиротам. Перший і другий рівень медико-санітарної допомоги дітям організується медичним персоналом безпосередньо у будинку дитини, дитячому будинку та інтернатному закладі. Основним в системі організації медико-санітарної допомоги дітям-сиротам, що виховуються у державних установах, є територіальний лікувально-профілактичний педіатричний заклад, не тільки як заклад, що надає допомогу за звертаннями, а й як координатор усіх трьох етапів організації медичної допомоги цьому контингенту дітей (Наказ МОЗ України від 15.04.2003 №155 &quo ;Про вдосконалення медико-санітарного забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування&quo ;). Важливим є те, що територіальний лікувально-профілактичний заклад, за яким закріплено дитячий інтернатний заклад, незалежно від системи його підпорядкування, здійснює координацію діяльності всіх інших медичних закладів спільно з медичним персоналом будинку дитини, дитячого будинку чи школи-інтернату. А саме, залучає до роботи з дітьми центри медико-соціальної реабілітації, здоров'я, профілактики і боротьби зі СНІД, медико-генетичні заклади для дітей шкільного віку, починаючи з 10 років - жіночі консультації, центри планування сім'ї, кабінети дитячої та підліткової гінекології, відділення та спеціалістів інших лікувально-профілактичних закладів (наркологічних, психіатричних, дерматовенерологічних тощо), центри соціальної підтримки. В цілому по регіону відповідальність за організацію цієї роботи покладено на територіальні органи охорони здоров'я та безпосередньо на обласні (міст Києва і Севастополя) дитячі лікарні. Така система організації медичної допомоги дозволяє надати дитині весь обсяг медичної допомоги від первинної медико-санітарної до спеціалізованої на рівні обласних закладів та провідних клінік України. На організацію роботи у БД найбільше вплинули прийняті накази МОЗ України № 112 від 28.06.94 та № 33 від 23.02.2000 , останній практично впроваджувався з 2001 року. Вони кардинально змінили підхід до формування штатних нормативів у БД за рахунок збільшення кількості медичного та іншого персоналу, що дало можливість дійсно перетворити БД у заклади охорони здоров'я, одним з головних завдань яких стала медична і соціальна реабілітація вихованців. У зв'язку із низьким рівнем здоров'я вихованців БД, необхідністю їх активної реабілітації, у Наказі МОЗ України № 33 від 23.02.2000 введено посади лікарів-педіатрів (із розрахунку 1 посада на 20 дітей віком до 1 року, а для дітей від 1 року і старших - 1 посада на 40 дітей), також введено додаткові посади дитячих лікарів: невролога, психіатра, ортопеда-травматолога, офтальмолога, Отоларинголога, лікаря-рефлексотерапевта, лікарів з функціональної діагностики, лікувальної фізкультури, епідеміолога, фізіотерапевта, заступників головного лікаря будинку дитини по медичній частині і по адміністративно-господарській частині. В будинках дитини вирішено питання цілодобового лікарського нагляду за рахунок введення додаткових посад лікарів для цієї мети, суттєво знижено навантаження на палатних медичних сестер у групах дітей до 1,5 річного віку, введенню посади медичної сестри кабінету щеплень, гідротерапії, фельдшера-лаборанта, додатковий пост медсестри та няні, при наявності у будинку дитини з ВІЛ-інфекцією, дозволено вводити додаткові посади середнього медичного персоналу при відкритті додаткового карантинного відділення та ізолятора тощо.

Публцисти УНДО характеризували ОУН як партю «фашиствського покрою». У радянськй прес ще у першй половин 1920х рокв термн «фашизм» уживався як додаток для плямування «укранського буржуазного нацоналзму», згодом словосполучення «укранський фашизм» застосовувалося передусм до ОУН, хоча у 1933 р. до лав «укранських фашиств» зараховували  «нацоналухильникв» з КП(б)У. Органзатори та деологи ОУН сам сприяли пдживленню аналогй та ототожнень очевидним прагненням знаходити паралел мж двома рухами  навть прагненням копювати та запозичувати елементи полтичних  соцальноекономчних програм талйського фашизму. ґвген Онацький писав ще до створення органзац, що «талйський фашизм ма те спльне з укранським нацоналзмом, що вн теж  перш за все яскраво висловленим нацоналзмом. // Певно, що молодий укранський нацоналзм дещо перейняв вже вд талйського фашизму  це перш за все визнання потреби залзно рархчно органзац та пдпорядкування всх приватних, партйних  клясових нтересв нтересам батьквщини»

1. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

2. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

3. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

4. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

5. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

6. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
7. Організаційні форми інноваційної діяльності
8. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

9. Основні організаційні форми та види туризму

10. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

11. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

12. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

13. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

14. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

15. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

16. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески

17. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

18. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

19. Соціальна психологія організацій

20. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

21. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

22. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
23. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції
24. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

25. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

26. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

27. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

28. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

29. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

30. Глобалізація і процеси соціального розвитку

31. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

32. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

33. Політика і етика: соціально-філософський аспект

34. Соціальне середовище та соціалізація особистості

35. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

36. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

37. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

38. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств
39. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
40. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

41. Соціальне становище Запорізького краю

42. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

43. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

44. Організація праці

45. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

46. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

47. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

48. Соціальні інститути.

Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров
Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски

49. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

50. Організаційна система управління природокористуванням України

51. Організація оплати праці на підприємстві

52. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

53. Роль власності у соціально-економічних процесах

54. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
55. Організація евакуаційних заходів
56. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

57. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

58. Рельєф та ландшафтна організація

59. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

60. Мораль і соціальне управління

61. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

62. Організація біржової торгівлі

63. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

64. Організація діяльності "ПриватБанку"

Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Організація кредитної роботи в комерційному банку

66. Організація та планування кредитування

67. Сутність і значення соціального страхування

68. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

69. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

70. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
71. Організація будівельного майданчика
72. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

73. Організація робочого місця бухгалтера

74. Рівні організації організму людини

75. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

76. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

77. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

78. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

79. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

80. Внутрішній аудит організації

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

82. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

83. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

84. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
87. Організація документаційного забезпечення установи
88. Організація і методика аудиту

89. Організація і методика аудиту доходів підприємства

90. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

91. Організація облікової політики підприємства

92. Організація обліку в магазині "Світанок"

93. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

94. Організація обліку доходів

95. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

96. Організація обліку на підприємстві

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Організація обліку орендних операцій

98. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

99. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.