Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Обов’язки та права державних службовців

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

КУРСОВА РОБОТА з предмету: &quo ;Адміністративне право України&quo ; на тему: &quo ;Обов’язки та права державних службовців&quo ; Студентки ІІ курсу, 4 групи Науковий керівник: Київ 2003 р. Зміст Вступ Розділ 1. Призначення, сутність та структура державної служби 1.1. Сутність, особливості та завдання державної служби 1.2. Структура державної служби 1.3. Принципи державної служби Розділ 2. Державний службовець, його правовий статус 2.1. Поняття “державний службовець” – одне з головних понять у системі державної служби 2.2. Правовий статус державного службовця 2.3. Обмеження та вимоги, встановлені до держслужбовців Розділ 3. Відповідальність державних службовців 3.1. Засади юридичної відповідальності державних службовців 3.2. Право на проведення державного розслідування Висновок Список використаної літератури та джерел законодавства Вступ Якщо благородні та мудрі управляють нерозумними та низькими, то панує порядок. Якщо ж нерозумні та низькі управляють благородними та мудрими, то буде безлад. Дякуючи цьому знаємо, що пошанування мудрості є основою управління країною. Мо-Цзи. Із глави Пошанування мудрості. Безперечним фактом є те, що успіх будь-яких державних перетворень насамперед залежить від ефективності діяльності управлінського апарату. На цей феномен звертали увагу ще мислителі стародавнього світу. Зокрема, Демокрит учив, що державні справи є найважливішими, а тому рекомендував допускати до управління лише тих, хто має відповідні знання, якості та знає справу. Сократівський ідеал адміністрування означав правління знаючих, тобто ґрунтувався на принципі компетентності в державному управлінні. Зазначені підходи не змінилися й сьогодні, адже саме від чиновників, які покликані служити народові, залежить соціально-економічний та культурний розвиток держав, добробут населення. Власне, кожен із нас це відчуває на собі. Класик “раціональної” теорії бюрократії Макс Вебер вважав, що неминучою перспективою всіх демократичних держав є тотальна бюрократизація суспільного та державного життя. На його думку, на зміну капіталізму прийде не соціалізм, а суспільство, гранично бюрократизоване в цілях раціонального управління. Відповідно проблематика державної служби є сьогодні вкрай актуальною, їй присвячено достатньо літератури, наукових розвідок, вона стала повноправною частиною теорії державного управління, зайняла місце серед навчальних дисциплін із підготовки фахівців у галузі державного управління. У розвиненому вигляді офіційну професійну державну службу започатковано в Європі та США у середині ХІХ ст., а наприкінці того ж століття в основному склалася концепція державної служби сучасного типу. Основними її рисами вважаються: Існування відокремлених служб і компетенції, суворо визначеної у законах і правилах з метою зручності для прийняття рішень і контролю. Захист статусу і компетенції службовців (гарантоване просування по службі й пенсія для чиновників, система пільг і для державних службовців, незмінність суддів тощо). Чітка ієрархія і виконання розпорядчих і виконавчих функцій. Підбір кадрів на конкурсній основі.

Повне відокремлення службової функції від особистих якостей і характеристик, оскільки службовець не може бути власником своєї посади. Становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського суспільства, інтеграція України в Європейське співтовариство є неможливими без функціонування якісно нової системи державної служби. У процесі розвитку держави у правовому соціальному напрямку кардинально змінюється призначення державної служби. У період панування комуністичної ідеології в Україні не існувало навіть інституту державної служби, а чиновники були механічними виконавцями рішень так званої партійної номенклатури – “керівної і спрямовуючої” радянського суспільства. таким чином у державі сформувалась модель, що складалася не з професійних управлінців – виконавців волі народу, а з чиновників – провідників компартійних ідей. У радянській юридичній літературі поняття державної служби визначалося як “сукупність юридичних норм, що встановлюють правовий стан службовців, умови й порядок проходження державної служби, види заохочень і відповідальності службовців”. Тобто державна служба розглядалася у вузькому розумінні – лише як юридичний інститут, який регламентує діяльність службовців. Не існувало окремого закону про державну службу, законодавчому регулюванню відпадали лише правові засади державної служби. Головною сутнісною парадигмою державної служби на сучасному етапі державотворення стає реалізація законів держави, забезпечення захисту прав та інтересів громадян і накладення на них відповідних обов’язків, а її суспільне призначення полягає в оптимальному здійсненні функцій державного управління. Що ж до поняття “державний службовець”, то воно вперше зустрічається в Законі “Про державну службу”. Його запровадження за відсутності терміна “службовець” на практиці призвело до розбіжностей у розумінні правового статусу державних службовців. Адже раніше, коли держава проникала в усі сфери суспільного життя, до складу державних службовців входили службовці як органів державної влади, так і сфери матеріального виробництва, інших сфер суспільно корисної діяльності. це було природно, оскільки в умовах тотального контролю над усіма суспільними процесами державні службовці – чи то голова виконкому, чи директор підприємства – були “провідниками” державної політики у відповідній сфері професійної діяльності. у такому розумінні були відсутні відмінності в трудовій діяльності службовців, а, отже, не було необхідності в істотній диференціації їх правового статусу. Як виняток, трудове законодавство не поширювалося не “мілітаризованих” службовців, умови праці яких регламентувалися нормами адміністративного права. У ході демократичних перетворень в Україні функції держави зазнали істотних змін, результатом чого стало обмеження такої служби рамками органів державної влади. Ознакою поняття “державний службовець” є практичне виконання завдань і функцій держави, одержання заробітної плати за рахунок державних коштів. Державні службовці – це група службовців, яка покликана служити державі, виконуючи відповідні державні функції.

Розділ 1. Призначення, сутність та структура державної служби Державна служба розглядається як професійна діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті з метою практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Тобто вона органічно пов’язана з державою, її роллю та місцем у житті суспільства. В діяльності державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада – це коло службових повноважень, які складають частину компетенції відповідного органу, вона невідривно пов’язана з його структурою і в той же час має на меті організацію особового складу державного органу чи його апарату – державних службовців. Таким чином, якщо державну службу розглядати з огляду на місце, яке вона посідає в державній організації, то вона починається там, де встановлюється посада. Встановлення посад завершує організацію державних органів та їх апарату. 1.1 Сутність, особливості та завдання державної служби Державна служба – це державний правовий і соціальний інститут, який здійснює в рамках своєї компетенції реалізацію цілей та функцій органів державної влади шляхом професійного виконання службовцями своїх посадових обов’язків і повноважень, що забезпечують взаємодію держави й громадян у реалізації їх інтересів, прав і обов’язків. Державна служба органічно пов’язана з державою, її роллю та місцем у житті суспільства. В реальній дійсності вона втілюється у виконання певних завдань і функцій держави – законодавчих, виконавчих, судових, прокурорсько-наглядових; її напрямки фактично відповідають основним формам державної діяльності. В діяльності державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада – це коло службових повноважень, які складають частину компетенції відповідного органу, вона невідривно пов’язана з його структурою і в той же час має на меті організацію особового складу державного органу чи його апарату – державних службовців. Головною рисою сучасної державної служби є пріоритет прав та інтересів особи зі зміною співвідношення державного й власного інтересів на користь останнього. Державна служба забезпечує виконання місії сучасної держави – служби суспільству. Державна служба – це явище, яке можна охарактеризувати, виходячи з різних аспектуальних засад: Процесуальний аспект: Здійснення цілей, функцій та законів держави, тобто, це – об’єктивне суспільне явище, яке не можна розглядати лише як діяльність державних службовців і органів управління. При цьому державний апарат виступає як єдине ціле, як інститут громадянського суспільства Структурний аспект: система органів держави, кожен із яких відповідно до предмета його компетенції може бути названий службою Організаційний аспект: система державних посад, які відрізняються за статусом, повноваженнями, підпорядкованістю, кваліфікаційними вимогами тощо Інституціональний аспект: правова, етична нормативна система, що забезпечує реалізацію цілей, функцій, законів держави Соціальний аспект: інтегруючий фактор щодо всіх попередніх.

Держава - от хто головна причина будь-яких мовних питань. Коли вживають слово “питання”, завжди мають на увазі державну мову. Що ж таке державна мова і навіщо вона потрібна державі? Конституція України не дає відповіді на це питання. Стаття 10 констатує, що державною мовою є українська - і квит. Далі ідуть обов’язкові реверанси в бік мов нацменшин, які знов-таки більш схожі на камлання. Все. Ані визначення, що таке державна мова, ані її функ-цій - нічого. Далі йде Закон про мови Української РСР, який навіть згадувати смішно, хоч він сьогодні і діє у повному обсязі. Зрозуміло, що там не може бути нічого про повноцінну державну мову, бо Українська РСР державою не була. На цьому, власне, вичерпується законодавча база, яка має задавати правила гри. Можна, звичайно, згадати закон про рекламу, до якого вносили зміни, а потім взяли ходи назад. Можна згадати квоту на україномовну телепродукцію у розмірі 75% або на кінопрокат у розмірі 50%, але все це несерйозно. Чому 50%? Чому не 60% чи 58,76%? І чому тільки на телебаченні та радіо? А газети? А книжки? А інтернет? Дуже важко зрозуміти логіку, а все тому, що немає базових визначень - навіщо державі потрібна якась там мова? Оно, Швеція сотні років обходилася без державної - бідували, звичайно, мучилися, але якось жили

1. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

2. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

3. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

4. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

5. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

6. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника
7. Правові основи етики державного службовця
8. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

9. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

10. К вопросу об объектах вещных прав

11. Поняття та форми державного устрою2

12. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

13. Атестація державних службовців

14. Державні службовці і корупція

15. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

16. Функції та принципи державного управління

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

17. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

18. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

19. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

20. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

21. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

22. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності
23. Етика поведінки державного службовця
24. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

25. Конституцiя США та реальнi права громадян

26. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

27. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

28. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

31. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

32. К вопросу об основаниях возникновения вещных прав на земли промышленности

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

34. Правовое регулирование договора об ипотеке в гражданском праве

35. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

36. Правила Герберта Кессона об искусстве финансовой деятельности

37. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

38. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
39. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму
40. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

41. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

42. Авторське право та суміжні права

43. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

44. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

45. Державне конституційне право зарубіжних країн

46. Державне право України

47. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

48. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

49. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

50. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

51. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

52. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

53. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

54. Обєкти екологічних правовідносин
55. Об’єкти статистичного спостереження у правовій статистиці
56. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

57. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

58. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

59. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

60. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

61. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

62. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

63. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

64. Поняття та система принципів трудового права

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

65. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

66. Право націй на самовизначення та створення власних держав

67. Право, джерела права та дія норм права ЄС

68. Правові відносини батьків та дітей

69. Правові засади митного права та страхової діяльності

70. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
71. Правовідносини батьків та дітей
72. Предмет та методологія інформаційного права України

73. Принципи розробки та оцінки державної політики України

74. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

75. Судебная экспертиза (на примере рассмотрения гражданского дела об авторском праве)

76. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

77. Утворення та розвиток права СРСР

78. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

79. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

80. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

82. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

83. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

84. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

85. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

86. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи
87. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"
88. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

89. Складові та об’єкти логістики

90. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

91. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

92. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

93. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

94. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

95. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

96. Джерела та форми права

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

97. Правила составления объявления об имеющейся вакансии

98. Форми державності та їх загальна характеристика

99. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.