Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат: Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу План Вступ Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу Висновок Література Вступ Користувачі об’єктами тваринного світу, крім загальних прав і обов’язків, властивих усім природокористувачам, мають певні права і обов’язки, обумовлені конкретним видом відповідного права. Так, користувачі можуть: - в установленому порядку здійснювати спеціальне використання тварин; - мати право власності на добуті в законному порядку об’єкти тваринного світу і доходи від їх реалізації; - оскаржувати рішення державних органів і посадових осіб, що порушують їх законні права і інтереси; - вимагати усунення перешкод у здійсненні своїх прав, відшкодування заподіяних збитків та ін. Права користувачів стосовно використання об’єктів тваринного світу можуть бути обмежені в передбачених законодавством випадках у суспільних інтересах, інтересах інших природокористувачів або якщо того вимагає необхідність охорони тваринного світу. Користувачі зобов’язані: - дотримуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків щодо використання об’єктів тваринного світу - використовувати тваринний світ способами, що забезпечують стале використання і збереження біологічного різноманіття тварин і не допускають порушення цілісності природних угрупувань; - своєчасно вносити збір за спеціальне використання тваринного світу; - безперешкодно допускати до перевірки всіх об’єктів, де утримуються, перероблюються та реалізуються об’єкти тваринного світу, представників органів державного контролю; - раціонально використовувати об’єкти тваринного світу, не допускати погіршення екологічного стану середовища перебування тварин внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохоронні технології під час здійснення виробничих процесів; - проводити первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де перебувають об’єкти тваринного світу; - проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, в т. ч. штучне, диких тварин, збереження і поліпшення середовищ їх перебування; - здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу тощо. - сприяти діяльності органів державного екологічного контролю. Окрім наведених, користувачі можуть мати і інші, більш специфічні обов’язки, обумовлені конкретним видом використання тваринного світу. Право спеціального використання може бути припинено на умовах і підставах, передбачених законодавством, у разі: - припинення діяльності юридичної особи або смерті громадянина; - припинення діяльності підприємств, установ, громадян, які використовували об’єкти тваринного світу; - закінчення строку, на який було видано дозвіл на використання; - відпадання потреби у використанні або добровільна відмова від нього; - систематичного невиконання користувачем встановлених правил, норм та інших вимог щодо охорони, використання і відтворення об’єктів тваринного світу; - надходження вимог щодо припинення названого права від органів екологічного, санітарного чи ветеринарного контролю.

1.Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу При суттєвих змінах у користуванні раніше виданий дозвіл скасовується, а новий видається в установленому порядку. Припинення права спеціального використання здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про охорону навколишнього природного середовища. Припинення права власності на об’єкти тваринного світу здійснюється у разі жорстокого поводження з дикими тваринами, заборони перебування у колективній або приватній власності окремих видів тваринного світу. Гарантії та захист прав власників і користувачів об’єктами тваринного світу передбачаються природоохоронним законодавством України. Правове регулювання полювання і мисливського господарства Мисливство — один з основних видів спеціального використання тваринного світу, який задовольняє матеріальні, рекреаційні та інші потреби громадян і господарства. Правова регламентація існуючих у цій галузі суспільних відносин грунтується на Законі України від 22 лютого 2000 року «Про мисливське господарство і полювання», відповідних постановах Кабінету Міністрів, нормативних актах Міністерства Міністерство охорони навколишнього природного середовища (Мінпрмроди) та Державного комітету лісового господарства (Держкомлісгоспу) України. Держкомлісгосп законодавчо визначений спеціально уповноваженим державним органом у галузі ведення мисливського господарства. Мисливством вважається добування диких звірів і птахів, які віднесені до об’єктів полювання і перебувають у стані природної волі чи напіввільних умовах у межах мисливських угідь. Мисливські угіддя — це ділянки земної поверхні (території і акваторії), які є середовищем перебування диких тварин і де можливе їх добування. Особливість мисливських угідь як правової категорії полягає в тому, що вони не утворюють самостійного природного об’єкта, як земля, надра, води, ліси. Мисливські угіддя відображають лише особливі функціональні властивості природних об’єктів — бути середовищем перебування диких тварин. Якщо на певних площах перебувають звірі і птахи, але встановлюється постійна заборона на їх добування, то це виключає ці площі зі складу мисливських угідь, оскільки не досягається основна мета ведення мисливського господарства - одержання певних матеріальних цінностей, продукції мисливського господарства. Тому не вважаються мисливськими угіддями території і акваторії, функціональне призначення яких несумісне з таким видом спеціального використання тваринного світу, як мисливство. До них належать: - території населених пунктів,(сіл, селищ, міст) і зони навколо них. Забороняється полювання на відстані ближче 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей; - території та об’єкти природно-заповідного фонду України (природні та біосферні заповідники, національні природні і регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, загальнозоологічні та орнітологічні заказники). На таких територіях та в їх охоронних зонах мисливські тварини можуть добуватися лише в порядку, визначеному законодавством, та відповідно до положень про ці території; - рекреаційні території (курорти та округи їх санітарної охорони, місця організованого масового відпочинку населення і туризму).

З метою охорони тваринного світу і його відтворення місцеві державні адміністрації чи мисливські господарства можуть тимчасово обмежувати чи припиняти здійснення мисливства на певній площі угідь. Однак, зважаючи на тимчасовість заборони полювання, такі угіддя не втрачають статусу мисливських. В Україні налічується близько 52 млн. га мисливських угідь. Основною організаційно-правовою формою їх використання є надання угідь у платне користування мисливським товариствам та господарствам, юридичним особам, статутною правоздатністю яких передбачено ведення мисливського господарства. Переважне право на користування угіддями мають власники і постійні користувачі земельними ділянками (за умови додержання вищенаведеної умови), а також попередні користувачі мисливських угідь. Угіддя надаються обласними радами за поданням органів управління лісовим і мисливським господарством, погодженим з відповідними органами, на строк не менше 15 років. Надання угідь оформлюється шляхом укладення між користувачем і місцевими органами лісового господарства договору, який повинен відповідати його Типовій формі, затвердженій Держкомлісгоспом 12 грудня 1996 року. У договорі визначаються межі закріплених угідь, строки користування ними, перелік обов’язкових заходів, спрямованих на раціональне використання і охорону мисливського фонду тварин, права і обов’язки сторін, їх відповідальність. Правове значення розподілу мисливських угідь полягає в тому, що ведення мисливського господарства здійснюється тільки їх користувачами. Отже, здійснення права полювання в мисливських угіддях, за загальним правилом, неможливе без одержання на це згоди або погодження користувача, який має законодавчо закріплене і відповідно оформлене право на використання мисливських тварин у межах своїх мисливських угідь. Об’єктом полювання виступає державний мисливський фонд, тобто дикі звірі і птахи, що знаходяться в мисливських угіддях у стані природної волі чи напіввільних умовах. Згідно з законодавством тваринний світ становить самостійний природний об’єкт і не є елементом середовища його перебування, як у деяких країнах. Тому не має правового значення, в чиїй власності чи користуванні знаходиться територія або акваторія, на якій перебувають тварини. Власники або користувачі земельними, лісовими ділянками чи водними площами повинні одержувати право на спеціальне використання об’єктів тваринного світу на загальних підставах. Полюванням вважаються безпосередні дії мисливця, спрямовані на добування диких звірів і птахів, які віднесені до державного мисливського фонду і знаходяться в мисливських угіддях. До дій, що створюють процес добування тварин, відносяться їх відшукування (вистежування, виявлення), переслідування або підманювання і власне добування (відстріл, відлов). До полювання прирівнюється перебування осіб у мисливських угіддях із мисливськими собаками, стрілецькою зброєю та іншими знаряддями добування тварин або з добутою мисливською продукцією. Право полювання в мисливських угіддях мають громадяни України, які досягли 18-річного віку і отримали відповідні документи, що посвідчують це право.

Щоправда, в "Положенні про освідомчі відділи", "Інструкції начальникам освідомчих відділів..." та в нормативних документах, що регламентують в цілому діяльність Державної варти, не знайшли чіткого відображення права та обов'язки співробітників при здійсненні оперативно-розшукових заходів, питання соціального і правового захисту особового складу. Необхідно зауважити, що цивільні державні установи зобов'язувалися доводити до ОВ інформацію, потрібну їм для виконання оперативних заходів. З цією метою навіть виробили відповідну процедуру для місцевої адміністрації. В той же час згідно з "Правилами для спільної роботи" система ОВ повинна була координувати свою діяльність як з іншими органами Державної варти, так і з військовим відомством. Сумною реалією часу була вказівка про надання службової інформації командуванню австро-німецького контингенту в Україні. Крім цього, останні намагались використовувати в своїх інтересах й агентурний апарат освідомчих відділів. Відомі спроби германського командування створити руками ОВ маріонеткову, "кишенькову" спецслужбу - освідомчо-агітаційне бюро, яке мало інформувати його про настрої населення та вести агітацію за існуючий лад і Гетьмана

1. Світ і людина в культурах Далекого Сходу

2. Приватне право країн античного світу

3. Уявлення про людину і структуру світу у буддизмі

4. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

5. Сім чудес світу

6. Облаштування післявоєнного світу
7. Сім чудес світу
8. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

9. Художня культура стародавнього світу

10. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

11. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

12. Вищі водні рослини в системі рослинного світу

13. Тваринний і рослинний світ України

14. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

15. Історія соціально-економічної географії світу

16. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Озера світу

18. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

19. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

20. Захист прав і свобод людини та карний процес

21. Історія, перспективи Конвенції прав людини

22. Місце правової системи України серед правових систем світу
23. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина
24. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

25. Права людини

26. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

27. Типологічна класифікація мов світу

28. Історія світу

29. Мистецтво: вираження духовного буття світу

30. Сім див світу

31. Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини

32. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы

33. Політичні ідеї Стародавнього світу

34. Поняття демократії "для незахідного світу". Ірак

35. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

36. Архітектори світу - Бей Юймін

37. Досвід впровадження логістичних підходів у митній справі провідними країнами світу

38. Еволюція філософських уявлень про субстанції світу
39. Розуміння глобальних подій світу у модерній і постмодерній перспективі
40. Філософія Стародавньго світу

41. Валютна система: України, світу, та Європи

42. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

43. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

44. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

45. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

46. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

47. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

48. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

49. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

50. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

51. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

52. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

53. Административное право

54. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства
55. Административное право (шпаргалка)
56. Государственное и административное право (Контрольная)

57. Проблемы избирательного права современной России

58. Административное право

59. Предмет, метод, источники Административного права

60. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

61. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

62. Административно-процессуальное право РФ

63. Природа и система административного права

64. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые

65. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

66. Банковское право

67. Учебник по банковскому праву

68. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

69. Авторское право

70. Субъекты гражданского права
71. Защита авторских прав
72. Авторское право

73. Брачно-семейное право мусульман

74. Вещно-правовые способы защиты права собственности

75. Гражданское и семейное право

76. Гражданское право

77. Гражданское право (Контрольная)

78. Гражданское право (Шпаргалка)

79. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

80. Гражданское право РФ (шпаргалка)

Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Договорное право

82. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

83. Гражданское право

84. Засоби захисту права власностi

85. Значение срока в Гражданском праве

86. Наследственное право: завещание
87. Объекты Гражданского права
88. Ответственность в гражданском праве

89. Понятие гражданского права как отрасли права

90. Права ребенка

91. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

92. Право собственности на природные ресурсы

93. Право: сделки

94. Предмет и метод гражданского права

95. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

96. Способы защиты гражданских прав

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

97. Ценные бумаги как объект гражданского права

98. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

99. Шпаргалка по гражданскому праву

100. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.