Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Теоретичне обґрунтування грошової оцінки земель 2. Характеристика земель Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району Харківської області 2.1 Загальні відомості про населені пункти 2.2 Природні умови 2.3 Характеристика земель населених пунктів 2.4 Кадастрова оцінка 3. Грошова оцінка земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району Харківської області 3.1 Визначення базової вартості в межах економіко – планувальної зони 3.2 Встановлення меж економіко – планувальних зон та визначення коефіцієнта містобудівної цінності території (км2) 3.3 Визначення функціональних та локальних факторів 3.4 Грошова оцінка земель населених пунктів 3.5 Грошова оцінка земель, що використовуються як сільськогосподарські угіддя 3.6 Грошова оцінка окремої земельної ділянки 4 Соціально-економічні умови порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району Харківської області 4.1 Оподаткування земель 4.2 Орендна плата 4.3 Ринкові цілі використання грошової оцінки земель 5. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району Харківської області 6. Охорона праці Висновки Список використаної літератури Вступ За Конституцією України земля – національне багатство і повинна перебувати під особливою охороною держави. Вирішення проблеми справляння плати за землю, за умов становлення ринкової економіки, стає особливо актуальним. Питання справляння цієї плати тісно пов’язане з обліком земельних ділянок, повнота та правильність ведення якого залежить від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та землевпорядних органів. Земельна реформа - важлива складова економічних перетворень, що відбуваються у нашій країні. Практичне здійснення її, впровадження різних форм власності на землю. Формування ринку земельних ділянок потребують чіткого економічного механізму регулювання земельних відносин, необхідним елементом якого є оцінка землі. Відповідно до ст. 196 Земельного кодексу України грошова оцінка земельних ділянок - це складова частина державного земельного кадастру. Отже її слід розглядати як урегульований нормами чинного законодавства окремий вид земельно-кадастрової діяльності, спрямованої на одержання, поширення, використання інформації, необхідної для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та розміру державного мита згідно із законом; відчуження, обміну і страхування земельних ділянок, що належать до державної чи комунальної власності; застави; визначення вартості земельних ділянок, які належать до державної або комунальної власності, визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою (часткою комунального майна), яке є власником земельної ділянки; відображення вартості земельних ділянок у бухгалтерському обліку, визначення збитків чи розміру відшкодування втрат за використання земельних ділянок у випадках, встановлених законом або договором; економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель; ринкової вартості земельних ділянок при укладанні цивільно-правових угод.

Земельний Кодекс України, прийнятий 25 жовтня 2001 року, вводить нову категорію – земель житлової та громадської забудови. Таким чином, робиться спроба спростити механізми взаємовідносин між окремими категоріями земель. Даний підхід дозволяє уникнути явищ існування однієї категорії в межах іншої. Зважаючи на вище вказані фактори, стає зрозумілою необхідність оціночної діяльності на території населених пунктів. Грошова оцінка земель населених пунктів дозволяє встановлювати ціну земельних ділянок, розмір земельного податку, який справляється з них, розмір орендної плати за користування землею і вимагає професіоналізму та відповідної підготовки фахівців з експертної грошової оцінки. Основна мета, яка лежить в основі грошової оцінки земель - є створення умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі земель у власність, у спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, визначені ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначенні розмірів внеску до статутних фондів колективних сільськогосподарських підприємств, спільних підприємств, акціонерних товариств, об’єднань, кооперативів. Отже проведення робіт з грошової оцінки земель за останній час зростає, а сфери її застосування розширюються. Окремим пунктом в дипломному проекті висвітлена експертна грошова оцінка земельної ділянки, а також узгодження результатів грошової оцінки земельної ділянки. В процесі розробки дипломного проекта на тему “Проект грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району Харківської області” зроблено спробу набуття необхідного досвіду при розрахунку грошової оцінки земель населених пунктів і вирішення наступних питань: вивчення законодавчої та нормативно-правової бази, а також спеціальної літератури, що регулюють земельні відносини на території населених пунктів; збору, систематизації і узагальнення основних природних та соціально-економічних відомостей про сільський населений пункт для подальших проектних розробок; структурно-кадастрового розподілу земель населеного пункту (створенню індексного плану) у відповідності із нормативно-методичною базою, єдиною на території України; грошової оцінки земель Вільхуватської сільської ради, визначення механізмів плати за землю і земельного оподаткування. При розробці дипломного проекту на тему “Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району Харківської області” були використані матеріали з інвентаризації земель Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району Харківської області, по встановленню меж населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району Харківської області, з природно – економічної характеристики. При розробці дипломного проекту були одержані консультації у відділі Харківському філіалі інституту землеустрою УААН, ДП “Науково-дослідний та проектний інститут” та співробітників кафедри землевпорядкування та земельного кадастру Харківського аграрного університету імені В.В

. Докучаєва. 1. Теоретичне обґрунтування грошової оцінки земель Населений пункт – це складне соціально-економічне утворення, яке відрізняється за наступними ознаками: Кожне окреме поселення людей є місцем постійного або тривалого проживання певної групи населення. Сконцентрованість засобів виробництва, які використовуються мешканцями у процесі праці. Наявність інженерно-комунікаційної інфраструктури, що задовольняє потреби населення. Відповідне юридичне оформлення, наявність чітких меж, відповідного статусу, назви. У процесі утворення та розвитку населених пунктів основне місце займає історичний аспект. Очевидно, що розвиток та занепад, будівництво та руйнування поселень людей відбувалися одночасно із розвитком усієї цивілізації під впливом різноманітних історичних процесів, як то війн, переворотів тощо. До цього часу однією із найголовніших ознак населеного пункту (поряд із чисельністю населення, площею) є його вік. Вивченню складних процесів взаємовідносин в межах населених пунктів присвятили свої наукові праці такі відомі науковці, як Рязанов О.В., Кончуков В.С., Кірсанов В.О., Новаковський, З прийняттям нового Земельного кодексу Україна зробила ще один великий крок на зустріч ринковим відносинам. Створена на сьогодні в Україні нормативно – правова та методологічна база дозволяє здійснювати всі види грошової оцінки земель, є необхідною передумовою для формування ринку земель, забезпечує виконання державних цілей щодо розвитку інфраструктури земель. Огляд спеціальної літератури: В навчальному посібнику “Оцінка земель” під редакцією М.Г. Ступеня розглядаються питання щодо правового регулювання оцінки земель, яке здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійснюється у відповідних номативно-правових актах, що встановлюють порядок проведення оцінки земель, організації і виконання землеоціночних робіт, склад і зміст технічної документації та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, порядок їх виконання. Наукове видання “Методичні основи грошової оцінки земель в Україні” присвячене всебічному аналізу грошової оцінки земель. Вивчаються теоретичні та практичні аспекти земельно-оціночної діяльності. Розглянуті науково-методичні підходи до нормативної та експертної оцінки земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення, населених пунктів. Значна увага приділена питанням взаємодії грошової оцінки і земельного кадастру, використанню комп'ютерних технологій, застосуванню в оцінці містобудівної та землевпорядної документації. В підручнику “Кадастр населених пунктів” під редакцією М.Г. Ступеня, висвітлюються теоретичні основи державного земельного кадастру населених пунктів, дається загальна характеристика, зміст його складових частин і порядок ведення в населених пунктах. Розкриваються особливості ведення державного земельного кадастру населених пунктів, особливості містобудівних чинників, які впливають на організацію раціонального використання земель населених пунктів.

Необходимо отметить, что ЗК РФ содержит общие положения по комментируемым вопросам. В частности, ст.8 ЗК РФ "Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую" устанавливает, что отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую осуществляются в отношении: 1) земель, находящихся в федеральной собственности,P Правительством РФ; 2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности,P органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения,P органами местного самоуправления; 4) земель, находящихся в частной собственности: земель сельскохозяйственного назначенияP органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; земель иного целевого назначенияP органами местного самоуправления. При этом в отношении земель населенных пунктов независимо от их форм собственности

1. Состав земель населенных пунктов

2. Проект планування території Шевченківської сільської ради Звенигородського району Черкаської області

3. Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

4. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

5. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

6. Методики оцінки фінансового стану банків України
7. Виробнича травма та критерії її оцінки
8. Проект ведення земельного кадастру населених пунктів

9. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

10. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

11. Принципи розробки та оцінки державної політики України

12. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

13. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

14. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

15. Знаходження мінімального остовом дерева. Порівняння алгоритму Прима і алгоритму Крускала

16. Методи економічної оцінки інновацій

Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

17. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

18. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

19. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

20. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників

21. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

22. Порівняння властивостей органічних речовин
23. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему
24. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

25. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

26. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

27. Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області

28. Плата за земли сельскохозяйственного назначения, земли городов и иных населенных пунктов

29. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

30. Газопостачання населеного пункту

31. Населенные пункты

32. Системи насаджень населеного пункту

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

33. Электроснабжение населенного пункта Рогово

34. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах

35. Влияние бюджетного дефицита на качество жизни населения на примере муниципального образования Пушкинского района

36. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

37. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

38. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів
39. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь
40. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха

41. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

42. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

43. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и очагах поражения

44. Подготовка населения в области защиты населения от ЧС

45. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

46. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

47. Обучение населения по ГО

48. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

49. Население Москвы и московского региона

50. Особенности размещения городов и городского населения

51. Население России: Буряты

52. Национальный и религиозный состав населения России

53. Население земного шара

54. Интегрированный проект учебного процесса
55. План статистического наблюдения и данные переписи населения
56. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов

57. Государственное регулирование доходов населения на Украине

58. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

59. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

60. Понятие и состав земель промышленности и иного назначения

61. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения

62. Декабризм и конституционные проекты, им порожденные

63. Незадекларированые доходы населения

64. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

65. Категории земель. Земли поселений

66. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

67. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации

68. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

69. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

70. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"
71. Коренное население Кемеровской области. Шорцы
72. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

73. Заселение Северного Кавказа славянским населением

74. Москвоведение: "Население"

75. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

76. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

77. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

78. Создание проекта с использованием программы GeniDAQ и контроллеров серии АДАМ-4000

79. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

80. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

82. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

83. Составление проекта НТД и определение качества блюда "Ризотто по-итальянски"

84. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

85. Проект термического отделения для обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига изотропной электротехнической стали третьей группы легирования в толщине 0.5 мм в условиях ЛПЦ-5 АО НЛМК

86. Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 квт в г. Кирове
87. Технический проект на производство топографо-геодезических работ
88. Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

89. Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...

90. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

91. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство завода по производству кирпича керамического мощностью 30 млн штук в год. Проект повторного применения

92. Проект зубчатой передачи

93. Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену

94. Проект механосборочного участка изготовления крана вспомогательного тормоза локомотива 172

95. Проект модернизации электропривода скребкового конвейера ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»

96. Проект зон ТО-2 и ТР с разработкой слесарно-механического отделения

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. Проект производственного комплекса базы МСУ

98. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

99. Проект узла коммутации телеграфных связей в областном центре


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.