Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Організація експлуатації автомобільної техніки

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення занять з навчальної дисципліни “Автомобільна техніка” ТЕМА Організація експлуатації автомобільної техніки. Парки та внутрішній порядок в них ТЕМА. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. ПАРКИ ТА ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК В НИХ Навчальна та виховна мета: 1. Вивчити види, періодичність технічного обслуговування автомобілів, порядок планування, обліку та контролю за технічним станом машин. 2. Вивчити види парків, елементи парку, їх призначення; розміщення, обладнання і документацію приміщення чергового парку. 3. Формування у курсантів відповідального ставлення до правильної організацію експлуатації автомобільної техніки, підтримання її у постійній готовності до використання за призначенням. Час: 8 годин. Організаційно – методичні вказівки: На тему виділено 8 годин. Тема є обўємною, дає знання з організації експлуатації автомобільної техніки та внутрішньої служби в парку. По темі вивчається: види, періодичність технічного обслуговування автомобілів; порядок планування, обліку та контролю за технічним станом і експлуатацією машин; види парків, елементи парку, їх призначення і розміщення; обладнання і документація приміщення чергового парку; організація внутрішньої служби в парку. Тема служить базою для вивчення розділу І «Будова і експлуатація автомобіля». 2. Розподіл часу по заняттям, послідовність занять, особливості організації та методика проведення. № п/п Найменування занять Вид занять Час (хв.) Особливості організації та методики проведення 1 2 3 4 5 1. Види і періодичність технічного обслугову-вання, порядок вико-ристання і обліку машин Лекція 2 Читається батареї в лекційній аудиторії. 2. Парки і внутрішній порядок в них Групове 2 Проводиться одним виклада-чем із взводом в класі. 70 хв. відвести на викладення навчальних питань, 10 хв на опитування 3. Організація експлуатації автомобільної техніки Практич не 4 Проводиться двома виклада-чами із взводом в парку. Відпрацювати не менше 4 задач. Заняття 1. Види і періодичність технічного обслуговування, порядок використання і обліку машин Навчальна та виховна мета: Вивчити види, періодичність технічного обслуговування автомобілів. Вивчити порядок планування, обліку та контролю за технічним станом і експлуатацією машин. Виховувати у курсантів відповідальне ставлення до своєчасного і якісного контролю за технічним станом і експлуатацією машин. Час: 2 год. Місце: клас. Навчальні питання і розподіл часу: Вступ – 5 хв. Загальні положення. Порядок використання машин – 20 хв. Види і періодичність технічного обслуговування автомобілів. Забезпечення працездатності машин за складних умов – 30 хв. Планування, облік та контроль за технічним станом і експлуатацією машин – 20 хв. Висновки та відповіді на питання – 5 хв. Навчально-матеріальне забезпечення: “Лектор-2000. Слайди. Плакати. Навчальна література: 1. Настанова з автомобільної служби, с. 46 – 59 І. Вступна частина Автомобільна техніка є найбільш масовою технікою у Збройних Силах. Вона є основним засобом пересування озброєння і військової техніки , тран-спортним засобом для перевезення особового складу та підвозу і евакуації матеріальних засобів.

Автомобільна техніка - складова бойового порядку військ. Досвід Великої Вітчизняної війни і аналіз бойової та повсякденної діяльності військ в сучасних локальних війнах та конфліктах показує , що успішне виконання поставлених завдань залежить від маневреності і рухомості військ. Все це нерозривно пов’язано з масовим використанням автомобільної техніки. Ефективне використання автомобільної техніки в сучасних умовах обумовлено рядом показників: - її наявністю та укомплектованістю військ; - технічним станом; - рівнем забезпеченності матеріально-технічного забезпечення і майном ; - наявністю і рівнем підготовки спеціалістів автомобільної служби усіх рівнів . Стан даних показників знаходиться у прямому зв’язку з правильною організацією експлуатації автомобільної техніки. Особливостями нинішньої експлуатації автомобільної техніки є: - старіючий склад автомобільного парку; - використання однієї і тієї же автомобільної техніки для різних цілей та в різних умовах; - недостатня матеріальна забезпеченність етапів експлуатації; - низький рівень підготовки та значний некомплект спеціалістів автомобільної служби усіх видів військ; - наявність великої кількості номенклатури керівних документів з експлуатації автомобільної техніки. Знання основ організації експлуатації автомобільної техніки є необхідною умовою успішного виконання поставлених задач і збереження при цьому машин в справному стані для подальших дій. ІІ. Основна частина Загальні положення. Порядок використання машин Заходи щодо ефективного використання машин розробляються і здійснюються при плануванні та проведенні бойової підготовки і повсякденної діяльності військ . Основними заходами щодо ефективного використання машин є: - правильна розстановка машин за їх призначенням при розробці штатів військових частин ; - укомплектування машинами військ тільки відповідно до штатів і табелів; - раціональне планування заходів щодо бойової підготовки, забезпечення польотів, будівельних, господарських та інших робіт з залученням з цією метою мінімальної кількості машин; - першочергове використання для перевезення матеріальних засобів автомобілів народногосподарського призначення, обмеження використання з цією метою повноприводних автомобілів і особливо нових марок; - широке застосування причепів, поєднання перевезення дрібних партій вантажів , визначення черговості виконання заяв на невеликі за витратами часу перевезення; - організація централізованого перевезення вантажів, впровадження раціональних маршрутів та схем вантажопотоків, виключення зустрічних перевезень; - завантаження порожнього автомобільного транспорту попутними вантажами військових частин; - найбільш повне використання вантажопідйомності і вантажомісткості автомобільного транспорту (з урахуванням тактико-технічних характеристик); - скорочення часу простою машин під вантажно-розвантажувальними операціями за рахунок механізації вантажно-розвантажувальних робіт , збільшення і завчасної підготовки фронту завантаження та розвантаження , пакетування , контейнеризації, підготовки вантажів до відправки та своєчасне оформлення супроводжувальних документів на вантаж; - прикріплення військових частин з невеликою кількістю машин для технічного обслуговування та ремонту до частин, що мають штатні засоби технічного обслуговування та ремонту , станціям технічного обслуговування автомобілів гарнізонів , раціональне об’єднання дрібних парків та гаражів; - виконання технічних заходів, що підвищують надійність і економічність роботи машин , особливо у складних умовах експлуатації; - здійснення контролю за законністю використання машин, списуванням моторесурсів та пального, правильність обліку виконаної роботи ; - систематичне підведення підсумків роботи машин; - проведення профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортних пригод, поломок і аварій автомобільної техніки.

Використання машин - застосування їх за прямим призначенням з дотриманням установлених норм і правил та виконанням вимог безпеки руху. Порядок використання машин у Збройних Силах України визначений “Інструкцією про порядок використання автомобільної техніки у Збройних Силах України” введеної в дію наказом Міністра оборони України від 10 січня 1995 року № 10 зі змінами, доповненнями внесеними наказами Міністра оборони України від 13 лютого 1995 року № 28 та від 25 квітня 2000 року № 118. Використання машин планується та здійснюється тільки за штатним призначенням і в межах установлених річних норм витрат моторесурсів в мирний час на одну машину, які визначені наказами Міністра оборони України від 13 серпня 2003 року № 310 “Керівництво щодо визначення річних норм витрати моторесурсів у Збройних Силах України на мирний час”. В воєнний час витрати моторесурсів здійснюються, виходячи із конкретних бойових задач. Витрати моторесурсів кожної машини підрозділу передбачені річним планом експлуатації та ремонту автомобільної техніки військової частини. Основні річні норми витрат моторесурсів на одну машину на мирний час Тип машин Групи експлуатації машин Додатково до річних норм для обкатки Б С Т У 1 2 3 4 5 6 1.Автомобілі, км Легкові Вантажні Спеціальні Колісні транспортери типу ЛуАЗ 2. Багатовісні колісні шасі , км або год. роботи двигуна 3. Спеціальні колісні шасі , км або год. роботи двигуна 4. Гусеничні тягачі транспортери – тягачі, у тому числі із встановленими на них озброєнням , військовою технікою , км або год. роботи двигуна гусеничні транспортери у тому числі із встановленими на них озброєнням , військовою технікою , км або год. роботи двигуна 5. Трактори ,год. роботи двигуна 500 500 500 500 35 250 20100 10125 10 50 500 500 500 500 35 250 20100 10225 17,5 75 12000 10000 4500 4000 4000 300 2000 150600 451100 75 300 20000 20000 6000 5000 10000 670 8000 803000 2503000 250 600 1000 1000 1000 1000 35035030030020 - 60 Особливості використання легкових автомобілів Легкові автомобілі використовуються тільки за штатним призначенням для забезпечення службової діяльності посадових осіб, перевезення особового складу, транспортування озброєння, техніки та дрібних партій вантажу. Забороняється: - використання легкових машин понад встановлених норм витрати моторесурсів, з особистою метою , технічно несправних; - на відстань більш 100 км при наявності пасажирського транспорту загального користуванння, за межами дислокації підпорядкованих підрозділів, частин; - установка додаткового обладнання та озброєння, не передбачених заводом - виготовлювачем та впливаючих на безпеку руху; - стоянка автомобілів на вулицях, біля будівель, установ, штабів у зимовий час тривалістю більше 30 хв. при незначному віддалені парків, обладнаних сховищами, що опалюються; - залишення автомобілів, не обладнаних протиугонними засобами, без нагляду. Легкові автомобілі, що виконують завдання поблизу частини, при тривалих перервах у день їх використання , мають утримуватися у парках цих частин . Виклик легкових машин здійснюється через чергового частини порядком , встановленим командиром.

Випливаюча з сучасно суспльно-виробничо структури нашо нацекономчна система нацократ, базована наком]бнованй спвчинност державного, мунципального, коопе]ративного й приватного капталу пдплановим господарсь]ким кермуванням  соцальним контролем держави обумовлятиме й органзацйн форми синдикалстичного устрою. Вс органчн клтини суспльства (виробнич групи) будуть зор]ганзован в синдикати (сплки)вдповдно до сво прац, професй  господарських функцй. Основними групами, що репрезентуватимуть у синдикатахнтелектуальну й фзичну працю нац, :продукуюча нтелгенця подленана рзн фахов пдгрупи (вчен, технки, педагоги, лтератори, лкар, службовц  т.д.);робтництво всх родв промисловост й тран]спорту, рзних виробничих категорй;селянство та сльсько]господарське робтництво; ремсництво; власники промисло]вих торгвельних приватних пдпримств, тощо. Органзуючи представникв конкретних фахв  професй на мсцях (в мстах,промислових  сльських осередках),синдикати окремо виробничо категор сполучатимуться згдно з адмнстративно територальним подлом держави  принципом вертикально централзац у вищ обднання; синдикалстичн союзи. (Так, для прикладу, професя лкарв матиме мсцев синдикати, що обднуватимуться дал в пов]тов й крав союзи, аж до загальнодержавного Центрального Союзу Синдикатв Лкарв; подбно творитиметься Центральний Союз Синдикатв Робтникв Грно Промисловост  т.д.)

1. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

2. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

3. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

4. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

5. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

6. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
7. Організація та проведення екскурсій по м. Києву
8. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

9. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

10. Організація міжнародних автомобільних перевезень

11. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

12. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

13. Організація приймання товару в аптеці

14. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

15. Організація праці

16. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Організаційна система управління природокористуванням України

18. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

19. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

20. Організація обліку грошових коштів

21. Організація евакуаційних заходів

22. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
23. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки
24. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

25. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

26. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

27. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

28. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

29. Організація касових операцій у банківських установах

30. Організація ресурсної бази банків в Україні

31. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

32. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

33. Бесіди з техніки безпеки

34. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

35. Організація охорони праці на виробництві

36. Організація робочого місця бухгалтера

37. Рівні організації організму людини

38. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки
39. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
40. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

41. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

42. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

43. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

44. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

45. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

46. Внутрішній аудит організації

47. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

48. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

50. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

51. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
55. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
56. Організація документування господарських операцій

57. Організація і методика аудиту грошових коштів

58. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

59. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

60. Організація облікової політики підприємства

61. Організація обліку в магазині "Світанок"

62. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

63. Організація обліку доходів

64. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Організація обліку на підприємстві

66. Організація обліку орендних операцій

67. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

68. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

69. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

70. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
71. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
72. Організація управлінського обліку

73. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

74. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

75. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

76. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

77. Становлення професійних бухгалтерських організацій

78. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

79. Аудит в організації

80. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

82. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

83. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

84. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

85. Організація захисту державної таємниці в Росії

86. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
87. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі
88. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

89. Правова організація працевлаштування громадян

90. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

91. Організація видавничій справи

92. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

93. Організація баз даних

94. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

95. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

96. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

97. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

98. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

99. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.