Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1. Поняття та принципи рекламної діяльності та її правове забезпечення 1.2. Інформаційна політика держави в сфері реклами (історичні аспекти) 1.3. Організація державного управління рекламною діяльністю в Україні РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 2.1. Види суб’єктів рекламної діяльності за законодавством 2.2. Реєстрація та ліцензування суб’єктів рекламної діяльності 2.3. Правове забезпечення господарювання суб’єктів рекламної діяльності РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 3.1. Питання правового регулювання захисту суспільної моралі 3.2. Правові проблеми соціальної реклами та її відмежування від інших видів рекламної діяльності 3.3. Політична реклама та її нормативне врегулювання ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУПАктуальність теми дослідження. Усі розвинені країни світу на сьогодні впевнені у необхідності створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та зменшення адміністративних бар'єрів, зокрема, у сфері рекламної діяльності. При цьому належна державно-правова регуляція цієї діяльності логічно розглядуються як ключ до успіху і тому зовсім не випадково, що нова ініціатива ЄС щодо покращання бізнес-клімату для перемоги в глобальній конкуренції названа «Be er Regula io ». Перехід України від планово-адміністративної до соціально-орієнтованої ринкової економіки викликав істотні зміни у всіх сферах громадського життя. В умовах відмови від адміністративно-командної системи управління економікою, усунення жорсткого централізованого планування, стимулювання і регулювання діяльності підприємців зростає роль рекламної діяльності. Відхід від принципів жорсткого планування розвитку народного господарства і переведення його на ринкові механізми регулювання економічних процесів, заохочення приватного підприємництва ставлять перед державою, законодавчими органами і всіма юристами серйозні завдання щодо детального правового регулювання рекламних відносин. Україна зараз вочевидь знаходиться на початку якісно нового етапу державної політики щодо підприємництва. І найбільш ефективним інструментом покращання бізнес-середовища в Україні на сьогодні є належне та наполегливе виконання органами державної влади норм регуляторної політики. Норми регуляторної політики в Україні затверджено Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року, №1160-lV; і вони повністю відповідають вимогам OECD. Регуляторну політику можна сміливо віднести до основного надбання реформ, які вже проходили і продовжуються зараз в Україні. Регуляторна політика визначила низку процедур у діяльності органів державної влади, виконання яких дозволяє побудувати систему прийнятні економічно доцільних та ефективних рішень, збалансувати інтереси громадян, суб'єктів господарювання та держави. Головним чинником регуляторної політики, по-перше, є, дотримання органами державної влади засад гласності, відкритості та прозорості, а по-друге- вимоги щодо професійно- та фахово- підготовленого аналізу необхідності державного втручання.

Регуляторна політика в Україні орієнтована в першу чергу на створення сприятливого бізнес-клімату для малого та середнього бізнесу. І це цілком зрозуміло, бо через свої малі розміри суб'єкти малого бізнесу непропорційно страждають від адміністративних перешкод. Високий потенціал регуляторної політики в Україні визначається тим, що норми цього закону мають чіткий процедурний характер. Тому належне дотримання вимог регуляторної політики урядом України є також і однією з важливих складових євроінтеграційного курсу України. Але слід зазначити, що виконання органами державної влади законодавства про регуляторну політику все ще залишається далеким від досконалості. Перехід до ринкової економіки в Україні призвів до необхідності правового регулювання рекламної діяльності, без якого така діяльність, не обмежена правовими та етичними нормами, здатна не стільки принести користь підприємництву, скільки шкоду суспільним та державним інтересам і правам споживачів. Актуальність теми вдосконалення державного регулювання рекламної галузі спричинена відсутністю на сьогодні в Україні цілісної системи державного управління рекламою. Не існує Концепції розвитку реклами не тільки на перспективу, але й на поточний момент. І як наслідок — відсутня державна програма розвитку національної реклами. Не створено чіткої системи управління рекламою з боку органів державної виконавчої влади. Значна специфіка рекламної діяльності, як відомо, дуже часто супроводжується ілюзією щодо її нескладності: &quo ;на рекламі, як і на політиці, розуміються всі&quo ;. Ця обставина тим більше вимагає обов'язкового залучення до числа розробників законопроектів професійних експертів з числа фахівців, які займаються рекламною діяльністю. На жаль, дуже часто не враховуєься той факт, що реклама є частиною інформаційного простору. Нагадаємо, що право на отримання інформації є конституційним правом українського громадянина. Громадянське суспільство, як добре відомо, передбачає наявність свободи слова. Чому ж, в цьому разі, постійно робляться спроби обмежити «свободу економічного слова», тобто право товаровиробників на передачу інформації своїм цільовим аудиторіям? Нагадаємо також добре відомий факт, що в розвинених країнах рекламу називають «п'ятою владою». Наукова новизна. Як відомо, з 2004 року набрали чинності нові Господарський та Цивільний кодекси України – основні нормативно-правові акти, що регулюють певні види договорів. Отже, деякі правові норми щодо рекламної діяльності змінились. З тих пір не проводилося дослідження, яке б узагальнило судову практику з вирішення спорів щодо рекламної діяльності та з’ясувало причини численності таких спорів. Крім того, багаточисельні зміни у законодавстві про рекламну діяльність (останні – у 2007 році) потребують постійних досліджень з цього приводу. В роботі також вказується комплекс недоліків, притаманних Закону України „Про рекламу” у його чинній редакції, та пропонуються шляхи їх усунення. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають внаслідок здійснення рекламної діяльності. Предметом дослідження є правові норми, що регулюють здійснення рекламної діяльності в Україні та за кордоном; судова практика з цього питання.

Метою дослідження є з‘ясування особливостей здійснення рекламної діяльності в Україні та за кордоном, а також вивчення проблем, які виникають під час здійснення рекламної діяльності, та визначення шляхів їх подолання. Для досягнення поставленої мети поставлено такі завдання: аналіз чинного законодавства України щодо розглядуваного питання; аналіз науково-дослідницької літератури з даного питання; вивчення проблем, пов'язаних з розглядуваним питанням, та пошук шляхів їх вирішення; формулювання висновків та оформлення їх у вигляді дипломної роботи. Методи дослідження: - аналіз діючого законодавства та літератури – виділення з законодавства та відповідної літератури відомостей, які відносяться до теми дипломної роботи; - порівняльний аналіз літератури – зіставлення точок зору різних джерел, що вивчали дане питання, з метою виявлення в них однакових, схожих, спільних, ідентичних якостей і властивостей; оцінка відомостей, викладених у різних джерелах; - синтез – виявлення закономірностей, які випливають при розгляді теми дипломної роботи, їх узагальнення та систематизація, формулювання висновків; - індукція – логічний умовивід від часткового до загального; - дедукція – перехід від загальних норм до окремих, одиночних. Структура роботи. Робота складається з трьох розділів, містить вступ, висновки, перелік використаних джерел. Наукова база. Основною базою для написання роботи були дослідження О. Маєвського, В.Фесенко, Є.Ромата, О. Большакової, а також численна судова практика. У дипломному дослідженні використані, зокрема, роботи вчених, які аналізували правові проблеми підприємницької діяльності та її державного регулювання, що є основою для дослідження правового регулювання рекламної діяльності: О.Вінник, В.Мамутова та інших. Нормативно-правова база дослідження. Нормативно-правовою базою дослідження, перш за все, слугує Закон України „Про рекламу”. Також розглянуто положення, які стосуються здійснення рекламної діяльності, викладені в іншому законодавстві, перш за все, у Конституції України (право людини на інформацію), Господарському та Цивільному Кодексах України, Законі України „Про інформацію”, Законі України &quo ;Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні&quo ; тощо. Значну увагу приділено підзаконним нормативно-правовим актам, зокрема, Постановам Кабінету Міністрів України з розглянутого питання. В рамках порівняльного аналізу розглянуто нормативно-правове законодавство про рекламу інших країн, а також міжнародні правові акти, що стосуються вказаного питання. РОЗДІЛ І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 1.1 Поняття та принципи рекламної діяльності та її правове забезпечення Реклама є складним і суперечливим поняттям. З одного боку, її вплив на економіку є сприятливим, оскільки вона сприяє росту економіки, капіталовкладень, числа робочих місць, підтримує конкуренцію, а також інформує споживачів і розширює ринки для нових товарів. З іншого боку, вона призводить до виснаження ресурсів, монополізації, може створювати бар’єри для вступу на ринок, протидіяти конкуренції, у чому виявляються негативні властивості реклами .

Проте Генеральний Секретаріат не знає, на яку ступити: «Ми вступили в ту зону, де стираються межі двох влад — моральної і публично-правової»; Секретаріат безсильний вирішити, в «якій саме половині більше, чи менше стоїмо». Не зважаючи на те, що сам же Секретаріат визнає факт «довір'я до кінця, в всіх сферах, як національного, так і економічного і політичного й державного життя», яким наділив український народ своїх вибранців, секретарі не почувають в собі досить сили, щоби творити, не оглядаючись на Петербург, бо «легше довіритись, чим справдити чиєсь довір'я». Генеральні секретарі сміливо підписуються за українську націю: «тут нема ворожнечі до Петербурга», а є тільки «цілковита байдужість». Зазначивши, що нібито має забагато вже довір'я, Секретаріат дальше зазначає, що тільки здобувши собі довір'я і в гнобителів української нації та від їх агентів на Україні (т. зв. «національні меньшости»), зможе закінчити «процес перетворення в публично-правову, повновластну владу зі всіма властивими їй компетенціями, функціями і апаратами»

1. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

2. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

3. Правові засади фінансової діяльності держави

4. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

5. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

6. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах
7. Правові засади виконання дохідної частини бюджету
8. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

9. Понятие, виды административно-правовых режимов и их правовое регулирование

10. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

11. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

12. Правове регулювання біржової діяльності

13. Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"

14. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

15. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

16. Правовая защита рекламной продукции

Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Правовые основы рекламной деятельности

18. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

19. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

20. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

21. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

22. Правові основи підприємницької діяльності
23. Правовое регулирование рекламной деятельности
24. Регулювання метрологічної діяльності

25. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

26. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

27. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

28. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

29. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

30. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

31. Державне регулювання корпоративної діяльності

32. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые

33. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

34. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

35. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

36. Правовые системы современности. Мусульманское право

37. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

38. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве
39. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
40. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

41. Разработка рекламной программы для страховой компании

42. Понятие права и признаки правового государства

43. Теория государства и права. Правовой статус личности

44. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

45. Лингвостилистические особенности рекламного дискурса на материале автомобильной рекламы

46. Эффективность психологического воздействия рекламных средств на человека

47. Разработка рекламной компании

48. Рекламный Бизнес

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. План рекламной кампании шампанского (Контрольная)

50. Особенности перевода рекламного текста

51. Организация рекламной компании

52. Рекламная кампания, расчет стоимости

53. Рекламная деятельность в коммерческих организациях

54. Планирование рекламной деятельности
55. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма
56. Полиграфическое предприятие как субъект рекламного рынка

57. Рекламные службы как объект автоматизации

58. Рекламный менеджмент

59. Проведение и оценка эффективности рекламной кампании в сети Internet

60. Планирование рекламного бюджета фирмы

61. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

62. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

63. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

64. Маркетинговые исследования рекламной деятельности

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Организация рекламной деятельности на фирме в условиях рыночных отношений

66. Рекламная стратегия мясокомбината

67. Сравнение рекламных роликов

68. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

69. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

70. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
71. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин
72. Рекламный бюджет сетей розничной торговли и услуг: возможные методы оценки

73. Стратегия рекламной кампании

74. Вещно-правовые способы защиты прав собственности

75. Концепции правовой государственности и возрожденное естественное право

76. Правовая основа российского рынка вторичных авторских прав

77. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

78. Правовое государство и права и свободы человека

79. Позитивное право как источник правовой морали

80. Правовое положение юридиеских лиц в международном частном праве

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

81. Международно-правовое регулирование гражданских и политических прав человека

82. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект

83. Ограничение прав работодателя межденародно-правовыми актами о труде

84. Формирование древнеегипетского права: у истоков древнейшей правовой традиции

85. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения

86. Контрольна з підприємницької діяльності
87. Суть комерційної діяльності на підприємстві
88. Роль психологических аспектов и доминанты в формировании рекламного образа

89. Особенности налогообложения рекламной акции

90. Механизмы восприятия рекламной информации человеком

91. Рекламные технологии гендера

92. Психология в рекламном бизнесе

93. Рекламное письмо

94. План социальной рекламной кампании: женское курение

95. План рекламной компании

96. Рекламная компания банка. (на примере АКБ «Ростолимпбанк»)

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

97. Рекламные печатные материалы

98. Рекламная деятельность в системе маркетинга

99. Оценка эффективности рекламной кампании в сети Интернет

100. Рекламный бизнес


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.