Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Кабінет Міністрів України Національний аграрний університет Курсова робота на тему: «Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості» Виконав: студент 3 курсу 2 групи економічного факультету відділення «Економіка підприємства» Сидоренко В. М. Науковий керівник: Авраменко Т. П. Коритний О. Д. Київ – 2007 План Вступ Розділ 1. Наукові та методологічні основи економічної ефективності виробництва кормів Стан кормової бази та її значення для розвитку тваринництва Методика визначення економічної ефективності виробництва кормів та їх використання Розділ 2. Стан виробництва та використання кормів у СТОВ ім. «Гагаріна» Природноекономічні умови виробництва кормів Аналіз стану кормової бази Економічна оцінка кормових культур та ефективність вирощування кормів Шляхи збільшення виробництва кормів і зниження їх собівартості Розділ 3. Оцінка фінансового стану підприємства Сутність і значення фінансового стану підприємства Оцінка майнового стану підприємства Оцінка ліквідності підприємства Оцінка платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства Оцінка ділової активності підприємства Оцінка рентабельності або прибутковості підприємства Висновки та пропозиції Список літератури Вступ Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України. Економіст сільськогосподарського виробництва повинен бути здібним організатором і вихователем, бачити перспективу розвитку господарства, сприяти впровадженню в практику наукових досягнень, передової техніки, прогресивних технологій і форм організації праці, орендних відносин і оренди, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства так і підприємств-партнерів. Неодмінною умовою соціально-економічного прогресу суспільства є дальше зміцнення і підвищення ефективності агропромислового комплексу, повне задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції. В зв’язку з цим виникає негайна проблема розвитку рослинництва й тваринництва. Найважливішою умовою прискореного розвитку тваринництва є забезпечення тварин кормами. Від цього безпосередньо залежать можливості збільшення поголів'я худоби і підвищення його продуктивності, що в свою чергу визначає темпи зростання й рівень виробництва продукції тваринництва. Кормовиробництво як галузь аграрного виробництва має забезпечувати тваринництво достатньою кількістю якісних, збалансованих за вмістом поживних речовин кормів. Основні напрями розвитку цієї галузі – інтенсифікація польового і лучного кормовиробництва на основі прогресивних технологій вирощування кормових культур, заготівлі та зберігання кормів, поліпшення їх структури і якості. Кормовиробництво має бути інтенсивним, тобто вирощувати кормові культури і заготовляти корми треба при мінімальних затратах енергетичних і трудових ресурсів, максимальному виході продукції за одиницю часу і на одиницю площі. Отже, інтенсивні енерго- і ресурсозберігаючі технології є основою вирощування кормових культур, заготівлі кормів і зберігання їх.

Останнім часом особливу увагу у будь-якій галузі привертає екологічно чисте виробництво. Це необхідна об'єктивна й закономірна вимога до будь-якого виробництва, зумовлена впливом так званого антропогенного фактора у біогеоценозі внаслідок не завжди обачного і кваліфікованого ставлення до природи, зокрема на агроландшафтах – полях і луках. Велике значення в сучасному кормовиробництві мають довгострокові агрометеорологічні прогнози, що дають змогу приймати правильні рішення з добору видів і сортів культур, структури посівних площ, раціонально використовувати проміжні культури, планувати технології заготівлі кормів. Важливою умовою подальшого прогресу галузі кормовиробництва є збільшення частки кормів, джерелами яких є луки і пасовища, тобто завдяки лучному кормовиробництву. Мета курсової роботи – визначення економічної ефективності виробництва кормів та фінансового стану підприємства та шляхів їх покращення. Об'єкт курсової роботи – господарська діяльність сільськогосподарського підприємства СТОВ ім. «Гагаріна», яке розташоване у с. Дмитренки Богуславського району Київської області. Розділ 1. Наукові та методологічні основи економічної ефективності виробництва кормів 1.1 Стан кормової бази та її значення для розвитку тваринництва Для збільшення виробництва м'яса, молока та іншої продукції тваринництва потрібно підвищити продуктивність тварин, побудувати нові та реконструювати існуючі приміщення, мати досвідчені кадри і здійснити ряд інших заходів. Однак найважливішою умовою в справі піднесення тваринництва є міцна кормова база. Це поняття багатозначне. Воно включає обсяг кормових ресурсів, їх видовий склад, систему виробництва кормів та їх використання. Під кормовою базою розуміють обсяг, видовий склад та якість кормових ресурсів систему виробництва і використання кормів у тваринництві. Кормова база поєднує в собі агрономічні, зоотехнічні та економічні заходи. Основні вимоги до кормової бази такі: повне і безперебійне забезпечення тварин різноманітними повноцінними та дешевими кормами протягом року: забезпечення в раціонах оптимального співвідношення кормових одиниць, перетравного протеїну, амінокислот тощо, високої перетравності й засвоюваності кормів; раціональне використання всіх сільськогосподарських угідь, а також відходів й побічної продукції рослинництва і тваринництва; виробництво максимальної кількості кормів з одиниці площі при найменших затратах праці і коштів. Усі корми, що їх використовують у тваринництві, поділяють на такі основні групи: рослинні, які підрозділяють на зелені, грубі, соковиті, відходи промислової переробки сільськогосподарської продукції (жом, брага), концентровані (комбікорми, зерно фуражне, висівки, макуха, шроти, відходи хлібозаводів, пивоварних заводів, кухонні відходи); тваринного походження – молоко і відходи&quo ; маслоробної та сироварної промисловості (молочні відвійки, сироватка), відходи м'ясокомбінатів та рибної промисловості; мінеральні – кісткове борошно, кухонна сіль, крейда та інші, які виробляються підприємствами хімічної промисловості і використовуються як добавки до кормів для збалансування їх мінерального складу; вітамінні.

Вироблені корми або згодовують тваринам у цьому ж господарстві, або продають за його межі. Сільськогосподарські підприємства продають державі й іншим господарствам фуражне зерно, картоплю, сіно тощо. У такому випадку корми є джерелом грошових надходжень для господарств, які їх реалізують. Однак більшість з них вирощують і заготовляють корми для внутрішньогосподарських потреб. За таких умов корми є сировиною для тваринницьких галузей. Організація кормової бази включає певну систему виробництва і використання кормів, що характеризується відповідною структурою посівних площ кормових культур, технологією виробництва, заготівлі, зберігання і приготування кормів. Кількість окремих видів кормів облічують у вагових одиницях і в перерахунку на поживні речовини, а кормів усіх видів, разом узятих у перерахунку на кормові одиниці та перетравний протеїн. За одиницю поживності й одиницю потреби в кормах умовно приймається поживність і продуктивна дія 1 кг вівса – вівсяна кормова одиниця. Норми годівлі та поживність кормів часто оцінюють в одиницях обмінної енергії (ОЕ) – джоулях (1 Дж = 0,2388 кал). Співвідношення всіх видів кормів за їх загальною поживністю характеризує структуру кормової бази господарства. Головне завдання вдосконалення і зміцнення кормової бази – це забезпечення раціональної годівлі сільськогосподарських тварин збалансованими за всіма поживними речовинами кормами. При цьому в раціонах тварин забезпечується оптимальне співвідношення кормових одиниць, перетравного протеїну, мінеральних речовин, мікроелементів та вітамінів. Співвідношення окремих видів кормів за їх поживністю визначає структуру раціону годівлі худоби і птиці. Повноцінність і збалансованість кормових раціонів – найважливіша умова підвищення ефективності годівлі та продуктивності сільськогосподарських тварин. Відповідно до біологічних особливостей окремих видів худоби і птиці кормові раціони значно відрізняються за співвідношенням у них різних видів кормів. У раціонах годівлі свиней і птиці найбільшу питому вагу займають концентровані корми. У підприємствах України в галузі птахівництва на концентровані корми припадає 97 % усіх затрат кормів, а у свинарстві – понад 80 %. У кормових раціонах скотарства концентровані корми становлять у від 25 до 27 %. У раціонах годівлі великої рогатої худоби 19–20 % кормів припадає на силос, 18 % – на сіно, сінаж і солому, до 30 % – на зелені корми сіяних трав, природних лук і пасовищ. Дослідження свідчать, що коливання в продуктивності тварин на 50–80 % зумовлені факторами зовнішнього середовища, з яких найбільший вплив має годівля. Недостатня, неякісна годівля негативно впливає на потенціал продуктивності та якість тваринницької продукції. Рівень годівлі тварин позначається на їх продуктивності, відтворній здатності, формуванні і розвитку найбільш цінних господарських властивостей. При недостатньому рівні годівлі не лише різко знижується продуктивність худоби, а й підвищується яловість маточного поголів'я, скорочується вихід молодняку, народжується слабке потомство. Рівень годівлі тварин безпосередньо визначає економічні показники виробництва тваринницької продукції, зокрема її собівартість.

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Організація виробництва на металургійному підприємстві

2. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

3. Статистичний аналіз собівартості продукції рослинництва

4. Облік собівартості продукції рослинництва

5. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

6. Облік собівартості продукції на підприємстві
7. Планування собівартості готової реалізованої продукції
8. Розрахунок собівартості деталі "Перехідник"

9. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

10. Державне регулювання ринкової економіки

11. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

12. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

13. Державне регулювання економіки

14. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

15. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

16. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Облік неопераційних витрат на підприємстві

18. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

19. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

20. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

21. Історія економіки Німеччини

22. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
23. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
24. Економічний потенціал національної економіки

25. Особливості національної економіки Тунісу

26. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

27. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

28. Конкурентоспроможність національної економіки

29. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

30. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

31. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

32. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

33. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

34. Філософія економіки

35. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

36. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

37. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

38. Функціонування капіталу в різних сферах економіки
39. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")
40. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

41. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

42. Державне регулювання економіки

43. Державне регулювання економіки

44. Економіка підприємств будіндустрії

45. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

46. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

47. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

48. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы

49. Концептуальні основи аналізу національної економіки

50. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

51. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

52. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

53. Організація виробництва продукції на підприємстві

54. Основи економіки підприємства
55. Основи ринкової економіки
56. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

57. Ринок і державне регулювання економіки

58. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

59. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

60. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

61. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

62. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

63. Економічне моделювання в економічному аналізі

64. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

65. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

66. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

67. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

68. Економічна ефективність рослинництва

69. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

70. Виробництво зерна, його економічна ефективність
71. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту
72. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

73. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

74. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

75. Аналіз витрат на виробництво продукції

76. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

77. Економіка галузі виробництва пива в Україні

78. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

79. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

80. Короткострокові витрати виробництва

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

81. Витрати виробництва

82. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

83. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

84. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

85. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

86. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
87. Реферат по книге Фернана Броделя
88. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

89. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

90. Несколько рефератов по Исламу

91. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

92. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

93. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

94. Економічна теорія предмет і методи вивчення

95. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

96. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

98. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

99. реферат


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.