Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Мікроконтролери RISC архітектури

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Полтавський Військовий Інститут Зв’язку Кафедра схемотехніки радіоелектронних систем ЛЕКЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ Мікропроцесорні системи. Контролери в телекомунікаціях. Мікроконтролери RISC архітектури. Полтава – 2006 Навчальна література: Мікропроцесорна техніка: Підручник/ Ю.І. Якименко та інш. – К.: ІВЦ Політехніка; Кондор, 2004. с. 379-395. Схемотехніка електронних систем: У з кн. Кн. 3. Мікропроцесори та мікро контролери: Підручник/ В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. – 2-е вид. – К: Вища шк., 2004. с. 338 – 356 с. ВСТУП CISC МК характеризуються досить розвиненою системою команд, наприклад, МК серії і80х51 мають 111 команд. Однак аналіз програм показав, що 20% з них використовується в 80% випадків, а дешифратор команд займає більше 70% площі кристалу. Команди достатньо складні і виконуються за різний час. Тому у розробників виникла ідея скоротити кількість команд, надати їм єдиний формат і зменшити площу кристала, тобто використати RISC (Reduced I s ruc io Se Compu er) архітектуру. Особливістю МК, виконаних за RISC архітектурою, є те, що всі команди виконуються за один-три такти, тоді як у CISC контролерах – за один-три машинних цикли, кожний з яких складається з кількох тактів, наприклад для і80х51 – з 12 тактів. Тому RISC контролері мають значно більшу швидкодію. Однак повніша система команд CISC контролерів у деяких випадках сприяє економії часу виконання певних фрагментів програми та економії пам’яті програм. Особливості МК RISC архітектури У процесорах з RISC-архітектурою набір команд, що виконуються, скорочений до мінімуму. До МК із RISC-процесором відносяться МК AVR фірми A mel, МК PIC16 і PIC17 (Peripheral I erface Co roller) фірми Microchip і інші. RISC МК мають наступні характерні риси. 1. Всі команди мають формат фіксованої довжини (наприклад, 12, 14 або 16 біт). 2. Вибірка команди з пам'яті і її виконання здійснюється за один цикл (такт) синхронізації, що ілюструється рис. 1. Рис. 1. Паралельні вибірки і виконання інструкцій. 3.Система команд процесора припускає можливість рівноправного використання всіх регістрів процесора. У МК із RISC-процесором усі регістри (часто й акумулятор) розташовуються по адресах, що явно задаються. Це забезпечує додаткову гнучкість при виконанні ряду операцій. На перший погляд, МК із RISC-процесором повинні мати більш високу продуктивність у порівнянні з CISC МК при одній і тій же тактовій частоті внутрішньої магістралі ВКМ. Однак на практиці питання про продуктивність більш складне і неоднозначне. По-перше, оцінка продуктивності МК за часом виконання команд різних систем (RISC і CISC) не зовсім коректна. Звичайно продуктивність МП і МК прийнято оцінювати числом операцій пересилання «регістр-регістр», що можуть бути виконані протягом однієї секунди. У МК із CISC-процесором час виконання операції «регістр-регістр» складає від 1 до 3 циклів, що, здавалося б, уступає продуктивності МК із RISC-процесором. Однак прагнення до скорочення формату команд RISC-процесора приводить до змушеного обмеження числа доступних в одній команді регістрів.

Так, наприклад, системою команд МК PIC16 передбачена можливість пересилання результату операції тільки в один із двох регістрів — регістр-джерело операнда або робочий регістр. Таким чином, операція пересилання вмісту одного з доступних регістрів в іншій (не джерело операнда і не робочий) потребує використання двох команд. Така необхідність часто виникає при пересиланні вмісту одного з регістрів загального призначення (РЗП) в один з портів МК. У той же час, у системі команд більшості CISC-процесорів присутні команди пересилання вмісту РЗП в один з портів введення-виведення. Тобто більш складна система команд іноді дозволяє реалізувати більш ефективний спосіб виконання операції. По-друге, оцінка продуктивності МК по швидкості пересилання «регістр-регістр» не враховує особливостей конкретного реалізованого алгоритму керування. Так, при розробці швидкодіючих пристроїв автоматизованого керування основну увагу варто приділяти часу виконання операцій множення і розподілу при реалізації рівнянь різних передаточних функцій. А при реалізації пульта дистанційного керування побутовою технікою варто оцінювати час виконання логічних функцій, що використовуються при опитуванні клавіатури і генерації послідовної кодової посилки керування. Тому в критичних ситуаціях, що вимагають високої швидкодії, варто оцінювати продуктивність на множині тих операцій, що переважно використовуються в алгоритмі керування і мають обмеження за часом виконання. По-третє, необхідно ще враховувати, що зазначені в довідкових даних на МК частоти синхронізації звичайно відповідають частоті кварцового резонатора, що підключається, у той час як тривалість циклу центрального процесора визначається частотою обміну по ВКМ. Співвідношення цих частот індивідуально для кожного МК і повинно бути прийняте в розрахунок при порівнянні продуктивності різних моделей контролерів. Однокристальні AVR-мікроконтролери Архітектуру RISC МК розглянемо на прикладі A 90S 2313. Це малопотужний восьмирозрядний КМОП МК, заснований на розширеній AVR RISC-архітектурі. Він належить до сім’ї AVR-МК загального призначення і створений дослідницьким центром фірми A mel Corp. (Норвегія). Взагалі у номенклатуру групи A 90S входять пристрої з ПЗП від 1 до 8 Кбайт, з різною перефірією, кількість виводів від 8 до 48. Всього випускається три сім’ї AVR-МК – i y, Classic, Mega. МК i y – найдешевші і мають найпростішу структуру, Mega – найпотужніші, а Classic – займають проміжне положення між ними. Цей МК сімейства Classic виробляється за технологією високощільної енергонезалежної пам'яті компанії A mel. Вбудована внутрішньосистемноперепрограмована флеш-пам’ять дозволяє перепрограмувати пам'ять програм безпосередньо усередині системи через послідовний інтерфейс SPI за допомогою простого програматора або за допомогою автономної програми в завантажувальному секторі. Завантажувальна програма може використовувати будь-який інтерфейс для завантаження прикладної програми у флеш-пам’ять. Програма в завантажувальному секторі продовжує роботу в процесі відновлення прикладної секції флэш-памяти, тим самим підтримуючи двохопераційність: читання під час запису.

За рахунок об’єднання восьмирозрядного. RISC ЦП з внутрішньосистемносамопрограмованою флеш-пам’яттю в одній мікросхемі, МК дозволяє досягти високого ступеня гнучкості й ефективної вартості при проектуванні більшості додатків вбудованого керування. Основні характеристики МК A 90S 2313 – 133 інструкцій, більшість з яких виконуються за один машинний цикл; - Продуктивність: 1 млн. операцій у секунду/Мгц, що дозволяє проектувальникам систем оптимізувати співвідношення енергоспоживання і швидкодії. – Вбудований пристрій множення виконує множення за 2 машинних цикли. - Енергонезалежна пам'ять програм 1Кбайт х 16. – Зносостійкість перепрограмованої флеш-пам’яті: 1000 циклів запис/стирання. – Зносостійкість EEPROM (128 байт): 100000 циклів запис/стирання. – Вбудований статичний ОЗП ємністю 128 байт. –Можливість адресації зовнішньої пам'яті розміром до 64 кбайт. – Програмований захист коду програми. – Інтерфейс SPI для внутрішньо системного програмування - Два 16-розрядних таймера-лічильника. – 8 каналів 8-розрядного аналогово-цифрового перетворення. – Послідовний інтерфейс, орієнтований на передачу даних у байтному форматі. – Програмований сторожовий таймер з вбудованим генератором. – Вбудований аналоговий компаратор. Основні риси архітектури МК A 90S 2313 Взаємодія ядра та периферійних пристроїв МК A 90S 2313 зображена на рис. 2. Основна функція ядра ЦП полягає в гарантуванні коректності виконання програми. Крім цього, ЦП повинний мати можливість адресуватися до різних видів пам'яті, виконувати обчислення, керувати периферійними пристроями й обробляти переривання. Рис. 2. Функціональна схема архітектури AVR. З метою досягнення максимальної продуктивності і паралельності виконання операцій в AVR-МК використовується Гарвардська архітектура з роздільними пам'яттю і шинами програм і даних. Команди в пам'яті програм виконуються з однорівневою конвеєризацією. У процесі виконання однієї інструкції наступна попередньо зчитується з пам'яті програм. Дана концепція дозволяє виконувати одну інструкцію за один машинний цикл. Регістровий файл зі швидким доступом містить 32 x 8-розрядних робочих регістрів загального призначення з однотактовим циклом доступу. Завдяки цьому досягнута однотактність роботи АЛП (див. рис. 3). При звичайній роботі в АЛП спочатку з регістрового файлу завантажується два операнда, потім виконується операція, а після результат відправляється назад у регістровий файл і все це відбувається за один машинний цикл. Шість регістрів з 32 можуть використовуватися як три 16-розрядних регістра непрямої адреси для ефективної адресації в межах пам'яті даних. Один з цих покажчиків адреси може також використовуватися як покажчик адреси для доступу до таблиці перетворення у флеш-пам’яті програм. Дані 16-разр. регістри називаються X-регістр, Y-регістр і Z-регістр. Рис. 3. Однотактність роботи АЛП. АЛП підтримує арифметичні і логічні операції між регістрами, а також між константою і регістром. Крім того, АЛП підтримує дії з одним регістром. Після виконання арифметичної операції регістр статусу (прапорів) обновлюється для відображення результату виконання операції.

Процес формування сучасних нацй можна зрозумти лише в контекст значно тривалшого процесу етнчно еволюц, виникнення, занепаду  вдродження етносв чи етнчних груп. При цьому вн наголошу, що етнчнсть (етнчну дентичнсть) можна вважати скорше сукупнстю рзномантних взамодй, анж ядром суспльно органзац. Етнчна дентичнсть, чи самосвдомсть, може змнюватися в багатьох свох компонентах, проте найстабльншими залишаються мфи й символи,  саме вони спричиняються згодом до формування нацонально дентичност  нацй. Разом з тим, очевидно, не можна розглядати етнчну еволюцю як процес, зольований вд нших суспльних чинникв. Феномен етнчност, наголошу Армстронг, тсно повязаний з змнами в нших формах органзац людських спльнот, зокрема релгйних  класових. «Там, пише вн, де в реальност меж етнчно дентичност й релг збгаються, [етнчн] групи мають так характеристики: особлив мовн риси, повязан з сакральною дентичнстю; високий рвень ендогам; наявнсть символзованих «кордонв» групи, як проявляються в архтектур, способ поведнки та одяз»[103]

1. Архітектура і мистецтво Київської Русі

2. Архітектура комп’ютерів

3. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

4. Архітектура Месопотамії

5. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

6. Архітектура Візантії
7. Архітектура Стародавнього Єгипту
8. Особливості розвитку романської архітектури західнослов’янських країн

9. Архітектура Західноєвропейського класицизму

10. Архітектура Русі в 15-16 ст.

11. Архітектура ХІХ-ХХ століть

12. Характеристика елліністичної архітектури

13. Риси європейського бароко в українській архітектурі

14. Архітектура Поділля

15. Народна архітектура

16. Архив

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

17. Архітектор М. В. Риков

18. Архіватори

19. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

20. Областное государственное учреждение "Государственный архив Саратовской области"

21. Прием новой документации в электронный архив

22. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок
23. Архівація файлів та створення архіватора текстових файлів
24. Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера

25. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

26. Православна Церква в Польщі на початку 1920 х рр. крізь призму судового процесу над Павлом Латишенком (архімандритом Смарагдом)

27. Архив Лотмана. Роль Рустама Аксененко в сохранении научного достояния

28. Характеристика Державного архітектурно-історичного заповідника "Софійський музей"

29. Складання архівних описів

30. Архітектурний комплекс Києво-Печерської Лаври

31. Архітектурно-конструктивний проект житлового будинку

32. Заха Хадід - єдина жінка-архітектор, що стала лауреатом премії Прітцкера

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.