Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

План 1.     Загальне поняття форми держави. 2.     Форма державного правління. 3.     Основні види державного устрою. 4.     Структура української держави. & bsp; & bsp; 1. Загальне поняття форми держави. & bsp; Розглядаючи державу, як складний суспільний феномен, необхідно знайти поняття, яке давало б уявлення про основні характеристики тієї чи іншої держави, про основні шляхи здійснення в ній державної влади. Таким поняттям є категорія “форми держави”. Отже, форма держави — це спосіб (порядок) організації і здійснення державної влади. Вона включає у себе три елементи: – форма державного правління — спосіб, або порядок організації та взаємодії вищих органів державної влади; – форма державного устрою — порядок організації територіального устрою, тобто поділу держави на певні складові частини, та співвідношення держави, як цілого, з її складовими частинами; – форма державного режиму — порядок здійснення державної влади певними способами і методами. Таким чином, форма держави — це складне поняття, що характеризує державу з точки зору існуючих у ній форм правління, державного устрою та державного режиму. Форма держави завжди має відповідне правове закріплення. Всі її елементи мають правову основу — вони фіксуються у конституції, законах та підзаконних актах. Хоча слід мати на увазі, що закріплені у конституції положення і реальна дійсність можуть не збігатися і не відповідати дійсному характеру існуючих відносин. Слід відзначити, що поняття форми держави, як певної структури, не означає механічної, довільної сукупності елементів, що її утворюють. Форма держави відображає єдність, взаємообумовленість об'єднаних у ній елементів, у результаті чого народжується нова якість, яка не властива жодному з цих окремо взятих елементів. При цьому, форма правління і державний устрій характеризують, головним чином, структурний аспект форми держави, а державний режим — її функціональний аспект. В цілому, форма держави — це така категорія, яка характеризує єдність структури і територіальної організації, а також методів здійснення державної влади. & bsp; 2. Форма державного правління.& bsp; Форма державного правління визначається порядком організації, структурою і взаємодією вищих державних органів влади і управління. Розрізняють дві основні форми державного правління: монархію і республіку. Монархія — це форма державного правління, при якій вища державна влада зосереджується (повністю або частково) в руках однієї особи і передається, як правило, у спадок. & bsp; Монархії притаманні такі юридичні ознаки: а) безстроковість влади монарха; б) володіння владою за спадком по праву крові; в) представництво держави монархом не за дорученням, а за власним правом; г) непідпорядкованість влади монарха будь-яким іншим суб'єктам. & bsp; Протягом історії виникали різні види монархій: 1) східна деспотія, заснована на азіатському засобі провад­ження; 2) антична (рабовласницька); 3) феодальна: а) ранньофеодальна — характеризується великим ступенем децентралізації, б) станова-представницька — влада монарха поєднується із наявністю станово-представницького органу (Іспанія — кортеси, Франція — генеральні штати, Англія — парламент); в) абсолютна, 4) конституційна.

Загалом монархії поділяються на дві групи — обмежені та необмежені. Необмежена монархія — це така монархія, в якій влада монарха не обмежена ні законом, ні будь-яким представницьким органом влади. В рамках необмеженої монархії можна виділити такі її різновиди: – деспотична монархія, в якій влада монарха обожнюється, а він сам офіційно визнається божеством або напівбожеством. Цей різновид необмеженої монархії був характерним для рабовласницьких країн Сходу в древні часи — Вавилон, Асірія, Єгипет, Китай; – абсолютна монархія характеризується тим, що, хоча в ній монарх і не визнається надлюдиною, але за ним визнається необмежена влада, що обумовлюється його приналежністю до правлячої династії. Цей вид монархії характерний для нових часів. Прикладом такої монархії може бути Російська імперія десь до 1905 року, у сучасний період це Саудівська Аравія. & bsp; Обмежена монархія — це монархія, в якій влада монарха, тією чи іншою мірою, обмежується повноваженням і наявністю певних державних органів. Розрізняють наступні види обмеженої монархії: – дуалістична монархія — це така монархія, в якій монарх вже не має законодавчої влади, яка перейшла до парламенту, але він ще зосереджує у своїх руках виконавчу владу і по своїй волі формує уряд, який відповідальний і підзвітний йому, а не парламенту; – парламентарна (конституційна) монархія — це така монархія, в якій влада монарха суттєво обмежена у всіх сферах здійснення державної влади, і за яким тільки формально зберігається статус глави держави, але, як правило, виключно з представницькими повноваженнями. Виконавча влада належить уряду, який формується парламентом і лише йому підзвітний. Абсолютна більшість сучасних монархій — це монархії парламентарні. Їхнє існування обумовлене національними традиціями, монарх виступає в них, як символ єдності нації, як символ держави, наприклад королева в Англії, мікадо (імператор) в Японії. & bsp; Республіка (від лат. — справа народу) — форма державного правління, при якій всі вищі державні органи обираються населенням на певний строк. Республіка

Можна сміливо твердити, що тогочасний акт 30-го червня був виявом волі всіх українців, національно думаючих по-державницькому. Стрічалися одиниці, які приїхали із Кракова, а зачисляли себе до ОУН під проводом полк. А. Мельника й були невдоволені з Акту, але вони добре відчували опінію українського населення і своєї негативної думки тоді навіть нікому не важилися вголос висловлювати, бо такою поставою були б себе осмішили в обличчі загалу. Щойно по ліквідації німцями Українського Державного Правління появлялися одверті закиди проти Акту. Це робилося із двох причин: по-перше, щоб таким чином поборювати своїх політичних противників, а по-друге, щоб не наражатися новому окупантові. Можна сміло твердити, що в тому часі мельниківці поставили себе в позицію передвоєнного УНДО. Вони були за самостійну Україну, але не хотіли робити цього наперекір німцям, які вважалися найбільшою потугою у світі. Боротися проти німців, це було, на їх думку, безглуздям, і шкода жертв. Такі концепції відповідали льоялістам і слабодухам, тож вони не мали популярности серед українського загалу

1. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

2. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

3. Форми державного управління

4. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

5. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

6. Державне управління в сфері охорони здоров’я
7. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу
8. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

9. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

10. Поняття і наукові засади державного управління

11. Структура державного управління

12. Функції та принципи державного управління

13. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

14. Органи державного управління загальної компетенції

15. Політологія

16. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

18. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

19. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

20. Політологія Київської Русі

21. Політологія, як наука

22. Поняття, категорії, закони (закономірності) політології
23. Предмет політології, сутність та зміст
24. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

25. Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)

26. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

27. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

28. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

29. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

30. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

31. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

32. Управління ціновою політикою підприємства

Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

33. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

34. Державні органи управління туристичною роботою

35. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

36. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

37. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

38. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
39. Аналіз та удосконалення оперативного управління
40. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

41. Процес управління та його основні стадії

42. Системний підхід до управління персоналом фірми

43. Управління затратами

44. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

45. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

46. Поняття та форми державного устрою

47. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

48. Управління фінансами України

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

49. Організаційна система управління природокористуванням України

50. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

51. Управління утворенням прибутку підприємства

52. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

53. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

54. Мораль і соціальне управління
55. Методи управління банківськими ризиками
56. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

57. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

58. Державна політика соціального страхування

59. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

60. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

61. Управління ризиками

62. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

63. Облікова політика як елемент культури бізнесу

64. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

65. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

66. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

67. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

68. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

69. Сутність і сфера міжгалузевого управління

70. Управління духовними процесами суспільства
71. Управління юридичним консалтингом
72. Форми державного устрою зарубіжних країн

73. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

74. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

75. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

76. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

77. Системний аналіз складних систем управління

78. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

79. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

80. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

81. Інформаційні технології управління маркетингом

82. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

83. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

84. Управління процесом створення нового товару

85. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

86. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)
87. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
88. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

89. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

90. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

91. Аналіз стартегічного управління підприємством

92. Антикризове управління бізнесом

93. Дослідження аспектів управління якістю продукції

94. Ефективне управління виробництвом

95. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

96. Заохочення працівників як метод управління персоналом

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

97. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

98. Конфлікти та методи управління ними

99. Корпоративне управління акціонерним товариством

100. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.