Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст.

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ Обрана тема, розкриття її суті має велике значення для розуміння причин Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1654рр), її швидкого і успішного розгортання. Незважаючи на поразку народних повстань в XVI – 20-30рр XVII ст. Український народ здобув багатий досвід національної та антифеодальної боротьби, впевненість в своїх силах, вдалося відновити православну церкву в Україні, зросли козацькі привілеї. Ці повстання стримували посилення польського національного, феодального і колоніального гніту, так як польський уряд та польські магнати пам‘ятали, чим це може закінчитися . Українські історики в своїх роботах приділяли багато уваги висвітленню цього питання: так М.Гру шевський розгляду цього питання присвячує цілий розділ – р.IV “Перші козацькі війни” (Історія України-Русі т.VII) , О.Субтельний в частині ІІІ “козацька ера” своєї книги “Історія України” дає аналіз цього питання під назвою “Перші повстання”. Звертається до опису питання , пов‘язаного з селянсько-козацькими рухами і видатний український історик Наталія Полонська-Василенко – в своїй роботі “Історія України” т.1 ч.IV “Україна напередодні Хмельниччини ”. Продовжується висвітлення цього питання і в “Історії Русів”, “Історії України та її народу” О.Ф Єфименко, “Короткій історії козаччини ” В.Антоновича . Більшість сучасних істориків розглядають історію повстання в XVI – 20-30 рр XVII ст, як єдине ціле, породжене одними і тими ж причинами. Так в академічному дослідженні “Історія України – нове бачення ”, автори висвітлюють дану проблему в розділі “Суспільні рухи кінця XVI – 30-х рр.XVII ст ”. Цю точку зору поділяють і автори “Нарисів з історії України (Новий погляд) I ч. розділ “Національно-визвольна боротьба українського народу проти Польщі”. Головним завданням цієї роботи є по-перше – визначення причин розгортання народних повстань XVI – 30- х рр.XVII ст; по-друге - характеристика основних рис і особливостей найбільших з них; по-третє – визначення результатів та наслідків народних повстань для подальшого ходу української історії.Основна частина.1. Причини народних повстань. В 1569 році в Любліні відбувся об’єднаний польсько-литовський сейм, що затягнувся на кілька місяців через напружену боротьбу навколо унії. Проте її прихильники все ж таки отримали перемогу. За Люблінським трактатом Польща і Литва утворювали нову державу – Річ Посполиту – зі спільним королем, сеймом, спільною зовнішньою політикою. Окремими залишалися виконавча рада, фінанси та законодавство. До Польщі приєднувалася Волинь, Поділля та Київщина. Король видав місцевій православній шляхті гарантії рівності прав католиків та православних, рівноправ‘я мов та ін. Та це виявилося порожньою декларацією. Люблінська унія призвела до значних соціально-економічних та політичних наслідків для України. В тому ж 1569 році було здійснено перепис вільних земель в трьох українських воєводствах і король почав роздавати їх польській шляхті. Відбувалася інтенсивна полонізація південної Київщини і Полтавщини. Шляхта постійно запроваджувала тут фільваркові господарства, панщину.

За Литовським статутом 1588 року селяни остаточно закріпачувались, встановлювався двадцятирічний термін розшуку селянини- втікача. Більшість міст в Україні належала польським панам . Але навіть у державних, так званих “королівських містах”, українцям ставили всілякі перешкоди при вступі до ремісничих цехів, обмежували територію їх проживання. Серед української знаті після Люблінської унії посилюється полонізація. Примусово насаджується польська культура, мова, освіта, католицька релігія, яку особливо завзято запроваджував орден єзуїтів. Крім того, сполонена українська знать отримувала в Речі Посполитій незрівнянно вищий соціальний статус і можливості швидкого процвітання на державній службі. Люблінська унія значно загострила релігійні проблеми. Широкі верстви українського населення - селянство, міщанство, дрібні та середні шляхтичі - противились покатоличенню і відстоювали православну грецьку віру. В цій боротьбі дедалі значнішу роль відігравали братства. В II половині XVI ст їх діяльність набуває як культурно-просвітницького та і політичного характеру. Вони перетворилися у могутню силу, що виступала за оновлення православної церкви і це викликало занепокоєння українських православних ієрархів. Більшість з них була згодна на унію з католицькою церквою для збереження свого становища і зрівняння у правах з католицьким церковниками. Одночасно до унії прагне римська курія, щоб поширити своє панування на українській землі. В результаті певного компромісу в 1596 році була підписана Брестська церковна унія. Православна церква після собору опинилася фактично поза законом. Уніати захоплювали православні церкви, їх майно, прихильники православ‘я зазнавали утисків і переслідувалися. Уніатська церква, що виникла, стала сприяти посиленню полонізації українського населення. Але широкі маси українців: селяни, міщани, нижче духовенство, козаки, частина шляхти вперто боронили свою грецьку віру. Таким чином, в результаті Брестської унії 1596 року релігійні протиріччя ще більше загострилися. Православна церква перед небезпекою своєї загибелі пішла в 1599 році на союз з протестантами Речі Посполитої. Але і цей відчайдушний крок не приніс бажаного. Співвідношення сил продовжувало схилятися на користь уніатів. В II половині XVI ст. у зв‘язку з посиленням соціального та національно-релігійного гніту українського народу збільшився потік втікачів на Запоріжжя, що докорінно змінило козацьке середовище, зокрема посилення антипольських настроїв козаків. Зміцнення козацтва, як стану, участь запорожців в війнах, які вела Польща, їхня участь в захисті кордонів від нападів татар, а також звернення урядів різних держав за військовою допомогою до козаків - все це мало наслідком самоусвідомлення козацтвом своєї окремішності від інших суспільних станів і його роль в військово- політичних справах. Крім того, у 1583 році закінчилася довготривала Лівонська війна і велика кількість добровольців-козаків повернулася в Україну. Польська влада намагалася поставити козацтво під свій контроль. З утворенням Речі Посполитої для цього виникли більші можливості. В 1572 році король Сигізмунд ІІ Август звелів набрати козаків “почет” на державну службу.

На чолі козаків, які отримували платню з королівської казни, був поставлений старший Ян Бадовський В 1578 році Стефан Баторій набирає на службу козацький полк чисельністю 500 козаків, що вносяться до реєстру – спеціального списку. Старшим реєстрових козаків був призначений Ян Оришовський, їм виділялося у володіння містечко Трахтемирів із арсеналом та шпиталем. У 1590 році реєстр був збільшений до 1000 козаків. Хоч між реєстровими та нереєстровими козаками існувала відмінність, під час багатьох повстань, направлених проти феодального та національного гніту вони виступали разом. Польський уряд і шляхта реагували на зростання козацтва розгублено і нерішуче. Шляхті було важко зрозуміти, в який спосіб козаки перетворилися на виразно сформоване суспільне ціле. Попри властиву їм ворожість до козаків шляхта була не проти того, щоб використовувати їх, коли виникала потреба. До того ж ставлення до козаків було неоднозначним – з одного боку, магнатів та старост порубіжжя, які щоденно конфліктували з козаками, а з іншого поляки, котрі вбачали в них джерело досвідченої й водночас дешевої військової сили та потенційну противагу зростаючій могутності східних магнатів. Загострення цих суперечностей було лише справою часу. Таким чином, в кінці XVI ст почали формуватися основні причини, що призвели до широкомасштабних народних повстань . Ось основні з них: 1) Посилення феодального і національного гніту на українських землях після Люблінської унії. 2) Загострення міжконфесійних суперечностей після підписання Берестейської церковної унії. 3) Наростання суспільної конфронтації в українському суспільстві, що призвело до загострення класової боротьби. 4) Засилля польського права на українських землях наприкінці XVIст. 5) Козацтво стало формуватися, як окремий стан в Речі Посполитій і заявило про себе, як окрема військово-політична сила. 6) Прагнення козацтва поширити свій вплив на якомога більші території України. 7) Загострення протиріч і суперечностей між рядовими козаками «голотою» і козацькою старшиною. У збройній боротьбі народу за своє визволення, яке почалося у кінці XVIст. виявилося пробудження національної свідомості українського народу . Вирішальною силою в цій боротьбі було українське козацтво. Народні повстання мали антифеодальний і визвольний характер.2. Найбільші козацько-селянські повстання (суспільні рухи) кінця XVI ст. Польський уряд використовував козаків не тільки для охорони краю від татар, а й у війні з Москвою, після якої козаки знову повернули свої сили проти турків. Щоб відвести від себе загрозу турецького гніву, польський уряд звелів карати організаторів походів, що козаків настільки роздратувало, що коли на Січ прибув королівський посланець, вони його втопили в р. Дніпро. Весною 1586 року козаки зірвали татарський похід на Україну, спасли Очаків, Козлов(Євпаторію), Білгород. Турки знову погрожують війною і польська влада звеліла нікого не пускати на Січ , не дозволяли вивозити припаси , а зловлених запорожців суворо карали. Та це не давало очікуваних наслідків. Навпаки, козацькі загони з‘являлися в Україні від Дніпра до Поділля, а людність, де бували козаки, сміливішає, не виконує панських наказів і пристає до козаків.

Но она поставила перед ними задачи, разрешение которых потребовало ревизии всей традиционной политики. Правители Эфиопской империи теперь должны были перейти к политике религиозной и политической терпимости, ограничению эксплуатации местного населения в вассальных владениях, поискам средств для перевооружения армии огнестрельным оружием, производству пороха, пуль, ружей и т. п. Остро встала проблема привлечения иноземных специалистов, взаимоотношений с ними, а также проблема надежных союзников за рубежами империи. А. Бартницкий и И. Мантель-Нечко сводят этот круг проблем к связям с государствами Западной Европы. Но существовала и альтернатива, хорошо известная эфиопам. Речь идет о христианах Востока и мусульманах Османской, Иранской и Могольской империй, а также других передовых по сравнению с Эфиопией стран. Правители Эфиопии не упускали возможностей использовать восточнохристианских, а порой и мусульманских пришельцев, даже если к их услугам уже имелись португальцы или испанцы. В Эфиопии XVI - XVIII вв. мы находим множество армян, греков, арабов, а также грузинских мастеров (при императоре Гэлаудеуосе), бухарца - императорского переводчика при Фасиледэсе и др

1. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

2. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

3. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

4. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

5. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

6. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVIпершій половині XVII ст
7. Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)
8. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст.першій половині XVII ст.

9. Кавказ в XVI–первой половине XVII века

10. Країни Африки в 20-30-ті роки

11. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

12. Чорнобильська катастрофа 1986 року та її наслідки

13. Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії в кінці XVIпершій половині XVII ст.

14. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

15. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

16. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

17. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

18. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

19. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

20. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

21. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

22. Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)
23. Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України
24. Буковина в роки другої світової війни

25. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

26. Евакуація і мобілізація Вінничини в роки Великої Вітчизняної війни

27. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

28. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

29. Італійські війни XV–XVI ст.

30. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

31. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

32. Наука і техніка ХХ століття

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Пилип Орлик і Козацька Конституція 1710 року

34. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

35. Польська шляхта другої половини XIX століття

36. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

37. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

38. Селянська революція 1917-1921 років
39. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
40. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

41. Україна в роки Другої світової війни

42. Українська культура першої половини ХІХ століття

43. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

44. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

45. Бертольд Брехт і німецький театр ХХ століття

46. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

47. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

48. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

49. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

50. Українська культура 1980–90-х років

51. Українське кіно початку ХХ століття

52. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

53. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття

54. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю
55. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття
56. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVIIпершої половини XVIII століття

57. Наркоманія : чума XX століття

58. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

59. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

60. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

61. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

62. Психоаналіз - один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття

63. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

64. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

65. Філософія ХХ століття

66. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

67. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

68. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVIIXVIII століття

69. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

70. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)
71. Завершение политического объединения русских земель во второй половине XV в. – первой трети XVI века и создание единого государства
72. Русская церковь и государство в первой половине XVI века

73. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России

74. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

75. История экономики России VII-XVI веков

76. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

77. Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков

78. Сервировка стола

79. Культура поведения за столом. История и современность

80. Русская культура XVI века

Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Молодежная субкультура: особенности, содержание, творцы. (Возникновение и развитие панк-рока)

82. "Сплин" как надежда русского рока

83. Творчество рок-группы Led-Zepp

84. Музыкальная драматургия в рок музыке

85. История рок-музыки

86. Федор Иванович Карпов - политический и общественный мыслитель начала XVI века
87. Испания в 90-е годы
88. Внешняя политика Испании в 90-е годы

89. Земские соборы русского государства в XVI-XVII веках

90. Советский Союз во второй половине 80-х - начале 90-х годов

91. Советско-японские отношения в 90-е годы

92. Архитектура Московского Кремля XIV-XVI вв. /с фотографиями/

93. Настройка рабочего стола в Windows

94. 90 тригонометрических формул

95. Смена политических элит в России в 80-90-е гг. XXв.

96. Тепловой расчёт турбины ПТ-25-90/11

Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники

97. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

98. Автоматизированный электропривод механизма перемещения стола продольно-строгального станка

99. Профессиональное самоопределение российской молодёжи в 90-е годы

100. Этапы становления ипотечного кредитования в России в 90-е годы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.